liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Brage, Christina
Publications (10 of 30) Show all publications
(2019). Översättning av ACRL:s ramverk för informationskompetens för högre utbildning: [Framework for Information Literacy for Higher Education]. Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Översättning av ACRL:s ramverk för informationskompetens för högre utbildning: [Framework for Information Literacy for Higher Education]
Show others...
2019 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Denna text är en översättning från engelska till svenska av Framework for Information Literacy for Higher Education publicerad av ACRL (Association of College & Research Libraries).

Notera att det endast är introduktionen och ramarna som är översatta i detta dokument. För att läsa de tre appendixen, se originaltexten på engelska.

Länk till originaltexten: http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework.

Översättningen utfördes under 2015 med syftet att användas internt vid Linköpings universitetsbibliotek. Den arbetsgrupp som arbetat med översättningen är alltså inte professionella översättare, utan undervisande bibliotekarier. Efter hand efterfrågade kollegor vid andra svenska forskningsbibliotek om Linköpings universitetsbibliotek kunde dela med sig av sin översättning. Därför har texten under 2018 och 2019 korrekturlästs av kollegor från flera bibliotek i Sverige och nu lägger vi ut den med en Creative commons-licens.

Place, publisher, year, pages
Linköping University Electronic Press, 2019. p. 16
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-157090 (URN)
Note

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens

Available from: 2019-05-27 Created: 2019-05-27 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Brage, C. (2018). Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT). In: Peter Igelström och Christina Brage (Ed.), Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år (pp. 106-112). Linköping: Linköpings universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT)
2018 (Swedish)In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 106-112Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

CeBIT startade sin verksamhet den 1 april 2000 som en enhet inom Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). Agneta Lantz, Christina Brage och Tommy Carlberg var de som planerade den kommande verksamheten. Agneta kom sedan att bli föreståndare för CeBIT. Under åren som gick växte verksamheten och fick ett positivt gensvar både från studenter och från lärarhåll. Centrets övergripande målsättning var att fungera som ett samlande organ för LiUB:s pedagogiska verksamhet och som en spjutspets för pedagogisk förnyelse och utveckling. Man verkade för att utveckla den egna bibliotekarieprofessionen och förbättra informationskompetensen hos bibliotekets användare. Då kompetensförsörjning troligen är den viktigaste frågan för att säkra kvalitet i en organisation måste det finnas utvecklingsmöjligheter i arbetet för personalen, vilket i högsta grad var ett ledord för CeBIT.

Under uppbyggnadsfasen lades krafterna framför allt på att utveckla och genomföra poänggivande kurser, dels inom programmet för Informations- och medievetenskap (IMV), dels fristående. I CeBIT fanns en viktig resurs i arbetet med att höja beredskapen för det livslånga lärandet. Arbetet med att höja studenternas informationskompetens innebar en breddad pedagogisk uppgift för universitetsbiblioteket, vilket i sin tur ställde högre krav på bibliotekariernas pedagogiska kompetens. Detta gällde i alla planerade och oplanerade möten med bibliotekets användare i informations- och lånediskar, per telefon och via e-post liksom i den regelrätta undervisningen i informationssökning. CeBIT kom att kombinera två områden av stort intresse för bibliotekarier – pedagogik och informationskompetens.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 2018
Keywords
Linköpings universitetsbibliotek, bibliotekspedagogik, informationskompetens, högskoleutbildning
National Category
Information Studies Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155117 (URN)9789176851470 (ISBN)
Available from: 2019-03-19 Created: 2019-03-19 Last updated: 2019-03-19Bibliographically approved
Igelström, P. & Brage, C. (Eds.). (2018). Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år. Linköping: Linköpings universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år
Show others...
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) firar år 2019 sitt 50-årsjubileum. År 1969 grundades Linköpings högskolas bibliotek, som 1975 blev universitetsbibliotek.

Med hjälp av ett antal nedslag baserade på personliga hågkomster, intervjuer, dokument och publicerat material skildras i denna jubileumsskrift bibliotekets första 50 år. Linköpings högskolas bibliotek blev under 1970-talet känt för den så kallade Linköpingsmodellen och för försöken med bibliotekssystemet LIBRIS. Datoriseringens och digitaliseringens betydelse fram till våra dagar kan knappast överskattas.

Boken berättar om ett antal av de kvartersbibliotek som funnits vid LiUB: bland annat de vid Campus Valla och de lärar- och förskollärarutbildningsbibliotek som blev en del av LiUB i samband med högskolereformen 1977. I två personligt hållna bidrag skildras det medicinska bibliotek som byggdes upp vid det 1986 grundade Hälsouniversitetet och bibliotekariens roll vid den tvärvetenskapliga Temainstitutionen. Under 1990-talet expanderade LiU i Norrköping och de kvartersbibliotek som tidigare funnits i staden slogs 1998 samman till Campus Norrköpings bibliotek.

Andra bidrag skildrar användarundervisningens idéhistoria och hur den återspeglas i de undervisningsupplägg som praktiserats vid LiUB sedan början av 1970-talet. År 1979 blev Linköpings universitetsbibliotek genom en lagändring mottagare av pliktexemplar, vilket förändrade förutsättningarna för bibliotekets litteraturförsörjning. Andra verksamheter knutna till LiUB som skildras är det Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik som under det tidiga 2000-talet arrangerade poänggivande kurser och det 1996 inrättade elektroniska förlaget LiU E-Press. I en intervju berättar personal om det bibliometriarbete som sedan 2007 utförs vid Linköpings universitetsbibliotek.

I boken presenteras också några specialsamlingar, däribland DDR-samlingen och Stolpesamlingen.

Temat i bokens avslutande del är framtidsvisioner och återblickar. Hur har man föreställt sig bibliotekets framtid i det förgångna? Hur har universitetsbibliotekets roll förändrats och vad står för dörren under den närmaste framtiden?

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 2018. p. 218
Keywords
Linköpings universitetsbibliotek, högskolebibliotek, Linköpings högskolas bibliotek, bibliotekshistoria, biblioteksorganisation, bibliotekskataloger, katalogisering, datorisering, digitalisering, biblioteksautomatisering, bibliotekssystem, pliktexemplar, förvärv, bibliometri, Linköping University Electronic Press, Publiceringssystem, DiVA, Safari, tidskrifter, Databaser, Proceedings, Open Access, parallellpublicering, Print-on-demand, kvalitetssäkring, Wessénsamlingen, Färösamlingen, DDR-samlingen, Stolpesamlingen, Blink, framtidsfrågor
National Category
Information Studies Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155042 (URN)9789176851470 (ISBN)
Note

I denna digitala utgåvan har korrigeringar av felaktiga och mindre lyckade avstavningar utförts, en del smärre justeringar av den grafiska utformningen som t.ex. korrigerat avstavade rubriker, justerat bildtexter och "gluggig" text. I övrigt har inga ändringar gjorts i texten vad gäller tillägg, redigeringar eller borttagning.

Available from: 2019-03-12 Created: 2019-03-11 Last updated: 2019-06-11Bibliographically approved
Brage, C. (2018). Från bibliotekskunskap till informationskompetens: Nedslag i användarundervisningens idéhistoria. In: Peter Igelström och Christina Brage (Ed.), Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år (pp. 80-101). Linköping: Linköpings universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Från bibliotekskunskap till informationskompetens: Nedslag i användarundervisningens idéhistoria
2018 (Swedish)In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 80-101Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vid universitet och högskolor förväntas studenterna utveckla förmågor och förhållningssätt som är anpassade till vad som kommer att krävas av dem i ett framtida yrkesliv. De studerande ska tillägna sig förmågan att lära av nya erfarenheter och möta olika situationer i livet utanför universitetet. Att förbereda för det okända och oväntade gäller som mål även för bibliotekets undervisning. Ett centralt inslag i denna förmåga är det vi idag kallar för ”informationskompetens”.

Begreppet har genom åren diskuterats flitigt och fått olika definitioner. Men oavsett dess innebörd är det något som vi bibliotekarier måste ta ställning till i vårt yrkesverksamma liv. I likhet med de flesta andra begrepp har informationskompetens inte fötts utan en förhistoria. Det är delar av denna historia som jag vill diskutera i detta avsnitt. Nedan följer några nedslag i användarundervisningens historia och den litteratur som fungerat som inspirationskälla vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). Framför oss har vi en resa via begrepp som bok- och bibliotekskunskap, biblioteksorientering, informationssökning, informationshantering, låntagarundervisning och användarundervisning.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 2018
Keywords
Linköpings universitetsbibliotek, bibliotekspedagogik, informationskompetens
National Category
Information Studies Social Sciences Interdisciplinary Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155113 (URN)9789176851470 (ISBN)
Available from: 2019-03-19 Created: 2019-03-19 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
Brage, C. (2018). Mitt liv som Tema-bibliotekarie. In: Peter Igelström och Christina Brage (Ed.), Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år (pp. 65-72). Linköping: Linköpings universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Mitt liv som Tema-bibliotekarie
2018 (Swedish)In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 65-72Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I augusti 1984 flyttade jag ned till Temainstitutionen förlagd till den gamla linnefabriken på Platensgatan 26 där tidigare humanistiska biblioteket hade huserat. Innan dess var jag föreståndare för det ekonomiska biblioteket (KA), numera i salig åminnelse, och före det ansvarig för fjärrlån. Vid den tiden var Tema Teknik och social förändring (Tema T) samt Tema Vatten i natur och samhälle (Tema V), Tema Kommunikation (Tema K) och Tema Hälsa (Tema H) redan etablerade, vilka kom att följas av Tema Barn (Tema B). År 1987 gick flytten upp till Campus Valla och där kom ytterligare två teman att etableras: Tema Genus och Tema Mat (Tema M). På senare år har ytterligare två teman tillkommit: Tema Etnicitet med placering i Norrköping samt Tema Kulturarv och kulturproduktion med delad placering i Linköping och Norrköping. Av olika anledningar har Tema H och Tema M upphört.

Under åren som passerat har jag varit bibliotekarie för nästan samtliga teman i olika omgångar. Som Tema-bibliotekarie har jag haft möjligheten att på nära håll följa forskningens eller rättare sagt forskares vedermödor och glädjeämnen. Tvärvetenskap är och har alltid varit ett centralt begrepp och kännetecken för institutionen ända sedan dess start i början på 80-talet. De ämnesområden som fanns företrädda inom de teman jag jobbat med var allt ifrån ren naturvetenskap till humaniora. Detta innebar naturligtvis att någon ämnesexpert kunde jag inte vara. Mitt sista uppdrag var att fungera som bibliotekarie för Tema Vatten i natur och samhälle, som numer bytt namn till Tema Miljöförändring.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 2018
Keywords
Linköpings universitetsbibliotek, Institutionen för Tema Linköpings universitet, Temabiblioteket
National Category
Information Studies Work Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155111 (URN)9789176851470 (ISBN)
Available from: 2019-03-19 Created: 2019-03-19 Last updated: 2019-03-19Bibliographically approved
Brage, C. (2015). ASSESSING MASTER STUDENTS CITATION BEHAVIOUR BY MINING REFERENCE LISTS IN THESES.: A PILOT STUDY. In: ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and InnovationSeville, Spain. 18-20 November, 2015: . Paper presented at 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 18-20 November (pp. 8368-8376). IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMEN
Open this publication in new window or tab >>ASSESSING MASTER STUDENTS CITATION BEHAVIOUR BY MINING REFERENCE LISTS IN THESES.: A PILOT STUDY
2015 (English)In: ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and InnovationSeville, Spain. 18-20 November, 2015, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMEN , 2015, p. 8368-8376Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Entering at a Master’s level means that the student will encounter a level that is more intellectually demanding and more challenging than before. They need to use information sources in various ways and at this stage it is important that they access research and theory-based literature. A primary sign of quality in good research is that it is founded on well proven sources of theory and previous research, and that it utilizes the proper technique of referencing. In order for the students to acquire sufficient search skills, including how to cite and refer, the library offers information literacy training that is timed to happen at the point of need. This requires that they master the research process being able to pose questions and seek answers, to use and apply techniques and research skills, to analyse data, to review literature and write up results in an academic format appropriate to the discipline. According to Carlson (2006, p15), as student’s progress academically, sources cited should demonstrate students' "growing sophistication and ability to think critically in their chosen discipline." But is this really the case? One way to get a sense of this process is to look at what types of sources the graduate students cite in their theses. This study used citation analysis in order to “mine” reference lists obtained from master theses for assessment purposes. The aim of this study is to investigate what kind of information sources master students use in their theses and the author studied the citation patterns in 36 Master's theses.A total of 2173 references were checked and out of them were 886 (40,7%) journal articles. The students used 479 different journals and 378 of them were peer reviewed. 380 (79,3%) journals were kept by the library. 175 (54,6%) book or book chapters were kept by the library out of the 320 used by the students. They also used other sources such as reports of different kind (11,4%), Web pages (0,6%), Grey literature (0,6%) and conference papers (0,2%) to mention a few. Students used 60 references as an average in their theses.Although the accuracy of the citations was beyond the scope of this study, the author noticed a number of problems such as incomplete citations, inconsistent journal title abbreviations and inconsistent use of citation style formats. The author carried out bibliographic searches in order to rectify any incorrect or incomplete citations and this required extra work to correct, but was also indication that we might alter our information literacy training and emphasise more on citing and referencing.Findings indicate that these graduate students surprisingly seems to prefer scholarly journal articles and books or book chapters. The author had anticipated another picture with more references to the Web. This pilot project provided new and important information about the use of collections by master students. The authors learned that the library’s journal coverage is good enough but that the monographic coverage is somewhat less complete. The author will continue to do another study with new theses from 2013-2014 in order to investigate if our new emphasis on citing and referencing had any impact on the inconsistencies that have been seen in the first study and also if the same pattern of information sources used by earlier students occur.References:[1] Carlson, J. (2006), An examination of undergraduate student citation behavior, The Journal of Academic Librarianship 32(1):14-22.

Place, publisher, year, edition, pages
IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMEN, 2015
Series
ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095 ; 2015
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123421 (URN)000377304008068 ()978-84-608-2657-6 (ISBN)
Conference
8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 18-20 November
Available from: 2015-12-16 Created: 2015-12-16 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Brage, C. & Lantz, A. (2014). Transferring information literacy skills from higher education into workplace information literacy contexts. In: ICERI2014 Proceedings7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 17-19 November, 2014: . Paper presented at 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 17-19 November (pp. 6177-6182). IATED
Open this publication in new window or tab >>Transferring information literacy skills from higher education into workplace information literacy contexts
2014 (English)In: ICERI2014 Proceedings7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 17-19 November, 2014: , IATED , 2014, p. 6177-6182Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this paper is to highlight the importance of the adjustment of Information Literacy skills training according to the development of new social media and how to prepare current and future generations to live and work in an information and economy-driven society. We would like to present and discuss some ideas on the practice of teaching and learning in the field of Information Literacy by introducing a model suited for higher education and work settings (Lantz & Brage 2006 a; Lantz & Brage 2006 b; Lantz & Brage 2013 a).

Place, publisher, year, edition, pages
IATED, 2014
Series
INTED, ISSN 2340-1079 ; 2014
Keywords
workplace information literacy, social media
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112367 (URN)978-84-616-8412-0 (ISBN)
Conference
7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 17-19 November
Available from: 2014-11-24 Created: 2014-11-24 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Brage, C. & Lantz, A. (2013). Applied Information Literacy and Learning: Curriculum Development for the Next Decade. In: Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sonja Špiranec (Ed.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013, Revised Selected Papers (pp. 359-365). Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer
Open this publication in new window or tab >>Applied Information Literacy and Learning: Curriculum Development for the Next Decade
2013 (English)In: Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013, Revised Selected Papers / [ed] Serap Kurbanoğlu, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Sonja Špiranec, Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2013, p. 359-365Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In 2006 we developed and presented the first version of a model called Applied Information Literacy. The aim of the model was to embed information literacy into research and writing instruction sessions. We tested the model in our information literacy curricula for a couple of years and found it to be too linear. In addition, the information landscape has changed as various forms of social media have become strong players in students’ everyday information world. Therefore there was a need for us to change and simplify our original model, which we present and discuss. According to the students it seems to work well since the new model contributes to their holistic learning resulting in better academic work.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2013
Series
Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929, E-ISSN 1865-0937 ; 397
Keywords
Information literacy, Information literacy -- Congresses., Informationskompetens
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-103023 (URN)10.1007/978-3-319-03919-0 (DOI)978-3-319-03918-3 (ISBN)978-3-319-03919-0 (ISBN)
Available from: 2014-01-09 Created: 2014-01-09 Last updated: 2018-01-25Bibliographically approved
Brage, C., Rosell, M., Westerlund, J., Axelsson, M.-L., Gustafsson Åman, K. & Öström, M. (2012). The transition of academic information literacy into workplace information literacy: A challenge ahead. In: ICERI2012 Proceedings, 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain. 19-21 November, 2012: . Paper presented at 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012), 19-21 November 2012, Madrid, Spain (pp. 5642-5648). Madrid: IATED
Open this publication in new window or tab >>The transition of academic information literacy into workplace information literacy: A challenge ahead
Show others...
2012 (English)In: ICERI2012 Proceedings, 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain. 19-21 November, 2012, Madrid: IATED , 2012, p. 5642-5648Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

University students nowadays have become accustomed to digital resources provided by the academic library. But this normally ends after graduation when they enter the workforce and when they no longer have access to full text journals, research databases and other reference tools. Former students wish to rely upon the same resources they were using during their student days, resources that now are out of reach due to restricted access. To add to this problematic situation there is recognition in the literature that businesses must employ workers who know how to deal with information and use it for both personal and work success. But working life have different information practices for locating information that require a different set of standards for evaluating and effective use of information.

Place, publisher, year, edition, pages
Madrid: IATED, 2012
Series
ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095 ; 2012
Keywords
information literacy, alumni, survey
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-86333 (URN)978-84-616-0763-1 (ISBN)
Conference
5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012), 19-21 November 2012, Madrid, Spain
Available from: 2012-12-13 Created: 2012-12-13 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Brage, C. & Svensson, E. S. (2011). Collaborative assessment of information literacy education at Linköping University Library. In: INTED2011 Proceedings, 5th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 7-9 March, 2011: . Paper presented at 5th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, 2011, Valencia, Spain (pp. 4610-4618). IATED Publications
Open this publication in new window or tab >>Collaborative assessment of information literacy education at Linköping University Library
2011 (English)In: INTED2011 Proceedings, 5th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 7-9 March, 2011, IATED Publications , 2011, p. 4610-4618Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this paper we discuss the importance of faculty – librarians working together for the inclusion of information literacy into curriculum in order to prepare students for academic success and future working life.

Place, publisher, year, edition, pages
IATED Publications, 2011
Series
INTED Proceedings, ISSN 2340-1079 ; 2011
Keywords
Assessment, information literacy, faculty-librarian collaboration
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-66471 (URN)978-84-614-7423-3 (ISBN)
Conference
5th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, 2011, Valencia, Spain
Available from: 2011-03-17 Created: 2011-03-16 Last updated: 2017-01-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications