liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Berkesand, Peter, Redaktör
Biography [eng]

I am responsible for LiU’s part of the digital archive DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) and a member of the national specialist group. I also handle questions from faculty and students regarding copyright and how to avoid plagiarism in conjunction with publishing and can offer plagiarism checks through the service Similarity Check. As coordinator of the legal deposit of electronic publications I make sure that the contents of DiVA and the LiU web sites are delivered to the National library and stored for future research. My work is to ensure that the quality of DiVA content is as high as possible, especially as this data is used for bibliometric analyses, statistics of various kinds, and presentation of researchers’ publications on the web.

Biography [swe]

Som huvudansvarig för LiU:s publikationsdatabas Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA ingår jag i specialistgruppen. Jag handlägger också frågor rörande upphovsrätt i samband med publicering, hur undvika plagiering samt utför plagieringskontroll av vetenskapliga publikationer via tjänsten Similarity Check. Som koordinator av e-plikten vid LiU ansvarar jag bl.a. att innehållet i DiVA och LiU:s webbsidor levereras till Kungliga biblioteket för digital lagring för framtida forskning. Jag ansvarar för E-Press webbsida www.ep.liu.se och min befattning ingår att se till att kvalitén på innehållet i DiVA är så hög som möjligt särskilt som datainnehållet används för bibliometriska analyser, statistik av olika slag samt presentation av forskarnas publikationer på webben.

Publications (10 of 14) Show all publications
Igelström, P. & Brage, C. (Eds.). (2018). Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år. Linköping: Linköpings universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år
Show others...
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) firar år 2019 sitt 50-årsjubileum. År 1969 grundades Linköpings högskolas bibliotek, som 1975 blev universitetsbibliotek.

Med hjälp av ett antal nedslag baserade på personliga hågkomster, intervjuer, dokument och publicerat material skildras i denna jubileumsskrift bibliotekets första 50 år. Linköpings högskolas bibliotek blev under 1970-talet känt för den så kallade Linköpingsmodellen och för försöken med bibliotekssystemet LIBRIS. Datoriseringens och digitaliseringens betydelse fram till våra dagar kan knappast överskattas.

Boken berättar om ett antal av de kvartersbibliotek som funnits vid LiUB: bland annat de vid Campus Valla och de lärar- och förskollärarutbildningsbibliotek som blev en del av LiUB i samband med högskolereformen 1977. I två personligt hållna bidrag skildras det medicinska bibliotek som byggdes upp vid det 1986 grundade Hälsouniversitetet och bibliotekariens roll vid den tvärvetenskapliga Temainstitutionen. Under 1990-talet expanderade LiU i Norrköping och de kvartersbibliotek som tidigare funnits i staden slogs 1998 samman till Campus Norrköpings bibliotek.

Andra bidrag skildrar användarundervisningens idéhistoria och hur den återspeglas i de undervisningsupplägg som praktiserats vid LiUB sedan början av 1970-talet. År 1979 blev Linköpings universitetsbibliotek genom en lagändring mottagare av pliktexemplar, vilket förändrade förutsättningarna för bibliotekets litteraturförsörjning. Andra verksamheter knutna till LiUB som skildras är det Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik som under det tidiga 2000-talet arrangerade poänggivande kurser och det 1996 inrättade elektroniska förlaget LiU E-Press. I en intervju berättar personal om det bibliometriarbete som sedan 2007 utförs vid Linköpings universitetsbibliotek.

I boken presenteras också några specialsamlingar, däribland DDR-samlingen och Stolpesamlingen.

Temat i bokens avslutande del är framtidsvisioner och återblickar. Hur har man föreställt sig bibliotekets framtid i det förgångna? Hur har universitetsbibliotekets roll förändrats och vad står för dörren under den närmaste framtiden?

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 2018. p. 218
Keywords
Linköpings universitetsbibliotek, högskolebibliotek, Linköpings högskolas bibliotek, bibliotekshistoria, biblioteksorganisation, bibliotekskataloger, katalogisering, datorisering, digitalisering, biblioteksautomatisering, bibliotekssystem, pliktexemplar, förvärv, bibliometri, Linköping University Electronic Press, Publiceringssystem, DiVA, Safari, tidskrifter, Databaser, Proceedings, Open Access, parallellpublicering, Print-on-demand, kvalitetssäkring, Wessénsamlingen, Färösamlingen, DDR-samlingen, Stolpesamlingen, Blink, framtidsfrågor
National Category
Information Studies Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155042 (URN)9789176851470 (ISBN)
Note

I denna digitala utgåvan har korrigeringar av felaktiga och mindre lyckade avstavningar utförts, en del smärre justeringar av den grafiska utformningen som t.ex. korrigerat avstavade rubriker, justerat bildtexter och "gluggig" text. I övrigt har inga ändringar gjorts i texten vad gäller tillägg, redigeringar eller borttagning.

Available from: 2019-03-12 Created: 2019-03-11 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Berkesand, P. (2018). Linköping University Electronic Press: ett icke-kommersiellt open access-förlag. In: Peter Igelström och Christina Brage (Ed.), Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år (pp. 113-136). Linköping: Linköpings universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Linköping University Electronic Press: ett icke-kommersiellt open access-förlag
2018 (Swedish)In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 113-136Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

För dagens forskare är synlighet av avgörande betydelse och ett viktigt led i detta är att ens publikationer ska vinna spridning och vara tillgängliga för en så stor läsekrets som möjligt. Som ett av de första i sitt slag i världen startades 1996 Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) med syftet att tillgodose Linköpings universitets behov av elektronisk publicering och för att tillhandhålla stöd och service till forskare och studenter om LiU:s publiceringsstrategi. Förlaget är sedan 2004 knutet till Linköpings universitetsbibliotek (LiUB).

Ambitionen med detta kapitel är att i stora drag skildra förlagets tillkomst, personal, de tjänster och resurser som förlaget erbjuder och inte minst den process som LiU E-Press gått igenom alltsedan det grundades 1996. Framställningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig eller heltäckande.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 2018
Keywords
Linköping University Electronic Press, LiU E-Press, DiVA, Open Access, Post-Print, Parallellpublicering, Databaser, Publiceringssystem, Projektposter, Examensarbeten, Uppsatser, E-plikt, Tidskrifter, Konferensproceedings, CrossRef, Print-on-Demand
National Category
Media and Communications Social Sciences Interdisciplinary Media and Communication Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155119 (URN)9789176851470 (ISBN)
Available from: 2019-03-19 Created: 2019-03-19 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Berkesand, P. (2008). Att forska i arkiven om ett brott: Synd, skam och barnamord i en annan tid. Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård (3), 20-23
Open this publication in new window or tab >>Att forska i arkiven om ett brott: Synd, skam och barnamord i en annan tid
2008 (Swedish)In: Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, ISSN 0345-7982, no 3, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Kyrkböcker är i allmänhet den vanligaste källan för att spåra släktingar eller personer bakåt i tiden. I Sverige har vi en unik samlig offentligt arkivmaterial som gör det möjligt att kontrollera uppgifter som vi hittar i t.ex. husförhörslängderna. Det är viktigt att kunna belägga alla uppgifter man hittar i arkivmaterialet. Därför kan det vara en idé att även titta i andra källor. Tidningar, häktesrullor, fångrullor, passagerarlistor, husförhörslängder, födelselängder, domböcker m.m. är några av de källor som ligger till grund för artikeln. Utgångspunkten har varit Östgöta Correspondenten, en notis om ett barnamord, som sedan kontrollerats i olika arkivmaterial. Ett stycke brottshistoria som även visar på en förändring över tid vad gäller synen på kvinnor som tar sitt barn av daga.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, 2008
Keywords
Brott, straff, rättegång, häktad, barnamord, forska, arkiv, kyrkböcker, fängelse, häkte, kronohäkte, födelsebok, husförhör, stamrulla, passagerarlistor, dombok
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42614 (URN)66979 (Local ID)66979 (Archive number)66979 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-04-20Bibliographically approved
Lawrence, D., Sandewall, E. & Berkesand, P. (2007). A Swedish Journal Publication Service. In: Högskolor och samhälle i samverkan (HSS). Paper presented at Högskolor och samhälle i samverkan, HSS 07, May 8-11, Jönköping, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>A Swedish Journal Publication Service
2007 (English)In: Högskolor och samhälle i samverkan (HSS), 2007Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In 2002, Linköping University Electronic Press began development of a journal article reviewing support system (JARSS) as a tool for Editors of electronic journals. The system-s database contains submitted articles, abstracts and other secondary information, reviews, and e-mail communication for the purpose of submission, reviewing and final acceptance. The interface maintains a log of all events pertaining to the article and the associated status changes. The successive status options of an article (received, under review, conditional accept, etc.) correspond to the editorial workflow. JARRS has been used since its inception to run the Artificial Intelligence Journal (AIJ), an Elsevier publication. In essence a service is offered to take care of the technical aspects of journal publication, allowing editors more time to solicit papers of high quality.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41870 (URN)59274 (Local ID)59274 (Archive number)59274 (OAI)
Conference
Högskolor och samhälle i samverkan, HSS 07, May 8-11, Jönköping, Sweden
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-08-28
Berkesand, P. (2007). Databaser, ljud- och videofiler - ett komplement till de konventionella publiceringsformaten. In: Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation (pp. 46-46). Jönköpings universitet: Jönköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Databaser, ljud- och videofiler - ett komplement till de konventionella publiceringsformaten
2007 (Swedish)In: Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation, Jönköpings universitet: Jönköpings universitet , 2007, p. 46-46Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Pdf- eller postscriptformat är det mest traditionella och vanligaste formaten vid publicering av vetenskapligt material vid Sveriges lärosäten när det gäller publicering av avhandlingar, artiklar och studentuppsatser och examensarbeten. Vid Linköpings universitet har vi sedan 2003 erbjudit forskarna att publicera i andra format som t.ex. databaser, ljud- och videofiler. Detta gäller även våra studenter. Trots den höga medvetenheten om möjligheterna med elektronisk publicering, är det få som insett de möjligheter som publicering av databaser, ljud- och videofiler ger. Ljud- och videofiler ger forskaren stora möjligheter att enkelt och pedagogiskt illustrera komplicerade ljud- och/eller händelseförlopp. Artikeln behandlar fördelarna med elektroniskt publicering med hjälp av dessa media. Ljudfiler kan med stor fördel användas inom medicinen. Kardiologen får en oanad möjlighet att enkelt demonstrera hur hjärtljud kan låta vid olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Hur låter t.ex. hjärtflimmer, läckage mellan kamrar, olika typer av ventrikeldefekter med flera hjärtsjukdomar eller hjärtljud från foster? Vilka ljud kännetecknar olika typer av lungsjukdomar, andningsbesvär, cirkulationsrubbningar m.m.? Det är många gånger mycket svårt att klä ljud i text för att inte säga omöjligt. En ljudfil illustrerar detta betydligt bättre en vad flera sidor text kan göra. En läkarkandidat kan till exempel aldrig lära sig de olika ljuden utan att först få lyssna på en patient som lider av den specifika sjukdomen. Videosekvenser är utmärkta vid exemplifiering hur t.ex. en cell reagerar på ett främmande ämne, hur en cancercell beter sig vid delning och/eller medicinering eller överhuvudtaget det som finns i människokroppen och som på ett eller annat sätt rör sig. Rörliga bilder går aldrig att ersätta med text så att det på ett pedagogiskt sätt blir enkelt att förstå. En filmsekvens på några sekunder säger mer en vad en A4-sida med text någonsin kan göra. Det är inte bara inom medicin som ljud- och videofiler ät utmärkta som exempel. Hur rör sig en industrirobot? Hur ser produktionsflödet på en fabrik ut? Hur mycket tål plasten, metallen eller träet innan det brister? Listan kan göras lång. Olika typer av motorljud förtydligas enklast med hjälp av ljudfiler. En av universitetets studenter har utnyttjat möjligheten att publicera videofilmer kopplade till exemensarbetet. Här finns även bildfiler och bilagor elektroniskt publicerade. Ljud- och bildfilerna är klickabara från fulltexten. LiU E-Press publicerar också databasbaserat material åt forskarna. År 2003 publicerade LiU E-Press en forskningsdatabas kopplad till en avhandling. Det är en stor bilddatabas som användes vid forskningen och som senare resulterade i en doktorsavhandling. Vid sidan av ovan nämnda material har LiU E-Press också databasbaserat forskningsmaterial som står tillförfogande till våra forskare och studenter s.k. longitudinella databaser. Vi har sedan 1999 medverkat vid registrering av historiskt arkivmaterial överfört till databasformat. Vi samarbetar med Norrköpings kommun och ArkivData för registrering av i första hand historiskt arkivmaterial. Materialet kommer från Landsarkivet i Vadstena, Landstingsarkivet i Östergötland och Riksarkivet. LiU E-Press publicerar redan nu den medicinhistoriska databasen och under våren 2007 räknar vi med att även elektroniskt tillgängligöra böteslängderna för Linköpings rådstuvurätt och magistrat, Norrköpings rådhusrätt, fångrullar för Norrköpings spinnhus, fångrullarna för Norrköpings häkte, fångrullarna för Linköpings länsfängelse och kronohäktet, Länssjukhusets patientliggare samt Norrköpings Poliskammare. Den sistnämnda innehåller också bilder.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköpings universitet: Jönköpings universitet, 2007
Keywords
Ljudfiler, videofiler, databaser, vetenskaplig publicering, multimedia
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41552 (URN)57573 (Local ID)57573 (Archive number)57573 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2011-01-17
Lawrence, D. & Berkesand, P. (2007). Making the most of Electronically Published Theses: Combining Text with Video, Sound and Data. In: . Paper presented at ETD 2007: 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, June 13-16, Uppsala, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>Making the most of Electronically Published Theses: Combining Text with Video, Sound and Data
2007 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41866 (URN)59270 (Local ID)59270 (Archive number)59270 (OAI)
Conference
ETD 2007: 10th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, June 13-16, Uppsala, Sweden
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2013-08-28
Berkesand, P. (2007). Planera och grunda en elektronisk tidskrift enlig Open Access. In: Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation (pp. 41-41). Jönköpings universitet: Jönköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Planera och grunda en elektronisk tidskrift enlig Open Access
2007 (Swedish)In: Samverkan för kompetensutveckling, Vetenskaplig kommunikation, Jönköpings universitet: Jönköpings universitet , 2007, p. 41-41Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter är ett alternativ till de elektroniska, kommersiella tidskrifterna. Linköping University Electronic Press publicerar för närvarande två aktiva elektroniska tidskrifter enligt Open Access: Hygiea International. An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health (http://www.ep.liu.se/ej/hygiea//) och International Journal of Ageing and Later Life (www.ep.liu.se/ej/ijal/). Båda tidskrifterna har tillkommit som ett alternativ till de kommersiella tidskrifterna och specialiserar sig inom sitt vetenskapliga område. Tidskrifterna tar emot bidrag från hela världen, både från etablerade forskare och forskarstuderande och fokuserar sig på den vetenskapliga bredden av innehållet. Att starta en elektronisk tidskrift kräver noggrann planering - både praktiska och vetenskapliga. Presentationen behandlar de förberedelser som krävs för att grunda en elektronisk tidskrift. De vetenskapliga krav som ställs på en seriös tidskrift tas upp och de problem en nyetablerad tidskrift har att göra med. Den officiella definitionen av begreppet publikation diskuteras liksom målgrupp, tidskriftens namn, registrering och varumärkesskydd. Den grafiska utformningen av själva tidskriften som hemsidan avhandlas samt om tidskriften ska tryckas. Ska flera språk tillåtas eller endast engelska? Vid val av engelska måste det finnas klara direktiv vilken typ av engelska som ska tillåtas - Brittisk-, Amerikansk-, Australisk engelska m.fl. Fördelar och nackdelar med en elektronisk tidskrift, både för författaren och för lärosätet avhandlas. En viktig del av diskussionerna är oftast referenssystemet. De tre vanligaste referenssystemen är Oxford-, Harvard och Vancouversystemen. Vilket ska användas alternativt att skapa ett eget? Det är mycket viktigt att alla referenser blir enhetliga och följer en strikt vetenskaplig mall samt är konsekventa i sitt utförande, även om man väljer att skapa ett eget system. Hur ska artiklarna levereras? Finns formatmall? En humanistisk tidskrift nöjer sig oftast med dokumentfiler i t.ex. MS Word medan de tekniska kanske föredrar LaTeX beroende på om artikeln innehåller matematiska eller andra vetenskapliga formler. Filerna måste vara skaffade så att slutlig formatering kan utföras av den tekniska redaktören. Tidskriftens vetenskapliga kvalité beror på innehållet i artiklarna. Därför är det naturligt att kraven på artiklarnas vetenskapliga kvalité är höga redan från början. Om kvalitén sjunker minskar tidskriftens vetenskapliga värde. Artiklarna bör genomgå en grundlig vetenskaplig granskning (peer-review). Alternativ finns som t.ex. granskning av redaktionskommitté eller enskild bedömare. Print-on-demand kan ingå som en extra tjänst oavsett om tidskriften endast ges ut elektroniskt eller i tryck eller både och. Oavsett om en tidskrift ges ut via förlag eller via ett lärosäte finns det alltid en kostnad för det arbete som läggs ned. Hur ser kostnaderna ut om lärosätet själv ger ut en tidskrift? Vem betalar?

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköpings universitet: Jönköpings universitet, 2007
Keywords
Grunda, elektroniskt tidsrkift, grafisk utformning, formatmall, referenssystem, print-on-demand
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-41551 (URN)57553 (Local ID)57553 (Archive number)57553 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2011-01-17
Berkesand, P. & Nilsson, H. (Eds.). (2004). Linköpingsbygden: Hembygdsföreningar berättar. Linköping: Centrum för lokalhistoria
Open this publication in new window or tab >>Linköpingsbygden: Hembygdsföreningar berättar
2004 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

I Linköpingsområdet finns ett 25-tal hembygdsföreningar. Av dessa medverkar ungefär hälften i denna gemensamma bok. Vi har valt att kalla boken för Linköpingsbygden, ett namn som visserligen använts tidigare, men som ger en bild av vad som avhandlas i boken. I det här sammanhanget har vi kompletterat med en undertitel: Hembygdsföreningar berättar. En titt i innehållsförteckningen vias på det breda område hembygdsföreningarna verkar inom. De medverkande föreningarna representerar några av de miljöer som finns i Linköpings kommun, skogsbygd, slättbygd och stadsmiljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Centrum för lokalhistoria, 2004. p. 196
Keywords
Hembygdsföreningar, Artiklar, hembygdsbok
National Category
Social Sciences History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37923 (URN)40448 (Local ID)91-7373-954-5 (ISBN)978-9-1737-3954-2 (ISBN)40448 (Archive number)40448 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2017-09-13Bibliographically approved
Berkesand, P. (2003). Oanade anor: Rött blod blir blått med några ändringar i kyrkböckerna. Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård (1), 4-8
Open this publication in new window or tab >>Oanade anor: Rött blod blir blått med några ändringar i kyrkböckerna
2003 (Swedish)In: Bygd och natur : tidskrift för hembygdsvård, ISSN 0345-7982, no 1, p. 4-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Jag och en arbetskamrat samtalade om att åka till Landsarkivet i Vadstena och se om vi kunde hitta något lämpligt material för att illustrera vår Historiska databas. Vi bestämde oss för att fotografera av en husförhörslängd där det enligt uppgift skulle finnas en anteckning om kamreren Carl Gustaf Bodin (1814-1875). Han hade en hushållerska som hette Sofia Albertina Sandberg. Hushållerskan hade två oäkta barn, Albert och Anna Sofia. Enligt anteckningen hade Bodin på sitt yttersta erkänt faderskapet till barnen. Vi tyckte detta var fantastiskt, i synnerhet som detta utspelar sig år 1875. Vi blev mycket nyfikna och vi bestämde oss för att åka till Vadstena Landsarkiv för vidare kontroll av uppgifterna. Föga anade vi att vi skulle stöta på en av 1970-talets värsta förfalskningshärvor inom släktforskningen.

Keywords
Släktforskning, Förfalskning, Brott, Kyrkböcker, Historiska datbasen, Arkiv, oäkta son
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-37921 (URN)40446 (Local ID)40446 (Archive number)40446 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2016-04-20Bibliographically approved
Berkesand, P. (2003). Teknisk utvärdering av elektroniska publiceringsplattformar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Teknisk utvärdering av elektroniska publiceringsplattformar
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I samband med universitetets utredning Universitetets informationsförsörjning tillsattes resursgrupper. En av dessa grupper var tekniska gruppen som fick i uppgift att se över vilka publiceringssystem som finns.

Gruppen har undersökt vilka publiceringsplattformar tillgängliga för elektronisk publicering av vetenskapliga publikationer som kan vara intressanta för E-press. Inom gruppen har diskussioner förts kring de olika plattformarna.

Vid studiebesök och egna tester framstår för närvarande DiVA som det mest genomarbetade systemet för elektronisk publicering. Vi får ett helt igenom färdigt publiceringssystem som går att använda efter några justeringar för att anpassa det till våra behov.

Både EPrints och DSpace bör utvärderas mer. I synnerhet DSpace som inte ännu används i Sverige. Eventuellt kommer både DSpace och EPrints att installeras och utvärderas närmare under hösten 2003.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2003. p. 8
National Category
Media Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153872 (URN)
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications