liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Paldanius, Sam
Publications (10 of 24) Show all publications
Paldanius, S., Ahn, S. E. & Andersson, P. (2012). Vuxnas val av studier: Att välja utbildning eller inte. In: Vetenskapsrådet (Ed.), Resultatdialog 2012: (pp. 124-130). Stockholm: Vetenskapsrådet
Open this publication in new window or tab >>Vuxnas val av studier: Att välja utbildning eller inte
2012 (Swedish)In: Resultatdialog 2012 / [ed] Vetenskapsrådet, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 124-130Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Kapitlet ger en översikt över projektet Vuxnas val att studera. Projektet innefattar tre delstudier: en av synen på utbildning bland lågutbildade yrkesverksamma, en om 25:4-systemets betydelse för rekrytering till högskolan, och en om deltagande i utbytesstudier inom ramen för högskoleutbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012
Series
Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 7:2012
Keywords
education, learning, research, sweden, Teaching-Research, Education -Research, Pedagogisk forskning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-84716 (URN)978-91-7307-213-7 (ISBN)
Projects
Vuxnas val att studera
Funder
Swedish Research Council, 2008-5297
Available from: 2012-10-18 Created: 2012-10-18 Last updated: 2020-02-03Bibliographically approved
Paldanius, S. & Alm, C. (2009). Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar. In: Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter. Lena Sjöman (Ed.), Folkhögskolans praktiker i förändring (pp. 79-118). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar
2009 (Swedish)In: Folkhögskolans praktiker i förändring / [ed] Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter. Lena Sjöman, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 79-118Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56643 (URN)978-91-44-05547-3 (ISBN)
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27 Last updated: 2010-06-22
Fejes, A., Larsson, S., Paldanius, S. & Roeslius, S. (2009). Livslångt lärande i nöd och lust (1ed.). In: Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet (pp. 19-42). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Livslångt lärande i nöd och lust
2009 (Swedish)In: Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 19-42Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2009 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-21039 (URN)978-91-44-04276-3 (ISBN)914-4-04276-0 (ISBN)
Available from: 2009-09-28 Created: 2009-09-28 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Paldanius, S. (2009). Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande. In: I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag (pp. 16-32). Hedemora: Gidlunds
Open this publication in new window or tab >>Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande
2009 (Swedish)In: I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Hedemora: Gidlunds , 2009, p. 16-32Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Hedemora: Gidlunds, 2009
Keywords
informellt lärande, formellt lärande, vuxenpedagogik, rekrytering till utbildning, studieointresse
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56637 (URN)978-91-7844-788-6 (ISBN)
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27 Last updated: 2010-06-10
Paldanius, S. & Alm, C. (2008). Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?. In: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?
2008 (Swedish)In: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2008Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 2008
Series
Årsbok om folkbildning, ISSN 1104-5094
Keywords
folkhögskoleanda, särart, forlkhögskolemässighet
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56644 (URN)91-974528-6-6 (ISBN)
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27 Last updated: 2013-07-08
Paldanius, S. (2007). En folkhögskolemässig anda i förändring: En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>En folkhögskolemässig anda i förändring: En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt som studerar folkhögskolans praktik i förändring. Folkhögskoleanda och mässighet är ord som använts i praktiken under lång tid. Studiens syfte är att försöka ta reda på vad folkhögs-koleanda och folkhögskolemässighet innebär i folkhögskolans praktik. Studien tar utgångspunkt i ett explorativt kunskapsintresse. Explorativt innebär att kunskap-sområdet är näst intill okänt och därför behöver vi treva oss fram i en process baserad på nyfikenhet och systematiskt beskrivande (ungefär som en upptäckts-resande). Vi kommer i processen att försöka finna olika möjliga definitioner baserade på insamlad data (empiri) från folkhögskolans praktik och i ett senare skede i studien använda teoriorienterad analys. Som vetenskaplig och teoretisk ram används i huvudsak den franske sociologen Bourdieus begrepp (se kap 6). Då folkhögskolan är en praktik i förändring är vi också intresserade av eventuella mekanismer som upprätthåller och förändrar anda och mässighet i lärarnas praktik. De resultat vi finner i termer av definitioner/bestämningar kommer att fungera som underlag för framtida studier.    Studien om anda och mässighet innehåller två delstudier. Den första delstudien som redovisas i denna rapport inbegriper två olika datainsamlingar. Som inledning gör vi en pilotundersökning om hur orden anda och mässighet används i texter på internet.

Dokumentanalysen lägger grund för en intervjustudie i vilken vi vänder oss till tre skolor och elva lärare. Denna rapport bygger i huvudsak på intervjustudien.    I den andra delstudien kommer vi att ta vid resultaten från den första studien men vänder frågor om anda och mässighet till samtliga folkhögskolor i Sverige. Syftet i den andra delstudien är likaledes explorativt men med ambitionen att med hjälp av enkäter kartlägga betydelser och variationer.    Rapportens text är disponerad som en spiralformad process där vi explorativt undersöker olika möjligheter i det empiriska materialet. Syftet med denna disponering är att dels gestalta den faktiska processen vi genomfört och dels att försöka visa på skillnader/gränser mellan anda och mässighet samt olika element i folkhögskolans praktik. En konsekvens av detta är att intressanta mönster återkommer på olika platser i texten men i ett nytt sammanhang.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2007. p. 86
Series
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54094 (URN)
Available from: 2007-03-29 Created: 2010-02-22 Last updated: 2018-01-24Bibliographically approved
Paldanius, S. (2007). Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser
2007 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporteringen baseras på en delstudie i ett projekt med flera delstudier. Studiens övergripande syfte handlar om lärande i kollisioner mellan olika erfarenhetsvärldar. Studenters olikartade bakgrunder inför valda studier antas vara en intressant utgångspunkt för att undersöka fenomenet lärande i studien. Ingången till studien bygger på observationer av studerandes svårigheter att lära sig avsett 4 stoff inom ramen för kurser 1‐40p inom universitet. Syftet med denna delstudie är att försöka belysa och kartlägga vad lärande och icke lärande innebär för studenter i Pedagogik A 1‐20 p? Vad innebär icke lärande i en situation där lärande är förväntat? Hur kan fenomenet tydliggöras, vilka begrepp är lämpliga (om några)?

Studiens teoretiska utgångspunkt innebär att begreppet lärande relateras till erfarenhet, medvetande, kognition och språk. I ett senare skede kommer teori om lärande tillsammans med Luhmanns radikala systemteori att användas för att tolka och begripliggöra hur lärande fungerar i reproduktion av medvetandesystem och sociala system. Luhmanns teori innebär i korthet att individer och studerande, lärande och undervisning tolkas som självrefererande system.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2007. p. 31
Series
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 3
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54095 (URN)
Available from: 2007-07-02 Created: 2010-02-22 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Paldanius, S. (2007). The Rationality of Reluctance and Indifference Toward Adult Education: Difficulties in Recruiting Unemployed Adults to Adult Education.. Paper presented at AERC june 2007.
Open this publication in new window or tab >>The Rationality of Reluctance and Indifference Toward Adult Education: Difficulties in Recruiting Unemployed Adults to Adult Education.
2007 (English)In: / [ed] Laura Servage and Tara Fenwick, 2007, , p. 6p. 469-475Conference paper, Published paper (Other academic)
Publisher
p. 6
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56641 (URN)
Conference
AERC june 2007
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27
Paldanius, S. (2006). Att delta eller att inte delta - är det frågan?. In: Staffan Larsson Lars-Erik Olsson (Ed.), Om vuxnas studier (pp. 69-89). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att delta eller att inte delta - är det frågan?
2006 (Swedish)In: Om vuxnas studier / [ed] Staffan Larsson Lars-Erik Olsson, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 69-89Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2006
Keywords
Deltagande, vuxenstudier, snedrekrytering, motstånd
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-56642 (URN)91-44-02935-7 (ISBN)
Available from: 2010-05-27 Created: 2010-05-27
Paldanius, S. (2005). Fourth space -chasing the tail of the unknow. Searching new tools for adult education research. In: NERA 2005,2005.
Open this publication in new window or tab >>Fourth space -chasing the tail of the unknow. Searching new tools for adult education research
2005 (English)In: NERA 2005,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Third space, Fourth space, post-colonial theory
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-32612 (URN)18528 (Local ID)18528 (Archive number)18528 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09
Organisations

Search in DiVA

Show all publications