liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Svensson, Lennart
Publications (10 of 59) Show all publications
Bennich, M., Svensson, L. & Brulin, G. (2016). Interactive research: a joint learning process with the unions. In: Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah (Ed.), Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia (pp. 27-38). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Interactive research: a joint learning process with the unions
2016 (English)In: Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia / [ed] Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, New York: Routledge, 2016, p. 27-38Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2016
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122616 (URN)9781138961227 (ISBN)
Available from: 2015-11-12 Created: 2015-11-12 Last updated: 2015-11-19Bibliographically approved
Svensson, L., Brulin, G. & Ellström, P.-E. (2015). Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes. In: Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar (Ed.), Sustainable development in organizations: studies on innovative practices (pp. 346-361). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Interactive research and ongoing evaluation as joint learning processes
2015 (English)In: Sustainable development in organizations: studies on innovative practices / [ed] Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten, Malin Tillmar, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 346-361Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015
Keywords
interactive research, ongoing evaluation, learning
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123639 (URN)000374407200019 ()9781784716882 (ISBN)
Funder
VINNOVA
Available from: 2016-01-04 Created: 2016-01-04 Last updated: 2016-11-15Bibliographically approved
Svensson, L. (2014). Arbetsrelationer och lärandemiljöer. In: Henrik Kock (Ed.), Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström (pp. 265-278). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Arbetsrelationer och lärandemiljöer
2014 (Swedish)In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 265-278Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

forskningen om arbete och arbetsplatser har haft en tendens att vara uppdelad i forskning som fokuserar antingen på egenskaper hos den arbetande människan eller på egenskaper hos arbetsplatser och arbetsuppgifter. Detta beror delvis på att forskningen utförts inom olika discipliner. Det beror också på en allmän dualism i tänkandet, en uppdelning i människa och yttre situation. Pedagogiska frågor handlar i grunden om förändring av innehållet i människors relationer till sin omvärld. I detta bidrag diskuteras den utmaning och möjlighet som ligger i ett relationellt pedagogiskt perspektiv på den arbetande och lärande människan. Diskussionen förs med utgångspunkt i Ellströms (Ellström 2004, 2005 och 2006) beskrivning av två verksamhets- och lärandelogiker med en fokus på utförande av arbete och på reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande. I detta bidrag diskuteras hur vi kan utveckla en mer ingående kunskap om arbete som en relation mellan utförare och situation, samt om arbete som miljö för lärande.

Per-Erik Ellström, Arvid Löfberg och jag var gemensamt redaktörer för ett specialnummer av Pedagogisk Forskning i Sverige om  Arbetslivspedagogik år 2005. Det inledande bidraget i numret, som vi skrev tillsammans, hade titeln ”Pedagogik i arbetslivet. Ett historiskt perspektiv” (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Artikeln är en historisk genomgång av forskning om pedagogik i arbetslivet i Sverige, vilka områden den har berört, och hur forskningen har utvecklats fram till tidpunkten för artikeln. I en avslutande kommentar konstaterar vi: ”En tydlig tendens i den här beskrivna utvecklingen av forskningen om pedagogik i arbetslivet är förskjutningen från fokus på urval, rekrytering och utbildning av ledare och anställda till en fokus på frågor om arbetsplatsen som lärandemiljö, informellt lärande och de villkor för lärande som finns i dagens arbetsliv.” Vi konstaterar att denna förskjutning av forskningens fokus återspeglar en viss ”pedagogisering” av stora delar av arbetslivet genom satsning på kompetensutveckling, lärandeintensiva produktionsformer och organisationsformer, förändrad syn på ledning och styrning, och ökade förväntningar och krav på anställdas delaktighet i verksamheter och deras utveckling. Den här föreliggande boken utgör en bekräftelse av och presenterar en vidareutveckling av den förändrade inriktningen av den pedagogiska forskningen om arbetslivet, som vi beskrev i den tidigare artikeln.

Mot bakgrund av utvecklingen av den pedagogiska arbetslivsforskningen hävdade vi i ovan nämnda artikel att arbetslivsforskningen hade bidragit till att vidga den pedagogiska forskningens perspektiv från en fokus på formell utbildning och undervisning till en fokusering på betingelser för lärande, kunskapsbildning och kompetensutveckling som en del av människors dagliga liv. Vi argumenterade för att detta vidgade perspektiv och det arbetslivspedagogiska forskningsområdet kan bidra till att utveckla förståelsen av mänsklig kunskapsbildning och dess kontextuella villkor och genom detta bidra till den grundläggande allmänpedagogiska teoriutvecklingen. Den här följande framställningen grundas i samma tanke om att allmänpedagogiska fenomen, frågor och kunskap finns representerade i forskningen om lärande i arbetslivet. Och omvänt att behandlingen av dessa fenomen och frågor inom detta område har en allmänpedagogisk relevans. Med utgångspunkt i arbetslivsforskning kommer grundläggande frågor om hur vi kan bilda pedagogisk kunskap ställas, och förslag till svar att ges, som även har stor allmänpedagogisk relevans.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Keywords
Pedagogik, Arbetslivet, Lärande
National Category
Learning Pedagogy Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110876 (URN)978-91-7519-291-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-25 Created: 2014-09-25 Last updated: 2021-09-15Bibliographically approved
Svensson, L. & Brulin, G. (2014). Lärande som drivkraft och för utveckling. In: Henrik Kock (Ed.), Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström (pp. 279-292). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Lärande som drivkraft och för utveckling
2014 (Swedish)In: Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström / [ed] Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014, p. 279-292Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Utgångspunkten för den skandinaviska samhällsmodellen, som numera tycks ha omfattas av alla politiska partier, förutsätter ett ständigt lärande. Reformer görs, förändringar drivs igenom, lösningar testas. Legitimiteten för denna samhällsmodell ligger i att interventioner för det ”allmänna bästa” sjösätts, utvärderas och görs om efter att man lärt sig från gjorda erfarenheter och upparbetade kunskaper. Lärandet som drivkraft för utveckling är med andra ord själva credot i denna samhällsmodell. Det här tog vi upp utifrån samverkan mellan arbetsmarknadens parter för att skapa effektiva och utvecklande arbetsorganisationer i antologin Den hållbara svenska modellen, innovationskraft, förnyelse, effektivitet (Brulin, Ellström och Svensson 2012). I den här artikeln går vi vidare i denna diskussion för att visa hur interventioner i form av projekt kan leda till hållbar utvecklingen det vill säga inte bara bli ”irrbloss i mörkret”. I Sverige men också i EU bedrivs numera en mängd utvecklingsarbete i form av projektinterventioner. Att säkra långsiktiga effekter från sådana interventioner är av avgörande betydelse för att gjuta nytt liv i att vi med hjälp av ”piecemeal engineering” kan skapa ett Europa karaktäriserat av smart och hållbar tillväxt för alla.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Keywords
Livslångt lärande
National Category
Learning Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-110874 (URN)978-91-7519-291-8 (ISBN)
Available from: 2014-09-25 Created: 2014-09-25 Last updated: 2021-09-15Bibliographically approved
Bulin, G. & Svensson, L. (2014). Sustainable Change in Large Projects. In: Darren Dalcher (Ed.), Advances in Project Management: Narrated Journeys in Unchartered Territory (pp. 191). Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing Ltd.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Change in Large Projects
2014 (English)In: Advances in Project Management: Narrated Journeys in Unchartered Territory / [ed] Darren Dalcher, Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing Ltd., 2014, p. 191-Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Farnham, Surrey, UK: Gower Publishing Ltd., 2014
Keywords
project work, sustainble change
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106732 (URN)9781472429124 (ISBN)9781472429131 (ISBN)9781472429148 (ISBN)
Available from: 2014-05-20 Created: 2014-05-20 Last updated: 2016-02-19Bibliographically approved
Svensson, L., Bulin, G., Jansson, S. & Sjöberg, K. (Eds.). (2013). Att fånga effekter: av program och projekt (1ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att fånga effekter: av program och projekt
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013. p. 248 Edition: 1
Keywords
Project management, Projektledning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-92095 (URN)978-91-44-08884-6 (ISBN)
Available from: 2013-05-07 Created: 2013-05-07 Last updated: 2015-01-29Bibliographically approved
Svensson, L. (2013). Att fånga effekter efter och mellan projekt (1ed.). In: Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg (Ed.), Att fånga effekter: av program och projekt (pp. 129-144). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Att fånga effekter efter och mellan projekt
2013 (Swedish)In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 129-144Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013 Edition: 1
Keywords
Project management, Projektledning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-92100 (URN)978-91-44-08884-6 (ISBN)
Available from: 2013-05-07 Created: 2013-05-07 Last updated: 2014-10-28Bibliographically approved
Brulin, G. & Svensson, L. (2013). Att utvärdera utvecklingsprojekt. Projektvärlden (2)
Open this publication in new window or tab >>Att utvärdera utvecklingsprojekt
2013 (Swedish)In: Projektvärlden, ISSN 1652-3016, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenskt projektforum, 2013
Keywords
följeforskning, regional utveckling, långsiktiga effekter
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-95924 (URN)
Available from: 2013-08-11 Created: 2013-08-11 Last updated: 2013-08-16Bibliographically approved
Axelsson, R., Angelstam, P., Myhrman, L., Sädbom, S., Ivarsson, M., Elbakidze, M., . . . Törnblom, J. (2013). Evaluation of Multi-level Social Learning for Sustainable Landscapes: Perspective of a Development Initiative in Bergslagen, Sweden. Ambio, 42(2), 241-253
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of Multi-level Social Learning for Sustainable Landscapes: Perspective of a Development Initiative in Bergslagen, Sweden
Show others...
2013 (English)In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 42, no 2, p. 241-253Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

To implement policies about sustainable landscapes and rural development necessitates social learning about states and trends of sustainability indicators, norms that define sustainability, and adaptive multi-level governance. We evaluate the extent to which social learning at multiple governance levels for sustainable landscapes occur in 18 local development initiatives in the network of Sustainable Bergslagen in Sweden. We mapped activities over time, and interviewed key actors in the network about social learning. While activities resulted in exchange of experiences and some local solutions, a major challenge was to secure systematic social learning and make new knowledge explicit at multiple levels. None of the development initiatives used a systematic approach to secure social learning, and sustainability assessments were not made systematically. We discuss how social learning can be improved, and how a learning network of development initiatives could be realized.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2013
Keywords
Collaborative learning, Sustainable development, Case study, Knowledge production, Governance
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-95926 (URN)10.1007/s13280-012-0378-y (DOI)000316115800011 ()
Available from: 2013-08-11 Created: 2013-08-11 Last updated: 2018-03-09Bibliographically approved
Brulin, G. & Svensson, L. (2013). Långsiktiga, överraskande och oväntade effekter (1ed.). In: Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg (Ed.), Att fånga effekter: av program och projekt (pp. 233-248). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Långsiktiga, överraskande och oväntade effekter
2013 (Swedish)In: Att fånga effekter: av program och projekt / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 233-248Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag - oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade. I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklings­arbete i stora projekt och program - i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier. Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag - inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare och finansiärer samt projektägare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013 Edition: 1
Keywords
Project management, Projektledning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-92102 (URN)978-91-44-08884-6 (ISBN)
Available from: 2013-05-07 Created: 2013-05-07 Last updated: 2014-06-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications