liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Erlingsson, Gissur Ó
Alternative names
Publications (10 of 79) Show all publications
Mörk, E., Erlingsson, G. Ó. & Persson, L. (2019). Kommunernas framtid. Stockholm: SNS förlag
Open this publication in new window or tab >>Kommunernas framtid
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den åldrande befolkningen innebär att efterfrågan på omsorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar ska försörja allt fler som inte arbetar. Under de gångna decennierna har Sverige dessutom genomgått en stark urbanisering, vilket skapar väsentligt skilda villkor för storstadsrespektive landsbygdskommuner. Till detta kommer högt flyktingmottagande där många av flyktingarna är unga, vilket bland annat ställer höga krav på skolan.

I SNS Konjunkturrådsrapport 2019 granskar vi den befintliga svenska kommunmodellen. Vi undersöker hur ändamålsenlig den är för att möta framtidens utmaningar och om den ger kommunerna rimliga förutsättningar att förse medborgarna med viktiga välfärdstjänster såsom skola och äldreomsorg. Vi fokuserar på tre frågor:

  1. Hur ska en likvärdig och högkvalitativ kommunal service upprätthållas?
  2. Hur ska framtidens välfärd finansieras?
  3. Hur ska väljarnas ansvarsutkrävande i kommunerna säkerställas?

Den svenska kommunmodellen, där kommunerna ansvarar för att tillhandahålla både lokala kollektiva varor och viktiga välfärdstjänster, rymmer en inneboende motsättning. Här uppstår konflikt mellan å ena sidan kommunal självstyrelse och önskan om att anpassa tjänsteutbudet till lokala preferenser och förutsättningar, och å andra sidan kraven på nationell likvärdighet i utbudet av välfärdstjänster.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SNS förlag, 2019. p. 221
Series
SNS Konjunkturrådsrapport, ISSN 1652-8050 ; 2019
National Category
Economics Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153886 (URN)9789188637116 (ISBN)
Available from: 2019-01-17 Created: 2019-01-17 Last updated: 2019-01-17Bibliographically approved
Bergh, A., Erlingsson, G. Ó., Gustafsson, A. & Wittberg, E. (2019). Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption?: How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountabilit. Public Integrity, 21(3), 320-352
Open this publication in new window or tab >>Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption?: How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountabilit
2019 (English)In: Public Integrity, ISSN 1099-9922, E-ISSN 1558-0989, Vol. 21, no 3, p. 320-352Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The market-inspired reforms of New Public Management have been particularly pronounced in Swedish local government. Notably, municipally owned enterprises (MOEs) have rapidly grown in numbers. Principal-agent theory gives rise to the hypothesis that the massive introduction of MOEs has impacted negatively on the conditions for accountability in Swedish local government. To study this, social network analysis was employed in mapping networks for 223 MOEs in 11 strategically chosen municipalities, covering a total of 732 politicians. The analysis reveals substantial overlaps between principals (representatives of the ultimate stakeholders, citizens) and agents (the boards of the MOEs). Hence, corporatization of public services seems to imply worrisome entanglements between the politicians who are set to steer, govern, and oversee MOEs on the one hand, and the board members of MOEs on the other. The increasing numbers of MOEs may therefore have adverse effects on accountability in important and growing parts of Swedish local government.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Accountability, Corruption, Hybrid Organizations, Local Government, Moral Hazard, New Public Management, Principal-Agent Theory, Publicly Owned Enterprises, Social Networks, Transparency
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153734 (URN)10.1080/10999922.2018.1522182 (DOI)000474665000007 ()
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-07 Last updated: 2019-07-30Bibliographically approved
Ödalen, J., Bromesson, D., Erlingsson, G. Ó., Karlsson Schaffer, J. & Fogelgren, M. (2019). Teaching university teachers to become better teachers: the effects of pedagogical training courses at six Swedish universities. Higher Education Research and Development, 38(2), 339-353
Open this publication in new window or tab >>Teaching university teachers to become better teachers: the effects of pedagogical training courses at six Swedish universities
Show others...
2019 (English)In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 38, no 2, p. 339-353Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Do pedagogical training courses for university teachers have desirable effects on the participants? We set out to answer this question by following a panel of 183 university teachers from Sweden’s six largest universities, who participated in pedagogical training courses. Our study reveals that the participants’ self-reported confidence in their role as teachers increased slightly, and their self-assessed pedagogical skills increased notably after they had finished their courses. Even though the courses were rather short, we could also observe some changes in fundamental approaches to teaching in some of the subgroups of respondents, both toward more student-centeredness and, perplexingly, toward more teacher-centeredness. Additionally, most respondents (7 out of 10) found the courses useful or very useful. Course satisfaction was most notable among participants with less than three years of teaching experience. Considering the fact that we find the positive effects of pedagogical training courses to be present mainly in the group of participants with less than three years of teaching experience, we discuss whether a policy of making these courses mandatory for all university teachers implies an overestimation of their impact.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Approaches to teaching, mandatory pedagogical training, higher education, pedagogical training courses, university teachers
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152739 (URN)10.1080/07294360.2018.1512955 (DOI)000457428100010 ()2-s2.0-85053229426 (Scopus ID)
Projects
Att möta den högre utbildningens utmaningar
Note

Funding agencies: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy [177/2013]

Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Flemgård, J. (2018). Att (om)organisera den politiska basorganisationen: om effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier
Open this publication in new window or tab >>Att (om)organisera den politiska basorganisationen: om effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mitt intresse för kommuner, kommunpolitik och kommunforskning väcktes till liv när jag var statsvetarstudent i slutet av 1990-talet. Under våren 1997 kunde man läsa följande i KommunAktuellt:

Frågan om delning av kommuner är het. Bara under den senaste veckan hade den diskuterats i minst fyra fullmäktige. Kammarkollegiet dignar under ansökningar, yttranden och andra underlag.

Under 1990-talet var detta vanligt. Under 1990-talet var flera delningskampanjer framgångsrika (Trosa, Gnesta, Lekeberg, Bollebygd, Nykvarn och Knivsta var kommuner som alla såg dagens ljus under detta årtionde). Utöver det, gick drygt tjugo kommundelar så långt som till en formell ansökan om kommundelning hos Kammarkollegiet – men fick avslag. Jag var skeptisk till den här utvecklingen. Jag misstänkte att det var ett uttryck för ett slags balkanisering och en minskad omsorg för gemensam problemlösning och likvärdighet. Den drev mig till att skriva magisteruppsatsen Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning? (Lund: Statsvetenskapliga institutionen).

1990-talets delningstrend var begriplig i ljuset av det generella omhuldandet av det småskaliga som då rådde. Ett uttryck för det var att den borgerliga regering som vann valet 1991 deklarerade att den skulle underlätta kommundelningar, bäst förkroppsligat av civilminister Inger Davidssons formulering, att en ”viktig del av utvecklingen sker i små, naturliga gemenskaper”. Knappt tio år senare, år 2000, stod Åsa Torstensson (C) i riksdagens talarstol och argumenterade för att Sverige borde ha en kommunstruktur med 100 nya kommuner. I sitt slutbetänkande argumenterade också den Bengt Göranssonska Demokratiutredningen för det goda med kommundelningar. Senaste träffen på sökordet ”kommundelning” bland riksdagens motioner är så sent som 2006. Kerstin Lundgren (C) önskade då underlätta för delning av kommuner. I skrivande stund är det tolv år sedan.

I föreliggande rapport visar vi att den offentliga debatten har vänt både snabbt och kraftigt på det här området. Allt fler vill se en ny svensk kommunreform med väsentligt större – och därmed färre – kommuner. Mot den bakgrunden har syftet med föreliggande rapport varit att inventera forskning från andra utvecklade demokratier för att se om sammanläggningar har varit ett ändamålsenligt sätt att möta de problem de respektive ländernas kommunsektorer har tampats med. En delambition har också varit att uppmärksamma forskning om förekomst och effekter av mellankommunala samarbeten, för att försöka utröna om det är ett alternativt (eller kompletterande) verktyg.

Rapporten är skriven på uppdrag av Finansdepartementets kommunenhet, vid Avdelningen för offentlig förvaltning. Undertecknad, Gissur Ó Erlingsson, är projektledare och huvudförfattare. Johan Flemgård var under våren 2018 praktikant vid Centrum för kommunstrategiska studier och assisterade för detta projekt. Under sommaren enrollerades han som forskningsassistent. Hans insatser har mer än väl motiverat medförfattarskap. Johans ansvarsområde har varit materialinsamling liksom skrivande av avsnitten om de ingående ländernas kommunsystem.

Vi vill här passa på att tacka Torkel Winbladh för kreativa råd och synpunkter under processens gång. Ulf Tynelius och Lisa Hörnström tackas för värdefulla inspel tidigt i arbetet. Under arbetsprocessen har några personer läst delar av manuskriptet. Vi vill här särskilt tacka Jacob Christensen, Gunnar Helgi Kristinsson, Peter Söderlund och Espen D. H. Olsen. Samtal om rapportens övergripande frågor med Eva Mörk och Lovisa Persson har bidragit till att höja kvaliteten på framför allt slutdiskussionen. Anni Martinsdottir ska tackas för att ha korrekturläst en tidig version av manuskriptet, och Anna Valentinsson ska ha ett enormt stort tack för korrektur-, layout- och stilinsatser i arbetets slutskede. Alla kvarstående fel och eventuella misstolkningar är givetvis våra egna.

En kort not om stil: vi är möjligen överdrivet generösa med originalcitat i manuskriptet. Detta beror inte på lättja. Beslutet grundar sig att politik- och forskningsområdet vi går i clinch med är omgärdat av starka uppfattningar, präglat av normativa kontroverser och är därmed hett omdebatterat. Därför har vi månat om att just ha kvar centrala originalcitat i sitt originalspråk. Det minimerar risken för att vi i efterhand ska kunna beslås med att ha miss- eller övertolkat slutsatser i litteraturen.

Slutligen är vi mycket ödmjuka inför det faktum att vi kan ha missat viktig grundforskning. Vi har haft en given tidsram för projektet och det är ett digert arbete att söka och sammanfatta forskning från 22 länder. Har nyckelreferenser missats är det olyckligt men givetvis inte medvetet. Vi kan bara beklaga om sådana missar föreligger. Med det sagt önskar vi trevlig läsning.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, 2018. p. 130
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152741 (URN)
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-11-28
Erlingsson, G. Ó. (2018). Att sova med fienden – leder det till belöning eller bestraffning?. In: Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bohlin, Kajsa Falasca (Ed.), Snabbtänkt: (pp. 61-61). Sundsvall: Demicon och Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Att sova med fienden – leder det till belöning eller bestraffning?
2018 (Swedish)In: Snabbtänkt / [ed] Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bohlin, Kajsa Falasca, Sundsvall: Demicon och Mittuniversitetet , 2018, p. 61-61Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Antalet partier i svenska kommunfullmäktigen har ökatdramatiskt. På sjuttiotalet var det vanligt att det bara fannsfyra-fem partier i fullmäktige. Det var sällsynt att åtta partierfanns representerade. Efter valet 2014, fanns åtta eller fler partierrepresenterade i majoriteten av kommunerna: 221 stycken.

En konsekvens av ökande fragmentering i lokala partisystemär att möjligheten att skapa traditionella blockbaseradekoalitioner har försvårats. Efter 2014 års val blev det rekordi minoritetsstyren och blocköverskridande koalitioner.Blocköverskridande styren – i betydelsen att (v) eller (s) styrdemed ett eller flera allianspartier – skapades i 101 kommuner.....

Place, publisher, year, edition, pages
Sundsvall: Demicon och Mittuniversitetet, 2018
Keywords
valet; koalitioner; ansvarsutkrävande
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152740 (URN)9789188025999 (ISBN)
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Hessling, J. (2018). Hur regleras kommunala bolags möjligheter att sponsra?. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Hur regleras kommunala bolags möjligheter att sponsra?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Ibland uppmärksammas att kommunala bolag sponsrar föreningar och evenemang. Inte sällan är rapporteringen kritisk. Här aktualiseras bland annat vad som är tillåtet, lämpligt och etiskt i relation till sponsringsaktiviteterna. Emellertid är det inte uppenbart vad som gäller: Vad reglerar egentligen kommunala bolags möjligheter att sponsra, och när är det lämpligt för dem att göra det?

Syftet med föreliggande rapport är tredelat; 1) att identifiera det eller de regelverk kommunala bolag bör förhålla sig till vid sponsringsbeslut, 2) att ge en kvalificerad uppskattning av i vilken utsträckning kommunala bolag förhåller sig till regelverket; och slutligen, att med grund i resultaten från dessa två delstudier, 3) formulera principer avseende hur sponsringsfrågan kan hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt lokalt. Målsättningen med detta är att stimulera till en konstruktiv diskussion om reglering och genomförande av sponsring via kommunala bolag.

Rapportens syften försöker vi uppfylla genom att ta itu med fyra frågeområden:

  • Vilken lagstiftning och vilka principer bör kommuner och deras bolag förhålla sig till när de ska fatta sponsringsbeslut?
  • Har kommunerna i vårt urval policyer och riktlinjer för sponsring?
  • Hur ser faktiska policyer och riktlinjer för sponsring ut, och hur harmonierar dessa med det regelverk som bör reglera möjligheterna att sponsra?
  • I vilken utsträckning sponsrar kommunala bolag och vilka aktörer sponsras?

Undersökningen utgör en explorativ pilotstudie av sju kommuner som granskas närmare. Studien visar en stor variation avseende på vilken nivå riktlinjer finns och vad dessa innehåller. Någon kommun saknar helt riktlinjer på kommun- och koncernnivå, andra har det bara på koncern- och bolagsnivå; ytterligare några har övergripande riktlinjer för såväl kommunen som de kommunala bolagen. När vi jämför de principer som vi identifierat som reglerande inom området, med vad som faktiskt återfinns i lokala policyer och riktlinjer, är intrycket att dessa inte alltid relaterar till relevanta lagar och principer, och policyer och riktlinjer ser olika ut från kommun till kommun. Detta i sig behöver inte betyda att bolagen bryter mot existerande regelverk. Men risken för regelöverträdelser torde dock minimeras, om relevanta lagar och principer är specificerade i lokala policyer och riktlinjer, liksom att detta gjorts känt ute i organisationerna, i synnerhet bland aktörer som beslutar om sponsring.

Vi finner vidare att bolag i samtliga kommuner bedriver sponsringsverksamhet, om än i varierande grad. Framförallt rör det sig om sponsring av idrotts- och kulturföreningar, och större evenemang inom kommunen. Inte sällan är elitidrottsföreningar mottagare av sponsring. I de fall där en kommunal sponsringspolicy finns, bedömer vi att denna följs i majoriteten av fallen.

Att sponsring regelmässigt förekommer i kommunala bolag, och att den – givet vår måttstock – i förekommande fall är svagt reglerad, understryker behovet av kunskapsutveckling. I rapporten växer en bild fram av bolagens sponsringsverksamhet som saknar tydlig ansvars- och beslutsfördelning; och vi noterar sponsring som riktas mot såväl elitidrott som (i enskilda fall) mot enskilda aktiebolag. De två kommuner som saknar kommunala eller koncernspecifika policyer hör dessutom till dem som lägger allra mest pengar inom bolagens respektive sponsringsverksamhet.

En huvudpoäng är att kommunerna och deras bolag bättre behöver analysera (och externt kommunicera): 1) varför bolagen bedriver sponsringsverksamhet, 2) hur sponsringen ser ut, vilka man väljer att sponsra och vilka motprestationer man får, samt 3) på vilka grunder sponsringen görs i konkreta fall, 4) vem/vilka individer (eller organ) som i slutänden fattar beslut om detta (och med vilket mandat/förankring), och 5) hur sponsringen följs upp och utvärderas. Sammantaget visar våra resultat, och de frågor de ger upphov till, att det finns ett behov av att föra en aktiv diskussion om bolagens sponsringsverksamhet, samt uppmärksamma och sprida goda exempel på hur kommuner hanterat och reglerat frågan lokalt. Att vi funnit kunskapsluckor i flera avseenden, samt viss avvägningsproblematik, pekar på behovet av fördjupad forskning på området.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 75
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2018:1
Keywords
Kommunala företag, Sponsring
National Category
Public Administration Studies Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147340 (URN)9789176853245 (ISBN)
Available from: 2018-04-19 Created: 2018-04-19 Last updated: 2018-09-13Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó., Thomasson, A. & Öhrvall, R. (2018). Issues on Transparency, Accountability and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government. In: Andrea Savignon, Luca Gnan, Alessandro Hinna, Fabio Monteduro (Ed.), Hybrity in the governance and delivery of public services: (pp. 31-52). Bingley: Emerald Group Publishing Limited
Open this publication in new window or tab >>Issues on Transparency, Accountability and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government
2018 (English)In: Hybrity in the governance and delivery of public services / [ed] Andrea Savignon, Luca Gnan, Alessandro Hinna, Fabio Monteduro, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2018, p. 31-52Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Our purpose is to critically discuss the quality of governability and scrutiny of, as well as insight in, enterprises owned by local government. Our analysis is empirically grounded in an in-depth case study of one of Sweden’s 10 largest municipalities. The ambition is to highlight troublesome areas and danger zones when it comes to public owning of corporations. We have consulted diverse types of material: conducted document studies, as well as semi-structured in-depth interviews. In addition, we have conducted a survey directed to 156 individuals (which is the total population of councillors and members of municipal corporation boards in the municipality we have studied).

From an in-depth study of Sweden, we show that corporatising parts of local governments’ operations have serious implications for accountability. Our study therefore adds to the knowledge about hybrid organisations and the challenges dual logics of the private and public sector imposes on political governance as well as management. The result of this study is based on one single case study in one specific hybrid context. No empirical generalisation is aspired to. Instead the aim has been to – by way of an explorative approach – make an analytical contribution to our knowledge about hybrid organisations. Further studies are thus necessary in order to deepen our understanding of the hybrid context and the situations under which hybrid organisations operate and develop.

This study increases our knowledge regarding the challenges of governing hybrid organisations in general and enterprises owned by local government in particular. Therefore, the findings of this study are considered to be of support to politicians as well as civil servants involved in and responsible for the governance of hybrid organisations. We argue that it is important to carefully supervise this development in local government. As corporations owned and operated by local governments have increased in numbers, they are responsible for large values and services that are crucial for the modern society (water, waste management, energy, IT). Consequently, they are becoming ever more important players in their respective local economies. At the same time, concerns have been raised regarding how to govern hybrid organisations in order to secure accountability and to protect public sector values.

Place, publisher, year, edition, pages
Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2018
Series
Studies in Public and Non-profit Governance, ISSN 2051-6630 ; 7
Keywords
Public enterprises, new public management, hybrid organisations, public corruption, local government
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147989 (URN)9781787437692 (ISBN)9781787437692 (ISBN)9781787439733 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2018-05-22 Created: 2018-05-22 Last updated: 2018-06-03Bibliographically approved
Andreas, B., Erlingsson, G. Ó. & Öhrvall, R. (2018). Korruption i Sverige har underskattats. Ekonomisk Debatt, 46(2), 63-65
Open this publication in new window or tab >>Korruption i Sverige har underskattats
2018 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 2, p. 63-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: Nationalekonomiska Föreningen, 2018
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-149897 (URN)
Available from: 2018-07-29 Created: 2018-07-29 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. (2018). Oron för svensk demokrati överdriven. Dagens Arena
Open this publication in new window or tab >>Oron för svensk demokrati överdriven
2018 (Swedish)In: Dagens ArenaArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-149903 (URN)
Available from: 2018-07-31 Created: 2018-07-31 Last updated: 2018-08-14Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Wittberg, E. (2018). They Talk the Talk – But Do They Walk the Walk?: On the implementation of Right to Information Legislation in Sweden. Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 22(4), 3-20
Open this publication in new window or tab >>They Talk the Talk – But Do They Walk the Walk?: On the implementation of Right to Information Legislation in Sweden
2018 (English)In: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 22, no 4, p. 3-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Transparency is recognized as a crucial condition for accountability, good governance and democracy. As right to information (RTI) laws have spread, it has become crucial to ask whether ambitious legislative frameworks translate to de facto transparency. In this article, we test how well local governments in Sweden – a ‘most likely country’ for implementing RTI laws – comply with its comparatively ambitious Public Access to Information and Secrecy Act. As a side effect, we also gauge if New Public Management reforms, exemplified by increased public ownership of enterprises in local government, imply lessened compliance with RTI legislation. Requesting information from 462 randomly selected public administrations and municipally owned enterprises, counterintuitive findings were observed. Fewer than half of the organizations respected the RTI legislation, and no significant differences were found between the public administrations and publicly owned enterprises. The findings have methodological as well as empirical implications. They highlight the importance of not only studying legislative frameworks – as has frequently been done in previous work – but also of analyzing actual implementation of RTI frameworks in everyday situations. Additionally, the findings demonstrate that problems relating to openness can be observed in low corrupt, mature democracies with strong bureaucratic capacity. Lastly, and contrary to conventional wisdom, the findings indicate that publicly owned corporations do not necessarily imply an ‘accountability deficit’.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborgs Universitet * Förvaltningshögskolan, 2018
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153437 (URN)
Funder
Swedish Research Council, HS 2014-12-15
Available from: 2018-12-14 Created: 2018-12-14 Last updated: 2019-01-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications