liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Rönnqvist, Dan
Publications (10 of 15) Show all publications
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2018). Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras viktigaste resurs. Denna bok visar vägar från ord till handling.


Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet human resource development (HRD) som handlar om att utveckla individer, arbets­grupper och organisationer i arbetslivet. Författarna presenterar också en forsknings­­baserad ansats för hur yrkesverksamma praktiker kan ta sig an ett utvecklings­inriktat personalarbete.


Human resource development vänder sig till studenter på högskole­utbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat utifrån tillgänglig forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 288 Edition: 2
Keywords
Personaladministration, Kompetensutveckling, Organisationsutveckling
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-150358 (URN)9789144090962 (ISBN)
Available from: 2018-08-19 Created: 2018-08-19 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Rönnqvist, D., Wallo, A., Nilsson, P. & Davidson, B. (2015). Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence. In: Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo (Ed.), Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education (pp. 131-143). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers
Open this publication in new window or tab >>Employee Resourcing in Elderly Care: Attracting, Recruiting and Retaining the Right Competence
2015 (English)In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 131-143Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

n/a

Place, publisher, year, edition, pages
Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015
Series
Research on the Education and Learning of Adults ; 4
National Category
Work Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120969 (URN)9789463002424 (ISBN)9789463002431 (ISBN)9789463002448 (E-book) (ISBN)
Available from: 2015-09-01 Created: 2015-09-01 Last updated: 2015-09-21Bibliographically approved
Nilsson, P., Wallo, A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2011). Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer. Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Development: att utveckla medarbetare och organisationer
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

De flesta organisationer hävdar att personalen är deras viktigaste resurs, men lever inte upp till denna vackra formulering. Denna bok visar vägar från ord till handling.

Här ges en grundlig introduktion till ämnesområdet Human Resource Development (HRD), vilket omfattar lärande, kompetensutveckling, utbildningsplanering, ledarskap, förändringsprocesser och kompetensförsörjning. Författarna presenterar också en modell för hur praktiker i yrkeslivet kan axla ett utvecklingsinriktat personalarbete.

Till boken finns en webbplats som bl.a. innehåller en introduktionsfilm, ett diagnostiskt test, kapitelvisa kunskapstest och miniföreläsningar samt ett sluttest.

Human Resource Development vänder sig till studenter på högskoleutbildningar, på både grundnivå och avancerad nivå, där frågor om utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet är centrala. Boken riktar sig också till chefer med personalansvar och HR-praktiker som vill arbeta mer utvecklingsinriktat.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2011. p. 219
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75184 (URN)978-91-4406-844-2 (ISBN)
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2013-03-20Bibliographically approved
Davidson, B., Rönnqvist, D., Wallo, A. & Nilsson, P. (2011). Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care. Paper presented at The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011..
Open this publication in new window or tab >>Will anyone do? Employee resourcing in Swedish Elderly Care
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75193 (URN)
Conference
The 1st ESREA-seminar, Linköping, 10-11 November 2011.
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20
Rönnqvist, D., Davidson, B., Wallo, A. & Nilsson, P. (2009). Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.. Paper presented at The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009.
Open this publication in new window or tab >>Supply of competence in elderly care. An HRM and HRD perspective.
2009 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75187 (URN)
Conference
The Third International Conference on Training, Employability and Employment in Karlstad, Sweden, 16-17 June 2009
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20
Davidson, B. & Rönnqvist, D. (2008). Utvärderingsrapport Equal-projektet LikaOlika. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärderingsrapport Equal-projektet LikaOlika
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2008
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42859 (URN)69499 (Local ID)69499 (Archive number)69499 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2011-02-10
Ellström, P.-E., Ekholm, B., Ellström, E. & Rönnqvist, D. (2006). FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.. Linköping: FoU Centrum för vård och omsorg, Linköpings kommun
Open this publication in new window or tab >>FoU i praktiken. En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet.
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU Centrum för vård och omsorg, Linköpings kommun, 2006
Series
FoU-rapport ; 34
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38483 (URN)44625 (Local ID)44625 (Archive number)44625 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2010-12-19
Gustavsson, M. & Rönnqvist, D. (2006). Företagare i sitt yrke - I spänningsfältet mellan olika identiteter.. In: Elisabeth Sundin och Annette Thörnquist (Ed.), När anställda blir företagare.: Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv. (pp. 237-252). Stockholm: Arbetslivsinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Företagare i sitt yrke - I spänningsfältet mellan olika identiteter.
2006 (English)In: När anställda blir företagare.: Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv. / [ed] Elisabeth Sundin och Annette Thörnquist, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2006, p. 237-252Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Rubriken ”Anställda blir företagare” syftar på ett forskningsområde som studerar hur och varför anställda övergår till att försörja sig som företagare eller som företagare i kombination med anställning. Rubriken refererar således främst till försörjningsstrategier hos anställda, det vill säga strategier som huvudsakligen handlar om att undgå arbetslöshet och att rädda jobben på den egna orten. Detta problemområde rör följaktligen även forskning om strukturomvandling, arbetsliv och arbetsmarknadsrelationer. Att bli företagare eller ”starta eget”, enskilt eller kooperativt, knyter också an till forskningsinriktningar med entreprenörskap, självständighetsdrivkrafter och identitet i centrum. I boken möts dessa ansatser, det vill säga arbetslivsforskning knyts samman med entreprenörsforskning och kooperationsforskning. Detta möte har också varit projektets övergripande ambition. Det är vår övertygelse att vi har mycket att lära av varandra och att vi kan berika varandra.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006
Series
Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37031 (URN)33516 (Local ID)978-91-7045-809-5 (ISBN)9-170-4-5809-X (ISBN)33516 (Archive number)33516 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-09-23Bibliographically approved
Davidson, B. & Rönnqvist, D. (2006). Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. En studie om kompetensförsörjning nu och i framtiden.. Linköping: FoUcentrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun
Open this publication in new window or tab >>Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. En studie om kompetensförsörjning nu och i framtiden.
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoUcentrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun, 2006
Series
FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete ; 36
Keywords
Kompetensförsörjning, äldreomsorg, rekrytering, yrkesutbildning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38477 (URN)44537 (Local ID)44537 (Archive number)44537 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2011-02-10
Ellström, P.-E., Ekholm, B., Ellström, E. & Rönnqvist, D. (2006). Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet. In: Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006.
Open this publication in new window or tab >>Vad betyder FoU i praktiken? En studie av projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet
2006 (Swedish)In: Högskola och samhälle i samverkan - HSS,2006, 2006Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38578 (URN)44799 (Local ID)44799 (Archive number)44799 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2010-12-19
Organisations

Search in DiVA

Show all publications