liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hård af Segerstad, Helene
Alternative names
Publications (10 of 53) Show all publications
Hård af Segerstad, H., Setterud, H. & Salerud, G. (2008). An alternative supervision model of Master thesis. In: : . Paper presented at International Consortium for Educational Development (ICED), 12-15 June 2008, Salt Lake City, Utah, USA.
Open this publication in new window or tab >>An alternative supervision model of Master thesis
2008 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Supervision, master thesis
National Category
Medical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108589 (URN)
Conference
International Consortium for Educational Development (ICED), 12-15 June 2008, Salt Lake City, Utah, USA
Available from: 2014-06-30 Created: 2014-06-30 Last updated: 2014-08-29
Johansson, K., Hård af Segerstad, H., Hult, H., Abrandt Dahlgren, M. & Dahlgren, L.-O. (2008). The two Faces of Political Science Studies: Junior and Senior students' thoughts about their education and their future profession. Higher Education, 55(6), 623-636
Open this publication in new window or tab >>The two Faces of Political Science Studies: Junior and Senior students' thoughts about their education and their future profession
Show others...
2008 (English)In: Higher Education, ISSN 0018-1560, E-ISSN 1573-174X, Vol. 55, no 6, p. 623-636Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article reports on an empirical small scaled interview study among junior and senior students in the political science programme in a Swedish University. The aim is to describe how students at various stages of their studies conceive of their education as well as their future professional life. Questions about their identity as students have also been posed. The results indicate that a programme with a major emphasis on political science appears to have two different faces as experienced by the students. The first half of the programme is experienced as traditional liberal arts studies, i.e., the students enrol in a ‘personal bildung project’ and conceive of political scientists as a kind of watchdog for democracy. Students in the latter part of their studies report an emerging identity as investigators and civil servants and an appreciation of the parts of the studies that enhance their generic skills.

Keywords
Higher education, Political science studies, Identity, Expectations, Working life
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-14572 (URN)10.1007/s10734-007-9079-z (DOI)
Available from: 2007-07-03 Created: 2007-07-03 Last updated: 2017-12-13
Hård af Segerstad, H. (2007). Pedagogiska utmaningar i tiden: 10:e Universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 8-9 november 2006. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Pedagogiska utmaningar i tiden: 10:e Universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 8-9 november 2006
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

I november 2006 anordnade CUL den tionde interna universitetspedagogiska konferensen. Syftet med dessa är sedan starten att erbjuda en mötesplats för att stimulera till nytänkande i pedagogiska frågor och dokumentation av erfarenheter av utbildning, undervisning och studier. Konferenserna har förutom parallella sessioner innehållit en eller ett par föreläsningar som ytterligare stimulans till pedagogisk utveckling. Varje år har mellan 20 och 30 bidrag presenterats av universitetets anställda och studenter och drygt 225 personer har deltagit med presentationer genom åren. Tidigare bidragsgivare har svarat på frågor om konferensens värde. De framträdande dragen i svaren är att konferensen innebär intressanta möten, tillfälle till reflektion, inspiration och idéer till nya pedagogiska grepp samt inblick i aktuella pedagogisk forskning. De flesta ansåg sig även haft nytta av att själva publicera ett bidrag. Bidraget hade kunnat användas som merithandling, som underlag för internationell publicering samt varit anledning till inbjudan till andra lärosäten nationellt och internationellt.

Inom universitetet anses det självklart att skriftligt dokumentera forskningsarbete samtidigt som detta inte lika självklart gäller det pedagogiska arbetet. Redan på konferensen 1998 talade professor Gunnar Handal om att använda sina kollegor som ”kritiska vänner”. Han argumenterade för att vi i högre grad ska öppna det som sker i utbildning och undervisning för kollegial kritik ungefär på ett likartat sätt som gäller för det vetenskapliga arbetet. En internationell diskussion där bl.a. Kreber (2002) säger att ”…the scholarship of teaching entails a public account of some or all of the following aspects of teaching - vision, design, interaction, outcomes and analysis - in a manner that can be peer-reviewed and used by members of one´s community.” Det framstår som behovet av att i högre grad betrakta det pedagogiska arbetet på ett vetenskapligt sätt har stärkts betydligt de senaste tio åren.

Kraven på lärare att visa sin pedagogiska skicklighet i ansökningar till tjänster har skärpts under tioårsperioden. Vilket gör att dokumentationen av det pedagogiska arbetet fått en ny betydelse. Kriterier på vad som kännetecknar pedagogisk skicklighet har utarbetats. Den sökande behöver visa och ha dokument som stärker den pedagogiska skickligheten och lärosätena har i allt högre grad formulerat lokala kriterier som finns tillgängliga för sökande till tjänster. På några lärosäten pågår projekt för att utveckla kompetens hos anställningsnämnder och sakkunniga när det gäller bedömning av pedagogisk skicklighet.

Ett beslut som fattades av SUHF (Sveriges Universitets- och högskoleförbund i november 2005) kan antas vara en ytterligare drivkraft. Beslutet innebär att den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ska omfatta minst 10 veckors heltidsstudier. Detta har inneburit att omfattningen av kurser för lärare har ökat. För närvarande finns det ett kursutbud inom Centrum för undervisning och lärande som sammanlagt uppgår till 10 poäng, där varje kurssteg är relaterat till funktioner i lärares arbete. Idag deltar under ett läsår mellan 200-250 lärare i dessa kurser. I varje kurs (antingen om 2 eller 4 poäng) skriver deltagarna ett kortare fördjupningsarbete. Dessa kan även ses som ett led i att stimulera universitetets lärare att kritiskt granska den pedagogiska vardagen och att skriva om den så att det blir möjligt för kollegor och andra att granska arbetet i relation till forskning om undervisning och lärande. Det är många intressanta utvecklingstankar som föds i fördjupningsarbetena och ett antal av dem har utvecklats till bidrag på den interna konferensen och i vissa fall på internationella konferenser. Detta sammantaget har lett till att fler lärare har börjat dokumentera det pedagogiska arbetet och vi kan se exempel på att det i sig leder till att idéer sprids snabbare.

Pedagogiska utmaningar i tiden var temat för 2006 års konferens. Av alla tänkbara utmaningar fokuserade på Bolognaprocessen och lärares handledande uppgifter. Den första halvdagen inleddes av rektor Mille Millnert och dekanerna Helen Dannetun, Bo Hellgren, Jan Anward och Mats Hammar med tankar om Bolognaprocessen. Den andra halvdagen inleddes av professor Olga Dysthe som pratade om Kollegial handledning av studenters uppsatser samt professor Mats Hammar som reflekterade kring klinisk handledning. Tack för att ni bidrog till diskussionen om de pedagogiska utmaningarna. Tack också till alla er som genom bidragen har stimulerat den pedagogiska diskussionen. Min förhoppning är att läsningen av rapporten ytterligare ska ge inspiration till pedagogisk utveckling.

Slutligen, ett stort tack till Monika Samuelsson som har organiserat konferensen och redigerat rapporten på ett fantastiskt sätt.

Helene Hård af SegerstadCentrum för undervisning och lärande

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2007. p. 140
Series
CUL-rapporter, ISSN 1650-8173, E-ISSN 1652-9278 ; 2007:12
Keywords
Högskoleutbildning, konferenser
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54270 (URN)978-91-85715-42-8 (ISBN)
Available from: 2010-03-05 Created: 2010-03-05 Last updated: 2018-02-15Bibliographically approved
Abrandt Dahlgren, M., Hult, H., Dahlgren, L.-O., Hård af Segerstad, H. & Johansson, K. (2006). From senior student to novice worker: Learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering. Studies in Higher Education, 31(5), 569-586
Open this publication in new window or tab >>From senior student to novice worker: Learning trajectories in political science, psychology and mechanical engineering
Show others...
2006 (English)In: Studies in Higher Education, ISSN 0307-5079, Vol. 31, no 5, p. 569-586Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This longitudinal study focuses on the transition from higher education to working life. Research has hitherto described the transition in rather general terms, and there is still only limited knowledge about how graduates construe themselves as professionals, or how they experience the transition to the sociocultural contexts of working life. In this study, the transition is viewed as a trajectory between different communities of practice. Three different Master's programmes at Linkping University are focused on and compared: political science, psychology and mechanical engineering. The specific aims are to: (i) identify aspects of identity and knowledge formation as reported by informants, both as senior students and later as novice workers with 18 months of work experience; (ii) identify features of discourses of knowledge and competence operating in the programmes and working life; and (iii) to relate the results to differences in the way the programmes are designed. The results indicate that the psychology programme prepares for working life in a rational way, that is, the generic skills and substantive knowledge acquired seem to correspond to the demands of professional work. The other programmes stand out as preparing for working life either by providing generic skills that need to be transformed in professional work, or by containing elements that mainly play a ritual role rather than corresponding to the demands of working life.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-14573 (URN)10.1080/03075070600923400 (DOI)
Available from: 2007-07-03 Created: 2007-07-03 Last updated: 2013-09-03
Hammar Chiriac, E. & Hård af Segerstad, H. (2006). Fusk och plagiat inom akademin. In: Nya villkor för lärande och undervisning, 9:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 17 oktober 2005,2005 (pp. 186). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Fusk och plagiat inom akademin
2006 (Swedish)In: Nya villkor för lärande och undervisning, 9:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 17 oktober 2005,2005, Linköping: Linköpings universitet , 2006, p. 186-Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2006
Keywords
Examination, fusk, plagiat, universitetsutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-34507 (URN)21569 (Local ID)21569 (Archive number)21569 (OAI)
Note
ISSN 1650-8173, ISBN 91-8597-52-5Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-08-31
Hård af Segerstad, H. (2006). Nya villkor för lärande och undervisning: 9:e Universitetspedagogiska konferensenvid Linköpings universitet 17 oktober 2005. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Nya villkor för lärande och undervisning: 9:e Universitetspedagogiska konferensenvid Linköpings universitet 17 oktober 2005
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Den 17 oktober 2005 anordnades den nionde universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet. Konferensens tema Nya villkor för lärande och undervisning anspelar på Bolognaprocessen och de förändringar av högskolans inre arbete det kan medföra.

Bolognaprocessen är ett mellanstatligt samarbete där fyrtiofem europeiska länder deltar som syftar till att främja anställningsbarhet, rörlighet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. För att nå dessa mål har en gemensam struktur för högre utbildning föreslagits, som innebär att utbildningen ska delas upp i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ett av de främsta argumenten för denna struktur är att den ska främja ökad rörlighet samt öka studenternas anställningsbarhet både internationellt och nationellt. Vidare föreslås att de nya examensbeskrivningarna ska fokusera på förväntade studieresultat (learning outcomes) och att det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) och den sjugradiga ECTS- betygsskalan införs.

Att utveckla utbildning i denna riktning innebär utmaningar för Linköpings universitet och dess lärare och studenter. På vilket sätt kommer försla-gen att påverka det vardagliga pedagogiska arbetet? Vilka förändringar av kurser och utbildningar kommer det att innebära? Många menar att Bolognaprocessen innebär en radikal förändring för högskolan. Det kan ur det per-spektivet betraktas som något förvånande att det inte till vardags diskuteras mer. Årets CUL:dag visar dock att det finns ett antal lärare som tolkat konsekvenserna när det gäller det vardagliga pedagogiska arbetet och utbildningarnas struktur (relationen mellan grundnivå och avancerad nivå), samt hur målen för utbildning kan formuleras i förhållande till förväntade studieresultat, och hur den sjugradiga betygsskalan kan implementeras. Inom den svenska högskolan är det dessa tre områden som innebär de största utmaningarna, medan införandet av studiemeriter mer kan ses som en förändring av sättet att räkna poäng.

Två inbjudna föreläsare utmanade och gav intressanta aspekter genom att bidra med sina bilder av hur den pågående Bolognaprocessen kan tolkas och förstås. Marcia Sá Cavalcante Schuback, docent i filosofi, Södertörns högskola pratade under rubriken Uppmärksamhetens vetande. Berit Karseth, as-sociated professor, Universitetet i Oslo talade under rubriken Bolognaprocessen: Nye Rammer för undervisning. Båda föreläsningarna har filmats och finns tillgängliga på CUL:s hemsida (www.liu.se/cul).

Kärnan i 2005 års CUL:dag var som tidigare alla de bidrag som kommit från engagerade universitetslärare och deras tankar som på olika sätt utvecklar undervisningen vid LiU. Sammanlagt presenterades tjugosex bidrag som organiserats under sex rubriker. Det är glädjande att det vid LiU finns så många som vill vara med och bidra till den interna pedagogiska utvecklingen genom att dokumentera och presentera idéer och på så sätt inspirera andra. Ett stort tack till er alla som bidragit till den intressanta och givande dagen. Min förhoppning är att läsningen av rapporten ytterligare ska ge inspiration till pedagogisk utveckling. Slutligen ett stort tack till Monika Samuelsson som på ett engagerat och outtröttligt sätt arbetat både med organisation av konferensen samt redigeringen av rapporten.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2006. p. 272
Series
CUL-rapporter, ISSN 1650-8173, E-ISSN 1652-9278 ; 2006:10
Keywords
Högskoleutbildning, Bolognaprocessen, konferenser
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-33647 (URN)19682 (Local ID)91-85497-52-5 (ISBN)19682 (Archive number)19682 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2018-01-29Bibliographically approved
Dahlgren, L.-O., Abrandt Dahlgren, M., Hult, H., Hård af Segerstad, H. & Szkudlarek, T. (2005). Conceptions of learning among teachers and students in higher education. A Swedish-Polish comparative study. In: Tomasz Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, Józef Zerko (Ed.), Anthology of Social and Behavioural Sciences: 20 years of co-operation between the universities in Linköping and Gdańsk (pp. 89-115). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Conceptions of learning among teachers and students in higher education. A Swedish-Polish comparative study
Show others...
2005 (English)In: Anthology of Social and Behavioural Sciences: 20 years of co-operation between the universities in Linköping and Gdańsk / [ed] Tomasz Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, Józef Zerko, Linköping: Linköpings universitet , 2005, p. 89-115Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The article presents conceptions of learning among students and teachers at two European universities, in Linköping (Sweden) and Gdansk (Poland). The research was conducted along the principles of phenomenography by two teams working simultaneously on their respective samples. The strategy of sampling and interviewing, as well as the rules of interpretation, were discussed and kept as similar as possible by both teams. In some cases a procedure of cross-interpretation was applied, another tested i.e. the categories identified by one team as possibly applicable to their own empirical material. The analysis of the Swedish material yielded three different categories describing the conceptions of learning among teachers and students: Learning as change, as completion, and as contextualisation. There is a potential conflict between teachers’ and students’ perspectives in that the students emphasise the relevance for the coming profession, while teachers hold a more academic conception of the nature of learning and the driving forces for learning. In the Polish sample, four categories of learning were discerned: learning as an instrument, as change, as acquisition of knowledge, and as a natural (biological) disposition. In the Polish material a clear distinction between two different milieus for learning, those of institutions and of “real life situations’, has been spotted as critical to the understanding of the nature of learning.

The comparative analysis of the outcome of the phenomenographic analyses aims at identifying hypothetical factors of cultural difference that could have influenced both outcome spaces. However, this part merely sketches the issue. The present report is part of a broader project aiming at analysing the conceptions of learning, knowledge, teaching and assessment, and a more complete comparative analysis will only be possible after all the parts are presented.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2005
Keywords
Phenomenography, conceptions, learning, comparative study
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-32513 (URN)18421 (Local ID)91-85457-73-6 (ISBN)83-89786-58-3 (ISBN)18421 (Archive number)18421 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-10-10
Hård af Segerstad, H. & Edvardson Stiwne, E. (2005). The first year in Higher Education - a search for relevance and meaning. In: Nya villkor för lärande och undervisning. 9e universitetspedagogiska konferensen vid LiU,2005 (pp. 203). Linköping: Linköping University Electronic press
Open this publication in new window or tab >>The first year in Higher Education - a search for relevance and meaning
2005 (English)In: Nya villkor för lärande och undervisning. 9e universitetspedagogiska konferensen vid LiU,2005, Linköping: Linköping University Electronic press , 2005, p. 203-Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic press, 2005
Keywords
Higher education, first year
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37055 (URN)33553 (Local ID)33553 (Archive number)33553 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Johansson, K., Hård af Segerstad, H., Hult, H., Abrandt Dahlgren, M. & Dahlgren, L.-O. (2005). The Janus Face of Political Science Studies. Junior and senior students' thoughts about their education and their coming profession.
Open this publication in new window or tab >>The Janus Face of Political Science Studies. Junior and senior students' thoughts about their education and their coming profession
Show others...
2005 (English)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-32953 (URN)18907 (Local ID)18907 (Archive number)18907 (OAI)
Note
Manuscript submitted for publicationAvailable from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-09-03
Abrandt Dahlgren, M., Hult, H., Dahlgren, L.-O., Hård af Segerstad, H. & Johansson, K. (2005). The transition from higher education to work life: a comparison between a problem-based learning programme and conventional programmes in higher education. In: NEERA conference,2005.
Open this publication in new window or tab >>The transition from higher education to work life: a comparison between a problem-based learning programme and conventional programmes in higher education
Show others...
2005 (English)In: NEERA conference,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-32972 (URN)18929 (Local ID)18929 (Archive number)18929 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2013-09-03
Organisations

Search in DiVA

Show all publications