liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Szklarski, Andrzej
Publications (10 of 27) Show all publications
Szklarski, A. (2019). Skolan som en arena för socialt samspel och konflikthantering (2ed.). In: Susanne Köpsén (Ed.), Lära till yrkeslärare: (pp. 175-192). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skolan som en arena för socialt samspel och konflikthantering
2019 (Swedish)In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, p. 175-192Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 2
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-159349 (URN)9789144132259 (ISBN)
Available from: 2019-08-08 Created: 2019-08-08 Last updated: 2019-08-13Bibliographically approved
Szklarski, A. (2018). Promoting Constructive Collaborative Conflict Management Through a Game Theory Inspired Approach. Labor et Educatio (6), 213-236
Open this publication in new window or tab >>Promoting Constructive Collaborative Conflict Management Through a Game Theory Inspired Approach
2018 (English)In: Labor et Educatio, ISSN 2353-4745, no 6, p. 213-236Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to find out whether an approach based on a game-theoretical method may promote constructive collaborative conflict-management among upper secondary-school youths. An additional aim is to investigate how the young people involved in the study experience such an approach. It is an intervention study; the research material has been collected both before and after the intervention. The empirical material has been collected in Sweden using written reports and focus-group interviews. Both quantitative as well as qualitative methods of analysis have been used. The results of the quantitative analysis demonstrate that the approach tried out in the study may enhance constructive collaborative conflict-management. The qualitative analysis concerning the participants’ experience of using the approach show that the investigated approach is for the main part experienced as an asset but can also, in certain contexts, be seen as problematic.

Keywords
conflict management, game theory, youths, intervention study
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156249 (URN)10.4467/25439561LE.18.005.10232 (DOI)
Available from: 2019-04-09 Created: 2019-04-09 Last updated: 2019-04-16Bibliographically approved
Szklarski, A. (2015). Fenomenologi (2ed.). In: Andreas Fejes & Roberg Thornberg (Ed.), Handbok i kvalitativ analys: (pp. 131-147). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Fenomenologi
2015 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes & Roberg Thornberg, Stockholm: Liber, 2015, 2, p. 131-147Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015 Edition: 2
Keywords
Fenomenologi
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-113111 (URN)978-91-471-1165-7 (ISBN)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2015-01-30Bibliographically approved
Szklarski, A. (2014). Konflikthanteringens etik och pragmatik (1ed.). In: Eva Johansson, Robert Thornberg (Ed.), Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola (pp. 212-226). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Konflikthanteringens etik och pragmatik
2014 (Swedish)In: Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola / [ed] Eva Johansson, Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2014, 1, p. 212-226Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014 Edition: 1
Keywords
konflikter, konstruktiv konflikthantering, etik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-111206 (URN)978-91-47-11414-6 (ISBN)
Available from: 2014-10-10 Created: 2014-10-10 Last updated: 2014-10-21Bibliographically approved
Szklarski, A. (2014). Skolan som en arena för socialt samspel (1ed.). In: Susanne Köpsén (Ed.), Lära till yrkeslärare: (pp. 155-172). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skolan som en arena för socialt samspel
2014 (Swedish)In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 155-172Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2014 Edition: 1
Keywords
lärare, ledarskap, konflikthantering, Konfliktlösning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-109408 (URN)9789144091891 (ISBN)
Available from: 2014-08-15 Created: 2014-08-15 Last updated: 2016-10-17Bibliographically approved
Karlsson, I. & Szklarski, A. (2013). Fruktbara sammanflätningar: om relationen teori och praktik i lärarutbildningen. In: Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg (Ed.), Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] (pp. 73-82). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Fruktbara sammanflätningar: om relationen teori och praktik i lärarutbildningen
2013 (Swedish)In: Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, p. 73-82Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013
Keywords
Professional ethics, Lärare -- etik och moral, Yrkesetik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-101196 (URN)978-91-7519-463-9 (ISBN)
Available from: 2013-11-20 Created: 2013-11-20 Last updated: 2014-10-20Bibliographically approved
Szklarski, A. (2011). Pupils’ experience of being motivated to learn in school: An empirical phenomenological study. . Teaching Science, 57(1), 43-48
Open this publication in new window or tab >>Pupils’ experience of being motivated to learn in school: An empirical phenomenological study. 
2011 (English)In: Teaching Science, ISSN 1449-6313, Vol. 57, no 1, p. 43-48Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this study is to explore and describe the essence of pupils' experiences of motivation in school. The empirical material has been gathered in Sweden through self-reports and focus groups and analysed by means of an empirical phenomenological method. The research results show that two constituents--interest and progress--are necessary and sufficient for the experience of being motivated to learn in school. Interest and progress have been delineated as most invariant constituents of the investigated experience. Different factors are connected to these two essentials of experienced motivation. The most central of them is the teacher, whose approach has varied importance for the pupils' motivational experience in schoo

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-68116 (URN)
Available from: 2011-05-11 Created: 2011-05-11 Last updated: 2011-05-17
Szklarski, A. (2009). Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod (1ed.). In: Handbok i kvalitativ analys (pp. 106-121). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod
2009 (Swedish)In: Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber , 2009, 1, p. 106-121Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Läs merFörfattarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2009 Edition: 1
Keywords
fenomenologisk metod, fenomenologisk analys
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-21484 (URN)978-91-47-08476-0 (ISBN)914-70-8476-6 (ISBN)
Available from: 2009-10-02 Created: 2009-10-02 Last updated: 2013-05-02Bibliographically approved
Szklarski, A. (2009). Qualitative research - a viable methodological alternative in education. Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education, 2(10), 9-19
Open this publication in new window or tab >>Qualitative research - a viable methodological alternative in education
2009 (English)In: Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education, ISSN 1734-1582, Vol. 2, no 10, p. 9-19Article in journal (Refereed) Published
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54593 (URN)
Available from: 2010-04-21 Created: 2010-03-25 Last updated: 2010-04-28
Szklarski, A., Colnerud, G. & Karlsson, I. (2008). Alltid redo: Lärarstudenters handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Alltid redo: Lärarstudenters handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Projektet ”Alltid Redo”, som studerat lärarstudenters handlingsberedskapför varierande uppgifter i klassrummet, har finansierats med hjälp av medelfrån Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Projektets kunskapsintressehar växt fram i vår kontakt med lärarstudenter och i våra olikaengagemang i lärarutbildningen. Frågor som väckts i vår egen lärarpraktiksom universitetslärare handlar om studenternas beredskap för denkommande professionella praktiken. Ser de sig rustade för de utmaningarsom väntar? Vad anser de vara användbara redskap? Hur betraktar de olikakunskapsformers ändamålsenlighet för yrkesutövningen?

Studien genomfördes i flera steg, varför våra forskningsfrågor utveckladesefterhand. Den fråga vi ägnar störst utrymme i rapporten rör studenternassyn på förhållandet mellan teorisk och praktisk kunskap. Ett dikotomttänkande dominerar, även om vi vid djupare studium finner nyanseradesvar. Det dikotoma tänkandet får sin näring främst genom de problem somstudenterna upplever med en framgångsrik tillämpning av teoretiskkunskap i praktiken liksom teoretisk reflektion över erfarenheter frånpraktiken.

Våra resultat kan läsas som en uppmaning till lärarutbildningens samtligaaktörer att bidra till studenternas professionella utveckling, genom attsynliggöra och språkliggöra sambanden mellan de olika kunskapsformersom ges utrymme i utbildningens olika inslag.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. p. 69
Series
LiU-PEK-R ; 250
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-45242 (URN)80433 (Local ID)978-91-7393-784-9 (ISBN)80433 (Archive number)80433 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2014-12-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications