liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Lee, Jenny
Publications (9 of 9) Show all publications
Torell, U., Lee, J. & Qvarsell, R. (2018). Perspektiv på ett rum. In: Ulrika Torell, Jenny Lee och Roger Qvarsell (Ed.), Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet (pp. 9-23). Stockholm: Nordiska museets Förlag
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på ett rum
2018 (Swedish)In: Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet / [ed] Ulrika Torell, Jenny Lee och Roger Qvarsell, Stockholm: Nordiska museets Förlag , 2018, p. 9-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordiska museets Förlag, 2018
Series
Nordiska museets handlingar, ISSN 0346-8585 ; 143
Keywords
Kök
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148191 (URN)9789171085993 (ISBN)
Available from: 2018-06-01 Created: 2018-06-01 Last updated: 2019-10-22Bibliographically approved
Qvarsell, R., Torell, U. & Lee, J. (2010). Forskning om förpackningar. In: Ulrika Torell, Roger Qvarsell & Jenny Lee (Ed.), Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer (pp. 9-23). Stockholm: Nordiska museets förlag
Open this publication in new window or tab >>Forskning om förpackningar
2010 (Swedish)In: Burkar, påsar och paket: Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer / [ed] Ulrika Torell, Roger Qvarsell & Jenny Lee, Stockholm: Nordiska museets förlag , 2010, p. 9-23Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I en vanlig svensk livsmedelsbutik finns tusentals olika varor. De allra flesta är förpackade, klädda i färger, bilder, symboler och tjusiga varunamn som vi möter när vi ska hitta rätt mjölk, lämplig middagsmat och en god frukostmarmelad. I frukt- och delikatessdiskarna kan man se och kanske vidröra själva varan, annars är det förpackningarnas beskriv ningar av maten som vi köper.Den här boken handlar om hur förpackningarna omgestaltat våra konsumtionskulturer. Hur de förändrade produktionen, distributionen och konsumenternas vardag och villkor i butiken. Handeln rationali serades och alla de problem som hade att göra med hållbarhet, för varing och långa transporter kunde lösas. Från betjäningsbutiker med försäljning över disk gick vi till snabbköp där kunden på egen hand plockar sina varor. I det nya masskonsumtionssamhället ökade också antalet varianter av en och samma vara och varumärket blev det som tydligast skiljde dem åt.Boken berättar också om hur förpackningarna intagit en viktig plats i våra vardagliga visuella miljöer. Inte bara i butikerna utan också på annonspelare, tidningssidor, i köksskåpen och på frukostborden. Den förpackade maten ger oss möjlighet att välja stil, värderingar och kanske rent av identitet. En burk varmkorv eller ett paket rättvisemärkt kaffe i varukorgen berättar olika saker om oss. Förpack ningarnas bilder på den färdiga maten visar hur trevligt vi kan få det vid middagsbordet men talar sällan om för oss vad vi egentligen äter. Bakom arbetet med boken ligger ett fl erårigt samarbete mellan Nordiska museet och Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Nordiska museets förlag, 2010
National Category
History of Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-58048 (URN)978-91-7108-539-9 (ISBN)9-1-71-08539-4 (ISBN)
Available from: 2010-07-26 Created: 2010-07-26 Last updated: 2018-04-04Bibliographically approved
Lee, J. (2009). The market hall revisited: Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>The market hall revisited: Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century
2009 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[sv]
Saluhallen : Konsumtionskulturer i detaljhandeln med mat under det långa 1900-talet
Abstract [en]

In today’s consumption landscape the market hall is a place of luxury and authenticity. However, the idea of the market hall has changed several times during the nineteenth and twentieth centuries. When the first market hall was constructed in Stockholm, in 1875, the objective was to provide the consumers with safe food in a neatly organized environment that would foster civic pride and propel Stockholm into modernity. By the 1930s, the market halls in Stockholm were rundown and outmoded. These rundown retail spaces had been replaced by neighborhood stores at a convenient distance from the consumer. The market halls seemed like old dinosaurs, waiting to be swept away by the river of time. But the market halls remained, and in due course experienced a renaissance as sumptuous food temples, more genuine and inviting than the bland standardization and cold rationality of mainstream food retail.

To address the long time-period, the dissertation is divided into three separate parts, with different methods and materials. The first part is a historical exposé based primarily on archival material. The second part relies more on secondary sources, but draws on contemporary documents as well. For the third part ethnographic fieldwork was the chosen method.

This dissertation examines the role of the market hall in Stockholm and how the links between production, distribution and consumption of food have been organized in time and space during the past hundred and fifty years. How was the market hall recoded during this period? The relevance of this question lies in what this can tell us about urban food retail and the cultures of consumption linked to it. It also allows us to reflect upon the effects of the choices we make for the future of food production, distribution and consumption.

Abstract [sv]

I dagens konsumtionslandskap är saluhallen en plats för lyx och autenticitet. Men saluhallens betydelse har ändrats flera gånger under 1900- och 2000-talen. När den första saluhallen byggdes i Stockholm år 1875, var målet att ge konsumenterna säkra livsmedel i en hygienisk och välordnad miljö som både skulle kännas elegant och göra Stockholm till en modern världsstad. Vid 1930-talet var saluhallarna i Stockholm både nedslitna och omoderna. De hade ersatts av kvartersbutiker som låg på bekvämt avstånd från konsumenten. Saluhallarna verkade vara gamla dinosaurier, som bara väntade på att svepas bort av tidens gång. Men saluhallarna blev kvar, och i sinom tid upplevde de en renässans som överdådiga mattempel, som var mer genuina och inbjudande än den vanliga dagligvaruhandelns standardiserade och hyperrationella konsumtionsmiljöer.

För att hantera den långa tidsperioden, är avhandlingen indelad i tre delar, med olika metoder och material. Den första delen är en klassisk historieskrivning baserad på arkivmaterial. Den andra delen förlitar sig mer på sekundärlitteratur, men gör även ett utsnitt av samtidens källor. Den tredje delen består av ett etnografiskt fältarbete.

Denna avhandling undersöker den roll saluhallen har spelat i Stockholms konsumtionslandskap och hur sambanden mellan produktion, distribution och konsumtion av livsmedel har set ut i tid och rum under de senaste hundrafemtio åren. Hur har saluhallen kodats och omkodats under denna period? Denna frågas relevans ligger i vad den kan berätta om stadens dagligvaruhandel och de konsumtionskulturer som är knutna till denna. Vad är effekterna av de val vi gör för framtida livsmedelsproduktion, distribution och konsumtion?

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. p. 346
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 497
Keywords
Market hall, quality, consumption, cultures of consumption, urban culture, food retail, Saluhallar, kvalitet, konsumtion, konsumtionskulturer, städer, livsmedelshandel
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51953 (URN)978-91-7393-520-3 (ISBN)
Public defence
2009-12-11, Key 1, Key-huset, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 10:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2009-11-24 Created: 2009-11-24 Last updated: 2020-02-19Bibliographically approved
Lee, J. (2009). Ways of Knowing Quality: How Notions of Quality are Negotiated in Three Swedish Market Halls. In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda (pp. 197-210). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ways of Knowing Quality: How Notions of Quality are Negotiated in Three Swedish Market Halls
2009 (English)In: Kulturellt: Reflektioner i Erling Bjurströms anda, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, p. 197-210Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20372 (URN)978-91-7393-549-4 (ISBN)
Available from: 2009-09-09 Created: 2009-09-04 Last updated: 2009-09-09Bibliographically approved
Lee, J. (2005). Pastöriseringens försenade triumf. In: Sven Widmalm och Roger Qvarsell (gästredaktör) (Ed.), Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat (pp. 175-197). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Pastöriseringens försenade triumf
2005 (Swedish)In: Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria: Tema: Mat / [ed] Sven Widmalm och Roger Qvarsell (gästredaktör), Linköping: Linköping University Electronic Press , 2005, p. 175-197Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I denna temaavdelning av Lychnos har ett antal artiklar samlats, som speglar pågående forskning i landet som rör i vid mening idéhistoriska perspektiv på mat, vetenskap och idétraditioner. Ett gemensamt inslag i artiklarna är intresset för hur vetenskapligt eller principiellt grundande uppfattningar om vad som är bra, nyttig och näringsriktig mat har omformatstill individuella kostråd och legat till grund för politiska beslut. 1700-talets hälsoråd och hushållsläror och 1900-talets lagstiftning om hygieniska åtgärder kan ganska enkelt placeras in i den sociala och kulturellaprocess, genom vilken vetenskapen och experternas kunskaper tillskrevs en allt viktigare roll i formandet av ett bättre och mer välplaneratsätt att leva. Men även motstånd, motrörelser och subkulturer har bidragit till formandet av föreställningar om vad som är ett bra och naturligtkosthåll. Vetenskapen och dess tillämpningsområden har i detta liksom i många andra sammanhang visat sig vara en bland en rad skilda faktorer, som haft betydelse för de olika sätt på vilka maten kommit att ingå i människornasföreställningar om sig själva och de liv de vill leva.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2005
Series
Lychnos, ISSN 0076-1648
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29870 (URN)15290 (Local ID)91-85286-55-9 (ISBN)15290 (Archive number)15290 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lee, J. (2005). Saluhallen: modern, hygienisk och rationell . In: Kulturstudier i Sverige: nationell forskarkonferens ACSIS,2005.
Open this publication in new window or tab >>Saluhallen: modern, hygienisk och rationell
2005 (Swedish)In: Kulturstudier i Sverige: nationell forskarkonferens ACSIS,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29868 (URN)15288 (Local ID)15288 (Archive number)15288 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Lee, J. (2005). Saluhallen som konsumtionsrum. In: Om alla gör etnografi - vad gör då antropologer Sveriges antropologförbund,2005.
Open this publication in new window or tab >>Saluhallen som konsumtionsrum
2005 (Swedish)In: Om alla gör etnografi - vad gör då antropologer Sveriges antropologförbund,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29857 (URN)15276 (Local ID)15276 (Archive number)15276 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Lee, J. (2005). The Farmer comes to Town - Urban Dreams of Rural Realities. In: Visualizing Food and Farm: The Joint 2005 Annual Meetings of the Agriculture, Food, and Human Values Society AFHVS and the Association for the Study of Food and Society ASFS,2005.
Open this publication in new window or tab >>The Farmer comes to Town - Urban Dreams of Rural Realities
2005 (English)In: Visualizing Food and Farm: The Joint 2005 Annual Meetings of the Agriculture, Food, and Human Values Society AFHVS and the Association for the Study of Food and Society ASFS,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29856 (URN)15275 (Local ID)15275 (Archive number)15275 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Lee, J. (2004). Natural or pasteurized? The political history of pasteurization in Sweden. In: European Social Science History Conference,2004.
Open this publication in new window or tab >>Natural or pasteurized? The political history of pasteurization in Sweden
2004 (English)In: European Social Science History Conference,2004, 2004Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
milk, pasteurization, tuberculosis, scientific knowledge, commercial actors, legislation
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29855 (URN)15274 (Local ID)15274 (Archive number)15274 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications