liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 34) Show all publications
Svensson, G. (2019). Längtan till lustgården: Konst, kultur och alternativ livsstil vid slutet av La Belle Époque (1ed.). In: Kjell Lejon (Ed.), Tankar om Lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv (pp. 12-47). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Längtan till lustgården: Konst, kultur och alternativ livsstil vid slutet av La Belle Époque
2019 (Swedish)In: Tankar om Lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv / [ed] Kjell Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, 1, p. 12-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019 Edition: 1
Keywords
lebensreform "La Belle Époque" Monte Verità Fidus Dada, Friluftsliv - historia, Solbad
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159766 (URN)9789173319782 (ISBN)
Available from: 2019-08-20 Created: 2019-08-20 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Svensson, G. (2018). Att verka utanför ramarna: Utmaningar och föreställningar i 1900-talets konsthistoria. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Perspektiv på "den andre": (pp. 109-139). Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Att verka utanför ramarna: Utmaningar och föreställningar i 1900-talets konsthistoria
2018 (Swedish)In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 109-139Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Carlsson Bokförlag, 2018
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145553 (URN)9789173318976 (ISBN)
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Svensson, G. (2015). Handling digital art. HZ-journal, 20
Open this publication in new window or tab >>Handling digital art
2015 (English)In: HZ-journal, Vol. 20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

One could certainly argue that the role of a curator of contemporary art is increasingly shifting towards that of a filter feeder, since cultural production in general has become more 'networked' through current technologies and changed public art viewing practices. However, the politics of selection and the role played by art institutions undergo more substantial changes in the online curatorial process, which takes place in the non-locality of a distributed network.(1)

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fylkingens Net Journal, 2015
Keywords
Digital konstscen media-art
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123651 (URN)
Projects
Digitala kreatörers värderingspraktik
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2016-01-05 Created: 2016-01-05 Last updated: 2017-07-12
Svensson, G. (2013). Gunnarsson Synligt / osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg [Review]. Samlaren, 133, 433-434
Open this publication in new window or tab >>Gunnarsson Synligt / osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg
2013 (Swedish)In: Samlaren, ISSN 0348-6133, Vol. 133, p. 433-434Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska litteratursällskapet, 2013
Keywords
receptionsestetik, bilderbok, Alfons Åberg, performativitet
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-103605 (URN)
Note

ISBN 978–91–87666–32–4

Available from: 2014-01-21 Created: 2014-01-21 Last updated: 2014-06-23
Svensson, G. (2013). Gunnarsson Synligt / osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg [Review]. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 133, 433-434
Open this publication in new window or tab >>Gunnarsson Synligt / osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg
2013 (Swedish)In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 133, p. 433-434Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska litteratursällskapet, 2013
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118621 (URN)10.3402/clr.v35i0.18558 (DOI)
Available from: 2015-06-02 Created: 2015-06-02 Last updated: 2017-12-04
Trofast, T., Haugum, D., Lundberg, J., Nygren, V., Nyström, T., Svensson, G., . . . Törnqvist, T. (2012). Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. In: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: . Paper presented at 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet (pp. 11-16). Linköping
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå
Show others...
2012 (Swedish)In: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Linköping, 2012, p. 11-16Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011.

Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete.

Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i hanteringen av dessa jämfört med nuvarande modell. Modellen bygger på att tvärvetenskapliga kompetensgrupper med flera examinatorer granskar examensarbetenas kvalitet utifrån sina spetskompetenser. Vidare ersätts mycket av de individuella handledningarna med gruppseminarier för att få ett kunskapsutbyte mellan examensarbetena.

Projektet har också mynnat ut i en gemensam bedömningsgrund för examensarbeten på kandidatnivå, samt en språkgranskningsmall som kan användas för att öka den språkliga kvalitén på examensarbetsrapporten.

Genom enkätundersökningar både bland studenter, handledare och examinatorer har resultatet av modellen undersökts.

Efter enbart ett års testande av modellen är det svårt att dra långtgående slutsatser. Resultatet har till viss del störts av förändringar av examensarbeteföreskrifterna vid Linköpings Universitet. De slutsatser som kan dras är att kompetensgrupperna med flera examinatorer skapar en kunskapsbrygga mellan examinatorerna samt en gemensam bedömningsgrund. En hel del slutsatser kan användas som rekommendationer för att ytterligare utveckla modellen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: , 2012
Series
Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686, E-ISSN 1650-3740 ; 75
Keywords
Examensarbete, Examination, Kandidatarbete
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77908 (URN)
Conference
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 30 november - 1 december, Campus Norrköping, Linköpings universitet
Available from: 2012-06-13 Created: 2012-05-31 Last updated: 2018-02-15Bibliographically approved
Lärkner, B. & Svensson, G. (Eds.). (2011). Framtid och identitet: Konstvetenskaplig ämneskonferens 2010. Paper presented at Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst- och bildvetenskap 2010. Linköpings universitet. 28–29 maj 2010. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Framtid och identitet: Konstvetenskaplig ämneskonferens 2010
2011 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

2010 års nationella ämneskonferens i konstvetenskap, som hölls i Linköping den 28 - 29 maj och som samlade ett femtiotal forskare och lärare från hela landet, hade som huvudtema ämnets framtid och identitet. Under konferensens båda dagar fördes många intressanta och viktiga diskussioner kring forskning och utbildning.

Mer än hundra år har gått sedan den förstasvenskaämnesprofessuren inrättades och ämnet har under årens lopp flera gånger ändrat namn: Konsthistoria med konstteori ersattes av Konstvetenskap och under de senaste decennierna har ytterligare namnförändringar skett på de olika ämnesinstitutionerna.

I Göteborg heter ämnet numera Konst- och bildvetenskap, i Lund Konsthistoria och visuella studier och i Linköping Konstvetenskap och visuell kommunikation. Hur de kommande hundra åren kommer att se ut vet vi inget om, men dessa namnbyten speglar naturligtvis den utvidgning av ämnets intresseområde som har skett och antyder den inriktning mot visuella studier i en vidare bemärkelse som av allt att döma kommer att stärkas ytterligare framöver.

En ämneskonferens kräver både noggranna förberedelser och mångas engagemang. Vi vill här passa på att tacka alla ni som gjort att våra två dagar i maj blev väldigt givande på många sätt. Vi vet att många ute på de olika institutionerna har lagt ner tid på att ta fram rapporter och ämnen för diskussion. Vi är mycket tacksamma för ert arbete.

Det finns några personer som vi här särskilt villlyfta fram: Martina Andersson (grafisk design); PernillaAhren (administration); Mattias Frisk, Jenny Hellström, Linnea Lundell (dokumentation och transkribering), Caroline Petersson (foto); Karin Ström Lehander (koordinator); Dennis Netzell (tryck). Ett stort tack till er.

Ämneskonferensen 2010 genomfördes genom generöst finansiellt stöd från Kungl. Vitterhetsakademien samt från Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.

Linköping 2010-12-01

Bengt Lärkner Gary Svensson

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2011. p. 120
Series
Linköping Studies in Art and Visual Communication, ISSN 1653-2252 ; 10
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86964 (URN)9789173932172 (ISBN)
External cooperation:
Conference
Nationell ämneskonferens i Konstvetenskap och Konst- och bildvetenskap 2010. Linköpings universitet. 28–29 maj 2010
Available from: 2013-01-08 Created: 2013-01-08 Last updated: 2016-08-25Bibliographically approved
Svensson, G. & Lärkner, B. (Eds.). (2009). Det gröna spåret. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Det gröna spåret
2009 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Klimatdebatt. Klimathot. Klitmtsmart mat. Miljö- och klimatmärkning. Orden kan inte kännas annat än bekanta. Frågor gäillande miljön och klimatet är idag inte isolerade utan oavsett om det gäller tvättmedel, fordonsindustrin eller pensionssparande så kan frågor om varor och tjänsters påverkan på miljön komma att undersökas och ifrågasättas. Texterna i denna antologi spänner över skilda områden med klimat och miljö som den gemensamma nämnaren. Författarna studerar visuell kultur med uttryck genom reklam, film och design utififrån frågan hur ser vår visuella vardag ut med alla de budskap ommiljön och klimatet?

Josefine Stridsberg och Tony Lundin skildrar den gröna färgens förankring inom miljöpolitiska rörelser och studerar hur fårgen grönt har kommit att likställas med miljövänligt. Med utgångspunkt i tidskriften Allt i Hemmet gör Stridsberg och Lundin en resa genom miljöfrågor, politik och konsumtion.

Marie-Louise Crona och Elin Dahlstedt granskar en rad annonser från dagspressen i jakten på den miljövänliga reklamen. Hur ser dessa miljövänliga annonser ut? Finns det någon gemensam näimnare och vad tycker konsumenterna om annonsern?

Pctra Pihl studerar hur dc ekologiska livsmedlen presenteras rent visuellt genom förpackningsdesignen. På vilket sätt skiljer sig förpackningsdesignen åt mellan ekologiska och icke ekologiska livsmedel?

Lovisa Kragerud och Linn Haller fokuserar i sin text på hur hygien- och kosmetikprodukter ofta framhålls som naturliga och direkt sprungna ur växtriket. Vad är naturlig skönhet? Vad är egentligen naturligt?

Julie Anne Sjaastad och Katja Rosen tar pulsen på klimatdebatten genom att analysera filmen An lnconvenient Truth. Författarna fokuserar på filmens retoriska grepp där Al Gore har en framträdande roll.

Petra Pihl

April 2009

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2009. p. 161
Series
Linköping Studies in Art and Visual Communication, ISSN 1653-2252 ; 9
Keywords
Visuell kommunikation, Bildanalys (konst), Miljöfrågor
National Category
Cultural Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130811 (URN)9789173936026 (ISBN)
External cooperation:
Available from: 2016-08-25 Created: 2016-08-25 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Svensson, G. (2008). Det digitala fältet: produktionsvillkor i förändring (1ed.). In: Yvonne Eriksson (Ed.), Visuella markörer: bild, tradition, förnyelse (pp. 77-91). Stockholm: Carlssons förlag
Open this publication in new window or tab >>Det digitala fältet: produktionsvillkor i förändring
2008 (Swedish)In: Visuella markörer: bild, tradition, förnyelse / [ed] Yvonne Eriksson, Stockholm: Carlssons förlag , 2008, 1, p. 77-91Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vi lever i bildens tidsålder. Bilden i olika former omger oss stundligen och dagligen. Vad finns det för visuella markörer för ursprung och identitet? Och har konst- och bildvetenskapen några förebilder att luta sig mot?     I VISUELLA MARKÖRER  BILD. TRADITION. FÖRNYELSE skriver ett antal forskare om Rondellskulpturer, korsstygn och virkning, bildmöten-mediamöten, om bilder och det digitala fältet, vidare om första världskrigets rekryteringsaffischer, om det fotografiskt specifika, om självporträtt och om erotikens visuella koder, liksom om subjektet i visuella studier och om relationen mellan visuell kommunikation och visuell kultur. I denna text bjuds överraskningar och upptäckter, förklaringar och samband. Utgångspunkten för boken är en konferens som hölls 2005, Förebilder  visuella markörer för ursprung, identitet och framsyn. Det var den första konst- och bildvetenskapliga konferensen på temat och syftet var att initiera en diskussion och behandla vad konst- och bildvetenskaplig forskning kan innebära för det aktuella forskningsfältet. Visuella markörer är en vänbok till professor Lena Johannesson. Redaktör för boken är Yvonne Eriksson. Övriga skribenter är: Kristoffer Arvidsson, Hedvig Brander-Jonsson, Anette Göthlund, Viveka Kjellmar, Bia Mankell, Anders Nodin, Beatrice Persson, Gary Svensson och Anna Tellgren

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlssons förlag, 2008 Edition: 1
Keywords
digital konst
National Category
Art History History of Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20106 (URN)978-91-7331-168-7 (ISBN)917-33-1168-5 (ISBN)
Available from: 2009-08-30 Created: 2009-08-30 Last updated: 2013-10-17Bibliographically approved
Lärkner, B. & Svensson, G. (Eds.). (2008). Images, Science & Knowledges. Paper presented at Workshop Images, Science & Knowledges, October, Norrköping, Sweden. Linköping: Linköping University
Open this publication in new window or tab >>Images, Science & Knowledges
2008 (English)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [en]

At the instigation of Professor Bengt-Erik Eriksson and the Faculty of Arts and Sciences at Linköping University, researchers from three faculties and several disciplines gathered for a seminar in November 2004 with the commission to discuss the possibility offorming a common research p latform for studies of visualization, visuality and visual culture.

The outcome of this meeting between technologists, medical researchers, social scientists and humanities scholars was the founding of a permanent seminar group that was to meet regularly in order to make an inventory of  and to present ongoing research wirhin the given field and to write applications for research grants. Visual accessibility, Visualization of dynamiccourses, Remediation and Yisualization and learning are some of the possible common projects that the group called VVV has identified over the three years of its existence.

Chaired by Dr Anna Sparrman, a senior researeher at the department of Child Studies at the Tema Institute, the VVVgroup arranged a two-day Iong workshop under the heading Images, Science and Knowledge at Villa Fridhem south of Norrkö ping in October 2007.

The aim of the workshop was to discuss the use of images in various scientific practices, focusing not only on the usage bur also on the different ways of defining visualization and on the various theoretical approaches to the concept image. Four key-note leetures and eight shorter presentations of current projects showed clearly the diversity of the use of images in scientific practices and need for a continuous discussion about scientific imagery and the prospeers of a common understanding of what an image really is.

The invited key-note speakers were Professor W.]. T. Mitchell, university of Chicago and Dr Thomas Parathe and Dr Yvonne Eriksson, both from Mälardalen University College. White Professor Mitchells two leetures circled around the general problem of defining an image and the contemporary use of images to comment on and form political opinions instantly, Dr Parathe and Dr Eriksson had more specific approaches, pictures as tools for navigation and tactile perception and tactile understanding of images. The shorter presentations ranged from Haptic visualization of proteins to nations of visuality in a Swedish campaign against food advertising to children.

All leetures and presentations of the workshop were thoroughly documented. The speakers' manuscripts, notes made during the proceedings and interviews with the key-note speakers eonstirute the basis for this publication which hopefully will function as a point of departure for further discussion. Accordingly we want to thank Anna Öst, Marcus Mattsson, Christina Lagneby and Alexandra Uhrefalk who with accuracy and zeal carried out their tasks as secretaries.

Linköping, April 2008

Bengt Lärkner and Gary Svensson

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University, 2008. p. 93
Series
Linköping Studies in Art and Visual Communication, ISSN 1653-2252 ; 8
Keywords
Images, Communication Theory, Visual Culture
National Category
Cultural Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43065 (URN)71359 (Local ID)978-91-7393-850-1 (ISBN)71359 (Archive number)71359 (OAI)
External cooperation:
Conference
Workshop Images, Science & Knowledges, October, Norrköping, Sweden
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Projects
Appreciation Practices Among Digital Creatives [A029-2007_OSS]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8611-0902

Search in DiVA

Show all publications