liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 39) Show all publications
Axelsson, B. & Ludvigsson, D. (2018). Johanna, Moa and I'm every lesbian: gender, sexuality and class in Norrköping's industrial landscape (1ed.). In: Wera Grahn, Ross J. Wilson (Ed.), Gender and heritage: performance, place and politics (pp. 17-29). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Johanna, Moa and I'm every lesbian: gender, sexuality and class in Norrköping's industrial landscape
2018 (English)In: Gender and heritage: performance, place and politics / [ed] Wera Grahn, Ross J. Wilson, London: Routledge, 2018, 1, p. 17-29Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter, we use the competing narratives and performances of four guided walks as the basis for a discussion of heritage in the intersection of gender, sexuality and class in the urban landscape of Norrköping, Sweden. Three of the walks focus on the life of straight, white, working-class women, while one offers a lesbian narrative thus disrupting the other walks. All the walks dealt with are part of recent projects to render female experiences visible so as to connect to current agendas and include them in the heritage for the future. They also testify to the difficulties of incorporating social complexity and intersectionality in heritage productions such as city walks.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018 Edition: 1
Series
Key Issues in Cultural Heritage
Keywords
cultural heritage, gender, performativity, Norrköping, guided walk, city walk, lesbian, historical culture, working class, Sofia Hultin, Moa Martinson, LGBTQ, kulturarv, industriarv, guide, stadsvandring, genus, performans, Norrköping, arbetarklass, historiekultur, Sofia Hultin, Moa Martinson, HBTQ
National Category
History Cultural Studies Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145412 (URN)9781138208162 (ISBN)9781138208148 (ISBN)9781315460093 (ISBN)
Funder
Swedish National Heritage Board, 3.2.2-3346-2012
Available from: 2018-03-01 Created: 2018-03-01 Last updated: 2018-03-09Bibliographically approved
Glad, W., Axelsson, B. & Höijer, J. (2017). Hot (water) topics: The formation of an energy issue at home. In: Therese Laitinen Lindström, Ylva Blume & Margareta Regebro (Ed.), eceee 2017 Summer Study on energy efficiency: Consumption, efficiency and limits. Paper presented at eceee Summer Study 2017 (pp. 2069-2074).
Open this publication in new window or tab >>Hot (water) topics: The formation of an energy issue at home
2017 (English)In: eceee 2017 Summer Study on energy efficiency: Consumption, efficiency and limits / [ed] Therese Laitinen Lindström, Ylva Blume & Margareta Regebro, 2017, p. 2069-2074Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Domestic use of hot water has been identified as an urgent energy issue to address. In this paper, results from focus group interviews, with both residents and staff members, are presented. Results show that hot tap water use is differently shaped depending on whether you are a resident or a staff member. One thing in common was that in the focus groups it was difficult to separate hot tap water use from water use in general. Hot tap water use was not distinguished from use of cold tap water. To explore the issue further, the research on hot water was taken to residents’ homes and through more in-depth qualitative methods by an artist a formation process was started. Residents started to share more detailed stories about how they lived their everyday life in kitchens and bathrooms. These stories contain childhood memories and how past experience has shaped their water use and consequently their energy use patterns. The formation of this topic continued and in the artist’s interpretation of the data, three different artefacts became important: the sink, tub and toilet. These artefacts were placed in a river in the centre of a city as part of an audio walk with voices from the residents talking about their use of water. The exhibition was available during summer 2016 and the audio walk with the voices are planned to be reused and part of an exhibition in 2017.

Series
eceee Summer Studies proceedings, ISSN 1653-7025, E-ISSN 2001-7960
Keywords
energy. households, hot water, gestaltning, focus group interviews, energi, hushåll, varmvatten, gestaltning, fokusgruppintervjuer
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Humanities and the Arts Cultural Studies Design
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-137780 (URN)978-91-983878-0-3 (ISBN)978-91-983878-1-0 (ISBN)
Conference
eceee Summer Study 2017
Available from: 2017-05-29 Created: 2017-05-29 Last updated: 2018-07-04Bibliographically approved
Axelsson, B., Wittgren, B. & Åkerö, E. (2017). Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Open this publication in new window or tab >>Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Idag delar arkiv, museer och bibliotek en och samma utmaning – gränserna mellan dem och mellan vardagsliv och kulturarvsinstitutioner blir allt mer porösa när digitala miljöer får större betydelse för hur människor, miljöer och kulturarvspraktiker knyts samman. Redan utpekade kulturarv får nya sammanhang och nya former för framspringande kulturarv skapas. I det här projektet studeras de skärningspunkter och glapp som uppstår mellan kulturarvsmyndigheter och identitetspolitiskt kulturarvsskapande bland människor i platsbaserade gemenskaper likaväl som bland dem som förenas av funktionsnedsättning, sexualitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet eller religion.

Abstract [en]

Intersections and gaps in linked, shared and networked heritage One of the key questions archives, libraries and museums face today is how to deal with blurring boundaries between different institutions as well as between institutions and people’s everyday life as digital environments have become increasingly important for how people, material culture and heritage practices links. This project studies current intersections and gaps between heritage authorities and political cultural identity work among people in place-based communities as well as among those who are united by disability, sexuality and gender expression, ethnicity or religion.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2017. p. 15
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-141034 (URN)
Projects
Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv
Funder
Swedish National Heritage Board, 3.2.2-3441-2014
Available from: 2017-09-20 Created: 2017-09-20 Last updated: 2017-09-21Bibliographically approved
Ludvigsson, D., Axelsson, B. & Kvarnström, L. (2016). Guiderna och kulturarvssektorn. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Open this publication in new window or tab >>Guiderna och kulturarvssektorn
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien "Guiderna och kulturarvssektorn" analyserar (1) hur guider visar kulturhistoriska miljöer, (2) vad guider talar om när de visar kulturhistoriska miljöer, och (3) hur guider är organiserade. Studien baseras på observationer av guidade visningar i ett stort antal kulturhistoriska miljöer, intervjuer med guider, samt analys av guideföreningars arkivhandlingar. Teoretiskt används begreppen plats, rum, berättelse, identitet och professionalisering.

Viktiga resultat: Guider visar kulturmiljöer med hjälp av en specifik guidekompetens. Formmässigt präglas guidade visningar av guidens personliga uttryck, av relativt stor variation i framställningen med inslag av humor, anekdoter, berättelser och korta informationstäta partier, av dialogiska inslag och av en (potentiell) förhandling om guidens auktoritet. Innehållsligt utmärks guidegenren av att innehållet förankras på platsen där guide och besökare rör sig. Innehållet är mer skiftande än i många andra genrer. Här samsas akademisk, saklig kunskap med mer underhållande inslag. Många guider i Sverige har sedan 1980-talet varit organiserade i guideföreningar och med den nationella paraplyorganisationen SveGuide. Guideorganisationerna har arbetat för en professionalisering av guidegruppen och har varit inflytelserika i sitt arbete för längre guideutbildningar. Ambitionen att få erkännande som en specialiserad yrkesgrupp har varit svårare och det är först 2016 som man nått fram till en nationell auktorisation av guider. Det stora flertalet guider har guideverksamheten som en bisyssla vilket bidrar till att förklara guidernas ganska svaga ställning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2016. p. 14
Keywords
Guider; kulturarv; kulturmiljöarbete; historiska miljöer; kulturhistoria; kulturarvssektorn; guideförening; SveGuide; historiebruk; historiekultur; historieturism
National Category
History Cultural Studies Ethnology Pedagogical Work Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130773 (URN)
Projects
Guiderna och kulturarvssektorn
Note

Finansierat av Riksantikvarieämbetet.

Available from: 2016-08-23 Created: 2016-08-23 Last updated: 2016-08-23Bibliographically approved
Axelsson, B. & Åkerö, K.-E. (2016). LHBTQI-perspektiv och kulturarv: Aspekter på urval, överväganden och tillrättalägganden.. Nordisk Museologi (2), 3-19
Open this publication in new window or tab >>LHBTQI-perspektiv och kulturarv: Aspekter på urval, överväganden och tillrättalägganden.
2016 (Swedish)In: Nordisk Museologi, ISSN 1103-8152, no 2, p. 3-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Todaymuseums strive to include LHBTQI perspectives in exhibitions and audiencedevelopment, as well as in the collections. This articleis an attempt to explore three cases of archiving LHBTQI memories andexperiences. We use a broad definition of “archiving” to also include digitalcollections, exhibitions and social media so as to investigate differentapproaches. The first case we approach is the website Unstraight Museum wherewe bring to the surface the ways in which its digital collection creates acollective memory, makes LHBTQI experiences visible and queer the officialheritage. Our second case is the Museum of World Culture’s exhibition Playground. Here we bring the attentionto the ways in which curatorial themes such as love and family invite straightpeople to identify with unstraight experiences. Our last case is activists’ blogs at the webplatform Tumblr, which we here view as an archive, waiting to be explored bycultural historians. For now it is temporary and ephemeral, in two respects. Firstly,the flowsare constantly updated and thereby changing. Secondly, there is no guaranteethat posts and accounts will be saved for the future.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå, Sweden: Umeaa Universitet * Institutionen foer Kultur och Medier, 2016
Keywords
museums, LHBTQI, archiving, queer, ephemeral, unstraight, Tumblr
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-141033 (URN)
Projects
Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv
Funder
Swedish National Heritage Board, 3.2.2-3441-2014
Available from: 2017-09-20 Created: 2017-09-20 Last updated: 2017-09-28Bibliographically approved
Axelsson, B. (2015). ACSIS – Annual Report 2015. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>ACSIS – Annual Report 2015
2015 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. p. 6
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126781 (URN)
Available from: 2016-04-05 Created: 2016-04-05 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Axelsson, B. (2015). Mellan kataloger och sociala medier: medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet. Rapport från en förstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Open this publication in new window or tab >>Mellan kataloger och sociala medier: medborgare och kulturarvsinstitutionerna på nätet. Rapport från en förstudie
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten har två delar. Första delen är mer teoretisk och resonerar kring minnesinstitutionernas uppdrag i en digitaliserad värld. Rapporten startar i hur den statliga digitaliseringspolitiken riktar uppdraget till att öka tillgänglighet och sökbarhet i digitala databaser. Det uppdraget problematiseras genom att ställas i relation till kulturarvsteori och minnesskapande i sociala medier.Rapportens andra del tar sin utgångspunkt i utvecklingsprojekt där institutioner prövar olika tekniker och samarbetsformer. Den presenterar konkreta tillvägagångssätt att öka delaktigheten och skapa engagemang för kulturarv.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2015. p. 32
Series
FoU-publikation från Riksantikvarieämbetet
Keywords
Museer, Kulturarv, Digitalisering, Internet, Sociala medier
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-141035 (URN)9789172097087 (ISBN)
Projects
Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv
Funder
Swedish National Heritage Board, 3.2.2-3441-2014
Available from: 2017-09-20 Created: 2017-09-20 Last updated: 2018-04-04Bibliographically approved
Axelsson, B. (2014). The Poetics and Politics of the Swedish Model for Contemporary Collecting. Museum and Society, 14(1), 14-28
Open this publication in new window or tab >>The Poetics and Politics of the Swedish Model for Contemporary Collecting
2014 (English)In: Museum and Society, ISSN 1479-8360, Vol. 14, no 1, p. 14-28Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Between 1977 and 2011 the Swedish organization Samdok presented a nationwide programme for contemporary museum collecting, including an increasingly flexible intellectual and methodological framework. This article considers Samdok, its evolving programmes and self-presentations. It suggests that Samdok.s selfimage was one of inclusive progressiveness, social engagement and equality. It also suggests that they display four major rhetorical shifts: from an economic rationale to a social and cultural approach; from studies of a welfare state based´on industrial production to fieldwork concerning the adaptation to a postindustrial economy; from modern to post-modern epistemologies; and finally from engineering collecting to networking collecting, connecting contemporary collecting in Sweden to a transnational professional community. It is suggested that the case of Samdok casts light on the ways in which museums negotiate managerial issues, professional values and needs for inspiration and friendship.

Place, publisher, year, edition, pages
Museum Studies Leicester, 2014
Keywords
museums, contemporary collecting, poetic, politics
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114953 (URN)
Projects
Eunamus. European National Museums: Identity Politics, the uses of the past and the european citizen
Funder
EU, FP7, Seventh Framework Programme
Available from: 2015-03-20 Created: 2015-03-06 Last updated: 2016-11-07Bibliographically approved
Axelsson, B. (2013). Klosterruinen och industrilandskapet: transformationer, iscensättningar, makt och handlingsutrymmen (1ed.). In: Grete Swensen (Ed.), Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltas: (pp. 227-248). Oslo: Novus Forlag
Open this publication in new window or tab >>Klosterruinen och industrilandskapet: transformationer, iscensättningar, makt och handlingsutrymmen
2013 (Swedish)In: Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltas / [ed] Grete Swensen, Oslo: Novus Forlag, 2013, 1, p. 227-248Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Novus Forlag, 2013 Edition: 1
National Category
History and Archaeology Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-115877 (URN)978-82-7099-733-6 (ISBN)
Available from: 2015-03-20 Created: 2015-03-20 Last updated: 2015-04-02
Axelsson, B. & Becker, K. (2012). Between places: The artist's work and the work of art (1ed.). In: Bjurström, Erling ,Fredriksson, Martin ,Olsson, Ulf ,Werner, Ann (Ed.), Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs (pp. 113-123). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Between places: The artist's work and the work of art
2012 (English)In: Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs / [ed] Bjurström, Erling ,Fredriksson, Martin ,Olsson, Ulf ,Werner, Ann, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, 1, p. 113-123Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs, är en antologi med tjugotre artiklar tillägnade Johan Fornäs på hans 60-årsdag den 7 mars 2012. Flera av artiklarna utgår från teman i Johan Fornäs böcker, medan andra på olika sätt behandlar ämnen relaterade till hans breda och mångfacetterade intresseområden. Boken är indelad i fyra tematiska delar, som behandlar olika praktiker: teoretiska, mediala, estetiska och litterära. Under rubriken ”teoretiska praktiker” diskuteras olika aspekter av hermeneutik, kulturalisering och kulturellt kapital. Under ”mediala praktiker” återfinns studier av samtida mediefenomen och deras relationer till demokrati och politik. ”Estetiska praktiker” innefattar bidrag som diskuterar kulturella praktikers funktion i den offentliga sfären. I den avslutande delen, ”litterära praktiker”, analyseras utvalda litterära texter och den diskurs som omger dem. Huvuddelen av artiklarna är skrivna på svenska, med undantag av tre engelska bidrag.

Our primary focus is on Sound Machine, an installation by Parisbased artist Esther Shalev-Gerz and initially created for Norrköping’s Industrial Landscape, and which then began “commuting” to other venues. The realization of this work involved many forms of collaboration, and the artist’s commuting between Norrköping and other locations was a contributing factor. We examine therefore notions of collaborative art, a term covering a diverse range of artistic practices. We identify specific points in the collaborative production of Sound Machine when the artist asserted her autonomy, and relate these in turn to what is commonly referred to as the artist’s signature. We conclude with a discussion of the meanings of place as the work begins its own “commute” into other venues across the transnational domain of contemporary art.

Abstract [en]

Late modern reflexions: Festschrift for Johan Fornäs is an anthology of more than twenty essays dedicated to Johan Fornäs on his 60th birthday 7th of mars 2012. Several of the articles included take Johan Fornäs’ books as their starting point, while others are related, in different ways, to his wide and diverse interests. The book is divided into four thematic parts, dealing with "Theoretical Practices", “Medial Practices”. “Aesthetic Practices” and “Literary Practices”. Articles included under ”Theoretical Practices” discuss different aspects of hermenutics, culturalization, and cultural capital. ”Medial Practices” offers studies of contemporary media phenomena, relating them to questions of democracy and politics.”Aesthetic Practices” include contributions that discuss the function of different cultural practices in the public sphere. The last section, ”Literary Practices”, takes a closer look at both select literary texts and the discourses surrounding them. Most of the Articles are written in Swedish, with the exception of three articles in English.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012 Edition: 1
Keywords
Late modernity, practice, hermeneutics, culturalization, capital, media, aesthetics, literature, Senmodernitet, praktiker, hermeneutik, kulturalisering, kapital, medier, estetik, litteratur
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-80189 (URN)978-91-7519-945-0 (ISBN)
Projects
Konst genom staden
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2012-08-22 Created: 2012-08-22 Last updated: 2015-03-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7361-3068

Search in DiVA

Show all publications