liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Gruber, Sabine
Publications (10 of 34) Show all publications
Gruber, S., Lundberg, A. & Righard, E. (2018). Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik (1ed.). In: Magnus Dahlstedt och Philip Lalander (Ed.), Manifest: för ett socialt arbete i tiden (pp. 291-302). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik
2018 (Swedish)In: Manifest: för ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt och Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 291-302Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
brandväggar, professionsetik, socialt arbete
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148573 (URN)9789144125688 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-06-26Bibliographically approved
Gruber, S. & Gustafsson, K. (2018). Etnografisk forskning i praktiken: Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Etnografisk forskning i praktiken: Reflektioner från pågående avhandlingsprojekt
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

”Aldrig mer etnografi!” är en kommentar som genom åren ofta mött oss i olika seminarierum och samtal med kollegor. Den frustration som kan anas i detta ”aldrig mer” har handlat om att etnografisk forskning upplevs som svår att genomföra. En del har beskrivit erfarenheter av att vara alltför utelämnad att på egen hand hantera svåra utmaningar och etiska dilemman under de fältstudier de genomfört. Andra menar helt enkelt att det är en metod med alltför många osäkerhetsmoment. Det kan vara osäkerhet avseende tillträdet till fältet, kvaliteten på det empiriska materialet, eller hur materialet i slutänden ska analyseras och skrivas fram. Utifrån våra egna erfarenheter av etnografisk forskning, med fältarbeten i olika sociala och institutionella sammanhang i bagaget, har vi ibland förundrats över denna frustration och osäkerhet. Vi har även förvånats över den ambivalens som tycks omge etnografi i socialt arbete. För på samma gång som vi konstaterat att det finns både tveksamheter och motstånd i relation till etnografisk forskning slås vi även av att många studier i socialt arbete är influerade av etnografisk metod och skrivande, såväl på forskarutbildningsnivå som bland seniora forskare....

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 87
Series
Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISSN 1654-0999 ; 2018:1
National Category
Cultural Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153570 (URN)9789176851432 (ISBN)
Note

Övriga medverkande författare

Åsa Borgström, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet

Mikaela Herbert, doktorand i urbana studier, Malmö universitet

Sara Johansson, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet

Johan Lindwall, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet

Elinor Månsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

John Ohlson, doktorand i sjöfartsvetenskap, Linnéuniversitetet

Christina Söderberg, fil.lic, doktorand i socialt arbete, Linköpings universitet

Ayaz Razmjooei, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Sofia Österborg Wiklund, doktorand i pedagogik och vuxnas lärande, Linköpings universitet

Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Gruber, S. (2018). Flerspråkighet i den enspråkiga institutionen: Identitetspositioner, kompetens och korrigering (1ed.). In: Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 103-121). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkighet i den enspråkiga institutionen: Identitetspositioner, kompetens och korrigering
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 103-121Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
barn, flerspråkighet, institution, låst tvångsvård, ungdomar
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151680 (URN)9789144116358 (ISBN)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Gruber, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Institutionsvårdens könade strukturer: Ungdomar, personal, organisation och policy (1ed.). In: Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 61-78). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Institutionsvårdens könade strukturer: Ungdomar, personal, organisation och policy
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 61-78Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
barn, kön, institution, låst tvångsvård, ungdomar
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151679 (URN)9789144116358 (ISBN)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Fejes, A., Aman, R., Dahlstedt, M., Gruber, S., Högberg, R. & Nyström, S. (2018). Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I kölvattnet av senaste årens migrationsrörelser har en rad olika initiativ tagits för att möjliggöra nyanländas etablering i det svenska samhället. En sådan insats har varit att på prov erbjuda gymnasieskolans språkintroduktionsprogram (SI) även på folkhögskola. Förhoppningen är att just denna utbildningsform är särskilt väl lämpad för nyanlända ungdomar. I denna forskningsrapport jämförs verksamheten inom SI såsom den bedrivs på två gymnasieskolor och två folkhögskolor. Analysen visar att folkhögskolans organisering av SI-verksamheten är mer flexibel och integrerad i övrig verksamhet, vilket också ger potential till en mer inkluderande undervisning.

Studien är del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, som genom en longitudinell forskningsdesign söker svar på frågan om hur olika sammanhang för (unga) vuxnas språkliga lärande bidrar till deras sociala inkludering. Programmet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning och Socialt arbete vid Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 82
Series
Studier av vuxenutbildning och folkbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 8
National Category
Learning International Migration and Ethnic Relations Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151854 (URN)9789176851845 (ISBN)
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2019-07-02Bibliographically approved
Gruber, S., Enell, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen. Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 296 Edition: 1
Keywords
barn, institution, låst tvångsvård, ungdomar
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151677 (URN)9789144116358 (ISBN)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Gruber, S. & Biszczanik, K. (2018). Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser (1ed.). In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar (pp. 21-39). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser
2018 (Swedish)In: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 21-39Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Känslor uppfattas ofta som något tillhörande den privata sfären och förknippas därför sällan med myndighetsutövning, byråkrati och professionalitet. I detta kapitel argumenterar vi för det motsatta, nämligen att känslor är en betydelsefull komponent i det sociala samspelet och att känslor följaktligen utgör en viktig aspekt i det sociala arbetets institutionella praktik. Det sociala arbetets verksamhersfällt aktualiserar också i sig självt en rad känsliga frågor som mer generellt berör samhällets medborgare. Detta speglas inre minst i en rad aktuella debatter inom sociale arbete i relation till exempelvis de så kallade marockanska gatubarnen, romska tiggare eller unga i förorten. Med avstamp i emotionssociologin och sociologens Arlie R. Hochschilds begrepp känsloarbete och känsloregler är syftet med denna text att belysa känslors betydelse i arbetet med ungdomar som tvångsplacerats på institution. Mer specifike är vårt intresse riktat mot hur behandlingsassistenter på statens särskilda ungdomshem hanterar och reflekterar över sina egna känslor i relation till det arbete de utför, framför allt i samspel med sina kollegor men liven med de placerade ungdomarna. Textens övergripande syfte är med andra ord att analysera de känsloregler som omger arbetet på dessa institutioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018 Edition: 1
Keywords
institution, känsloarbete, ungdomar
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150598 (URN)9789151100586 (ISBN)
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Gruber, S., Enell, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution: Summering och avslutande reflektioner (1ed.). In: Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 285-292). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Tvångspraktiker på institution: Summering och avslutande reflektioner
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 285-292Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
barn, institution, låst tvångsvård, ungdomar
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151681 (URN)9789144116358 (ISBN)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Gruber, S., Enell, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution: Teoretisk och historisk inramning (1ed.). In: Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 19-36). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Tvångspraktiker på institution: Teoretisk och historisk inramning
2018 (Swedish)In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] Sofia Enell, Sabine Gruber, Maria A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
barn, institution, låst tvångsvård, ungdomar
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151678 (URN)9789144116358 (ISBN)
Available from: 2018-09-30 Created: 2018-09-30 Last updated: 2018-10-22Bibliographically approved
Gruber, S. (2015). Cultural comptence in institutional care for youths: experts with ambivalens positions. Nordic Journal of Social Research, 1-13
Open this publication in new window or tab >>Cultural comptence in institutional care for youths: experts with ambivalens positions
2015 (English)In: Nordic Journal of Social Research, ISSN 1892-2783, E-ISSN 1892-2783, p. 1-13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, cultural competence if often singled out as both a strategy and solution for managing differences attributed to migrants, but few studies have critically investigated the idea of cultural competence. This article is an empirical contribution, based on an ethnographic study, and analyses talk and actions in the everyday practice in special residential homes for boys and young men. It examines when, how and in relation to what and whom cultural competence is made relevant, with special focus on how notions about cultural competence positions the staff in the studied institutions; organisationally, in relation to different work tasks and in narratives about the care and treatment provided. The analysis shows that cultural competence is almost exclusively attributed to staff who have a migrant background, and that the position as cultural competent is ambiguous. On the one hand a position as expert, on the other hand surrounded by a suspicion not to be professional. Staff who are ascribed cultural competence are made into representatives of cultural difference and locked into culturalised and ethnified positions. Thus, cultural competence rather emerges as a tool to master and control the boys who are placed in the studied institutions than as a tool to affect a change process in support of multiculturalism.

Keywords
cultural competence, ethnicity, ethnography, residential home, social work
National Category
Social Anthropology Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122598 (URN)10.1080/2156857X.2015.1109541 (DOI)
Available from: 2015-11-10 Created: 2015-11-10 Last updated: 2017-12-01
Organisations

Search in DiVA

Show all publications