liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Schultz, Linda
Publications (9 of 9) Show all publications
Fogelberg Eriksson, A. & Schultz, L. (2014). Same and different - talk and action on gender (in)equalities in organizations. In: : . Paper presented at Gender, Work and Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, 24th-26th June, 2014, Keele University, Staffordshire, UK.
Open this publication in new window or tab >>Same and different - talk and action on gender (in)equalities in organizations
2014 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
gender equality in organisations
National Category
Social Sciences Pedagogy Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108421 (URN)
Conference
Gender, Work and Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, 24th-26th June, 2014, Keele University, Staffordshire, UK
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2019-06-14
Schultz, L. & Fogelberg Eriksson, A. (2013). Jämställdhet - en fråga på agendan?: En kartläggning över organisationers behov, utmaningar och möjligheter.
Open this publication in new window or tab >>Jämställdhet - en fråga på agendan?: En kartläggning över organisationers behov, utmaningar och möjligheter
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Jämställdhet i arbetslivet är ett område som ständigt verkar vara aktuellt. Diskussioner kring kvotering och avsaknaden av kvinnor i bolagsstyrelser är några exempel på återkommande teman i debatten kring jämställdhet i arbetslivet. Dessutom är jämställdhet i arbetslivet ett politiskt prioriterat område vilket den 2011 tillsatta Delegationen för jämställdhet i arbetslivet är ett uttryck för. Delegationen har bl.a. som uppdrag att tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns villkor i arbetslivet samt ge förslag till insatser som kan främja jämställdhet och minska löneskillnader mellan kvinnor och män (Regeringen, Dir. 2011:80). Kartläggningar över det svenska arbetslivet, över löner, kvinnor på ledande positioner och andel kvinnor och män i olika yrken visar att det sker väldigt små förändringar mot en ökad jämställd arbetsmarknad. Bland de 30 största yrkena i Sverige är det enbart tre som har en jämn könsfördelning, dvs. 40-60 procent av vardera kvinnor och män. Statistiken visar även på att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män, i nio av de tio största yrkesgrupperna tjänar män mer än kvinnor, undantaget är vård- och omsorgspersonal (SCB, 2012).

Mot bakgrund av detta blir det intressant att fråga sig hur arbetslivets organisationer hanterar dessa frågor. Hur arbetar man med jämställdhet och hur diskuterar man dessa aspekter i organisationer? Den här rapporten är resultatet av en kartläggning rörande jämställdhet, jämställdhetsarbete och genusaspekter i arbetslivet, genomfört i ett regionalt partnerskap. Kartläggningen bygger på ett antal intervjuer med i huvudsak personalchefer, HR-chefer/konsulter eller liknande från de 15 olika organisationerna som ingår i partnerskapet.

Kartläggningen är en del av ett större projekt och har genomförts vid HELIX VINN Excellence Centre1 vid Linköpings universitet. Helix är en s.k. FoI-miljö (Forsknings- och Innovationsmiljö) som är finansierad av det statliga Verket för Innovationssystem, VINNOVA. Helix etablerades vid Linköpings universitet 2006 och är ett tio-årigt forskningsprogram med fokus på arbetslivet och dess förändringar. En central del av Helix är det partnerskap som är bildat med representanter från regionens arbetsliv. Partnerskapet består av sammanlagt 17 organisationer från näringslivet, offentlig sektor samt facklig verksamhet.

Genus- och jämställdhetsfrågor är en del av Helix forskningsprogram och i projektet The mobility of gender – gendering mobility for learning, health and innovation ställs just FoI-miljön Helix i fokus. Syftet med projektet är bl.a. att öka genusmedvetenheten inom Helix och partnerskapet. En del av detta projekt har varit att kartlägga genus- och jämställdhetsaspekter i Helix och partnerskapet. Den första delen av kartläggningen satte forskningsprojekten inom Helix i fokus och undersökte om och hur aspekter av genus eller kön är en del av pågående forskning inom Helix. Resultatet från den första delen beskrivs i rapporten Genusaspekter i Helix forskningsprojekt (Schultz & Fogelberg Eriksson, 2010). Den andra delen av kartläggningen och det som den här rapporten behandlar har istället fokuserat på att belysa hur partnerorganisationerna ser på och hanterar frågor kring genus och jämställdhet.

Publisher
p. 57
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213
Keywords
Praktiskt jämställdhetsarbete, genus, jämställdhet
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-93339 (URN)
Available from: 2013-05-30 Created: 2013-05-30 Last updated: 2019-06-14Bibliographically approved
Fogelberg Eriksson, A., Schultz, L. & Sundin, E. (2011). Gender uncertainty in academia. Paper presented at Gender Paradoxes in Academic and Scientific Organisation(s) - Change, Excellence and Interventions, Örebro University, October 20-21, 2011..
Open this publication in new window or tab >>Gender uncertainty in academia
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Keywords
gender, academia, excellence
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-71813 (URN)
Conference
Gender Paradoxes in Academic and Scientific Organisation(s) - Change, Excellence and Interventions, Örebro University, October 20-21, 2011.
Available from: 2011-11-04 Created: 2011-11-04 Last updated: 2019-06-14
Schultz, L. & Fogelberg Eriksson, A. (2010). Genusaspekter i Helix forskningsprojekt. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Genusaspekter i Helix forskningsprojekt
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande text är en rapport inom forsknings- och utvecklingsprojektet The mobility of gender – gendering mobility for learning health and  innovation. Projektet är finansierat via Vinnovas program Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer – TIGER. I vårt arbete inom Helix använder vi också akronymen TIGER för det aktuella projektet.

Kartläggningen som presenteras i rapporten har genomförts under hösten 2009 och våren 2010 av fil mag Linda Schultz, som också genomfört analysarbetet och skrivit merparten av texten. Rapporten fokuserar om och hur genus är en del av forskningen inom forskningsmiljön Helix. Denna rapport följs av en kartläggande studie av Helix’ partnerskapsorganisationer, med fokus på pågående aktiviteter och aktuella diskussioner om genus och jämställdhet samt upplevda behov av jämställdhetsarbete i dessa organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010. p. 30
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2010:6
Keywords
Genusintegrering, Genusforskning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60845 (URN)
Available from: 2010-10-28 Created: 2010-10-28 Last updated: 2019-06-14Bibliographically approved
Schultz, L. (2009). Kompetensutveckling inom äldreomsorgen: En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetensstegen i Linköpings kommun. Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Kompetensutveckling inom äldreomsorgen: En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetensstegen i Linköpings kommun
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet, 2009. p. 54
Series
FoU-rapport, ISSN 1651-0232 ; 58
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70171 (URN)
Available from: 2011-08-23 Created: 2011-08-23 Last updated: 2011-09-02
Schultz, L. & Klöfver, H. (2007). Delrapport från Landeryds Ängar: en studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och Östergötland läns landsting. Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Delrapport från Landeryds Ängar: en studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och Östergötland läns landsting
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande text är en delrapport i en studie som genomförs vid Landeryds Ängar, ett boende med särskild service för individer med samtidig psykiskt funktionshinder och missbruk så kallade dubbeldiagnostiserade. Landeryds Ängar drivs gemensamt via ett samverkansavtal av Östergötlands läns landsting och Linköpings kommun och startade i maj 2005.

Detta FoU-projekt har som syfte att följa, beskriva och analysera utvecklingen av verksamheten och har tre huvudsakliga problemformuleringar som även kan sägas utgöra tre olika områden med tre olika perspektiv. Dessa är brukarnas, personalens och närsamhällets. Brukarnas perspektiv avser att undersöka de boendes livsvillkor och hur dessa utvecklas och förändras ochpersonalperspektivet fokuserar på hur personal från olika bakgrunder tillsammans organiserar en gemensam verksamhet och hur denna samverkan fungerar. Slutligen avser närsamhällets perspektiv att undersöka hur relationen mellan allmänheten och personer med vårdbehov ser ut och hur ett boende av det här slaget lyckas med sin etablering i ett närsamhälle.

Denna delrapport behandlar först och främst personalperspektivet där frågor om hur samverkan och samarbete mellan de olika organisationerna kommun och landsting sett ut och fungerat varit de mest centrala. Samtliga av personalen, som både är kommunanställd och landstingsanställd, har intervjuats och resultatet visar att samarbetet vid Landeryds Ängar fungerar bra. Dels verkar detta bero på att det finns en tydlighet i de olika roller och ansvarsområden som finns och dels verkar det bero på ett öppet och fungerande kommunikationsklimat präglad av en villighet att lyssna till varandras olika kompetenser och kunnande. De boende vid Landeryds Ängar kan även sägas ha haft en positiv utveckling sedan de flyttade dit, framförallt gällande deras psykiska funktionshinder som de nu får en bättre och jämnare behandling för, men även gällande missbruket som har reducerats.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Linköping, Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg samt Linköpings universitet, 2007. p. 41
Series
FoU-rapport, ISSN 1651-0232 ; 41:2007
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70168 (URN)
Available from: 2011-08-23 Created: 2011-08-23 Last updated: 2012-03-05Bibliographically approved
Schultz, L. & Sandberg, F. (2007). Validus II. Rapport från fas 2 av ett samverkansprojekt gällande validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande. Lund: Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Validus II. Rapport från fas 2 av ett samverkansprojekt gällande validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lunds universitet, 2007
Series
FoV Rapport ; 13
Keywords
Validering, fackliga kunskaper, ömsesidiga samtal, tillgodoräknanade
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-42190 (URN)61241 (Local ID)91-974871-9-8 (ISBN)61241 (Archive number)61241 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2009-10-19
Sandberg, F. & Schultz, L. (2007). Validus. Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande. Lund: Lunds universitet
Open this publication in new window or tab >>Validus. Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lunds universitet, 2007
Series
FoV Rapport ; 12
Keywords
Validering, pedagogik, arbetsplatslärande
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39280 (URN)47806 (Local ID)91-974871-7-1 (ISBN)47806 (Archive number)47806 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2009-10-19
Schultz, L. (2007). Är skutan på väg åt rätt håll?: en utvärdering av ledning, styrning och administration vid Örebro Missionsskola. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande , avdelningen för sociologi
Open this publication in new window or tab >>Är skutan på väg åt rätt håll?: en utvärdering av ledning, styrning och administration vid Örebro Missionsskola
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande , avdelningen för sociologi, 2007. p. 29
Series
Sociologi i Linköping, ISSN 1404-3807 ; 3
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-70170 (URN)978-91-85895-40-3 (ISBN)
Available from: 2011-08-23 Created: 2011-08-23 Last updated: 2011-09-02
Organisations

Search in DiVA

Show all publications