liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Klöfver, Helena
Publications (10 of 15) Show all publications
Schultz, L. & Klöfver, H. (2007). Delrapport från Landeryds Ängar: en studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och Östergötland läns landsting. Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Delrapport från Landeryds Ängar: en studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och Östergötland läns landsting
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande text är en delrapport i en studie som genomförs vid Landeryds Ängar, ett boende med särskild service för individer med samtidig psykiskt funktionshinder och missbruk så kallade dubbeldiagnostiserade. Landeryds Ängar drivs gemensamt via ett samverkansavtal av Östergötlands läns landsting och Linköpings kommun och startade i maj 2005.

Detta FoU-projekt har som syfte att följa, beskriva och analysera utvecklingen av verksamheten och har tre huvudsakliga problemformuleringar som även kan sägas utgöra tre olika områden med tre olika perspektiv. Dessa är brukarnas, personalens och närsamhällets. Brukarnas perspektiv avser att undersöka de boendes livsvillkor och hur dessa utvecklas och förändras ochpersonalperspektivet fokuserar på hur personal från olika bakgrunder tillsammans organiserar en gemensam verksamhet och hur denna samverkan fungerar. Slutligen avser närsamhällets perspektiv att undersöka hur relationen mellan allmänheten och personer med vårdbehov ser ut och hur ett boende av det här slaget lyckas med sin etablering i ett närsamhälle.

Denna delrapport behandlar först och främst personalperspektivet där frågor om hur samverkan och samarbete mellan de olika organisationerna kommun och landsting sett ut och fungerat varit de mest centrala. Samtliga av personalen, som både är kommunanställd och landstingsanställd, har intervjuats och resultatet visar att samarbetet vid Landeryds Ängar fungerar bra. Dels verkar detta bero på att det finns en tydlighet i de olika roller och ansvarsområden som finns och dels verkar det bero på ett öppet och fungerande kommunikationsklimat präglad av en villighet att lyssna till varandras olika kompetenser och kunnande. De boende vid Landeryds Ängar kan även sägas ha haft en positiv utveckling sedan de flyttade dit, framförallt gällande deras psykiska funktionshinder som de nu får en bättre och jämnare behandling för, men även gällande missbruket som har reducerats.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet, 2007. p. 41
Series
FoU-rapport, ISSN 1651-0232 ; 41:2007
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70168 (URN)
Available from: 2011-08-23 Created: 2011-08-23 Last updated: 2012-03-05Bibliographically approved
Ståhl, C., Boman, J. & Klöfver, H. (2004). BUS-projektet i Åtvidaberg: En utvärdering. Avdelningen för sociologi: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>BUS-projektet i Åtvidaberg: En utvärdering
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

    

Place, publisher, year, edition, pages
Avdelningen för sociologi: Linköpings universitet, 2004
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37990 (URN)40848 (Local ID)40848 (Archive number)40848 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-09-03
Anbäcken, O. & Klöfver, H. (2003). Implementering av ett kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i Åtvidaberg.. Linköping: FoUcentrum
Open this publication in new window or tab >>Implementering av ett kvalitetssystem. En studie inom omsorgsverksamheten i Åtvidaberg.
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Implementeringsprocessen av ett kvalitetssystem inom omsorgsverksamhet studeras.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoUcentrum, 2003
Series
FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-32407 (URN)18308 (Local ID)18308 (Archive number)18308 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09
Klöfver, H. (2000). Miljö och livsstil. In: Friluftshistoria (pp. 156-167). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Miljö och livsstil
2000 (Swedish)In: Friluftshistoria, Stockholm: Carlsson Bokförlag , 2000, p. 156-167Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2000
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38701 (URN)45386 (Local ID)45386 (Archive number)45386 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Klöfver, H. & Nilsson, J. (2000). Utvärdering av samordningsprojektet Könsperspektiv i vägledning - Slutrapport. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av samordningsprojektet Könsperspektiv i vägledning - Slutrapport
2000 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2000
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38725 (URN)45419 (Local ID)45419 (Archive number)45419 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Klöfver, H. (1995). Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar
1995 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The aims of this thesis are twofold. One of the objectives is to describe and analyse environmental consciousness; in other words, to study the assumptions surrounding the relationship Man - Nature. This arises from a questionning of the supposition that environmental consciousness is an unambiguous phenomenon and consequently in a need to analyse anddescribe the constituent parts or aspects which our assumptions incorporate. These assumptions surrounding the relationship Man - Nature are studied among three different, organised youth groups. One of these youth groups is a young people's environmental organisation, namely the Young Naturalists (Fältbiologema) and the other two consist of two different political youth organisations, the Swedish Social Democratic Youth Organization (SSU) and the Centre Party Youth Organization (CUF). The second objective of this thesis is to describe and analyse the way in which the environmental consciousness expressed by the groups is related to and explained by their life style and group membership.

From the empirical material which has been collected through contents analyses, questionnaires and interviews, it can be seen that environmental consciousness among the groups studied comprise different constituent parts which are founded on a figure of thought concerning the relationship Man - Nature. Environmental consciousness is an expression of the perspective we adopt with regard to the relationship Man - Nature. The perspective which we express is connected to our position in social space, i.e. there is a relationship between our position in social space and our environmental consciousness. Thus, the perspective constraints which we express is at one and the same time a result of our social position and a part of the process whose object is to maintain this social position.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 1995. p. 222
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 126
Keywords
Environmental consciousness, lifestyle, perspective constraints, strategy, figure of thought
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-35075 (URN)24809 (Local ID)91-7871-527-X (ISBN)24809 (Archive number)24809 (OAI)
Public defence
1995-05-24, Sal Elysion, Hus-T, Universitetsområdet Valla, Linköping, 10:00 (Swedish)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Klöfver, H. (1994). Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar. Stockholm: Forskningsrådsnämnden
Open this publication in new window or tab >>Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar
1994 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1994
Series
Rapport - Forskningsrådsnämnden ; 4
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38715 (URN)45406 (Local ID)45406 (Archive number)45406 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Klöfver, H. (1992). Håll stövlarna leriga och för bofinkens talan. Linköping: SweCult, Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Håll stövlarna leriga och för bofinkens talan
1992 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: SweCult, Linköpings universitet, 1992
Series
Tema V Report ; 17
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38714 (URN)45405 (Local ID)91-7871-004-9 (ISBN)45405 (Archive number)45405 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Klöfver, H. (1986). Nynäshamn mot droger. Stockholm: Socialstyrelsen
Open this publication in new window or tab >>Nynäshamn mot droger
1986 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialstyrelsen, 1986
Series
PM ; 124
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38716 (URN)124/86 (ISRN)45407 (Local ID)45407 (Archive number)45407 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Klöfver, H. & Nilsson, T. (1984). Alkoholvanor - en översikt av undersökningsresultat från åren 1968-1980. Stockholm: Socialstyrelsen
Open this publication in new window or tab >>Alkoholvanor - en översikt av undersökningsresultat från åren 1968-1980
1984 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialstyrelsen, 1984
Series
Socialstyrelsen redovisar ; 3
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38717 (URN)45409 (Local ID)91-38-08318-3 (ISBN)45409 (Archive number)45409 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications