liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Klinth, Roger
Publications (10 of 29) Show all publications
Klinth, R. (2018). Frihet, jämlikhet, faderskap: Om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet. In: Barn och föräldrar i socialförsäkringen: Rapport från forskarseminarium i Umeå 17–18 januari 2018 (pp. 113-125). Stockholm: Försäkringskassan
Open this publication in new window or tab >>Frihet, jämlikhet, faderskap: Om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet
2018 (Swedish)In: Barn och föräldrar i socialförsäkringen: Rapport från forskarseminarium i Umeå 17–18 januari 2018, Stockholm: Försäkringskassan , 2018, , p. 13p. 113-125Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

“I’ve read that women in Sweden find a man pushing the pram sexier than anything else”. Så startar inslaget i australiensiska 60 Minutes om svensk pappaledighet (60 Minutes: 2017) Inslaget sändes i samband med att fotoutställningen Swedish Dads visades i Sydney. Bakom utställningen stod Svenska institutet tillsammans med svenska ambassaden i Australien. Visningen i Sydney var endast ett av stoppen på utställningens långa världsturné. Under 2016 och 2017 visades Swedish Dads i sammanlagt 40 länder (Svenska institutet 1: 2017).

Fotoutställningen utgjorde en del av Svenska institutets informationsinsatser till utlandet om Sverige och svenska förhållanden. Svenska institutet är en statlig myndighet och har som mål att via ”strategisk kommunikation /…/ öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige” och stärka ”Sveriges attraktionskraft” (Svenska institutet 2: 2017). Svenska institutets arbete kan beskrivas som en form av varumärkesbyggande (Klinth: 2012). Eller som institutet själva uttrycker saken: ”Vi levandegör berättelsen om dagens Sverige.” (Svenska institutet 2: 2017)

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försäkringskassan, 2018. p. 13
Series
Socialförsäkringsrapport, ISSN 1654-8574 ; 2018:4
Keywords
gender, gender equality, family policy, masculinity, parental leave, paternity leave, Genus, jämställdhet, familjepolitik, manlighet, föräldraförsäkring, pappaledighet
National Category
Gender Studies Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148768 (URN)
Available from: 2018-06-19 Created: 2018-06-19 Last updated: 2018-08-02Bibliographically approved
Klinth, R. (2014). Dags för nästa steg i pappaledighetsfrågan - men vem går först?. Hertha
Open this publication in new window or tab >>Dags för nästa steg i pappaledighetsfrågan - men vem går först?
2014 (Swedish)In: Hertha, ISSN 0018-0912Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fredrika Brehmerförbundet, 2014
Keywords
Jämställdhet, genus, jämställdhetspolitik, familjepolitik, faderskap, pappaledighet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-104792 (URN)
Available from: 2014-02-26 Created: 2014-02-26 Last updated: 2014-03-21
Klinth, R. & Mårdsjö Blume, K. (2013). Att bygga en akademisk professionsutbildning: utmaningar och möjligheter. In: Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg (Ed.), Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] (pp. 87-96). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Att bygga en akademisk professionsutbildning: utmaningar och möjligheter
2013 (Swedish)In: Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, p. 87-96Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013
Keywords
Professional ethics, Lärare etik och moral, Yrkesetik
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-101197 (URN)978-91-7519-463-9 (ISBN)
Available from: 2013-11-20 Created: 2013-11-20 Last updated: 2014-10-20Bibliographically approved
Klinth, R. (2013). Den svenska pappapolitiken i historisk belysning (1ed.). In: Eva Blomberg och Kirsti Niskanen (Ed.), Arbete och jämställdhet: Förändringar under femtio år (pp. 233-262). Stockholm: SNS förlag
Open this publication in new window or tab >>Den svenska pappapolitiken i historisk belysning
2013 (Swedish)In: Arbete och jämställdhet: Förändringar under femtio år / [ed] Eva Blomberg och Kirsti Niskanen, Stockholm: SNS förlag, 2013, 1, p. 233-262Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett av världens mest jämställda länder. De flesta kvinnor förvärvsarbetar idag och har en egen inkomst. Särbeskattning, föräldraförsäkring, dagis och pappamånader gör att både kvinnor och män kan förena lönearbete och familjeliv. Hur har vi kommit så här långt? Vad återstår att göra?Denna antologi tar avstamp i 1960-talets jämställdhetsdiskussion då boken "Kvinnors liv och arbete" (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 1962) bidrog till att starta debatten om könsroller. "Arbete och jämställdhet" belyser vad som hänt i arbetslivet och i jämställdhetsdiskussionen under femtio år. Den innehåller såväl problematiserande kapitel som kapitel med kunskapsöversikter. och vänder sig till alla som vill öka sina kunskaper om arbetsmarknadsfrågor och jämställdhet. Elva forskare från sex discipliner medverkar. Frågor som författarna behandlar är: förändring i teoretiska förståelser av kvinnor som lönearbetare, historien om invandrade kvinnors arbete, de mångfacetterade grunderna för diskriminering i arbetslivet, nya mönster av arbetskraftsmigration och arbetsgivar-arbetstagarrelationer i servicesektorn, genusmönster i kvinnors företagande, könsrollstänkandets utveckling samt pappapolitikens historia.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SNS förlag, 2013 Edition: 1
Keywords
Women, Labor market, 1900-talet, Kvinnor, Jämställdhet arbetsmarknad förvärvsarbete Sverige 1900-talet, Arbetsmarknad
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-89483 (URN)978-91-86949-30-3 (ISBN)
Available from: 2013-02-26 Created: 2013-02-26 Last updated: 2014-10-20Bibliographically approved
Hearn, J., Nordberg, M., Andersson, K., Balkmar, D., Gottzén, L., Klinth, R., . . . Sandberg, L. (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities, 15(1), 31-55
Open this publication in new window or tab >>Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden
Show others...
2012 (English)In: Men and Masculinities, ISSN 1097-184X, E-ISSN 1552-6828, Vol. 15, no 1, p. 31-55Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discusses the status of the concept of hegemonic masculinity in research on men and boys in Sweden, and how it has been used and developed. Sweden has a relatively long history of public debate, research, and policy intervention in gender issues and gender equality. This has meant, in sheer quantitative terms, a relatively sizeable corpus of work on men, masculinities, and gender relations. There is also a rather wide diversity of approaches, theoretically and empirically, to the analysis of men and masculinities. The Swedish national context and gender equality project is outlined. This is followed by discussion of three broad phases in studies on men and masculinities in Sweden: the 1960s and 1970s before the formulation of the concept of hegemonic masculinity; the 1980s and 1990s when the concept was important for a generation of researchers developing studies in more depth; and the 2000s with a younger generation committed to a variety of feminist and gender critiques other than those associated with hegemonic masculinity. The following sections focus specifically on how the concept of hegemonic masculinity has been used, adapted, and indeed not used, in particular areas of study: boys and young men in family and education; violence; and health. The article concludes with review of how hegemonic masculinity has been used in Swedish contexts, as: gender stereotype, often out of the context of legitimation of patriarchal relations; "Other" than dominant, white middle-class "Swedish," equated with outmoded, nonmodern, working-class, failing boy, or minority ethnic masculinities; a new masculinity concept and practice, incorporating some degree of gender equality; and reconceptualized and problematized as a modern, heteronormative, and subject-centered concept.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2012
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70431 (URN)10.1177/1097184X11432113 (DOI)000302855000003 ()
Available from: 2011-09-07 Created: 2011-09-07 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Klinth, R. (2012). Mannens frigörelse - ett jämställdhetspolitiskt manifest. In: Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder (Ed.), Könspolitiska nyckeltexter: Från befolkningskris till talibantal 1930-2002. Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Mannens frigörelse - ett jämställdhetspolitiskt manifest
2012 (Swedish)In: Könspolitiska nyckeltexter: Från befolkningskris till talibantal 1930-2002 / [ed] Klara Arnberg, Fia Sundevall och David Tjeder, Makadam Förlag, 2012Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder: Äktenskapsdebatt och rösträttskamp: könspolitiska nyckeltexter 1830-1930

Place, publisher, year, edition, pages
Makadam Förlag, 2012
Keywords
Faderskap, manlighet, jämställdhet, genus, kön, föräldraskap, jämställdhetspolitik
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85673 (URN)978-91-7061-106-3 (ISBN)
Available from: 2012-11-27 Created: 2012-11-27 Last updated: 2013-03-15Bibliographically approved
Klinth, R. (2012). Reflections from a year in a men's group (1ed.). In: Peter Lumb (Ed.), Men's a-Musing (pp. 35-37). Green books
Open this publication in new window or tab >>Reflections from a year in a men's group
2012 (English)In: Men's a-Musing / [ed] Peter Lumb, Green books , 2012, 1, p. 35-37Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Green books, 2012 Edition: 1
Keywords
gender, masculinity, fatherhood, gender equality, manlighet, genus, faderskap, jämställdhet
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85210 (URN)
Available from: 2012-11-09 Created: 2012-11-09 Last updated: 2012-11-14
Klinth, R. (2011). Ett jubileum som både blickar bakåt och framåt. In: Stina Backman (Ed.), Rum och rörelse: vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet (pp. 137-140). Linköping: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Ett jubileum som både blickar bakåt och framåt
2011 (Swedish)In: Rum och rörelse: vänbok till Forum för genusvetenskap och jämställdhet / [ed] Stina Backman, Linköping: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet , 2011, p. 137-140Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Jubileer av olika slag bidrar till att rikta uppmärksamheten bakåt, mot ursprunget, mot historien. Hur såg startpunkten ut och vilka vägar har lett fram till den punkt vi nu befinner oss vid? Att lära känna sin historia, både som individ och organisation, är viktigt. Det stärker identiteten och ger endjupare förståelse för nuet. I fallet Forum för genusvetenskap och jämställdhet erbjuder också historieskrivningen en intressant resa genom de senaste decenniernas utveckling vad gäller genusforskning och jämställdhetsarbete. Historien om Forum synliggör den i många fall snabba och omvälvande utveckling som dessa områden genomgått – både vad gäller begrepp, metoder och kunskapsintressen. Det fokus på kvinnoforskning– forskning om kvinnor och av kvinnor – som präglade den första tiden under 1980-talet har idag ersatts av en mer mångfacetterad begreppsflora. Nya perspektiv och kunskapsintressen har vuxit fram. Begrepp som kritisk manlighetsforskning, intersektionalitet, queerperspektiv etcetera markerar nya sätt att förstå och beforska könsrelationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, 2011
Series
Forums skriftserie ; 6
Keywords
Genus, jämställdhet, kvinnovetenskap, högre utbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85674 (URN)978-91-7393-004-8 (ISBN)
Available from: 2012-11-27 Created: 2012-11-27 Last updated: 2013-03-15Bibliographically approved
Klinth, R., Bergman, H. & Eriksson, M. (2011). "Föräldraskapets omvandlingar - styrningens omvandlingar". In: Helena Bergman, Maria Eriksson och Roger Klinth (Ed.), Föräldraskapets politik: Från 1900-tal till 2000-tal (pp. 7-16). Stockhom: Dialogos Förlag
Open this publication in new window or tab >>"Föräldraskapets omvandlingar - styrningens omvandlingar"
2011 (Swedish)In: Föräldraskapets politik: Från 1900-tal till 2000-tal / [ed] Helena Bergman, Maria Eriksson och Roger Klinth, Stockhom: Dialogos Förlag, 2011, p. 7-16Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? Svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet.

Såväl föräldraskapet självt som försöken att påverka det genomgår ständiga förändringar. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som i boken får belysa samhällsutvecklingen. Att vara förälder till ett barn kan tyckas vara en naturlig och ursprunglig relation, men påverkas i högsta grad av tid, plats och sociala villkor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockhom: Dialogos Förlag, 2011
Series
Serie framtider
Keywords
Föräldraskap, genus, kön, manlighet, faderskap, familj
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85672 (URN)978-91-7504-238-1 (ISBN)
Available from: 2012-11-27 Created: 2012-11-27 Last updated: 2013-03-15Bibliographically approved
Bergman, H., Eriksson, M. & Klinth, R. (Eds.). (2011). Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal (1ed.). Stockholm: Dialogos Förlag
Open this publication in new window or tab >>Föräldraskapets politik: från 1900- till 2000-tal
2011 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste hundra åren har betydelsen av goda familjeförhållanden och gott föräldraskap betonats allt mer i debatt och politik. Men vad utgör ett gott föräldraskap, och hur skapas goda mödrar och fäder? Svaret på dessa frågor förändrats under det senaste seklet. Såväl föräldraskapet självt som försöken att påverka det genomgår ständiga förändringar. Adoptionsutredningar, assisterad befruktning för lesbiska par samt föräldrars engagemang i sina barns skolgång är några av de frågor som i boken får belysa samhällsutvecklingen. Att vara förälder till ett barn kan tyckas vara en naturlig och ursprunglig relation, men påverkas i högsta grad av tid, plats och sociala villkor. Bokens författare är historiker och samhällsvetare verksamma vid olika universitet och högskolor runt om i Sverige.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Dialogos Förlag, 2011. p. 293 Edition: 1
Series
Serie framtider
Keywords
Familjepolitik, Föräldrar, Värderingar, Föräldraskap -samhällsaspekter
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85209 (URN)978-91-7504-238-1 (ISBN)
Available from: 2012-11-09 Created: 2012-11-09 Last updated: 2015-01-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications