liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Högberg, Ronny
Publications (6 of 6) Show all publications
Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2019). Analysarbete inom fältforskning (3ed.). In: Andreas Fejes, Robert Thornberg (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 235-254). Stockholm: Liber, Sidorna 235-254
Open this publication in new window or tab >>Analysarbete inom fältforskning
2019 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes, Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2019, 3, Vol. Sidorna 235-254, p. 235-254Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019 Edition: 3
Keywords
Etnologi-- forskning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162283 (URN)9789147129706 (ISBN)
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-11-26Bibliographically approved
Fejes, A., Aman, R., Dahlstedt, M., Gruber, S., Högberg, R. & Nyström, S. (2018). Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I kölvattnet av senaste årens migrationsrörelser har en rad olika initiativ tagits för att möjliggöra nyanländas etablering i det svenska samhället. En sådan insats har varit att på prov erbjuda gymnasieskolans språkintroduktionsprogram (SI) även på folkhögskola. Förhoppningen är att just denna utbildningsform är särskilt väl lämpad för nyanlända ungdomar. I denna forskningsrapport jämförs verksamheten inom SI såsom den bedrivs på två gymnasieskolor och två folkhögskolor. Analysen visar att folkhögskolans organisering av SI-verksamheten är mer flexibel och integrerad i övrig verksamhet, vilket också ger potential till en mer inkluderande undervisning.

Studien är del av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, som genom en longitudinell forskningsdesign söker svar på frågan om hur olika sammanhang för (unga) vuxnas språkliga lärande bidrar till deras sociala inkludering. Programmet är ett samarbete mellan forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning och Socialt arbete vid Linköpings universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 82
Series
Studier av vuxenutbildning och folkbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 8
National Category
Learning International Migration and Ethnic Relations Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151854 (URN)9789176851845 (ISBN)
Available from: 2018-10-05 Created: 2018-10-05 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2015). Analysarbete inom fältforskning (2ed.). In: Andreas Fejes & Robert Thornberg (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 218-237). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Analysarbete inom fältforskning
2015 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes & Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2015, 2, p. 218-237Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015 Edition: 2
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113801 (URN)978-91-47-11165-7 (ISBN)
Available from: 2015-01-30 Created: 2015-01-30 Last updated: 2018-01-11
Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2009). Analysarbete inom fältforskning (1ed.). In: Andreas Fejes & Robert Thornberg (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 123-142). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Analysarbete inom fältforskning
2009 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes & Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2009, 1, p. 123-142Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2009 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-45420 (URN)82891 (Local ID)978-91-47-08476-0 (ISBN)82891 (Archive number)82891 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-05-13Bibliographically approved
Högberg, R. (2009). Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena
2009 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Resistance and conformity : The life and identity work in relation to the academic subjects among male vocational pupils
Abstract [sv]

Denna studie bygger på en fältstudie i två klasser på gymnasieskolans Byggprogram. Intresset är riktat mot hur ett antal ungdomar, vilka samtliga är pojkar och i varierande grad är ointresserade av så kallade teoretiska studier, förhåller sig till kärnämnena. Mer precist är syftet att analysera deras förhållningssätt till kärnämnena som en del av deras identitetsskapande i relation till dessa ämnen. I studien ses skolan och klassrummet som en social arena där mycket annat än formell undervisning pågår och är relevant för ungdomar när de befinner sig i skolan. Den teoretiska förankringen för studien består i ett interaktionistiskt perspektiv på identitet, bland annat influerat av Richard Jenkins. Därutöver utgörs den av ett genus- och klassperspektiv, samt motståndsteoretiska utgångspunkter. Metodologiskt ansluter sig studien till den etnografiska traditionen. Data som analyseras är observationsdata, intervjudata och inspelade samtal mellan eleverna. Analysen visar bland annat att ungdomarna använder sitt kommande yrke och sitt ointresse för skolarbete i teoretisk tappning som utgångspunkter när de pratar om sin utbildning, olika ämnen eller sitt agerande i relation till skolarbetet. Analysen visar också att ungdomarna både är konforma och oppositionella gentemot kärnämnena. De anpassar sig efter skolans makt att bedöma deras studieinsatser, men gör bl.a. motstånd mot den ordning lärare söker åstadkomma och den tristess och påfrestning som de menar att kärnämnena medför. Till sina konsekvenser innebär denna form av motkultur ett identitetsskapande som avviker från ideal som låg bakom införandet av kärnämnena, vilket innebär ett motstånd mot en statlig påverkan på deras liv, så som denna påverkan kommer till uttryck genom utbildningssystemet. Mot bakgrund av deras kombination av motstånd och konformitet tolkas deras förhållningssätt till kärnämnena emellertid som motsträvighet än som ett renodlat motstånd.

Abstract [en]

This study is based on a field study that was conducted in two classes in a vocational programme (the Construction Programme) at a Swedish upper secondary school. The main concern of the study is how the pupils, all of whom are boys who are indifferent to varying degrees to so-called theoretical studies, relate to the academic subjects (or core subjects) of their education. More precisely, the aim is to analyze their attitudes towards the core subjects as part of their identity work. In this respect, the school setting is viewed as a social arena in which much more than formal education is going on and has relevance for the pupils when they are in school. The theoretical framing of the study is based on an interactional perspective on identity, primarily influenced by Richard Jenkins. Additionally, a gender and class perspective as well as theories of resistance are used to understand the views and actions of the boys. Methodologically, the study draws on an ethnographic tradition. The data consist of observations, interviews and recorded conversations between the pupils. The analysis points out that the pupils use their future work as construction workers and their indifference to theoretical schoolwork as important starting points when they talk about their education, different subjects or their own actions in relation to their schoolwork. The analysis also stresses that the boys employ modes of both conformity and opposition in relation to the academic subjects. They adjust to the power the school has when it comes to assessing their schoolwork, but they also resist the classroom order their teacher is trying to achieve and the stress and strain of everyday life in the academic subjects. This forms a counter culture, the consequences of which imply identity work that to a large extent differs from the ideas that conditioned the implementation of the core subjects. In this respect the pupils are also resisting governmental steering of their lives as it is expressed in the educational system. However, since the boys have modes of both conformity and opposition in their attitudes towards academic subjects, their overall attitude towards this part of their education is interpreted as a form of reluctance rather than full-scale resistance.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. p. 182
Series
Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 146Linköping Studies in Pedagogic Practices, ISSN 1653-0101 ; 11
Keywords
Identity, vocational students, masculinity and schooling, social class and schooling, resistance, school counter culture, Identitet, elever på yrkesförberedande program, maskulinitet och skola, klass och skola, motstånd, motkultur.
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20833 (URN)978-91-7393-543-2 (ISBN)
Public defence
2009-11-06, I 101, Hus I, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2009-09-23 Created: 2009-09-23 Last updated: 2014-09-26Bibliographically approved
Högberg, R. (2005). Pedagogiskt arbete och forskning om klass och utbildning. In: Glenn Hultman & Bengt -Göran Martinsson (Ed.), Pedagogiskt arbete som forskningsfält; Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet: (pp. 73-90). Linköping: Skapande Vetande
Open this publication in new window or tab >>Pedagogiskt arbete och forskning om klass och utbildning
2005 (Swedish)In: Pedagogiskt arbete som forskningsfält; Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet / [ed] Glenn Hultman & Bengt -Göran Martinsson, Linköping: Skapande Vetande , 2005, p. 73-90Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Skapande Vetande, 2005
Series
Skapande, vetande, ISSN 0284-1266 ; 44
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-32768 (URN)18699 (Local ID)9185297860 (ISBN)18699 (Archive number)18699 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-04-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications