liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Anbäcken, Els-Marie
Publications (10 of 19) Show all publications
Anbäcken, E.-M. (2013). Policy language in the care for the aged in Japan and Sweden: does in reflect or steer ideology. In: Ellinor Brunnberg, Elisabet Cedersund (Ed.), New tools in welfare research: (pp. 255-293). Uppsala: NSU press
Open this publication in new window or tab >>Policy language in the care for the aged in Japan and Sweden: does in reflect or steer ideology
2013 (English)In: New tools in welfare research / [ed] Ellinor Brunnberg, Elisabet Cedersund, Uppsala: NSU press , 2013, p. 255-293Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: NSU press, 2013
Keywords
Welfare state, Welfare state., Välfärdsstaten, Forskningsmetodik, Äldre, Äldreomsorg, Socialpolitik, Japan, Sverige
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-93418 (URN)9788787564977 (ISBN)
Available from: 2013-05-31 Created: 2013-05-31 Last updated: 2016-04-06Bibliographically approved
Whitaker, A. & Anbäcken, E.-M. (2012). Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid- från de äldstas horisont (1ed.). In: Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker (Ed.), Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv (pp. 163-187). Lund, Sverige: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Omsorgens existentiella innebörder i livets sista tid- från de äldstas horisont
2012 (Swedish)In: Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker, Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 163-187Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I vår tids diskussion om välfärd är omsorgsbegreppet centralt. Men vad är omsorg och på vilket sätt kommer den till uttryck i sammanhang som gäller äldre och åldrande? Det är några av de frågeställningar som diskuteras i den här antologin.

I äldre­omsorgsforskning har man hittills som regel tagit offentlig äldreomsorg som en självklar utgångspunkt. Här vidgas istället perspektivet och flera andra av omsorgsbegreppets olika dimensioner, gestaltningar och sammanhang inkluderas och diskuteras – sådana som har betydelse i vår tid men som ofta har förbisetts i forskningen. Det innebär också att antologin fokuserar på åldrande och omsorg i vid bemärkelse och inte bara på kommunal äldreomsorg. Med utgångspunkt i begrepp som tid, plats och aktörer och samspelet mellan dessa lyfter vi fram flera olika sammanhang för omsorg: Det är fråga om civilsamhället som plats och utförare av omsorg, liksom omsorg som berör migration och etniska relationer. Vi diskuterar också den fysiska miljön, boendet och platsens betydelse för omsorgens utformning och innebörder. Slutligen belyser vi livets sista tid och omsorgens olika existentiella dimensioner under detta skede.

Åldrande och omsorgens gestaltningar - mot nya perspektiv riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteende­vetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Den kan också vara värdefull för en intresserad allmänhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2012 Edition: 1
Keywords
Older people -- Care, Äldreomsorg
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-82022 (URN)978-91-44-07356-9 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Note

Samtliga författare till bokens kapitel ingår i forskningsprogrammet "Åldrande och omsorgens former. Tid, plats och aktörer" som har sin hemvist vid Linköpings Universitet men som bygger på samarbete mellan flera universitet.

Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2014-12-15Bibliographically approved
Anbäcken, E.-M. (2011). Sociocultural reflections on caregiving roles in Japan and Sweden. Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services, 18(1), 41-47
Open this publication in new window or tab >>Sociocultural reflections on caregiving roles in Japan and Sweden
2011 (English)In: Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services, ISSN 1340-8194, Vol. 18, no 1, p. 41-47Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Tokyo: Japanese Society of Human Science of Health-Social Services, 2011
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-82017 (URN)
Projects
"Gender and care" research project at Kwansei Gakuin University, Japan
Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2012-12-03
Lundborg, K., Cedersund, E. & Anbäcken, E.-M. (2009). Garnisonen - ett steg på väg!: om starten av ett kortidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus : rapport om de första årens verksamhet på Garnisonens vårdboende i Linköping = Garnisonen - a step ahead! : on the launch of a short term living for older people heading for home after hospital stay : report from the first years of work at Garnisonen care living in Linköping. Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>Garnisonen - ett steg på väg!: om starten av ett kortidsboende för äldre personer på väg hem från sjukhus : rapport om de första årens verksamhet på Garnisonens vårdboende i Linköping = Garnisonen - a step ahead! : on the launch of a short term living for older people heading for home after hospital stay : report from the first years of work at Garnisonen care living in Linköping
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, 2009. p. 53
Series
FoU-rapport (FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete), ISSN 1651-0232 ; 50:2009
Keywords
korttidsboende, äldreomsorg, samverkan, rehabilitering, återhämtning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-82010 (URN)
Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2020-01-23
Johansson, I., Anbäcken, E.-M., Nitta, M., Karp, H. & Kinoshita, Y. (2008). Daily life as seen from the perspectives of older people in Sweden and Japan. In: Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita (Ed.), Older people in an international local context: The cases of Japan and Sweden (pp. 130-164). Stockholm: Vårdalstiftelsen
Open this publication in new window or tab >>Daily life as seen from the perspectives of older people in Sweden and Japan
Show others...
2008 (English)In: Older people in an international local context: The cases of Japan and Sweden / [ed] Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita, Stockholm: Vårdalstiftelsen , 2008, p. 130-164Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vårdalstiftelsen, 2008
Series
Vårdalstiftelsens rapportserie ; 2008/1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81980 (URN)
Projects
"Older people and the local welfare context in Japan and Sweden"
Note

Den svenska forskargruppen erhöll forskningsanslag från Vårdalstiftelsen samt från Norrköpings kommun och Västerås stad.

Den japanska forskargruppen erhöll forskningsanslag från Japan Promotion of  Social Sciences. 

Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Anbäcken, E.-M. (2008). Existential issues in later-life care, a Swedish case study. Kwansei Gakuin University Social Sciences Review, 13, 63-99
Open this publication in new window or tab >>Existential issues in later-life care, a Swedish case study
2008 (English)In: Kwansei Gakuin University Social Sciences Review, ISSN 1342-8861, Vol. 13, p. 63-99Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Nishinomiya: Kwansei Gakuin University, 2008
Keywords
aging, spirituality, life review, palliative care
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81974 (URN)
Note

Studien som artikeln baserades på var finansierad av NOVA högskolecentrum och Oskarshamns kommun. Den ursprungliga studien handlade om att ge utrymme för livsfrågor i äldreomsorgen ur vårdtagares, anhörigas och perosnals horisont.

Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2012-12-02
Anbäcken, E.-M. & Kinoshita, Y. (Eds.). (2008). Older people in an international local context: The cases of Japan and Sweden. Stockholm: Vårdalstiftelsen
Open this publication in new window or tab >>Older people in an international local context: The cases of Japan and Sweden
2008 (English)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vårdalstiftelsen, 2008. p. 280
Series
Vårdalstiftelsen rapportserie ; 1/2008
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85886 (URN)
Available from: 2012-12-02 Created: 2012-12-02
Anbäcken, E.-M. & Nitta, M. (2008). "Until death do us part?" Experienced institutionalisation: couples  experiences in a spouses`placement process in Sweden and Japan (1ed.). In: Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita (Ed.), Older people in an international local context; The cases of Japan and Sweden: (pp. 165-213). Stockholm: Vårdalstiftelsen
Open this publication in new window or tab >>"Until death do us part?" Experienced institutionalisation: couples  experiences in a spouses`placement process in Sweden and Japan
2008 (English)In: Older people in an international local context; The cases of Japan and Sweden / [ed] Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita, Stockholm: Vårdalstiftelsen , 2008, 1, p. 165-213Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vårdalstiftelsen, 2008 Edition: 1
Series
Vårdalstiftelsens rapportserie ; 2008/1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81985 (URN)
Note

Den svenska forskargruppen erhöll forskningsanslag från Vårdalstiftelsen samt från Norrköpings kommun och Västerås stad.

Den japanska forskargruppen erhöll forskningsanslag från Japan Promotion of Social Sciences

Boken är nedladdningsbar från www.vardal.se

 

Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2013-07-15Bibliographically approved
Anbäcken, E.-M., Hashimoto, M., Inagaki, M., Yamamoto, E., Hellström, L. & Nilsson, K. (2008). Voices from inside: A study of nursing home residents`views of life, ageing and care in Japan and Sweden (1ed.). In: Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita (Ed.), Older people in an international local context; The cases of Japan and Sweden: (pp. 214-255). Stockholm: Vårdalstiftelsen www.vardal.se
Open this publication in new window or tab >>Voices from inside: A study of nursing home residents`views of life, ageing and care in Japan and Sweden
Show others...
2008 (English)In: Older people in an international local context; The cases of Japan and Sweden / [ed] Els-Marie Anbäcken & Yasuhito Kinoshita, Stockholm: Vårdalstiftelsen www.vardal.se , 2008, 1, p. 214-255Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vårdalstiftelsen www.vardal.se, 2008 Edition: 1
Series
Vårdalstiftelsens rapportserie ; 2008/1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-82015 (URN)
Note

Forskningsanslag för den svenska forskargruppen erhölls från Vårdalstftelsen, Norrköpings kommun och Västerås stad.

Forskningsanslag för den japanska forskargruppen erhölls från Japan Promotion of Social Sciences

Available from: 2012-09-27 Created: 2012-09-27 Last updated: 2013-05-21Bibliographically approved
Funkesson, K., Anbäcken, E.-M. & Ek, A.-C. (2007). Nurses' reasoning process during care planning taking pressure ulcer prevention as an example. A think-aloud study. International Journal of Nursing Studies, 44(7), 1109-1119
Open this publication in new window or tab >>Nurses' reasoning process during care planning taking pressure ulcer prevention as an example. A think-aloud study
2007 (English)In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 44, no 7, p. 1109-1119Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Nurses' clinical reasoning is of great importance for the delivery of safe and efficient care. Pressure ulcer prevention allows a variety of aspects within nursing to be viewed. Objective: The aim of this study was to describe both the process and the content of nurses' reasoning during care planning at different nursing homes, using pressure ulcer prevention as an example. Design: A qualitative research design was chosen. Settings: Seven different nursing homes within one community were included. Participants: Eleven registered nurses were interviewed. Method: The methods used were think-aloud technique, protocol analysis and qualitative content analysis. Client simulation illustrating transition was used. The case used for care planning was in three parts covering the transition from hospital until 3 weeks in the nursing home. Result: Most nurses in this study conducted direct and indirect reasoning in a wide range of areas in connection with pressure ulcer prevention. The reasoning focused different parts of the nursing process depending on part of the case. Complex assertations as well as strategies aiming to reduce cognitive strain were rare. Nurses involved in direct nursing care held a broader reasoning than consultant nurses. Both explanations and actions based on older ideas and traditions occurred. Conclusions: Reasoning concerning pressure ulcer prevention while care planning was dominated by routine thinking. Knowing the person over a period of time made a more complex reasoning possible. The nurses' experience, knowledge together with how close to the elderly the nurses work seem to be important factors that affect the content of reasoning. © 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords
Clinical reasoning, elderly care, nursing homes, patient care planning, protocol analysis
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39377 (URN)10.1016/j.ijnurstu.2006.04.016 (DOI)48088 (Local ID)48088 (Archive number)48088 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2017-12-13
Organisations

Search in DiVA

Show all publications