liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Martinsson, Bengt-GöranORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7795-6973
Alternative names
Publications (10 of 36) Show all publications
Martinsson, B.-G. (2018). Litteratur i skola och samhälle (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Litteratur i skola och samhälle
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Skönlitteratur har många funktioner. En är att ge oss förströelse,spänning och njutning. En annan är att lära oss något om oss själva, om andra och den värld och de sammanhang som människan levt och lever i. En tredje är att utgöra en viktig del av skolans svenskämne i form av litteraturundervisning. I den här boken ägnas den sista funktionen stort utrymme, men utan att de andra funktionerna förloras ur sikte.

Författaren sätter litteraturen och dess läsare i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang, och för diskussioner om teorier och begrepp för hur vi ska förstå och förklara hur den enskilde läsarens meningsskapande går till. Därefter förs resonemang om hur vi kan beskriva och förstå skönlitteraturens plats i undervisning och i samhället i stort. Vilken är den historiska bakgrunden till varför skönlitteratur har en stark ställning i vår undervisning? Har den
 fortfarande det?

I bokens avslutande delar riktas blicken mer fokuserat på dagens svenskämne och dess litteraturundervisning. Hur är ämnet konstruerat och uppbyggt? Vilka metoder och synsätt – det vill säga kulturella praktiker – traderas och vidmakthålls i undervisningen?

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 198 Edition: 1
Keywords
Litteraturundervisning, Litteraturdidaktik, Skönlitteratur, Litteraturpedagogik i skolan
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150021 (URN)9789144072197 (ISBN)
Available from: 2018-08-07 Created: 2018-08-07 Last updated: 2019-07-31Bibliographically approved
Martinsson, B.-G. (2018). Litteraturläsning för livet eller skolan?: En betraktelse (1ed.). In: Nils Larsson & Suzanne Parmenius-Swärd (Ed.), Svenska: ett estetiskt ämne: (pp. 44-60). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Litteraturläsning för livet eller skolan?: En betraktelse
2018 (Swedish)In: Svenska: ett estetiskt ämne / [ed] Nils Larsson & Suzanne Parmenius-Swärd, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, p. 44-60Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018 Edition: 1
Series
Svensklärarföreningens årsskrift, ISSN 0349-0246 ; 2017
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154928 (URN)9789127454286 (ISBN)
Note

Ingår även i serien Svensklärarserien, ISSN: 0349-3563, Nr. 240

Available from: 2019-03-05 Created: 2019-03-05 Last updated: 2019-03-06Bibliographically approved
Martinsson, B.-G. (2016). Därför läser vi litteratur. Stockholm: Skolverket, Lärportalen
Open this publication in new window or tab >>Därför läser vi litteratur
2016 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Att läsa skönlitteratur på gymnasiet är en mångfacetterad verksamhet. Läraren ska skapa och vidmakthålla läslust och intresse för skönlitteraturen samtidigt som analytiska perspek-tiv ska anläggas på den genom introduktion av litteraturvetenskapliga begrepp och littera-turhistoria. Undervisning i skönlitteratur ska å ena sidan anpassas till elevernas erfarenhet i allmänhet och av litteratur och fiktion i synnerhet. Å andra sidan ska den ge ny kunskap om litteratur och dess utveckling både i Sverige och i världen i stort. Det krävs därför kunskap-er och begrepp om närläsning av litterära texter, men också om hur man kan tänka vad gäller urval av litterära texter. Vidare behöver läraren reflektera över förhållandet mellan kulturarv och ungdomarnas vardag samt kunskaper om hur man kan genomföra undervis-ning i aktiviteter som litteratursamtal, litteraturhistoria och litterär analys. I denna modul kommer dessa aspekter att diskuteras på olika sätt och på olika nivå, ibland konkret nära undervisningen i klassrummet, ibland mera övergripande och reflekterande. Vi börjar med den grundläggande frågan om hur vi motiverar skönlitteraturens ställning i skolan och i svenskämnet.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, Lärportalen, 2016. p. 12
Keywords
Social sciences, Educational sciences, Pegagogical work, Legitimering av litteratur, personlighetsutveckling, Pedagogiskt arbete, Utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskap
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-136118 (URN)
Note

Modul:Perspektiv på litteraturundervisning

Del1:Därför läser vi skönlitteratur

Available from: 2017-03-28 Created: 2017-03-28 Last updated: 2019-01-26Bibliographically approved
Martinsson, B.-G. (2016). Skilda sätt att legitimera undervisning i litteratur [Review]. Svenskläraren, 60(1), 26-27
Open this publication in new window or tab >>Skilda sätt att legitimera undervisning i litteratur
2016 (Arabic)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 60, no 1, p. 26-27Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Svensklärarföreningen, 2016
Keywords
Litteraturundervisning, läromedelsforskning, multimodal analys
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126427 (URN)
Available from: 2016-03-24 Created: 2016-03-24 Last updated: 2016-03-24
Martinsson, B.-G. (2015). Bristfällig litteraturutbildning för lärare. [Review]. Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, 59(3), 35-35
Open this publication in new window or tab >>Bristfällig litteraturutbildning för lärare.
2015 (Swedish)In: Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 59, no 3, p. 35-35Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Svensklärarföreningen, 2015
Keywords
Lärarutbildning, svenska med didaktisk inriktning
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126425 (URN)
Available from: 2016-03-24 Created: 2016-03-24 Last updated: 2016-04-07
Martinsson, B.-G. (2015). Litteraturdidaktik som litteraturvetenskap: ett tvärvetenskapligt fält i rörelse (1ed.). In: Maria Jönsson & Anders Öhman (Ed.), Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter (pp. 171-190). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Litteraturdidaktik som litteraturvetenskap: ett tvärvetenskapligt fält i rörelse
2015 (Swedish)In: Litteratur och läsning: litteraturdidaktikens nya möjligheter / [ed] Maria Jönsson & Anders Öhman, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, p. 171-190Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015 Edition: 1
Keywords
Litteraturdidaktik, Litteraturundervisning, tvärvetenskap
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114491 (URN)9789144103198 (ISBN)
Available from: 2015-02-24 Created: 2015-02-24 Last updated: 2015-03-05Bibliographically approved
Martinsson, B.-G. (2015). Läsare. In: Carin Franzén (Ed.), Grundbok i litteraturvetenskap: historia, praktik, teori (pp. 69-100). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Läsare
2015 (Swedish)In: Grundbok i litteraturvetenskap: historia, praktik, teori / [ed] Carin Franzén, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 69-100Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015
Keywords
Litteraturvetenskap, grundläggande perspektiv, receptionsestetik, läsare
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-116484 (URN)9789144096421 (ISBN)
Available from: 2015-03-27 Created: 2015-03-27 Last updated: 2015-04-24Bibliographically approved
Martinsson, B.-G. (2015). Läspanikens anatomi: barns och ungdomars läsning och mediebruk i ett historiskt perspektiv. In: Michael Tengberg, Christina Olin-Scheller (Ed.), Svensk forskning om läsning och läsundervisning: (pp. 197-208). Lund: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Läspanikens anatomi: barns och ungdomars läsning och mediebruk i ett historiskt perspektiv
2015 (Swedish)In: Svensk forskning om läsning och läsundervisning / [ed] Michael Tengberg, Christina Olin-Scheller, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 197-208Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Gleerups Utbildning AB, 2015
Keywords
Läsning, Litteratur, Barn, Ungdomar, Sverige
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114787 (URN)978-91-406-8844-6 (ISBN)
Available from: 2015-03-04 Created: 2015-03-04 Last updated: 2015-03-18Bibliographically approved
Martinsson, B.-G. (2015). Provkarta över forskning inom svenskdidaktik [Review]. Svenskläraren, 59(2), 28-29
Open this publication in new window or tab >>Provkarta över forskning inom svenskdidaktik
2015 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 59, no 2, p. 28-29Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Svensklärarföreningen, 2015
Keywords
Svenska med didaktisk inriktning, svenskundervisning, litteraturundervisning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126428 (URN)
Available from: 2016-03-24 Created: 2016-03-24 Last updated: 2016-03-24
Martinsson, B.-G. (2015). Vikten av att läsa med inlevelse [Review]. Svenskläraren, 59(4), 35-35
Open this publication in new window or tab >>Vikten av att läsa med inlevelse
2015 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 59, no 4, p. 35-35Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Svensklärarföreningen, 2015
Keywords
Litteraturundervisning, narratologi, intrig
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126426 (URN)
Available from: 2016-03-24 Created: 2016-03-24 Last updated: 2016-03-24
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7795-6973

Search in DiVA

Show all publications