liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Münger, Ann- Charlotte
Alternative names
Publications (10 of 20) Show all publications
Markström, A.-M. (2019). School and Child Protection Services Professionals’ Views on the school’s Mission and Responsibilities for Children Living with Domestic Violence: Tensions and Gaps. Journal of family Violence, 1-14
Open this publication in new window or tab >>School and Child Protection Services Professionals’ Views on the school’s Mission and Responsibilities for Children Living with Domestic Violence: Tensions and Gaps
2019 (English)In: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851, p. 1-14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of the work presented here was to study how the Swedish compulsory school, identifies and acts relative to the social problem of children living with domestic violence. More specifically: how do the various professional groups in school and professionals within the child protection services (CPS) describe and understand their own and other professionals’ responsibilities and tasks with respect to children living with domestic violence? The study consisted of 10 focus groups whose members were taken from five professional groups in schools and the CPS in Sweden. The results show that professionals in school lack knowledge about living with domestic violence, one example of which is child abuse. They navigate through the large open space that exists between the pedagogic and psychosocial missions of schools, and use different strategies to interpret the child’s symptoms of maltreatment. They point at an unclear distribution of responsibility between different professionals in school, which can be interpreted as a tension between domains within the institutional school domain. They also point at a “gap” between the school and CPS domains, and find confidentiality to be an obstacle to collaboration. Furthermore, the article sheds light on the complexities, the conflicting understandings, and the different priorities of the different professionals and institutions working with children living with domestic violence. It also discusses practical implications of the results.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer-Verlag New York, 2019
Keywords
Domestic violence, School professionals, Child protection services
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154078 (URN)10.1007/s10896-019-00035-5 (DOI)2-s2.0-85060685240 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2019-03-07Bibliographically approved
Markström, A.-M. & Münger, A.- . C. (2017). Fokusgruppssamtal om svåra frågor. Nättidskrift Venue, LiU
Open this publication in new window or tab >>Fokusgruppssamtal om svåra frågor
2017 (Swedish)In: Nättidskrift Venue, LiUArticle, review/survey (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Venue, 2017
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-140682 (URN)
Available from: 2017-09-07 Created: 2017-09-07 Last updated: 2017-09-15Bibliographically approved
Münger, A.- . C. & Markström, A.-M. (2017). Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence. Education Inquiry
Open this publication in new window or tab >>Recognition and identification of children in preschool and school who are exposed to domestic violence
2017 (English)In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508Article in journal (Refereed) Accepted
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
Keywords
children exposed to domestic violence, identification, preschool, school, private and intermediate domains
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-142029 (URN)10.1080/20004508.2017.1394133 (DOI)
Projects
FORTE-projektet "Det osynliga behovet. Förskolan och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen"
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-0489
Available from: 2017-10-18 Created: 2017-10-18 Last updated: 2018-05-18Bibliographically approved
Münger, A.-C. (2014). Stockholms sommarkolonier under 130 år: [en behovsprövad välfärdstjänst eller en fritidsverksamhet för alla?]. Stoclholm: Stockholmia förlag
Open this publication in new window or tab >>Stockholms sommarkolonier under 130 år: [en behovsprövad välfärdstjänst eller en fritidsverksamhet för alla?]
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

En behovsprövad välfärdstjänst eller en fritidsverksamhet för alla?

Om utvecklingen och utformandet av Stockholms koloniverksamhet, en verksamhet som levt med ständiga nedläggningshot, hårda besparingar och stora organisationsförändringar, och som ofta skapat debatt. Från att en gång i tiden ha fungerat som en välgörenhetsförening kom kommunaliseringen och ett delvis annat uppdrag.

Drömmen om det goda sommarlovet?! Stockholms sommarkoloniers 130-åriga historia präglas av nedläggningshot, hårda besparingar och stora organisationsförändringar. Här belyser forskaren Ann-Charlotte MUnger vilken betydelse stadens politiska, ideologiska och ekonomiska förhållanden har haft för koloniernas innehåll och uppdrag.

Drömmen om det goda sommarlovet och vilka behov kolonierna ska uppfylla är några av de frågor som tas upp. Ska kollo ses som en åtgärd inom den sociala barnavården eller är det en fritidssysselsättning som riktar sig till stadens alla unga?

Place, publisher, year, edition, pages
Stoclholm: Stockholmia förlag, 2014. p. 351
Series
Monografier utgivna av Stockholms stad, ISSN 0282-5899 ; 244
Keywords
Barnkolonier, Sommarkolonier, historia
National Category
History Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108726 (URN)978-91-7031-270-0 (ISBN)
Available from: 2014-07-02 Created: 2014-07-02 Last updated: 2014-09-02Bibliographically approved
Münger, A.-C. (2013). I takt med tiden: sommarkollo, en socialpedaogisk verksamhet i förändring. In: Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson (Ed.), Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv (pp. 85-116). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>I takt med tiden: sommarkollo, en socialpedaogisk verksamhet i förändring
2013 (Swedish)In: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Lisbeth Eriksson, Gunilla Nilsson, Lars A. Svensson, Göteborg: Daidalos, 2013, p. 85-116Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2013
Keywords
Socialpedagogik, Barnkolonier-- historia, Sverige
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-115840 (URN)978-91-7173-421-1 (ISBN)
Available from: 2015-03-20 Created: 2015-03-20 Last updated: 2015-04-07Bibliographically approved
Münger, A.-C. (2011). Recension av Den välsituerade kvinnan av Bodil Forberg [Review]. RIG: Kulturhistorisk tidskrift (2), 92-95
Open this publication in new window or tab >>Recension av Den välsituerade kvinnan av Bodil Forberg
2011 (Swedish)In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, no 2, p. 92-95Article, book review (Other academic) Published
Keywords
flickscout, scoutrörelse
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78343 (URN)
Available from: 2012-06-09 Created: 2012-06-09 Last updated: 2017-12-07
Münger, A.-C. (2010). Ökad trygghet och minskad brottslighet på nöjesgatan Ågatan – att lyckas med brottspreventiv samverkan. Brottsförebyggande rådet
Open this publication in new window or tab >>Ökad trygghet och minskad brottslighet på nöjesgatan Ågatan – att lyckas med brottspreventiv samverkan
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Brottsförebyggande rådet: , 2010
Series
Brottsförebyggande rådet
Keywords
brottsprevention, gatuvåld
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78368 (URN)
Note
Ingår i projekt1?

Ingår i projekt

Om publikationen ingår i ett projekt, ange projektets namn. För att ange flera projekt, klicka på Ytterligare projekt.

xAvailable from: 2012-06-10 Created: 2012-06-10 Last updated: 2012-07-09
Münger, A.-C. (2009). Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län: Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen - en kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott. Linköpings kommun: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län: Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen - en kunskapsöversikt och en intervjustudie av kvinnors egna berättelser om sitt uppbrott
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköpings kommun: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, 2009. p. 68
Series
FoU -rapport, ISSN 1651-0232 ; 56
Keywords
våld i nära relationer, kvinnors upplevelser
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78367 (URN)
Available from: 2012-06-10 Created: 2012-06-10 Last updated: 2012-06-29
Münger, A.-C. (2009). I utkanten av den sociala barnavården: Vem har rätt till en plats på kollo?. Socialvetenskaplig tidskrift, 16(2), 184-201
Open this publication in new window or tab >>I utkanten av den sociala barnavården: Vem har rätt till en plats på kollo?
2009 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 16, no 2, p. 184-201Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

One of the most characteristic signs of Swedish social policy is that it to a large extent consists of welfare services. One of the most important set of services is to support children and youth with different problems and kinds of needs. These various services are available in both the social child care and in municipal outpatient. An activity that is in both of these institutional place is the Swedish summer camps. The task of the summercamps is complex because it is a leisure activity against all children in a commune while it is used as a measure of the social child care. The main objective of the summer camps and their activities is to give the children and youth the opportunity to take part in activities and to get experiences that they would not be able to get with their families during the summer vacations. The purpose of this article is to study the selection process used to determine which children and youth that will be offered the possibility to go to a camp in a municipal with limited capacity. The empirical material consists of observational studies and interviews collected in a field work. It was collected during two meetings in children and adolescents were selected for three weeks summer camps in the municipality. The result shows that the work which should be governed by an established priority list is a complex process where the concept of need is important criterion. How the concept should be understood and used is however not defined and the evaluation and selection is therefore to a large extent governed by moral opinion and previous experiences among the persons in the selection committee. There is also a pragmatic explanation: According to an unwritten rule should each summer camp group consist of one third of children and youth with social problems and needs, one third of children with previous summer camp experience, and the last third of children and youth without social problems and needs. The selection process is therefore characterized by an assessment which is to reconcile the individual needs and problems of the child against the group needs/ activities

 

Keywords
sommarlov, kollo, grupp, social barnavård
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78342 (URN)
Available from: 2012-06-09 Created: 2012-06-09 Last updated: 2017-12-07
Münger, A.-C. (2009). "Okynnesfrö" och "smygas": Definitioner av ett socialt problem vid två sekelskiften (1ed.). In: Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats & Zetterqvist Nelson (Ed.), Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet: En vänbok till Bengt Sandin. Linköping: LiU-tryck
Open this publication in new window or tab >>"Okynnesfrö" och "smygas": Definitioner av ett socialt problem vid två sekelskiften
2009 (Swedish)In: Historien, barnen och barndomarna. Vad är problemet: En vänbok till Bengt Sandin / [ed] Lind, Judith, Lindgren, Cecilia, Sjöberg, Mats & Zetterqvist Nelson, Linköping: LiU-tryck , 2009, 1Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Barndomen som den ter sig i ett bestämt samhälle är aldrig socialt och kulturellt neutral. Den är alltid en konsekvens av kulturella, politiska och sociala krafters samverkan. Barndomen skapas – en del skulle säga konstrueras – av politiska, sociala och kulturella förhållanden, av bestämda historiska förhållanden. Vid sekelskiftet 1900 stod barn och ungdomar i centrum för en livlig offentlig debatt. De sågs som ett påtagligt orosmoment på gator och torg och man klagade över föräldrarnas försummelser. Debatten reser en rad frågor rörande barnens roll i samhället. Var barnen verkligen så vanartade som ofta hävdades, och vad var det för brottslighet man var så räddför? Vilka sociala krafter låg bakom skräckvisionerna av ett samhälle inför sitt sammanbrott? Det är viktigt att de historiska förutsättningarna för engagemanget i barnens villkor klargöres. Sådana studier är viktiga eftersom debatter om barn och ungdomars villkor aktualiseras också i våra dagar. Ofta sker detta med jämförbara termer, begrepp och problemställningar. Vid sekelskiftet fördes diskussionen i termer vi känner igen från dagens Sverige; familjens kris och hemmens otillräcklighet, skolans brister, ungdomens agerande i offentliga miljöer och en ökande kriminalitet. Då som idag aktualiseras behovet av fler institutioner för det uppväxande släktet, familjestöd och rådgivning, samt behovet av skolreformer. Det är därför en central uppgift att klargöra under vilka betingelser och förutsättningar barn uppmärksammas sompolitiska och sociala problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: LiU-tryck, 2009 Edition: 1
Keywords
summercamp, leisure, sommarlov, kollo, frittid
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78369 (URN)978-91-7393-628-6 (ISBN)
Available from: 2012-06-10 Created: 2012-06-10 Last updated: 2013-05-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications