liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Erlingsson, Gissur Ó
Alternative names
Publications (10 of 85) Show all publications
Erlingsson, G. Ó. & Kristinsson, G. H. (2019). Exploring shades of corruption tolerance: Tentative Lessons from Iceland and Sweden. Kyiv-Molova Law and Politics Journal (5), 119-140
Open this publication in new window or tab >>Exploring shades of corruption tolerance: Tentative Lessons from Iceland and Sweden
2019 (English)In: Kyiv-Molova Law and Politics Journal, ISSN 2414-9942, no 5, p. 119-140Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this paper is to explore the effects of corruption tolerance on corruption levels. Strong claims are made in the literature to the effect that tolerance of corruption is universally low. We show, however, that there are non-trivial variations in tolerance of corruption, and that these are significantly related to commonly used indices of corruption. This suggests that understanding which factors shape corruption tolerance is important. Here, our concern is with the effects of elite structures on corruption. We first ask if closeness to power affects corruption tolerance and if the general population is less tolerant than elite groups. We then ask if different elite groups — e. g., politicians and civil servants respectively — are likely to form different standards regarding corruption. To hold certain external variables constant, the paper focuses on two relatively homogeneous, low-corruption countries: Sweden and Iceland. Our findings suggest that whereas little supports the closeness to power hypothesis — the general population is not less tolerant of corruption than elites — there may be important differences in how different elite groups within these countries view corrupt activities. This has implications for how corruption can be contained.

Place, publisher, year, edition, pages
Kyiv, Ukraine: Natsional'nyi Universytet "Kyevo-Mohylyanska Akademiya", 2019
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162858 (URN)10.18523/kmlpj189994.2019-5.141-164 (DOI)
Available from: 2019-12-28 Created: 2019-12-28 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. (2019). Får sammanläggningsidén stöd i forskningen?. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Får sammanläggningsidén stöd i forskningen?
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Låt mig inleda med en personlig betraktelse. Ända sedan jag började läsa samhällsvetenskapliga ämnen på universitetsnivå i början av 1990-talet, har frågan om kommunstrukturen varit av ett mina största intresseområden – definitivt det som hållit mitt intresse under längst tid. Med tanke på dagens debattklimat finns anledning att påminna om att mycket av diskussionen under 1990-talets mitt präglades av en vurm för en återgång till det nära, till det småskaliga.

Nu var detta möjligen inte så underligt. Efter att Sverige genomfört omfattande, och föga folkligt populära, sammanläggningsreformer under perioden 1952–1974 – då antalet kommuner sjönk från 2498 till 278 – växte en motreaktion fram. Med tanke på att de borgerliga partier som tog över regeringsmakten 1976 motsatte sig tvångssammanläggningarna socialdemokraterna beslutade om år 1968, var det bara närmast följdriktigt att 1976 års regering aviserade att man skulle behandla ansökningar om kommundelningar positivt. Och så när de borgerliga partierna på nytt vann regeringsmakten 1991, deklarerades återigen att man såg positivt på lokala initiativ till kommundelning....

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 13
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-163431 (URN)
Note

Denna promemoria är en populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten "Att (om)organisera den politiska basorganisationen: Forskningsöversikt om kommunreformer i utvecklade demokratier" (Erlingsson & Flemgård 2018). Se länk ovan till rapporten.

Available from: 2020-02-04 Created: 2020-02-04 Last updated: 2020-02-19Bibliographically approved
Mörk, E., Erlingsson, G. Ó. & Persson, L. (2019). Kommunernas framtid. Stockholm: SNS förlag
Open this publication in new window or tab >>Kommunernas framtid
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den åldrande befolkningen innebär att efterfrågan på omsorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar ska försörja allt fler som inte arbetar. Under de gångna decennierna har Sverige dessutom genomgått en stark urbanisering, vilket skapar väsentligt skilda villkor för storstadsrespektive landsbygdskommuner. Till detta kommer högt flyktingmottagande där många av flyktingarna är unga, vilket bland annat ställer höga krav på skolan.

I SNS Konjunkturrådsrapport 2019 granskar vi den befintliga svenska kommunmodellen. Vi undersöker hur ändamålsenlig den är för att möta framtidens utmaningar och om den ger kommunerna rimliga förutsättningar att förse medborgarna med viktiga välfärdstjänster såsom skola och äldreomsorg. Vi fokuserar på tre frågor:

  1. Hur ska en likvärdig och högkvalitativ kommunal service upprätthållas?
  2. Hur ska framtidens välfärd finansieras?
  3. Hur ska väljarnas ansvarsutkrävande i kommunerna säkerställas?

Den svenska kommunmodellen, där kommunerna ansvarar för att tillhandahålla både lokala kollektiva varor och viktiga välfärdstjänster, rymmer en inneboende motsättning. Här uppstår konflikt mellan å ena sidan kommunal självstyrelse och önskan om att anpassa tjänsteutbudet till lokala preferenser och förutsättningar, och å andra sidan kraven på nationell likvärdighet i utbudet av välfärdstjänster.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SNS förlag, 2019. p. 221
Series
SNS Konjunkturrådsrapport, ISSN 1652-8050 ; 2019
National Category
Economics Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153886 (URN)9789188637116 (ISBN)
Available from: 2019-01-17 Created: 2019-01-17 Last updated: 2019-01-17Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. (2019). Lokala partier (2ed.). In: Magnus Hagevi (Ed.), Partier och partisystem: (pp. 107-124). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Lokala partier
2019 (Swedish)In: Partier och partisystem / [ed] Magnus Hagevi, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, p. 107-124Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Partier som inte finns representerade i riksdagen har blivit allt vanligare inslag i de svenska kommunala partisystemen. Detta kapitel presenterar några av de vanligaste förklaringarna till denna utveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 2
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160204 (URN)9789144128122 (ISBN)
Available from: 2019-09-10 Created: 2019-09-10 Last updated: 2019-09-11Bibliographically approved
Bergh, A., Erlingsson, G. Ó., Gustafsson, A. & Wittberg, E. (2019). Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption?: How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountabilit. Public Integrity, 21(3), 320-352
Open this publication in new window or tab >>Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption?: How Politicians Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountabilit
2019 (English)In: Public Integrity, ISSN 1099-9922, E-ISSN 1558-0989, Vol. 21, no 3, p. 320-352Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The market-inspired reforms of New Public Management have been particularly pronounced in Swedish local government. Notably, municipally owned enterprises (MOEs) have rapidly grown in numbers. Principal-agent theory gives rise to the hypothesis that the massive introduction of MOEs has impacted negatively on the conditions for accountability in Swedish local government. To study this, social network analysis was employed in mapping networks for 223 MOEs in 11 strategically chosen municipalities, covering a total of 732 politicians. The analysis reveals substantial overlaps between principals (representatives of the ultimate stakeholders, citizens) and agents (the boards of the MOEs). Hence, corporatization of public services seems to imply worrisome entanglements between the politicians who are set to steer, govern, and oversee MOEs on the one hand, and the board members of MOEs on the other. The increasing numbers of MOEs may therefore have adverse effects on accountability in important and growing parts of Swedish local government.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Accountability, Corruption, Hybrid Organizations, Local Government, Moral Hazard, New Public Management, Principal-Agent Theory, Publicly Owned Enterprises, Social Networks, Transparency
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153734 (URN)10.1080/10999922.2018.1522182 (DOI)000474665000007 ()
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-07 Last updated: 2019-07-30Bibliographically approved
Berg, L., Erlingsson, G. Ó. & Oscarsson, H. (2019). Rekordhög röstdelning. In: Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (Ed.), Storm och stiltje: (pp. 93-105). Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet
Open this publication in new window or tab >>Rekordhög röstdelning
2019 (Swedish)In: Storm och stiltje / [ed] Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström, Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 2019, p. 93-105Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

En het frågeställning inom forskningen om väljarbeteende handlar om under vilka omständigheter och varför väljare fattar olika röstningsbeslut i samtidiga val till olika politiska nivåer: I vilken utsträckning är röstdelning ett uttryck för förvirring eller osäker riskspridning utifrån nationella överväganden bland väljarna, och i vad mån handlar det om sofistikerade väljares väl övervägda hänsyn till politiska omständigheter? För att kunna närma sig ett svar på dessa övergripande frågor behövs först en delstudie som noggrant kartlägger röstmönster i kommun- och riksdagsval. Röstdelningen i Sverige har åter slagit nytt rekord med omkring en tredjedel av väljarna som röstade på olika partier. Röstdelning tenderar idag att vara vanligare bland yngre, intresserade och högutbildade väljare som saknar starka band till politiska partier. Den vanligaste kombinationen vid det senaste riksdagsvalet 2018 var att rösta på Moderaterna lokalt och på Sverigedemokraterna nationellt. Resultaten indikerar att forskningens två huvudförklaringar till röstdelning inte är tillräckliga och att fördjupade analyser krävs för att bättre kunna sortera ut förklaringar till röstdelning och skilja ut olika typer av kommunala väljare.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Förlag Göteborgs Universitet, 2019
Series
SOM-rapport, ISSN 0284-4788 ; 74
Keywords
Val (Statsvetenskap), Sverige, 2018
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160203 (URN)9789189673441 (ISBN)
Available from: 2019-09-10 Created: 2019-09-10 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Andreas, B. (2019). Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta. Ekonomisk Debatt, 47(7), 50-61
Open this publication in new window or tab >>Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta
2019 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 47, no 7, p. 50-61Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Svenska kommuner står inför stora ekonomiska och befolkningsmässiga utmaningar. Det är både begripligt och motiverat att de gör vad de kan för att bedrivalokal tillväxtpolitik och åstadkomma näringslivsutveckling. I denna artikel diskuterarvi risker med den lokala tillväxtpolitiken och uppmärksammar några av demetoder som kommunerna använder sig av. Vi identifierar ett koordinationsproblemsom gör att vissa åtgärder skulle kunna vara samhällsekonomiskt skadliga.Särskild fokus sätts på fenomenet kommunal platsmarknadsföring och kommunalabolag som ägnar sig åt sponsring i syfte att ”sätta kommunen på kartan”.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: Nationalekonomiska Föreningen, 2019
National Category
Economics Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162859 (URN)
Available from: 2019-12-28 Created: 2019-12-28 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Ödalen, J., Bromesson, D., Erlingsson, G. Ó., Karlsson Schaffer, J. & Fogelgren, M. (2019). Teaching university teachers to become better teachers: the effects of pedagogical training courses at six Swedish universities. Higher Education Research and Development, 38(2), 339-353
Open this publication in new window or tab >>Teaching university teachers to become better teachers: the effects of pedagogical training courses at six Swedish universities
Show others...
2019 (English)In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 38, no 2, p. 339-353Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Do pedagogical training courses for university teachers have desirable effects on the participants? We set out to answer this question by following a panel of 183 university teachers from Sweden’s six largest universities, who participated in pedagogical training courses. Our study reveals that the participants’ self-reported confidence in their role as teachers increased slightly, and their self-assessed pedagogical skills increased notably after they had finished their courses. Even though the courses were rather short, we could also observe some changes in fundamental approaches to teaching in some of the subgroups of respondents, both toward more student-centeredness and, perplexingly, toward more teacher-centeredness. Additionally, most respondents (7 out of 10) found the courses useful or very useful. Course satisfaction was most notable among participants with less than three years of teaching experience. Considering the fact that we find the positive effects of pedagogical training courses to be present mainly in the group of participants with less than three years of teaching experience, we discuss whether a policy of making these courses mandatory for all university teachers implies an overestimation of their impact.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Approaches to teaching, mandatory pedagogical training, higher education, pedagogical training courses, university teachers
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152739 (URN)10.1080/07294360.2018.1512955 (DOI)000457428100010 ()2-s2.0-85053229426 (Scopus ID)
Projects
Att möta den högre utbildningens utmaningar
Note

Funding agencies: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy [177/2013]

Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Wallman Lundåsen, S. (2019). When state‐level institutions cannot tell the whole story: An inquiry into municipal variations in quality of government. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions
Open this publication in new window or tab >>When state‐level institutions cannot tell the whole story: An inquiry into municipal variations in quality of government
2019 (English)In: Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions, ISSN 0952-1895, E-ISSN 1468-0491Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The lion's share of comparative research on corruption, good governance, and quality of government (QoG) has been cross‐country. However, a growing body of literature has begun to explore within‐country variations observed at the subnational level regarding corruption and social trust. The existence of such variations implies that state‐level institutions are not capable of telling the entire story and that quality of subnational‐level institutions might be important determinants of within‐country variations regarding, for instance, trust. This article delves into the Swedish case, an egalitarian country that scores high in international indices on lack of corruption and social trust; hence, a “least likely case” of subnational variations in both QoG and trust. Using two unique data sets, we find variations in both municipal QoG and social trust. In line with theory, we find that “local QoG” is associated with individual levels of community trust. This finding—in a low‐corrupt, high‐trust egalitarian society—strengthens the universality of the QoG‐perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2019
National Category
Political Science Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162259 (URN)10.1111/gove.12463 (DOI)2-s2.0-85075479053 (Scopus ID)
Funder
Länsförsäkringar AB
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Flemgård, J. (2018). Att (om)organisera den politiska basorganisationen: om effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten. Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier
Open this publication in new window or tab >>Att (om)organisera den politiska basorganisationen: om effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Mitt intresse för kommuner, kommunpolitik och kommunforskning väcktes till liv när jag var statsvetarstudent i slutet av 1990-talet. Under våren 1997 kunde man läsa följande i KommunAktuellt:

Frågan om delning av kommuner är het. Bara under den senaste veckan hade den diskuterats i minst fyra fullmäktige. Kammarkollegiet dignar under ansökningar, yttranden och andra underlag.

Under 1990-talet var detta vanligt. Under 1990-talet var flera delningskampanjer framgångsrika (Trosa, Gnesta, Lekeberg, Bollebygd, Nykvarn och Knivsta var kommuner som alla såg dagens ljus under detta årtionde). Utöver det, gick drygt tjugo kommundelar så långt som till en formell ansökan om kommundelning hos Kammarkollegiet – men fick avslag. Jag var skeptisk till den här utvecklingen. Jag misstänkte att det var ett uttryck för ett slags balkanisering och en minskad omsorg för gemensam problemlösning och likvärdighet. Den drev mig till att skriva magisteruppsatsen Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning? (Lund: Statsvetenskapliga institutionen).

1990-talets delningstrend var begriplig i ljuset av det generella omhuldandet av det småskaliga som då rådde. Ett uttryck för det var att den borgerliga regering som vann valet 1991 deklarerade att den skulle underlätta kommundelningar, bäst förkroppsligat av civilminister Inger Davidssons formulering, att en ”viktig del av utvecklingen sker i små, naturliga gemenskaper”. Knappt tio år senare, år 2000, stod Åsa Torstensson (C) i riksdagens talarstol och argumenterade för att Sverige borde ha en kommunstruktur med 100 nya kommuner. I sitt slutbetänkande argumenterade också den Bengt Göranssonska Demokratiutredningen för det goda med kommundelningar. Senaste träffen på sökordet ”kommundelning” bland riksdagens motioner är så sent som 2006. Kerstin Lundgren (C) önskade då underlätta för delning av kommuner. I skrivande stund är det tolv år sedan.

I föreliggande rapport visar vi att den offentliga debatten har vänt både snabbt och kraftigt på det här området. Allt fler vill se en ny svensk kommunreform med väsentligt större – och därmed färre – kommuner. Mot den bakgrunden har syftet med föreliggande rapport varit att inventera forskning från andra utvecklade demokratier för att se om sammanläggningar har varit ett ändamålsenligt sätt att möta de problem de respektive ländernas kommunsektorer har tampats med. En delambition har också varit att uppmärksamma forskning om förekomst och effekter av mellankommunala samarbeten, för att försöka utröna om det är ett alternativt (eller kompletterande) verktyg.

Rapporten är skriven på uppdrag av Finansdepartementets kommunenhet, vid Avdelningen för offentlig förvaltning. Undertecknad, Gissur Ó Erlingsson, är projektledare och huvudförfattare. Johan Flemgård var under våren 2018 praktikant vid Centrum för kommunstrategiska studier och assisterade för detta projekt. Under sommaren enrollerades han som forskningsassistent. Hans insatser har mer än väl motiverat medförfattarskap. Johans ansvarsområde har varit materialinsamling liksom skrivande av avsnitten om de ingående ländernas kommunsystem.

Vi vill här passa på att tacka Torkel Winbladh för kreativa råd och synpunkter under processens gång. Ulf Tynelius och Lisa Hörnström tackas för värdefulla inspel tidigt i arbetet. Under arbetsprocessen har några personer läst delar av manuskriptet. Vi vill här särskilt tacka Jacob Christensen, Gunnar Helgi Kristinsson, Peter Söderlund och Espen D. H. Olsen. Samtal om rapportens övergripande frågor med Eva Mörk och Lovisa Persson har bidragit till att höja kvaliteten på framför allt slutdiskussionen. Anni Martinsdottir ska tackas för att ha korrekturläst en tidig version av manuskriptet, och Anna Valentinsson ska ha ett enormt stort tack för korrektur-, layout- och stilinsatser i arbetets slutskede. Alla kvarstående fel och eventuella misstolkningar är givetvis våra egna.

En kort not om stil: vi är möjligen överdrivet generösa med originalcitat i manuskriptet. Detta beror inte på lättja. Beslutet grundar sig att politik- och forskningsområdet vi går i clinch med är omgärdat av starka uppfattningar, präglat av normativa kontroverser och är därmed hett omdebatterat. Därför har vi månat om att just ha kvar centrala originalcitat i sitt originalspråk. Det minimerar risken för att vi i efterhand ska kunna beslås med att ha miss- eller övertolkat slutsatser i litteraturen.

Slutligen är vi mycket ödmjuka inför det faktum att vi kan ha missat viktig grundforskning. Vi har haft en given tidsram för projektet och det är ett digert arbete att söka och sammanfatta forskning från 22 länder. Har nyckelreferenser missats är det olyckligt men givetvis inte medvetet. Vi kan bara beklaga om sådana missar föreligger. Med det sagt önskar vi trevlig läsning.

Place, publisher, year, edition, pages
Norrköping: Centrum för kommunstrategiska studier, 2018. p. 130
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152741 (URN)
Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2018-11-28
Organisations

Search in DiVA

Show all publications