liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Strid, Jan Paul
Publications (10 of 22) Show all publications
Strid, J. P. (2011). Ortnamn och kulturlandskap under den äldre järnåldern. Köpenhamn
Open this publication in new window or tab >>Ortnamn och kulturlandskap under den äldre järnåldern
2011 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Artikeln behandlar frågan om vi kan sluta oss till vilka ortnamnstyper som existerade under den äldre järnåldern

Place, publisher, year, edition, pages
Köpenhamn: , 2011. p. 25
Series
NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 6
National Category
History and Archaeology History and Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72748 (URN)978-91-7276-085-1 (ISBN)
Available from: 2011-12-06 Created: 2011-12-06 Last updated: 2011-12-13
Ericsson, A., Franzén, G. & Strid, J. P. (2010). Gårdar utan namn?: "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse. Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning (98), 65-92
Open this publication in new window or tab >>Gårdar utan namn?: "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse
2010 (Swedish)In: Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, ISSN 0077-2704, no 98, p. 65-92Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln diskuteras ortnamnens öde i den omfattande omläggning av bebyggelsen som äger rum mellan äldre och yngre järnåldern. Artikeln hävdar att enskild äganderätt till jord följer i spåren av folkvandringstidens oro och att knytningen mellan namn och land innebär att äldre namn och namngivningsmönster s.a.s. konserverats, vilket förklarar den generellt ålderdomliga prägeln hos våra bebyggelsenamn

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Swedish Science Press, 2010
Keywords
ortnamnsforskning, arkeologi, kulturgeografi, bebyggelsehistoria
National Category
Archaeology Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72747 (URN)
Available from: 2011-12-06 Created: 2011-12-06 Last updated: 2017-07-13
Strid, J. P. & Kaliff, A. (2009). Försvunna sjöars land: Om ortnamnen i västra slättbygden (1ed.). In: Anders Kaliff (Ed.), Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt (pp. 46-101). Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Open this publication in new window or tab >>Försvunna sjöars land: Om ortnamnen i västra slättbygden
2009 (Swedish)In: Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt / [ed] Anders Kaliff, Stockholm: Riksantikvarieämbetet , 2009, 1, p. 46-101Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Riksantikvarieämbetet, 2009. Förlagets fotoillustrerade laminatband. 288 s. Illustrerad. Mycket gott skick. 17,5x23,5 cm. 870 g. I samband med Banverkets förberedelser för en dubbelspårig järnväg har arkeologiska undersökningar pågått, där det också ingick att studera landskapet ur ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Forskare från olika discipliner bidrog med sina kunskaper, vilket avspeglas i denna bok där de har bidragit med var sina texter. Ur innehållet: Skepnader i historiens gränsland, identitet, centralitet och externa influenser i västar Östergötland under järnåldern, av Anders Kaliff; Försvunna sjöars land, om ortnamnen i västra slättbygden, av Jan Paul Strid; Fornlämningar och jordägande, om framväxten av det medeltida sociala landskapet i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern, av Johan Berg; Västra slättbygden under övergången mellan vikingatid och medeltid, en diskussion utifrån runstenar och tidigkristna gravmonument, av Cecilia Ljung; Kristianisering, kyrkor och centralitet i Östergötland av Mats Anglert; Kyrklig etablering och expansion i västra Östergötland, av Rikard Hedvall.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2009 Edition: 1
Series
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr 75, ISSN 1102-187X ; 75
National Category
Archaeology Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63275 (URN)978-91-7209-543-4 (ISBN)
Projects
Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv
Available from: 2010-12-14 Created: 2010-12-14 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Strid, J. P. (2009). Tindra: Ett landskap i tidens spegel (1000ed.). Garnisonsmuseet i Linköping: Garnisonsmuseet i Linköping
Open this publication in new window or tab >>Tindra: Ett landskap i tidens spegel
2009 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Denna bok handlar om det tidigare militära övningsområdet i Linköping. När området inköptes av Linköpings kommun efter garnisonens nedläggnng 1997 öppnades portarna till ett landskap av stor skönhet och överraskande ålderdomlig prägel - en oas för unika naturupplevelser i stadens närmaste grannskap.

Boken vill ge bakgrunden till att området genom historien kunnat fungera som en fristad för flora och fauna, men också för fornminnen. Dess historia från forntid till militärtid skildlras med ett rikt illustrationsmaterial i form av kartor, modellbilder och nya och gamla fotografier

----

Place, publisher, year, edition, pages
Garnisonsmuseet i Linköping: Garnisonsmuseet i Linköping, 2009. p. 128 Edition: 1000
Keywords
landskapshistoria, kulturhistoria, militärhistoria
National Category
Archaeology Archaeology Agricultural Science Economic History History Cultural Studies Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63273 (URN)978-91-633-4446-6 (ISBN)
Projects
Tindra-projektet
Available from: 2010-12-14 Created: 2010-12-14 Last updated: 2010-12-23
Strid, J. P. (2007). Språk, kultur och landskap. In: Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö.. Lund: Studentlitteratur. Lund
Open this publication in new window or tab >>Språk, kultur och landskap
2007 (Swedish)In: Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö., Lund: Studentlitteratur. Lund , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur. Lund, 2007
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38982 (URN)46310 (Local ID)46310 (Archive number)46310 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Strid, J. P. (2007). Tindra. Kulturhistorisk visualisering av ett landskap. Linköping: ORD/IKK
Open this publication in new window or tab >>Tindra. Kulturhistorisk visualisering av ett landskap
2007 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

 CD-rom publikation som skildrar det tidigare militära övningsfältet i Linköping och dess användning från fotntid till nutid. Försvunnen bebyggelse återskapas med virtuell modellering. Projektledare och huvudredaktör: Jan Paul Strid 

Place, publisher, year, pages
Linköping: ORD/IKK, 2007
Keywords
kulturhistoria/visualisering
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38983 (URN)46311 (Local ID)46311 (Archive number)46311 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Dahlgren, L.-O., Sjölander, S., Strid, J. P. & Szczepanski, A. (Eds.). (2007). Utomhuspedagogikens kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. (1ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Utomhuspedagogikens kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö.
2007 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Boken presenterar och beskriver de rika möjligheter till lärande som finns i den ömsesidiga relationen mellan oss människor och de miljöer och landskap vi lever i. Författarna är samtliga besjälade av tron på att ett rikt och harmoniskt förhållande till landskapet starkt bidrar till vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Bokens centrala teman, som bygger på estetik och känsla, är kopplingen mellan bl.a.- rumslig tillhörighet och ekologisk medvetenhet- sinnlig erfarenhet och boklig bildning- barns lekytor och motorisk utveckling- språk och landskap. I boken pläderar författarna för att det finns betydande vinster för lärande, både inom och utanför utbildningssystemet, om barn och unga tillbringar mer tid ute i landskapet. Slutsatsen är att den samhörighet med landskapet som utgör grunden för ett medvetet ekologiskt handlande, skapas genom en djup förtrogenhet med vår omgivning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2007. p. 205 Edition: 1
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41337 (URN)55574 (Local ID)978-91-4404559-7 (ISBN)914-40-4559-X (ISBN)55574 (Archive number)55574 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-10-21Bibliographically approved
Strid, J. P. (2006). Från Mumsmålen till Duvemåla: Den svenska måla-konisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie. Stockholm: Runica et mediaevalia
Open this publication in new window or tab >>Från Mumsmålen till Duvemåla: Den svenska måla-konisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie
2006 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Boken handlar om det nedslag av medeltidens europeiska kolonisationsvåg som representeras av de svenska ortnamnen på -måla, -målen. En ny tolkning av namnelementet presenteras, innebärande att det ställs sammans med en för medeltida kolonisation kännetecknande besittningsrätt, nämligen arrende.  

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Runica et mediaevalia, 2006. p. 169
Keywords
ortnamnsforskning, topolingvistik, samhällshistoria, rättshistoria
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37733 (URN)38145 (Local ID)91-88568-29-6 (ISBN)38145 (Archive number)38145 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Strid, J. P. (2005). Ett forntida kultcentrum utanför Linköping. (1ed.). In: Anders Kaliff & Göran Tagesson (Ed.), Ljunga caupinga - kulturhistoria och arkeologi i Linköping med omnejd.: (pp. 147-164). Linköping: Riksantikvarieämbetet UVöst
Open this publication in new window or tab >>Ett forntida kultcentrum utanför Linköping.
2005 (Swedish)In: Ljunga caupinga - kulturhistoria och arkeologi i Linköping med omnejd. / [ed] Anders Kaliff & Göran Tagesson, Linköping: Riksantikvarieämbetet UVöst , 2005, 1, p. 147-164Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Bidraget diskuterar forntida kultplatsnamn i grannskapet av Linköping och deras betydelse för hur vi skall uppfatta det äldsta toponymiskt skönjbara religionskiktet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Riksantikvarieämbetet UVöst, 2005 Edition: 1
Series
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökninger, skrifter, ISSN 1102-187X ; 60
Keywords
arkeologi, bebyggelsehistoria
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38981 (URN)46309 (Local ID)9172093927 (ISBN)46309 (Archive number)46309 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2018-04-23Bibliographically approved
Strid, J. P. & Lagman, S. (2004). Mål för framtiden. Om projektet Östgötamål.. In: Kulturdagarna i Bonäs bygdegård,2002 (pp. 107-112). Uppsala: Stiftelsen Bonäs bygdegård
Open this publication in new window or tab >>Mål för framtiden. Om projektet Östgötamål.
2004 (Swedish)In: Kulturdagarna i Bonäs bygdegård,2002, Uppsala: Stiftelsen Bonäs bygdegård , 2004, p. 107-112Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Om dialekterna som en omistlig del av kulturarvet. Med utgångspunkt i CD-rompublikationen "Östgötamål" visas på nya vägar att tillgängliggöra inspelat dialektmaterial.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Stiftelsen Bonäs bygdegård, 2004
Keywords
dialektologi, mulltimediell teknik
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-38978 (URN)46286 (Local ID)46286 (Archive number)46286 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10
Organisations

Search in DiVA

Show all publications