liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Einarsson, Charlotta
Publications (10 of 18) Show all publications
Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2018). Gruppobservationer : Teori och praktik (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Gruppobservationer : Teori och praktik
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Gruppobservationer kan användas för att studera och förstå grupper och grupprocesser. Denna bok belyser gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell visas olika sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för den aktuella studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorigenererande. Den andra dimensionen avser vilken grad av struktur observationen har. För att beskriva dimensionen används benämningarna hög respektive låg grad av struktur.

Modellens spännvidd och användbarhet visas genom att olika metoder för gruppobservationer presenteras. Därtill ges praktiska exempel på studier som författarna eller andra genomfört.

I denna tredje uppdaterade upplaga har teoridelen utökats och delarna om observatörsroller och etiska överväganden bearbetats.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 188 Edition: 3
Keywords
Grupper, Observation, Metod
National Category
Psychology Pedagogy Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150951 (URN)9789144121512 (ISBN)
Available from: 2018-09-05 Created: 2018-09-05 Last updated: 2018-09-19Bibliographically approved
Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2013). Gruppobservationer: Teori och praktik (2ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Gruppobservationer: Teori och praktik
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Så fort människor kommer samman i en grupp uppkommer interaktioner mellan medlemmarna. För att studera grupper och grupprocesser krävs tillgång till metoder för att registrera vad som sker i samspelet mellan människorna. Observation, som fokuseras i denna bok, kan vara en lämplig metod.

Syftet med boken är att belysa gruppobservationer ur ett forskningsperspektiv. Med utgångspunkt i en teoretisk modell för gruppobservationer visas på ett sätt att systematisera och beskriva olika former av gruppobservationer. Modellen bygger på två dimensioner. Den första dimensionen handlar om det förhållningssätt eller den kunskapssyn som ligger till grund för studien. Dimensionen skiljer mellan begreppen teoriprövande och teorigenererande. Den andra dimensionen avser vilken grad av struktur observationen har. För att beskriva dimensionen används benämningarna hög grad av struktur respektive låg grad av struktur.

I boken visas på den spännvidd som finns mellan olika sätt att praktiskt gå till väga vid observationer och det förhållningssätt eller syn på kunskap som ligger bakom olika tillvägagångssätt. Detta sker genom att belysa några metoder för gruppobservationer, ge en historisk tillbakablick samt presentera några praktiska exempel på studier som vi eller andra genomfört.

Förhoppningen är att läsaren med hjälp av denna bok ska få en större insikt i och bättre förståelse för gruppobservation som metod samt att de illustrativa exempel som presenterats inspirerar till att själva genomföra gruppobservationsstudier.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013. p. 176 Edition: 2
Keywords
Group Processes, Social Behavior, Observation methods, Models, Psychological, Social psychology, Gruppdynamik forskning, Gruppsykologi
National Category
Psychology Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-95884 (URN)978-91-44-08213-4 (ISBN)
Available from: 2013-08-06 Created: 2013-08-06 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Einarsson, C. (2011). Ett ärende blir till: föreställningar om hur problem hanteras inom elevhälsan. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Ett ärende blir till: föreställningar om hur problem hanteras inom elevhälsan
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

 

This report is part of a research project called Integration of knowledge and interprofessional learning. Multiprofessional collaboration and negotiation of meaning in relation to student health. Multiprofessional teams have a long history in Swedish schools but recently a new type of multiprofessional teams was proposed by the Swedish Government integrating health services, psychosocial services with special education. The aim of the study presented in this report was to explore and create understanding about professionals conceptions about how students with problems are handled within in the student health teams. Thirteen focus groups were conducted and

data was analysed with a qualitatively approach. The main findings in this study indicate that problems with a specific student become a case within student health teams. This change from problem to a case is formed in a stair case. The results also indicate that work on cases in the student health can be described in two different dimensions. Based on the first dimension, case management could be considered as based on whether it occurs on a formal or informal way. The second dimension describes whether the efforts made by school health personnel can be seen as direct or indirect.

Abstract [sv]

Den  här  rapporten  handlar  om  föreställningar  som  olika  yrkesprofessioner  har  om  hur problem  kring  elever  hanteras  inom  skolan  och  elevhälsan.  De  föreställningar  som  här kommer att behandlas är de som finns representerade inom olika yrkesgrupper. Man kan alltid hävda att skillnaderna är stora inom en yrkesgrupp men fokus här har varit på det som ändå finns  representerat  inom  de  olika  yrkesgrupperna  och  som  kan  betraktas  som  kollektiva föreställningar. Som alltid kan det då hävdas att en enskild yrkesutövare inte känner igen i sig i  alla  delar  av  de  gemensamma  beskrivningarna  vilket  måste  betraktas  som  en  naturlig reflektion då det självklart finns variationer inom yrkesgrupperna även om fokus här är på det gemensamma.  Kollektiva  föreställningar  är  gemensamma  uppfattningar,  värderingar  och symboler som inom en grupp eller yrkeskollektiv utgör en "sanning" och beskrivning av hur omvärlden kan förstås och beskrivas. Målet har alltså varit att beskriva sådana föreställningar som varit återkommande eller delats av många.

Syftet är att få ökad kunskap om hur samverkan och lärande kring komplexa elevärenden gestaltas i mångprofessionella team i skolan. En av frågeställningarna är vilken innebörd begreppet "elevhälsa" ges av olika aktörer i Elevhälsan samt av skolans övriga aktörer. Fokus i den här rapporten är på hur olika inom elevhälsan ingående professioner ser på och beskriver hur problem med elever hanteras inom skolan och elevhälsan.

Inledningsvis ges en bakgrund till elevhälsan som verksamhet inom skolan. Därefter ges en teoretisk bakgrund och metodbeskrivning. Därefter presenteras framkomna resultat vilka sedan avslutningsvis diskuteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011. p. 23 inkl bilaga
Series
FOG report, ISSN 1401-0283 ; 71
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112354 (URN)LIU-IPP-FOG-R--71--SE (ISRN)
Available from: 2014-11-24 Created: 2014-11-24 Last updated: 2014-11-24Bibliographically approved
Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2008). A theoretical model for group observation.. In: The British Psychological Society Annual Conference and BPS Social PsychologySection Conference Dublin 2-4 April.,2008.
Open this publication in new window or tab >>A theoretical model for group observation.
2008 (English)In: The British Psychological Society Annual Conference and BPS Social PsychologySection Conference Dublin 2-4 April.,2008, 2008Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

The main purpose of this report is to present an overview of scientific modes of observing, concerning theory as well as practice. By using a theoretical model, based upon factors influencing the choice of observation methods, we describe the field. The model is composed of two dimensions; the first concerns theory-testing versus theory-building while the second dimension describes the level of structure in data collection. The model illustrates a typology of four different approaches of group observations. Further, the role of the observer, reliability, validity and ethical considerations in observational research are discussed.

Keywords
Group observations, theory-testing, theory-building, level of structure
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43007 (URN)70647 (Local ID)70647 (Archive number)70647 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-08-31
Einarsson, C., Hammar Chiriac, E., Jedeskog, G., Lindberg, T. & Samuelsson, M. (Eds.). (2007). Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström. Linköping: Skapande Vetande
Open this publication in new window or tab >>Det enkla är det sköna: en vänbok till Kjell Granström
Show others...
2007 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Om språkutveckling / Jan Anward -- Forskningsmiljöer och seminariekulturer : ideal och verklighet / Gunnar Berg -- Gruppens obönhörliga brist på demokrati / Gunnel Colnerud -- Undervisningsspråket : en del av lärares yrkesspråk / Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson & Joakim Samuelsson -- Dialogism and social constructivism / Per Linell -- Samhällsaktiva skolor och skolaktiva samhällen i glesbygd : utopi eller möjlighet? / Annika Andræ Thelin -- Användningen av tiden i skolan / Mats Ekholm -- Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan / Lennart Fahlén, Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Westlund & Leif Mideklint -- Analyser av skolors anda / Rolf Lander -- Samhällsförändring, skolprofilering och identitet / Lars Naeslund & Jens Pedersen -- Succession and managing the transition from predecessor to successor / Siv Boalt Boëthius -- Freud som gruppsykolog : en orättvis betraktelse till 150-årsdagen / Stefan Jern -- Gruppens känslomässiga klimat / Eric Olsson -- Från Göteborg till Dortmund : studier i masshändelser / Michael Rosander & Ingrid Hylander -- Gruppetenking og operativ effektivitet i team / Endre Sjøvold -- Existens och relationer / Dan Stiwne -- Är det bra att vara ambitiös? / Viveka Adelswärd och Johan Hofvendahl -- Ja, för jag är så jävla snygg!" : retsekvenser och informellt lärande i högstadiets grupparbeten / Karin Aronsson & Michael Tholander -- Skolpsykolog : beprövad erfarenhet och specialitet på vetenskaplig grund? / Gunilla Guvå & Ingrid Hylander -- Slump, sammanträffanden och spår : om en lärares inflytande / Stefan Jern & Anders Hempel -- Villkor för psykologisk forskning : hur de statliga forskningsråden fördelade sina pengar inom psykologiområdet 1996-98 / Rolf Sandell och Kjell Granström -- Urval publikationer Kjell Granström. Svensk engelsk och norsk text.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Skapande Vetande, 2007. p. 387
Series
Skapande vetande, ISSN 0284-1266 ; 53
Keywords
pedagogik, psykologi, grupp/individ, skola/utbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43000 (URN)70640 (Local ID)978-91-85831-28-9 (ISBN)70640 (Archive number)70640 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Einarsson, C., Hammar Chiriac, E., Jedeskog, G., Lindberg, T. & Samuelsson, M. (2007). Kjell Granströms vängrupp (KGV). In: Charlotta Einarsson (Ed.), Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström: . Linköping: Skapande vetande, Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Kjell Granströms vängrupp (KGV)
Show others...
2007 (Swedish)In: Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström / [ed] Charlotta Einarsson, Linköping: Skapande vetande, Linköpings universitet , 2007, p. -387Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Om språkutveckling / Jan Anward -- Forskningsmiljöer och seminariekulturer : ideal och verklighet / Gunnar Berg -- Gruppens obönhörliga brist på demokrati / Gunnel Colnerud -- Undervisningsspråket : en del av lärares yrkesspråk / Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson & Joakim Samuelsson -- Dialogism and social constructivism / Per Linell -- Samhällsaktiva skolor och skolaktiva samhällen i glesbygd : utopi eller möjlighet? / Annika Andræ Thelin -- Användningen av tiden i skolan / Mats Ekholm -- Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan / Lennart Fahlén, Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Westlund & Leif Mideklint -- Analyser av skolors anda / Rolf Lander -- Samhällsförändring, skolprofilering och identitet / Lars Naeslund & Jens Pedersen -- Succession and managing the transition from predecessor to successor / Siv Boalt Boëthius -- Freud som gruppsykolog : en orättvis betraktelse till 150-årsdagen / Stefan Jern -- Gruppens känslomässiga klimat / Eric Olsson -- Från Göteborg till Dortmund : studier i masshändelser / Michael Rosander & Ingrid Hylander -- Gruppetenking og operativ effektivitet i team / Endre Sjøvold -- Existens och relationer / Dan Stiwne -- Är det bra att vara ambitiös? / Viveka Adelswärd och Johan Hofvendahl -- Ja, för jag är så jävla snygg!" : retsekvenser och informellt lärande i högstadiets grupparbeten / Karin Aronsson & Michael Tholander -- Skolpsykolog : beprövad erfarenhet och specialitet på vetenskaplig grund? / Gunilla Guvå & Ingrid Hylander -- Slump, sammanträffanden och spår : om en lärares inflytande / Stefan Jern & Anders Hempel -- Villkor för psykologisk forskning : hur de statliga forskningsråden fördelade sina pengar inom psykologiområdet 1996-98 / Rolf Sandell och Kjell Granström -- Urval publikationer Kjell Granström. Svensk engelsk och norsk text.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Skapande vetande, Linköpings universitet, 2007
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42979 (URN)70440 (Local ID)978-91-85831-28-9 (ISBN)70440 (Archive number)70440 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2020-03-03Bibliographically approved
Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2007). Students' experiences of group-work in higher education. In: Students experiences of group-work in higher education,2007 (pp. 51-51).
Open this publication in new window or tab >>Students' experiences of group-work in higher education
2007 (English)In: Students experiences of group-work in higher education,2007, 2007, p. 51-51Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38646 (URN)45145 (Local ID)45145 (Archive number)45145 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-08-31
Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2007). Är gräset grönare i den andra gruppen? Studenters erfarenheter av grupparbete. In: The national conference on Group and Social Psychology,2006 (pp. 70). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Är gräset grönare i den andra gruppen? Studenters erfarenheter av grupparbete
2007 (Swedish)In: The national conference on Group and Social Psychology,2006, Linköping: Linköpings universitet , 2007, p. 70-Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2007
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38643 (URN)45141 (Local ID)45141 (Archive number)45141 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-08-31
Granström, K., Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2006). Hur kan man studera och förstå det som händer när människor skall samarbeta i grupp. In: Psykologidagarna 30-31 oktober 2006,2006.
Open this publication in new window or tab >>Hur kan man studera och förstå det som händer när människor skall samarbeta i grupp
2006 (English)In: Psykologidagarna 30-31 oktober 2006,2006, 2006Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

När människor kommer samman i en grupp uppstår ovillkorligen grupprocesser. Eftersom grupparbete som arbetsform blir mer och mer vanligt såväl inom utbildning som i arbetsliv efterfrågas ständigt mer kunskap om vad som sker när människor kommer samman för att arbeta och lösa uppgifter. Syftet med den här presentationen är att visa på olika sätt att studera grupper samt belysa och förklara vad som händer vid arbete i grupp under olika betingelser. Presentationen visar att det finns många faktorer att beakta om man vill få tillstånd ett väl fungerande arbete i grupp.

Keywords
grupparbete, samarbete, socialpsykologi, lärande, observation
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43006 (URN)70646 (Local ID)70646 (Archive number)70646 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-08-31
Einarsson, C. & Hammar Chiriac, E. (2006). Is the Grass Greener in the Other Group? Students’ Experiences of Group-Work.
Open this publication in new window or tab >>Is the Grass Greener in the Other Group? Students’ Experiences of Group-Work
2006 (Swedish)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Group-work is used as one type of working method in higher education in Sweden today. Working with others in a group project may have many advantages and may also facilitate learning. But group-work has never been able to work its magic for everyone. Some students find group-based working methods as a high-quality and enjoyable way to learn whereas other find working in group as a waste of time, or even pointless. Sometimes group-members may think and speak about other groups, the processes and the work of the other groups. Students may compare their own group to other groups in their course. As teachers we receive spontaneous comments about how students experience the group-work. Through course evaluations we also have the opportunity to receive annotations about how students consider group-work as working method. Even though a large number of studies have been presented on group-work very little attention has been paid to the students’ experience of the working method. Do students appreciate group projects or do they find it boring and even as a waste of time? Would some students rather prefer to work alone, or in “the other group”?

The aim of this paper presentation is to address students’ experiences of group-work as a working method in higher education. We want to focus on and elucidate the students’ point of view and how they assess working in groups.

Data was collected via structured questionnaire with multiple choice and open ended questions. The questionnaire was distributed to students on different study programmes.

This study is part of a lager research project on group-work at higher education and we will present some of the results from the questionnaire. In the presentation we will focus on students’ positive and negative experiences of group-work. We will also focus on their conceptions of how their own group works compared to other groups in their study program.

 

 

Keywords
Group, group-work, students’ conceptions
National Category
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-21287 (URN)
Available from: 2009-09-30 Created: 2009-09-30 Last updated: 2016-08-31
Organisations

Search in DiVA

Show all publications