liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Ahlstrand, Elisabeth
Publications (10 of 34) Show all publications
Hylander, I. & Ahlstrand, E. (2013). Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

 

This report is part of the research project Integration of knowledge and professional learning. Multi-professional collaboration and negotiation of meaning in relation to student health. The aim of the project was to extend knowledge about school based student health teams’ partnership, collaboration and interprofessional learning. This report focuses on professionals’ representations of how student health services are organized and managed. Four models of student health organization and management were delineated.

These models differ in several aspects of importance for the meaning and "gestalt" of student health services. The professional groups typically preferred one or the other of these organizational models and differed in their interpretation of their advantages and disadvantages. One important difference was if they preferred a local school-based organization or a central organization.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. p. 35
Series
FOG report, ISSN 1401-0283 ; 73
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112356 (URN)LIU-IPP-FOG-R--73--SE (ISRN)
Available from: 2014-11-24 Created: 2014-11-24 Last updated: 2014-11-24Bibliographically approved
Ahlstrand, E., Andersson, I., Eriksson Gustavsson, A.-L. & Persson, U.-B. (2008). Erfarna lärares engagemang: livsberättelser som retrospektiv reflektion (1ed.). In: Carola Aili, Ulf Blossing, Ulrika Tornberg (Ed.), Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete (pp. 189-205). Stockholm: Lärarförbundets Förlag
Open this publication in new window or tab >>Erfarna lärares engagemang: livsberättelser som retrospektiv reflektion
2008 (Swedish)In: Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Carola Aili, Ulf Blossing, Ulrika Tornberg, Stockholm: Lärarförbundets Förlag , 2008, 1, p. 189-205Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Lärarförbundets Förlag, 2008 Edition: 1
Series
Pedagogiska magasinets skriftserie ; 7
Keywords
Lärarrollen, Sverige
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-21145 (URN)9789197659895 (ISBN)9197659894 (ISBN)
Note

I antologin medverkar:

Elisabeth Ahlstrand, lektor i pedagogik

Carola Aili, lektor i pedagogik

Ingrid Andersson, docent i pedagogiskt arbete

Ulf Blossing, lektor i pedagogik

Göran Brante, adjunkt och doktorand i pedagogik

Anna-Lena Eriksson Gustavsson, lektor i pedagogik

Anneli Frelin, doktorand i didaktik

Katrin Hjort, docent i pedagogik

Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete

John Krejsler, docent i pedagogisk antropologi

Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik

Per Lindqvist, lektor i pedagogik

Lars-Erik Nilsson, lektor i pedagogik

Ulla Karin Nordänger, lektor i pedagogik

Karolina Parding, forskarassistent

Karin Permer, lektor i pedagogik

Lars-Göran Permer, lektor i pedagogik

Sofia Persson, adjunkt i sociologi

Ulla-Britt Persson, lektor i pedagogik

Johanna Ringarp, doktorand i historia

Staffan Selander, professor i didaktik

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik

Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik

Ann-Sofi Wedin, fil dr i pedagogiskt arbete

Eva Wennås Brante, adjunkt i pedagogik

Innehåll:I. SKOLAN

Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag? - ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling / Ulf Blossing

Klassrummets tillfälliga sanningar - att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg / Karin Permer, Lars-Göran Permer & Charlotte Tullgren

Lärares arbete och lärande - ett kontextuellt perspektiv / Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin

Socialt samspel och lärande - tolkning och meningsskapande i ett designteoretiskt perspektiv / Staffan Selander

Att studera lärararbetets "insida" - grundad teori som vetenskapligt redskap / Per Lindqvist & Ulla Karin Nordänger

Måste jag säga ja? - ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan / Lars-Erik Nilsson & Eva Wennås Brante

Kan jag få jobba klart nå'n gång? tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet / Carola Aili

Läraryrkets kreativa uppdrag - pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande / Feiwel Kupferberg

II. INDIVIDEN

Personliga drivkrafter i lärarskapet - ett livshistorieperspektiv / Ulrika Tornberg

Professionell närhet och distans – en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv / Anneli Frelin

Erfarna lärares engagemang - livsberättelser som retrospektiv reflektion / Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson & Ulla-Britt Persson

III. SAMHÄLLET

Kommunaliseringen av lärartjänsterna - förändrad styrning ur ett professionsteoretiskt perspektiv / Karolina Parding & Johanna Ringarp

Den danska gymnasiereformen – mening i galenskapen? - ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete / Katrin Hjort, översättning Annika Claesdotter

Från professionell lärare till kompetensnomad? - ett epistemologiskt perspektiv på förändringar i lärares och skolans arbete / John Krejsler, översättning Annika Claesdotter

Bortom förklara eller förstå - att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats / Göran Brante & Sofia Persson

Available from: 2009-09-29 Created: 2009-09-29 Last updated: 2017-02-03Bibliographically approved
Ahlstrand, E. (2007). Lärares samarbete över professionsgränser. In: Kjell Granström (Ed.), Forskning om lärares arbete i klassrummet: (pp. 127-138). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling
Open this publication in new window or tab >>Lärares samarbete över professionsgränser
2007 (Swedish)In: Forskning om lärares arbete i klassrummet / [ed] Kjell Granström, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling , 2007, p. 127-138Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Varje dag går en miljon elever och lärare till arbete i den svenska skolan. De allra flesta arbetar engagerat och når goda resultat. Eleverna lär sig, med stöd från sina lärare, läsa, skriva och räkna. De skaffar sig kunskap om sociala och naturvetenskapliga fenomen. De utvecklar kreativitet och estetisk kompetens. Naturligtvis finns både elever och lärare som upplever svårigheter i detta arbete, men de allra flesta får uppleva att arbetet fortskrider på önskat sätt. Den här boken handlar om elevernas och lärarnas arbete i klassrummet när det gäller skolans primära uppgift; att ge möjlighet till lärande och utveckling. Den handlar om arbetet med grundläggande färdigheter och lärande, om läraren som arbetsledare och ansvarig för val av arbetsformer, läxor, möblering liksom deras arbete med värdefrågor, genusfrågor och konfliktlösning. Den handlar också om lärares inbördes samarbete. Kort sagt en bok som handlar om lärarens breda uppdrag. Boken är skriven av forskare som alla arbetar med lärarutbildning och som själva har erfarenheter från arbete i skolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007
Series
Forskning i fokus, ISSN 1651-3460
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41161 (URN)55281 (Local ID)978-91-85589-26-5 (ISBN)55281 (Archive number)55281 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-07-08Bibliographically approved
Ahlstrand, E., Westlund, I., Mideklint, L. & Fahlén, L. (2007). Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan. In: Einarsson, C, Hammar Chiriac, E, Jedeskog, G, Lindberg, T & Samuelsson, M (Ed.), Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström (pp. 123-144). Linköping: Skapande vetande
Open this publication in new window or tab >>Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan
2007 (Swedish)In: Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström / [ed] Einarsson, C, Hammar Chiriac, E, Jedeskog, G, Lindberg, T & Samuelsson, M, Linköping: Skapande vetande , 2007, p. 123-144Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Om språkutveckling / Jan Anward -- Forskningsmiljöer och seminariekulturer : ideal och verklighet / Gunnar Berg -- Gruppens obönhörliga brist på demokrati / Gunnel Colnerud -- Undervisningsspråket : en del av lärares yrkesspråk / Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson & Joakim Samuelsson -- Dialogism and social constructivism / Per Linell -- Samhällsaktiva skolor och skolaktiva samhällen i glesbygd : utopi eller möjlighet? / Annika Andræ Thelin -- Användningen av tiden i skolan / Mats Ekholm -- Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan / Lennart Fahlén, Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Westlund & Leif Mideklint -- Analyser av skolors anda / Rolf Lander -- Samhällsförändring, skolprofilering och identitet / Lars Naeslund & Jens Pedersen -- Succession and managing the transition from predecessor to successor / Siv Boalt Boëthius -- Freud som gruppsykolog : en orättvis betraktelse till 150-årsdagen / Stefan Jern -- Gruppens känslomässiga klimat / Eric Olsson -- Från Göteborg till Dortmund : studier i masshändelser / Michael Rosander & Ingrid Hylander -- Gruppetenking og operativ effektivitet i team / Endre Sjøvold -- Existens och relationer / Dan Stiwne -- Är det bra att vara ambitiös? / Viveka Adelswärd och Johan Hofvendahl -- Ja, för jag är så jävla snygg!" : retsekvenser och informellt lärande i högstadiets grupparbeten / Karin Aronsson & Michael Tholander -- Skolpsykolog : beprövad erfarenhet och specialitet på vetenskaplig grund? / Gunilla Guvå & Ingrid Hylander -- Slump, sammanträffanden och spår : om en lärares inflytande / Stefan Jern & Anders Hempel -- Villkor för psykologisk forskning : hur de statliga forskningsråden fördelade sina pengar inom psykologiområdet 1996-98 / Rolf Sandell och Kjell Granström -- Urval publikationer Kjell Granström. Svensk engelsk och norsk text.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Skapande vetande, 2007
Series
Skapande vetande, ISSN 0284-1266 ; 53
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41165 (URN)55285 (Local ID)978-91-85831-28-9 (ISBN)55285 (Archive number)55285 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-04-19Bibliographically approved
Ahlstrand, E. & Bergqvist, K. (2005). Learning by means of a thesis. In: Learning by means of a thesis in teacher education,2005.
Open this publication in new window or tab >>Learning by means of a thesis
2005 (English)In: Learning by means of a thesis in teacher education,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30457 (URN)16028 (Local ID)16028 (Archive number)16028 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09
Ahlstrand, E. & Bergqvist, K. (2005). Thesis in teacher education: research orientation and professional relevance. Härnösand: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Open this publication in new window or tab >>Thesis in teacher education: research orientation and professional relevance
2005 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

One aim of this project was to integrate research orientation and professional relevance in teacher education, in relation to educational theory, thesis writing and future work. Another aim was to develop models for group-supervision to let students participate in discussions about their work, which was expected to promote student influence and development of analytic thinking. Data were collected by means of a questionnaire before the students started working on their thesis. Supervisors’ notes from group supervision were collected after their series of meetings.

The students claim that the thesis gives them new knowledge and skills which are important in their profession. It has also improved the overall quality of their education. The thesis work, as well as group supervision, when students’ needs are considered, facilitates student influence.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2005. p. 13
Keywords
academic education, professional development, active learning, supervisors.
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30463 (URN)16034 (Local ID)16034 (Archive number)16034 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2010-10-22
Persson, U.-B., Ahlstrand, E., Eriksson-Gustavsson, A.-L. & Andersson, I. (2004). Experienced teachers' commitment - an interview study.. In: Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2004 (pp. 15-20).
Open this publication in new window or tab >>Experienced teachers' commitment - an interview study.
2004 (English)In: Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2004, 2004, p. 15-20Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
Experienced teacher, commitment
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30450 (URN)16017 (Local ID)16017 (Archive number)16017 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09
Ahlstrand, E. & Bergqvist, K. (2004). Thesis in teacher education - research orientation and professional relevance. In: NFPF,2004.
Open this publication in new window or tab >>Thesis in teacher education - research orientation and professional relevance
2004 (English)In: NFPF,2004, 2004Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30455 (URN)16026 (Local ID)16026 (Archive number)16026 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09
Ahlstrand, E. & Bergqvist, K. (2004). What can students learn from writing a thesis in teacher education?. In: ECER,2004.
Open this publication in new window or tab >>What can students learn from writing a thesis in teacher education?
2004 (English)In: ECER,2004, 2004Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-30456 (URN)16027 (Local ID)16027 (Archive number)16027 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09
Ahlstrand, E. (2003). Kulturer möts och påverkas. In: Johan M Sandell; Birgitta Lidholt; Sverige Skolverket (Ed.), Antologi Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling: . Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Kulturer möts och påverkas
2003 (Swedish)In: Antologi Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling / [ed] Johan M Sandell; Birgitta Lidholt; Sverige Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2003, p. -109Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Olika modeller för samarbete, samverkan och integration mellan förskole-, skolbarnsomsorgs- och skolkulturerna har utretts och debatterats under en följd av år.Syftet med integrationsreformen var att nya arbetsformer och ett gemensamt synsätt på barns och ungdomars utveckling och lärande från tidig ålder skulle utvecklas i mötet mellan de olika skol- och barnomsorgskulturerna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2003
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-35189 (URN)25566 (Local ID)91-85009-36-9 (ISBN)978-9-1850-0936-7 (ISBN)25566 (Archive number)25566 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-11-20Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications