liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nilsson, Magnus
Publications (10 of 12) Show all publications
Nilsson, M. (2011). Det blev inte av : äldre ensamstående män utan barn på landsbygden: rapport nr 3 från forskningsprojektet Boende, åldrande, livslopp på landsbygden. Linköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Det blev inte av : äldre ensamstående män utan barn på landsbygden: rapport nr 3 från forskningsprojektet Boende, åldrande, livslopp på landsbygden
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Sverige har det gjorts få studier av vad det innebär att åldras på landsbygden. Den övervägande majoriteten av forskningen om äldre människor och deras livsvillkor produceras med empiriskt material, såväl som frågeställningar, som tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som det urbana livet ger. Det urbana fungerar normerande och livet på landsbygden uppfattas ofta i termer av vad som saknas där i förhållande till livet i staden. Kunskapsutvecklingen om livet i glesbygd har därmed kommit att hamna i skymundan (SOU 2006:106). Denna studie är ett bidrag till forskningen om att åldras på landsbygden och i fokus är livet och livsvillkoren för äldre ensamstående män utan barn utifrån ett genusperspektiv. För studien har elva ensamstående barnlösa män på landsbygden intervjuats.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL), Linköpings universitet, 2011. p. 142
Series
Skrifter från NISAL ; 6
Series
Boende, åldrande och livslopp på landsbygden ; 3
Keywords
Barnlöshet, Sverige, Äldre män, Ensamstående män, Landsbygdssociologi
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114314 (URN)9789173931137 (ISBN)
Available from: 2015-02-18 Created: 2015-02-18 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Nilsson, M. (2010). De ældre i det offentlige samtalerum og som kategori i massmedier. Gerontologi.Aldring og ældre i forskning og udvikling, 26(1), 4-7
Open this publication in new window or tab >>De ældre i det offentlige samtalerum og som kategori i massmedier
2010 (Danish)In: Gerontologi.Aldring og ældre i forskning og udvikling, Vol. 26, no 1, p. 4-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Dansk Gerontologisk Selskab (DGS), 2010
Keywords
äldre, åldrande, massmedia, äldre som kategori, offentlighet
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54544 (URN)
Available from: 2010-03-23 Created: 2010-03-23 Last updated: 2010-04-06
Nilsson, M. (2009).  Ageism and Anti-ageism in Public Policy. Paper presented at Points of exit: (Un)conventional Representations of Parenthood, Ageing and Sexuality. University of Maastricht, Nederländerna, 18-19 mars 2009.
Open this publication in new window or tab >> Ageism and Anti-ageism in Public Policy
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper analyses the anti-ageist rhetoric of a recent Swedish government investigation whose stated aim is to formulate a policy against ageism. The article discusses ageism and anti-ageism as implicated in an intricate relationship with each other from a discourse theoretical approach through an analysis of the discursive logics that operate in the text.

The goal of old age policy is, according to the proposals of the investigation, to make itself redundant through the elimination of ageism. Negative stereotypes and discrimination because of old age are thus made the basis of governmental policy on old age. The logic behind this is an understanding of older people as an artificial category because of its heterogeneity, and that age alone should not form the basis for government policy.

The report argues that old age is changing and that this is related to new generations of older people; the first teenagers. The new generation of older people are said to be constituted by an active life style that will challenge established norms and ways of living in old age.

But, counter to this dissociation from the decline narrative of ageing runs a parallel construction of older people as a category from an administrative perspective. From the logic of the administrative perspective older people, as a category, is defined by a negative deviation in relation to the generalized adulthood of the non-old.

The paper discusses the different discursive logics that are used to articulate older people as a category in the investigation, and how the logics undermine the legitimacy and validity of each other. The analysis of these logics offer an interesting and fruitful way of understanding how older people as a category is constructed in public discourse.

Keywords
ageism, public policy, discourse analysis, older people
National Category
Media and Communications Social Sciences Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-57002 (URN)
Conference
Points of exit: (Un)conventional Representations of Parenthood, Ageing and Sexuality. University of Maastricht, Nederländerna, 18-19 mars 2009
Available from: 2010-06-09 Created: 2010-06-09 Last updated: 2010-06-17
Nilsson, M. & Jönson, H. (2009). Äldre i massmedierna: Osynliga eller förknippade med problem (1ed.). In: Håkan Jönson (Ed.), Åldrande, åldersordning, ålderism (pp. 96-104). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Äldre i massmedierna: Osynliga eller förknippade med problem
2009 (Swedish)In: Åldrande, åldersordning, ålderism / [ed] Håkan Jönson, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, p. 96-104Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vilken är den massmediala bilden av äldre? Givetvis finns det inte en utan många. Dessutom är det inte självklart vad som menas med äldre. Ordet äldre har i princip två olika men sammanlänkade betydelser. Den ena avser en relation; att vara äldre än något eller någon. Den andra betydelsen handlar om benämnandet av en kategori människor. I Sverige syftar "de äldre" vanligen på personer som fyllt 65 år, men betydelsen är beroende av sam-manhang och relationer. När "de äldre" pekas ut som den ekonomiska krisens vinnare avses för det mesta ålderspensionärerna. En tidningsartikel som anger att våldtäktsmannen ofta är "en äldre man", handlar däremot inte om män över 65 år utan här står begreppet i relation till offret som är "en yngre kvinna". Inom idrotts- och nöjesvärlden används ofta lokala "ålderstrappor", den som anses gammal i ett sammanhang kan vara ung i ett annat. Under år 2005 och 2006 kommenterades exempelvis den 33-årige fotbollsspelaren Zinedine Zidanes spel i termer av att han var gammal, trött eller slut. När han gjorde något briljant resulterade detta i uttryck som "än kan gubben" och paradoxalt nog "där såg vi lite av den gamle Zidane". När man uppnår en för sammanhanget kritisk ålder – som idrottsperson, nöjes-profil, politiker, industriledare etc. – tenderar alltså ens handlingar att tolkas som något man gör på grund av eller trots åldern. Som mediekonsument kan man öka sin åldersmedvetenhet genom att exempelvis notera i vilken ålder (och för vilket kön) som åldrandet kommenteras. Prova med sportkröni-korna i kvällspressen eller kändisporträtten i SJ:s tidning Kupé! Zidane pen-sionerade sig för övrigt efter fotbolls-VM 2006.

I detta kapitel ska vi i huvudsak ägna oss åt massmedial rapportering om "äldre" med betydelsen personer över 65 år, men de kontextuella betydelserna vi kommenterat ovan bör hållas i minnet. Vi återkommer till dem i slutet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009 Edition: 1
Series
Linköping University Interdisciplinary Studies, ISSN 1650-9625 ; 10
Keywords
Äldre, åldrande, massmedia
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54546 (URN)978-91-7393-713-9 (ISBN)
Available from: 2010-03-23 Created: 2010-03-23 Last updated: 2013-05-13Bibliographically approved
Nilsson, M. (2008). Ageism in anti-ageist policy. In: 6th International Symposium on Cultural Gerontology. Extending Time, Emerging Realities, Imagining Response,2008.
Open this publication in new window or tab >>Ageism in anti-ageist policy
2008 (English)In: 6th International Symposium on Cultural Gerontology. Extending Time, Emerging Realities, Imagining Response,2008, 2008Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

           

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43197 (URN)72764 (Local ID)72764 (Archive number)72764 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Nilsson, M. (2008). Våra äldre: Om konstruktioner av äldre i offentligheten. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Våra äldre: Om konstruktioner av äldre i offentligheten
2008 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Our elderly : On the social construction of older people in public discourse
Abstract [sv]

Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. Valet av material har gjorts utifrån utgångspunkten att medierade offentligheters betydelse för bildandet och upprätthållandet av sociala och kollektiva identiteter, liksom deras roll som platser för diskussion om hur samhället ska organiseras, har ökat. Studien utgår från tre kontrasterande empiriska material; artiklar från dagstidningar, texter från ett pensionärsparti, och en offentlig utredning om den framtida svenska äldrepolitiken. Det studerade materialet är publicerat mellan 2002 och 2004 Genom att materialen analyseras som ingående i en dialog med varandra, ett offentligt samtal, synliggörs relationerna mellan olika konstruktioner. Skillnaderna mellan de olika materialen är betydande. Men analysen visar också på hur samma argument och föreställningar finns närvarande i alla tre offentligheter. Hur ’äldre’ som kategori konstrueras i de olika materialen är relaterat till olika föreställningar både om äldre människor och deras samhälleliga status, men också om samhället och nationen som en föreställd gemenskap. Studien visar bland annat att ’äldre’ är en kategori som det talas om, men inte till. Det är också sällan som ’äldre’ är en position det talas utifrån. I samklang med detta konstrueras kategorin som ett objekt för den nationella gemenskapens ansvar och omsorg.

Abstract [en]

This is a study of how ‘older people’ as a linguistic and social category, and ageing as a process, is constructed in three interrelated publics. The aim of the thesis is to study and critically investigate the different ways in which ‘older people’ as a category is understood and represented in relation to ongoing negotiations about the meaning of later life as a stage of life. The increased significance of mediated publics for the formation and maintenance of social and collective identities, as well as their role as spaces for deliberation on the organization of society, is a starting point for the study and has bearing on the choice of data. The study is based on three contrastive sets of empirical material; newspaper articles, texts from a pensioner’s party, and a government report on the future old age policy of Sweden. The studied texts were published during the period 2002 – 2004. The publics have been studied as in a dialogical relation with each other. This strategy highlights the relations between different constructions of the category. The differences between the publics are significant. At the same time the analysis also shows overlaps of arguments and in the way that the category is understood between the publics. The ways that ‘older people’ are constructed in the material is related to different notions about older people and their societal status. But also to ideas about society and the nation as an imagined community. The study shows, among other things, that ‘older people’ is a category that is spoken about, rather than to. ‘Older people’ rarely functions as a subject in the studied material. In relation to this, the category is constructed as an object for the care and responsibility of the national community.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. p. 256
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 450
Keywords
Age, older people, pensioner, ageism, ethnicity, social gerontology, discourse, life course, official government reports, SOU, newspapers, party politics, pensioner’s parties, public sphere, Ålder, äldre, pensionär, etnicitet, ålderism, socialgerontologi, diskurs, livslopp, statens offentliga utredningar, SOU, dagstidningar, partipolitik, pensionärsparti, offentlighet
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-14934 (URN)978-91-7393-807-5 (ISBN)
Public defence
2008-10-24, K1, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2008-09-30 Created: 2008-09-30 Last updated: 2015-04-01Bibliographically approved
Jönson, H. & Nilsson, M. (2007). Are Old People Merited Veterans of Society? Some Notes on a Problematic Claim.. Outlines: Critical Social Studies, 9(2), 28-43
Open this publication in new window or tab >>Are Old People Merited Veterans of Society? Some Notes on a Problematic Claim.
2007 (English)In: Outlines: Critical Social Studies, ISSN 1399-5510, E-ISSN 1904-0210, Vol. 9, no 2, p. 28-43Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article shows how merit has been used to highlight pensioners as a special population in the claims-making activities of the senior rights movement in Sweden, as well as in debates about issues concerning old age. Simply put, merit refers to the claim that pensioners have built the society and they are entitled to special treatment – for instance welfare, reverence – for this reason. Merit is concluded to be a rhetorical tool with the potential of countering images of older people as a burden to the young. It portrays seniors as a population worthy of welfare and reverence. Social movements that emphasize merit among seniors will however risk isolation, since such claims to some extent have become associated with populist attacks on immigrants, politicians and other groups labeled as non-merited.

Keywords
Citizen, Identity, Images, Merit
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-54547 (URN)
Available from: 2010-03-23 Created: 2010-03-23 Last updated: 2017-12-12
Nilsson, M. (2007). Who and what counts as old?. In: INTER - European Cultural Studies Conference,2007.
Open this publication in new window or tab >>Who and what counts as old?
2007 (English)In: INTER - European Cultural Studies Conference,2007, 2007Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43189 (URN)72744 (Local ID)72744 (Archive number)72744 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Jönson, H. & Nilsson, M. (2007). Äldre i massmedierna: osynliga eller förknippade med problem. Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, 26-29
Open this publication in new window or tab >>Äldre i massmedierna: osynliga eller förknippade med problem
2007 (Swedish)In: Socionomen : facktidskriften för kvalificerat socialt arbete, ISSN 0283-1929, p. 26-29Article in journal (Other academic) Published
Keywords
massmedia, äldre
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43193 (URN)72749 (Local ID)72749 (Archive number)72749 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2010-05-05
Nilsson, M. (2005). "Pensioner" and "elderly" as political identities.. In: 5th International Symposium on Cultural Gerontology: Current and Future Pasts.,2005.
Open this publication in new window or tab >>"Pensioner" and "elderly" as political identities.
2005 (English)In: 5th International Symposium on Cultural Gerontology: Current and Future Pasts.,2005, 2005Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

  

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-43190 (URN)72746 (Local ID)72746 (Archive number)72746 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications