liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hultman, Glenn
Publications (10 of 121) Show all publications
Hultman, G. (2018). Konkurrensen mellan forskning och erfarenhet. Noteringar om forskningsanvändning i skolan. In: Daniel Alvunger och Ninni Wahlström (Ed.), Den evidensbaserade skolan: Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik (pp. 136-170). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Konkurrensen mellan forskning och erfarenhet. Noteringar om forskningsanvändning i skolan
2018 (Swedish)In: Den evidensbaserade skolan: Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik / [ed] Daniel Alvunger och Ninni Wahlström, Stockholm: Natur och kultur, 2018, p. 136-170Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018
Keywords
Forskningsanvändning, beprövad erfarenhet, lärande, evidensbasering, praktiknära forskning
National Category
Pedagogy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145708 (URN)9789127817616 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2018-03-17 Created: 2018-03-17 Last updated: 2018-03-19Bibliographically approved
Hultman, G. & Wedin, A.-S. (2014). Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ. In: Henrik Kock (Ed.), Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström (pp. 138-157). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer: skapandet av lärprocesser in-situ
2014 (Swedish)In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 138-157Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här artikeln avser att belysa hur samspelet mellan lärarstuderande och handledare kommer till uttryck under den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen. Syftet är att studera hur den mottagande läraren, praktikhandledaren, uppfattar och samspelar med den lärarstuderande kring elevers lärande och hur de båda hanterar praktiken.

Forskningen om lärarutbildning och förhållandet mellan lärarstudenters syn på undervisning och elevers lärprocesser är omfattande. Många påpekar också att forskningsområdena lärarutbildning respektive lärande är åtskilda (t.ex. Cochran-Smith & Fries, 2005; Oser & Baeriswyl, 2001; Wideen, Mayer-Smith & Moon, 1998). Vi hittar inte särskilt många studier av samspelet i tidigare forskning, vilket även påpekas i en omfattande internationell översikt av Clarke, Triggs & Nielsen (2012). Forskning om lärarutbildning har sammanfattats vid flera tillfällen (Ahlström & Kallos, 1996; Hegender, 2010) och därnoteras att forskarna uppmärksammar betydelsen av praktikperioden men att det saknas en analys av kommunikationen och de studerandes lärande under denna period.

Vi är särskilt intresserade av kommunikationen av yrkeskunnandet och en del av det Ellström (1992) diskuterar kring lärandets logik, både det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade lärandet. Framför allt den miljö som skapas när handledare och studerande möts och arbetar tillsammans i skolan och klassrummet. Vi uppfattar den miljön som en situation där det både sker socialisering (Ellström, 2011) och skapas utrymme för ett utvecklingsinriktad lärande,

”… it is a matter of organizing the workplace, not only for production ofcertain goods or services, but also for supporting learning.”

Vilket är den situation som studeras i detta kapitel. Praktikperioden är en medvetet arrangemang för att överföra yrkeskunnande och åstadkomma en begynnande socialisering.

I samma anda, som Ellström (2011) kan vi se att den redovisade empirin kan spegla i vad mån och med vilket engagemang som den studerande, väljer att använda sig av de möjligheter som situationen ocharbetsplatsen erbjuder. Detta är dock inte något som explicit analyseras här. I det här kapitlet ligger focus på handledarens överföringsstrategier och mindre på mätningen av lärandets utfall hos den studerande.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Keywords
Lärarstuderande, Praktik, Handledning
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110871 (URN)978-91-7519-291-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-25 Created: 2014-09-25 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Löfgren, R., Schoultz, J., Hultman, G. & Björklund, L.-E. (2013). Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school. Journal of Baltic Science Education, 12(4), 482-496
Open this publication in new window or tab >>Exploratory talk in science education: Inquiry-based learning and communicative approach in primary school
2013 (English)In: Journal of Baltic Science Education, ISSN 1648-3898, E-ISSN 2538-7138, Vol. 12, no 4, p. 482-496Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Recent research on science education has increasingly focused on the role of exploratory talk for learning science in school. This study was conducted in third grade in the Swedish compulsory school and shows how difficult exploratory talk in science is to achieve. The recordings of each lesson focused mainly on the teacher but included the pupils as the teacher interacted with them. The empirical material was analysed from two different perspectives: ways of communicating the science content and communicative approach. The analysis of the classroom practice showed that scientific descriptions were dominating ways of communication. Only in a few cases explanations of scientific phenomena were in focus. Those situations caused turning points into more interactive/dialogic communications or exploratory talk. One main conclusion is that exploratory talk and scientific explanations are not easily achieved when working in primary school. These skills are not automatically attained by the use of inquiry-based material - it needs to be trained!

Place, publisher, year, edition, pages
Scientific Methodical Center, 2013
Keywords
exploratory talk, inquiry, primary school, science
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-100916 (URN)000325593800007 ()
Available from: 2013-11-14 Created: 2013-11-14 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Wedin, A.-S., Hultman, G. & Schoultz, J. (2012). Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(1-2), 81-98
Open this publication in new window or tab >>Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen
2012 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 1-2, p. 81-98Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2012
National Category
Social Sciences Social Sciences Educational Sciences Educational Sciences Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-90606 (URN)
Projects
Vetenskapsrådet
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-04-02 Created: 2013-04-02 Last updated: 2017-12-06
Hultman, G. (2012). Ledarskapsforskning - gamla sanningar och nya ambitioner: Noteringar om evidens- och praxisorienterat ledarskap. Leda & Styra (2), 1-21
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapsforskning - gamla sanningar och nya ambitioner: Noteringar om evidens- och praxisorienterat ledarskap
2012 (Swedish)In: Leda & Styra, no 2, p. 1-21Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

För att förstå ledarskap är det inte tillräckligt att utgå från att verksamheter fungerar som rationella instrument. Vi behöver en bättre förståelse för den dynamik som finns i skolor. Forskare har nyligen konstaterat att ledarskapets dynamik får en annan innebörd om vi ser organisationer som komplexa system och ledares roll när det gäller interaktion och påverkan.

Syftet med den här artikeln är att  diskutera vad ledarskapsforskningen visat och vilka slutsatser man kan dra. Utgångspunkten är forskningsöversikter och här diskuteras evidensbasering, effektivitet, metodproblem och metodval, ledarskap i komplexa organisationer, praxisorienterad ledarskapsforskning och relationen mellan ledarskap och lärande. Artikeln avslutas bland annat med en reflektion om skolans vetenskapliga grund. En möjlighet kan vara att man försöker utveckla en ”vetenskaplighet”  inom ramen för den egna verksamheten i skolan och klassrummen. Rektorers  ledarskap utvecklas i praktiken och med inspiration från forskning, särskilt en forskning som är praxisorienterad. Som visats i den här artikeln ger forskningen olika besked om vad som är framgångsrikt. Men vi behöver också använda de studier som bidrar med en fördjupad förståelse för ledarskapets dynamik och de sidor av ledarskapet som inte studerats i tillräcklig.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2012
Keywords
ledarskap, evidensbasering, effektiva skolor, organisation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77643 (URN)
Available from: 2012-05-24 Created: 2012-05-24 Last updated: 2015-10-05Bibliographically approved
Hultman, G., Schoultz, J., Wedin, A.-S., Lindqvist, P., Nordänger, U.-k. & Hegender, H. (2012). Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap (7ed.). In: Vetenskapsrådet (Ed.), Resultatdialog 2012 (pp. 93-99). Stockholm: Vetenskapsrådet
Open this publication in new window or tab >>Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen: Yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap
Show others...
2012 (Swedish)In: Resultatdialog 2012 / [ed] Vetenskapsrådet, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, 7, p. 93-99Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 Edition: 7
Series
Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 7
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-90603 (URN)978-91-7307-213-7 (ISBN)
Projects
VR/UBVK-projekt
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2013-04-02 Created: 2013-04-02 Last updated: 2013-04-11
Hultman, G., Wedin, A.-S. & Schoultz, J. (2012). Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande. Didaktisk Tidskrift, 22(2), 335-358
Open this publication in new window or tab >>Lärandet och hur det synliggörs under lärarutbildningens praktikperioder: Handledning och överföring av yrkeskunnande
2012 (Swedish)In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 22, no 2, p. 335-358Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det som fokuseras i denna artikel är handledningen under den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen (VFU). Vi har ett intresse för vad som händer i samspelet mellan handledare och studerande och finner inte tydliga analyser av detta i tidigare studier. Från en omfattande internationell forskningsöversikt (Clarke, Triggs & Nielsen, 2012) kan man dra liknande slutsatser. Forskning om lärarutbildning har sammanfattats vid flera tillfällen. Många forskare påpekar dock att forskningsområdena lärarutbildning respektive lärande ofta är åtskilda (t ex. Oser & Baeriswyl, 2001; Wideen, Mayer– Smith & Moon, 1998). Ahlström & Kallos (1996) fokuserar den svenska forskningen (se även Hegender, 2010) och noterar att forskningen uppmärksammat praktikperiodens betydelse men inte analyserat vadstudenterna lär sig under skolpraktiken. De konstaterar att  undervisningsmönster och uppfattningar om yrket snarare förstärks än ifrågasätts. En studie av Timperley (2001) som ligger inom vårt intresseområde fokuserar på handledares samtal inom ramen för ett träningsprogram i lärarutbildningen. Det finns många studier redovisade men merparten fokuserar på andra aspekter än lärandet och överföringsprocesser.

Vi är intresserade av hur handledarna delger sitt yrkeskunnande till sina adepter. Med andra ord kombinerar vi här lärarutbildning och lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2012
Keywords
lärarutbildning, lärare, praktikperioden, kunskapsbildning, lärlingsskap
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77644 (URN)
Note

Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686 är numera nedlagd.

Available from: 2012-05-24 Created: 2012-05-24 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Hultman, G., Löfgren, R. & Schoultz, J. (2012). Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures. Education Inquiry, 3(1), 3-18
Open this publication in new window or tab >>Subject didactics in practice - hidden in the process: A study of teaching logics and classroom cultures
2012 (English)In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 3, no 1, p. 3-18Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study concerns teachers’ professional knowledge. Sixteen teachers, all with more than 25 years’ experience in the profession, participated in the study in which they were given three differ- ent opportunities to show and formulate their professional skills. We initially asked the teachers to answer questions via e-mail. In the second part, the teachers were filmed in various teaching situations that allowed stimulated recall conversations afterwards. The analysis of this data then formed the basis of so-called dialogue seminars. The participating teachers show a great ability to create contexts for student learning. It was evident when they introduced new tasks and areas of work. Other important skills are, according to the participating teachers, dealing with students in groups and individually, organising, being leaders, and understanding students. The results also show there were a few occasions when the teachers touched upon subject didactics and learning theories in their discussions.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2012
Keywords
teacher professional knowledge, didactics, subjects, school, teaching, classroom cultures, science education
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74814 (URN)
Available from: 2012-02-09 Created: 2012-02-09 Last updated: 2017-12-07
Hultman, G. (2011). Antropologisk didaktik: Noteringar om didaktik som situerad praktik. Didaktisk Tidskrift, 20(2), 69-83
Open this publication in new window or tab >>Antropologisk didaktik: Noteringar om didaktik som situerad praktik
2011 (Swedish)In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 20, no 2, p. 69-83Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Definitioner av didaktik (och ämnesdidaktik) görs ibland utifrån referenser utanför och ovanför klassrummets omedelbara skeende. De didaktiska frågorna formuleras i termer av Vad, Hur och Varför (Arfwedson, 1987; Selander, 2010: 202). Man utgår från läroplaner, politik och de olika ämnena när dessa frågor bevaras och problematiseras. Samtidigt finns skolans verklighet i klassrummen, men mera som mottagare av denna problematisering. Denna verklighet kan utgöra utgångspunkten för en inifrån kommande reflektion som utgår från lärare och elever och deras faktiska situation. Detta närmar sig det som Arfwedson (1987) benämner ”genomförandefältet” där jag vill fortsätta diskussionen. Hur får vi ett annat perspektiv på Vad, Hur och Varför som bygger på t ex lärarnas praktik? Är dessa frågor överhuvudtaget realistiska att ställa (i praktiken) och vilka svar kan man förvänta sig? Vad har en undervisning i t ex naturvetenskap för innehåll ur en elevs perspektiv? Och hur ter sig frågan ur lärarens perspektiv i det praktiska skeendet?

När vi tar del av den tidiga tyska diskussionen om didaktik (Blankertz, 1987) ser jag att mitt intresse liknar det perspektiv som kallas den inlärningsteoretiska (undervisningsteoretiska) modellen (och i viss mån den kulturvetenskapliga) där man menar att man bör ta hänsyn till många faktorer som påverkar undervisningsprocessen. Resonemangen är influerade av ett inlärningspsykologiskt perspektiv, kontrollstrukturer och präglad av tidsandan. I den diskussion som förs i denna text är jag mer begränsad till de inre faktorerna inom genomförandefältet och Blankertz (1987: 35) påpekande att didaktiska problem är komplexa. Här blir begreppet ”didaktisk intuition” centralt (Kroksmark, 1997) i tänkandet kring lärares arbete och det jag själv uppfattat som intelligenta improvisationer (Hultman, 2001).

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: , 2011
Keywords
didaktik, lärande, lärares arbete
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-67984 (URN)
Note

Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686 är numera nedlagd.

Available from: 2011-05-04 Created: 2011-05-04 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Ødegaard, M., Möller Andersen, H., Schoultz, J., Hultman, G., Lund Nielsen, B., Löfgren, R. & Mork, S. M. (2011). Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom. Oslo: Naturfagsenteret, Oslo universitet
Open this publication in new window or tab >>Explora: Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom
Show others...
2011 (Norwegian)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Explora : Kodning av elevers och lärares samtal om praktiskt arbete i skandinaviska klassrum
Abstract [no]

Vi håper at dette heftet kan inspirere og at kodeskjemaet (i vedlegget) kan fungere som et redskap til å observere og analysere klasseromsinteraksjoner, enten man skal analysere videoopptak eller sitte og observere i klasserom. Explora er et ekte skandinavisk samarbeidsprosjekt som har kommet i stand takket være økonomisk støtte fra Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (HS-NOS). Tusen takk!

Jan, Glenn og Ragnhild fra Linköpings universitet, Hanne og Birgitte fra Aarhus Dniversitet og Sonja og Marianne fra Dniversitetet i Oslo har mottes til eksplorerende workshops i Sverige, Danmark og Norge og jobbet fram dette produktet som du na holder i handa. Til dette arbeidet har vi fatt hjelp og go de råd fra bl.a. Lasse Bjørklund, Kirsti Klette, Nina Arnesen og Berit Haug. Tusen takk!

Pa workshopene observerte vi klasseromsvideoer fra hverandres land, kodet, diskuterte og utvekslet erfaringer. Mange naturfaglige utfprdringer er samtalet om i vennlige omgivelser, og ikke minst har vi fatt økt innsikt i likheter og forskjeller i de skandinaviske naturfags-klasserom.

For a fremheve det skandinaviske samarbeidet har vi valgt å skrive pa alle tre språk. Noen avsnitt er skrevet pa svensk, noen på dansk og noen på norsk. Ulike eksempler på bruk av kodeskjemaet er også presentert på ulike mater for å understreke variasjon og fleksibilitet.

Vi anbefaler flere å prøve skandinavisk samspill!

Marianne Ødegaard

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Naturfagsenteret, Oslo universitet, 2011. p. 41
Series
KIMEN, ISSN 1890-5137 ; 2
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72711 (URN)
Available from: 2011-12-05 Created: 2011-12-05 Last updated: 2016-03-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications