liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Carlsson, C. A.
Alternative names
Publications (9 of 9) Show all publications
Sandborg, M., Carlsson, C. A. & Alm Carlsson, G. (1994). Shaping X-ray spectra with filters in X-ray diagnostics. Medical and Biological Engineering and Computing, 32(4), 384-390
Open this publication in new window or tab >>Shaping X-ray spectra with filters in X-ray diagnostics
1994 (English)In: Medical and Biological Engineering and Computing, ISSN 0140-0118, E-ISSN 1741-0444, Vol. 32, no 4, p. 384-390Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The influence on image contrast, tube load and patient mean absorbed dose of different ways of shaping diagnostic X-ray spectra by placing filters in the beam is derived for two radiographic models (abdominal screen-film radiography and intra-oral, dental radiography) using a computational model. The filters are compared at either equal tube load (keeping tube potential constant) or equal contrast (adjusting the tube potential with the different filters), but always at equal energy imparted per unit area to the image receptor. Compared at equal tube load and relative to standard aluminium filtration, reductions in the mean absorbed dose in the patient of 15–25% can be achieved using filters of Cu, Ti, W and Au (increasing the tube load by 30–40% compared with standard aluminium filtration). However, contrast is also reduced by 7%. Compared at equal contrast, the dose reductions are smaller, about 10%. Filters of copper are generally recommended, as are filters of aluminium. The use of bandpass filters (K-edge filters) should be restricted to examinations where the need for substantial variation in tube potential from patient to patient is small. The benefit of using thicker filters than those commonly used today (increasing tube load by factors of 1.4–2.0 compared with no added filter) is small as the dose reduction is most rapid for small initial values of added filters, and the increase in tube load increases steadily with increasing filter thickness.

Keywords
Absorbed dose - Contrast - Filter - X-ray spectra
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20943 (URN)10.1007/BF02524689 (DOI)
Available from: 2009-09-25 Created: 2009-09-25 Last updated: 2017-12-13
Lund, E., Pernicka, F. & Carlsson, C. A. (1993). Experimental determination of the angular dependence of the directional dose equivalent, H’(d), for ISO “narrow” X ray fields and 137Cs γ-rays measured in a PMMA sphere and a PMMA slab phantom. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Experimental determination of the angular dependence of the directional dose equivalent, H’(d), for ISO “narrow” X ray fields and 137Cs γ-rays measured in a PMMA sphere and a PMMA slab phantom
1993 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

For the purpose of calibrating individual dosimeters in X-ray fields conversion factors from air kerma free in air to dose equivalent at a specified depth in a phantom have been calculated among others by Grosswendt (1991, 1992). By means of Monte Carlo calculations the angular dependence factor for photon beams of oblique incidence is also studied for different phantom shapes and compositions as well as for different X-ray qualities. However, till now there has been a lack of experimental verification of the angular dependence factors.

In this investigation the conversion factor from air kerma to Hp(10) has been determined for the following X-ray qualities: 40 kV, 80 kV, and 295 kV, ISO "narrow" spectra and for 137Cs γ-rays using thermoluminescent (TL) dosimeters. The angular dependence factor H'(10,α)/H'(10,0o) has also been experimentally determined for the same X-ray and γ -ray qualities and for different angles between 0o and 180o.

The conversion factors are found to be in good agreement with the calculated ones for the PMMA sphere phantom, while some minor discrepancies are found between the experimental and calculated angular dependence factors for the 30x30x15cm3 PMMA slab phantom.

The difference in angular dependence obtained for the slab and the sphere is discussed as well as the possibility to underestimate the personal dose equivalent, Hp(10), compared to effective dose, E.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1993. p. 27
Series
Report / Department of Radiology, Linköping University, 1990-1997, ISSN 1102-1799 ; 76
National Category
Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57757 (URN)LIU-RAD-R-076 (ISRN)
Available from: 2010-06-30 Created: 2010-06-30 Last updated: 2010-07-02Bibliographically approved
Carlsson, C. A. (1991). Differences in reported backscatter factors,BSF, for low energy X-rays: A literature study. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Differences in reported backscatter factors,BSF, for low energy X-rays: A literature study
1991 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

This work was ini tia ted by the large discrepancy in published values of the backscatter factor (BSF) as function of the half value layer (HVL) that exists in a new code of practice (IAEA, 1987) compared to the earlier, general ly used code (BJR, 1983). Change to the IAEA-code changes reported values of absorbed dose with up to 10%. These deviations apply for X-rays with HVL < 8 mm Al.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1991. p. 23
Series
Report / Department of Radiology, Linköping University, 1990-1997, ISSN 1102-1799 ; 66
National Category
Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57739 (URN)LIU-RAD-R-066 (ISRN)
Note
In the printed version the ISSN 0348-7679 is incorrect. The correct ISSN is 1102-1799.Available from: 2010-06-30 Created: 2010-06-30 Last updated: 2010-06-30Bibliographically approved
Alm Carlsson, G., Carlsson, C. A. & Pettersson, H. (1991). Riskuppskattningar och strålskydds-rekommendationer: Vår strålningsmiljö. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Riskuppskattningar och strålskydds-rekommendationer: Vår strålningsmiljö
1991 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Människan har i alla tider varit utsatt för joniserande strålning. Kosmiskstrålning och naturligt radioaktiva nuklider i vår omgivning och i vår kropp ger ett årligtbidrag till den absorberade dosen i hela kroppen, som i genomsnitt för människorna påjorden uppgår till 1 mGy/år (1Gy = 1 J/kg). Det finns områden på jorden där stråldosenfrån naturlig strålning är 10-100 ggr större, jfr avsnittet "Vår strålningsmiljö".

I slutet av 1800-talet upptäckte Röntgen röntgenstrålningen och Becquerel den naturligaradioaktiviteten. Människan fick därmed för första gången tillgång till starka källor avjoniserande strålning. Dessa togs snabbt i bruk framförallt inom medicinsk röntgendiagnostikoch radioterapi. Man gjorde snart bittra erfarenheter av den joniserandestrålningens skadliga biologiska verkningar efter höga stråldoser. Fram till år 1922 hadec:a 100 radiologer dött av strålskador. Man insåg att något måste göras för att förbättraläget för personalen och år 1928 bildades ICRP (International Commission on RadiationProtection). ICRP ger ut rekommendationer för strålskydd, som ligger till grund förnationella lagar och förordningar över hela världen.

Den förhållandevis långa erfarenhet människan har av joniserande strålning och denlätthet med vilken även små stråldoser kan mätas har gett oss stränga normer vad gällerhanteringen av producerade strålkällor. Många har därför uppfattningen att joniserandestrålning är en exklusiv miljökomponent. Så är knappast fallet. Förutom att vi alltid varitnaturligt bestrålade finns det idag anledning att förmoda att den kemiska nedsmutsningenav miljön är ett långt allvarligare hot mot vårt välbefinnande än den nuvarandeanvändningen av producerade strålkällor. En rättvis bedömning av olika miljökomponenterkan endast göras den gång alla mäts med samma mått. Arbete med dennainriktning pågår med strålskydds-verksamheten som förebild.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1991. p. 31
Series
Report / Department of Radiology, Linköping University, 1990-1997, ISSN 1102-1799 ; 69
National Category
Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57740 (URN)LIU-RAD-R-0068 (ISRN)
Note
Rev. 2000-02-23, (second editon).Available from: 2010-06-30 Created: 2010-06-30 Last updated: 2015-03-20Bibliographically approved
Sandborg, M., Alm Carlsson, G. & Carlsson, C. (1989). Choice of optimal energy spectra in diagnostic radiology: an analysis based on calcu­lated signal-to-noise ratios in clinical, partially absorbing detectors. In: British Institute of Radiology, Report 20 (pp. 141-143). London: British Institute of Radiology,
Open this publication in new window or tab >>Choice of optimal energy spectra in diagnostic radiology: an analysis based on calcu­lated signal-to-noise ratios in clinical, partially absorbing detectors
1989 (English)In: British Institute of Radiology, Report 20, London: British Institute of Radiology, , 1989, p. 141-143Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: British Institute of Radiology,, 1989
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-20946 (URN)
Available from: 2009-09-25 Created: 2009-09-25 Last updated: 2015-03-20
Alm Carlsson, G. & Carlsson, C. A. (1974). Statistisk precision vid radioaktivitetsmätning och Aktivitetsbestämning ur uppmätt räknehastighet. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Statistisk precision vid radioaktivitetsmätning och Aktivitetsbestämning ur uppmätt räknehastighet
1974 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Radioaktiva sönderfall sker slumpmässigt och det är omöjligt att i förväg veta exakt när en viss atom sönderfaller. Allt man kan säga är att under en halveringstid är sannolikheten 0.5 att en atom sönderfaller och 0.5 att den förblir i sitt ursprungliga radioaktiva tillstånd. Detta gäller en enstaka atom, är det ett stort antal atomer kan man förutsäga att hälften av dem kommer att sönderfalla inom en halveringstid.

Antag att i ett experiment aktiviteten av ett prov bestäms under en minut. Räknaren anger 1000 cpm, counts per minute. Om man räknar en gång till kanske scalern anger 985 cpm, nästa gång 1023 cpm osv Skulle man utföra mätningen 1000 gånger skulle man få värdet 1000 12 - 13 gånger, 960 och faktiskt 1040 skulle man få 5-6 gångeroch 940 eller 1060 2 gånger. Detta beror inte på något experimentellt fel eller på någon speciell teknik som experimenttorn använder utan på de statistiska fluktuationerna. (Skulle man få värdet 1000 varje gång skall man kontrollera räknaren, någon kanske har ställt in pre-set counts 1000, dvs då är något fel).

Vi skall i denna rapport se hur de statistiska fluktuationerna påverkar mätresultaten, hur osäkerheten presenteras och hur man gör en aktivitetsbestämning ur en uppmätt räknehastighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1974. p. 15
Series
Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 ; 16Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 ; 17
National Category
Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57692 (URN)LIU-RAD-R-016; LIU-RAD-R-017 (ISRN)
Available from: 2010-06-29 Created: 2010-06-29 Last updated: 2015-03-20Bibliographically approved
Carlsson, C. (1974). Strålningsdosimetri med radioaktiva nuklider i människa. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Strålningsdosimetri med radioaktiva nuklider i människa
1974 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Strålningsdosimetri motiveras i denna kurs främst därför att den absorberade strålningsenergin förorsakar biologiska effekter i kroppens vävnader. Risken för ogynnsamma biologiska effekter hos patienter och personal begränsar radionuklidernas användning inom medicinen. Eftersom alla strålningsdetekto~erfordrar absorption av $trålningsenergi för att ia~ne eh detekterbar signal är dosimetribegreppen·av värde också för att förstå strålningsdetektorerna.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1974. p. 12
Series
Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 ; 13
National Category
Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57691 (URN)LIU-RAD-R-013 (ISRN)
Available from: 2010-06-29 Created: 2010-06-29 Last updated: 2010-06-29Bibliographically approved
Carlsson, C. A. & Alm Carlsson, G. A. (1973). Basic physics of X-ray imaging. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Basic physics of X-ray imaging
1973 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In X-ray diagnostics, radiation that is partly transmitted through and partly absorbed in the irradiated object is utilised. An X-ray image shows the variations in transmission caused by structures in the object of varying thickness, density or atomic composition.

After an introductory description of the nature of X-rays, the most important processes in the X-ray source, the object (patient) and radiation detector for the generation of an X-ray image will be described.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1973. p. 29
Series
Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 ; 8
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51634 (URN)LIU-RAD-R-008 (ISRN)
Note
Second edition 1996.Available from: 2009-11-11 Created: 2009-11-11 Last updated: 2015-03-20Bibliographically approved
Carlsson, C. (1973). Spridd strålning vid röntgendiagnostik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Spridd strålning vid röntgendiagnostik
1973 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Då en röntgenstråle med försumbar tvärsnittsyta infaller mot ett objekt passerar en del strålning ostörd genom objektet, en annan del absorberas l detta, dessutom tillkommer sekundär röntgenstrålning som lämnar objektet i alla riktningar.

Vid bestrålning av ett stort lågatomärt objekt, som t.ex. bålen, kan effekten av denna sekundära röntgenstrålning på detektorn vara upptill 5 gånger den från den primära, direkt informationsbärande strålningen. Den spridda strålningen är ett ovälkommet brus i bilden och den har karakteriserats som goda röntgenbilders fiende nr 1. Det är därför viktigt att begränsa dess effekt så mycket som möjligt.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 1973. p. 26
Series
Report - Linköpings högskola, Institutionen för radiologi, 1973-1975 ; 5
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57677 (URN)LIU-RAD-R-005 (ISRN)
Available from: 2010-06-28 Created: 2010-06-28 Last updated: 2010-06-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications