liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nilsson, Barbro
Publications (10 of 19) Show all publications
Wallo, A., Kock, H., Jakobsson, E., Nilsson, B., Jönsson, F. & Ljungzell, M. (2014). Avslutning: Konklusioner och implikationer. In: Andreas Wallo & Henrik Kock (Ed.), Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Avslutning: Konklusioner och implikationer
Show others...
2014 (Swedish)In: Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag / [ed] Andreas Wallo & Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108383 (URN)
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2014-06-27
Wallo, A., Nilsson, B. & Kock, H. (2014). Begreppen intermediär och arbetsmarknadsintermediär. In: Andreas Wallo & Henrik Kock (Ed.), Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Begreppen intermediär och arbetsmarknadsintermediär
2014 (Swedish)In: Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag / [ed] Andreas Wallo & Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108378 (URN)
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2014-06-27
Kock, H., Wallo, A. & Nilsson, B. (2014). HR-intermediärer som stöd för kompetensförsörjning i organisationer. In: Andreas Wallo & Henrik Kock (Ed.), Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>HR-intermediärer som stöd för kompetensförsörjning i organisationer
2014 (Swedish)In: Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag / [ed] Andreas Wallo & Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108382 (URN)
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2014-06-27
Wallo, A., Nilsson, B., Kock, H. & Jakobsson, E. (2014). Kompetensförsörjning i organisationer och regioner. In: Andreas Wallo & Henrik Kock (Ed.), Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Kompetensförsörjning i organisationer och regioner
2014 (Swedish)In: Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag / [ed] Andreas Wallo & Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2014
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108379 (URN)
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2014-06-27
Kock, H., Wallo, A., Nilsson, B. & Höglund, C. (2012). Outsourcing HR Services: The Role of Human Resource Intermediaries. European Journal of Training and Development, 36(8), 772-790
Open this publication in new window or tab >>Outsourcing HR Services: The Role of Human Resource Intermediaries
2012 (English)In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, E-ISSN 2046-9020, Vol. 36, no 8, p. 772-790Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – In this article, the area of interest is an emerging type of organisation called human resource intermediaries (HRIs), which focus on delivering human resource (HR) services to public sector organisations and private companies. The purpose of this article is, thus, to explore HRIs as deliverers of HR services. More specifically, the article will seek to analyse and discuss how employees in HRIs understand their role as providers of HR services to their clients and what characterises the HRIs' work and the nature of their assignments.

Design/methodology/approach – The empirical foundation of this article comprises a longitudinal case study of three Swedish HRI organisations. The data consist of interviews with 19 managers and consultants from the three HRIs.

Findings – The results indicate that HRIs want to take on a broad, strategic and proactive role in relation to their customers. However, due to external and internal constraints, such as the HRIs' internal work processes, the nature of their assignments and the client's HR competence level, the roles that HRIs play in practice tend to be more specific, operational and reactive.

Practical implications – An important challenge for HRIs is to avoid being overwhelmed by short‐term and reactive assignments that deliver value to their clients through the use of standard solutions. Long‐term relationships, the structures of ownership and membership, and the availability of unique networks can also prove to be valuable for clients.

Originality/value – This study explores HRIs as an emerging type of organisation within the area of human resources. Compared with HR consultants who specialise in handling specific HR‐related problems, HRIs target the entire flow of human resources in, within, and out of client organisations.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2012
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81004 (URN)10.1108/03090591211263512 (DOI)
Funder
VINNOVA
Available from: 2012-09-05 Created: 2012-09-05 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Alexandersson, J., Wikman, A., Nilsson, B., Wallo, A., Kock, H. & Höglund, C. (2011). HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>HR-strategier för regional tillväxt och samverkan? En studie av två arbetsmarknadsintermediärer
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport är att bidra till en ökad förståelse för hur två regionala intermediära organisationer, inom HR-området, arbetar med förändrings- och kompetensrelaterade frågor.

En interaktiv forskningsansats har tillämpats vilket innebär att planering och genomförande av forskningsarbetet har skett i dialog med berörda praktiker. Det empiriska materialet utgörs främst av 12 intervjuer med personer som arbetar inom de studerade intermediära organisationerna.

Resultaten i denna studie visar att det finns många likheter mellan de två studerade intermediära organisationerna. Båda erbjuder ett brett spektra av HR-tjänster, ägs av sina kundföretag och har en samverkande roll mellan kundföretagen. Resultaten visar också att de båda intermediärerna har utvecklat en relativt speciell roll som intermediärer som innebär att de, i vissa avseenden, arbetar både som en extern och en intern HR-resurs till sina kundföretag. Även när det gäller arbetets organisering visar resultaten på flera likheter mellan de studerade intermediära organisationerna. Personalen i båda intermediärorganisationerna arbetar mycket flexibelt och anpassar sitt arbetssätt efter kundernas behov och önskemål. Få standardiserade modeller eller arbetsverktyg används i arbetet och det finns inte något utvecklat system för dokumentation och kunskapsöverföring som används aktivt inom intermediärorganisationerna. Samtidigt tyder resultaten på att ena av de två organisationerna har en något mer fast struktur med tydligt definierade arbetsområden och roller. Det finns också vissa skillnader mellan organisationerna vad gäller hur man önskar att inrikta och organisera sitt arbete i framtiden. Vidare visar resultaten från denna studie att personalen, inom de båda studerade organisationerna, upplever att deras arbete kan bidra till att kundföretagen får nya perspektiv och synsätt. I bästa fall kan även arbetet bidra till att företagen kan arbeta mer strategiskt och att de lär sig hantera olika problematiska situationer på egen hand och får en ökad beredskap att hantera förändring och problem i framtiden. Samtidigt är många uppdrag av mer akut och kortsiktig karaktär vilket innebär att det kan vara svårt att bidra till mer långsiktiga resultat i kundföretagen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011. p. 41
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 11/4
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75186 (URN)
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2014-10-23Bibliographically approved
Kock, H., Wallo, A., Nilsson, B. & Höglund, C. (2011). Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning. Paper presented at The 1st ESREA-seminar, Linköping, Sweden, 10-11 November 2011..
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75194 (URN)
Conference
The 1st ESREA-seminar, Linköping, Sweden, 10-11 November 2011.
Available from: 2012-02-20 Created: 2012-02-20 Last updated: 2012-02-27
Wallo, A., Nilsson, B., Kock, H. & Höglund, C. (2011). Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning?. Paper presented at The 7th International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai, China, December 4-7..
Open this publication in new window or tab >>Human Resource Intermediaries as Facilitators of Organisational Development and Learning?
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78117 (URN)
Conference
The 7th International Conference on Researching Work and Learning, Shanghai, China, December 4-7.
Available from: 2012-06-07 Created: 2012-06-07
Nilsson, B. & Svensson, L. (2010). Partnerskap som stödsystem för arbetsplatslärande (1ed.). In: Henrik Kock (Ed.), Arbetsplatslärande: - att leda och organisera kompetensutveckling (pp. 141-156). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Partnerskap som stödsystem för arbetsplatslärande
2010 (Swedish)In: Arbetsplatslärande: - att leda och organisera kompetensutveckling / [ed] Henrik Kock, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 141-156Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Idag finns det påtagliga brister i hur företag och andra organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. Att förbättra lärande och kompetensutveckling är därför en viktig utmaning. Hur kan satsningar på kompetensutveckling lyckas? Hur ska företaget gå till väga för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden? Boken svarar på frågor som:- Varför satsar företag på kompetensutveckling?- Hur går företag konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt  används?- Vilka resultat och effekter når man?- På vilket sätt stödjer företaget bäst lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen? Boken är lämplig för studenter i pedagogik, vuxnas lärande och arbetslivets pedagogik och den vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter samt de som arbetar med HR-frågor i företag och andra organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2010 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-64311 (URN)978-91-44-05846-7 (ISBN)9-1-440-5846-2 (ISBN)
Available from: 2011-01-19 Created: 2011-01-19 Last updated: 2013-04-22Bibliographically approved
Karlström, H., Schyldt, H., Wallo, A., Kock, H. & Nilsson, B. (2009). Kompetensöverföring i småföretag: En övervägande informell process. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kompetensöverföring i småföretag: En övervägande informell process
Show others...
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är resultatet av ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom HELIX VINN Excellence Centre i samarbete med IUC Öst AB och Industrikompetens AB. Syftet med projektet är att studera kompetensförsörjning i små och medelstora företag (SMF). Närmare bestämt presenteras här resultat som rör synen på, och arbetet, med kompetensöverföring i fyra företag. Det empiriska underlaget samlades in under våren 2009 och har tidigare redovisats i en magisteruppsats på PA-programmet vid Linköpings universitet (Karlström & Schyldt, 2009). Vi vill speciellt tacka de personer i de inblandade företagen som ställt upp på intervjuer, samt Karolina Hallstedt som medverkat i datainsamlingen. Ett stort tack även till Sune Karlsson vid IUC Öst och till Gunilla Åberg och Katarina Nyhammar vid Industrikompetens. Vidare vill vi också tacka Bodil Ekholm och Dan Rönnqvist vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, för deras stöd och givande synpunkter.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009. p. 22
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2009:6
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-52147 (URN)
Available from: 2009-12-07 Created: 2009-12-07 Last updated: 2014-10-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications