liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 24) Show all publications
Stolpe, K., Höst, G. & Larsson, A. (Eds.). (2019). Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) är en konferens som arrangeras av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). Konferensen vänder sig till lärare och forskare inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik, med syftet att skapa dialog och erfarenhetsutbyte om hur undervisning kan utvecklas genom att basera den på forskning och beprövad erfarenhet.

FobasNT18 gick av stapeln den 13-14 mars 2018 och samlade cirka hundra deltagare från hela Sverige i Norrköping. Ungefär hälften av deltagarna var forskare och/eller lärarutbildare medan den andra hälften var lärare, pedagoger på muséer och Science centers eller myndighetspersoner från bland annat Skolverket och Skolinspektionen. Blandningen av olika professioner möjliggjorde spännande möten och samtal där undervisning om naturvetenskap och teknik var det gemensamma intresset.

Konferensens större teman kretsade kring hållbar utveckling och digitala verktyg i undervisningen. Detta avspeglas i de bidrag som finns representerade i den här boken, men också i de båda huvudtalarna: Helge Gresch, professor från universitetet i Münster, Tyskland som bjöd på en föreläsning med titeln Dealing with student conceptions in science classrooms: Results of a video-study on teleological explanations in the context of evolution och Ulrika Ryan, universitetsadjunkt och doktorand vid Malmö universitet som pratade om Att undervisa med digitala verktyg. Ulrika Ryans föreläsning videofilmades och finns att se via NATDID:s hemsida.

Konferensen Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är ett forum där deltagarna aktivt får delta i samtal kring forskning i relation till undervisningspraktik. För att uppmuntra detta samlades deltagarna i mindre grupper efter huvudtalarnas föreläsningar, för att utifrån sina egna erfarenheter diskutera vad de ville veta mer om. Varje grupp hade en samtalsledare som efter diskussionerna samlade ihop frågor, vilka sedan fördes vidare till en moderator. Därefter fick huvudtalaren med hjälp av moderatorn kommentera, fördjupa och besvara deltagarnas frågor och diskussionspunkter.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 150
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 3
National Category
Didactics Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-158020 (URN)9789176850442 (ISBN)
Available from: 2019-06-24 Created: 2019-06-24 Last updated: 2019-06-24Bibliographically approved
Stolpe, K., Höst, G. & Larsson, A. (Eds.). (2019). Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10– 11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Paper presented at Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10– 11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik
2019 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Konferensen ”Från forskning till fysikundervisning” har som syfte att låta lärare möta forskning som på olika sätt kan påverka undervisningen. Det kan både handla om fysikdidaktisk forskning och exempel på hur aktuell forskning inom fysik kan komma in i undervisningen. Det senare nämns exempelvis i högstadiets kursplan i fysik.

”Från forskning till fysikundervisning” är en konferensserie som arrangeras av Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). NRCF har till uppgift att stödja lärares undervisning i fysik, från förskola till gymnasienivå. Vi strävar efter att överbrygga gapet mellan skolans praktik och forskning och att sprida resultat av forskningsbaserade utvecklingsarbeten. Den andra konferensen i serien ägde rum i Lund den 10-11 april 2018 och samlade 56 lärare och forskare från hela landet. Under konferensen varvades föreläsningar med parallella sessioner där deltagarna presenterade sina bidrag.

Hur fysik kan bli ett viktigt verktyg för att rädda liv genom att låta solljus desinficera vatten1 var temat för det första inbjudna föredraget som gavs av Pilar Fernandez-Ibáñez från Ulster University i Nordirland

Konrad Schönborn från Linköpings universitet visade under den andra föreläsningen exempel på hur interaktiva visualiseringar kan göra det osynliga synligt, både inom fysik och andra delar av naturvetenskapen. Deltagarna fick sedan möjlighet att under en workshop själva prova hur en värmekamera kan användas i klassrummet.

Claudia Haagen-Schützenhöfer från University of Graz i Österrike berättade under det tredje föredraget om designbaserad forskning som syftade till att elever ska uppnå bättre förståelse av begreppet ljus (Haagen-Schützenhöfer, 2017).

Den avslutande föreläsningen gavs av Stan Micklavzina från University of Oregon, USA. Han har utvecklat ett mycket stort antal demonstrationsexperiment för att illustrera olika fysikaliska fenomen. Han har även samarbetat med bland annat skådespelare och cirkusartister. Föreläsningen innehöll experiment som varit en del av en teaterföreställning om Nicola Tesla.

Även några av deltagarnas bidrag presenterades under plenarsessionerna. Linda Gunnarsson, Fredrik Nordling och Fredrik Olofsson från Hulebäcksgymnasiet demonstrerade ett lektionsupplägg för aktivt lärande. I ett sådant upplägg flyttas fokus i planeringen från frågan ”Vad ska läraren göra?” till ”Vad ska eleverna göra?” De använde undervisningsmetoden 5E: Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate. Som ett exempel på metoden fick deltagarna på konferensen se ett klipp från filmen Kill Bill. Därefter fick deltagarna, i smågrupper, med hjälp av en liten skrivtavla, analysera om det som visades i filmen kunde vara rimligt ur fysikalisk synvinkel.

Jakob Lavröd berättade om tävlingen International Young Physicists’ Tournament (IYPT)2 och hur denna tävling kan knytas till gymnasiearbetet. Under den följande pausen fick deltagarna möjlighet att träffa gymnasister som deltagit i tävlingen. De presenterade också några av sina experiment.

I den här konferensboken presenterar vi några av de bidrag som presenterades under konferensen – med fysiken i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 70
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 4
National Category
Didactics Natural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160929 (URN)9789179299804 (ISBN)
Conference
Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund
Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-15 Last updated: 2020-01-08Bibliographically approved
Stolpe, K. & Höst, G. (2019). Kemi för alla - Bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018, arrangerad av KRC. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Kemi för alla - Bidrag från konferensen i Stockholm 1-2 oktober 2018, arrangerad av KRC
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att detta ska ske behöver forskare och verksamma lärare kommunicera på flera olika sätt. Konferensen ”Kemi för alla” och denna skrift är ett bidrag till denna kommunikation.

Under år 2017 kontaktade NATDID Kemilärarnas resurscentrum (KRC) och undrade om det fanns intresse för att tillsammans producera en skrift med fokus på kemididaktik. Tidigare hade ett samarbete mellan NATDID och Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) lett fram till en skriftsamling.

Idén om att göra något liknande, men med fokus på kemi, ledde fram till att konferensen ”Kemi för alla” arrangerades 1–2 oktober 2018 av KRC och NATDID i samverkan med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet. Målet med konferensen var att skapa en mötesplats kring kemiundervisning mellan verksamma lärare och forskare i kemi-/NV-didaktik, samt att producera en skrift som kan ge stöd till lärare som vill forskningsbasera sin undervisning i kemi.

Under konferensen hölls åtta föreläsningar med olika kemididaktiska infallsvinklar. Den här skriften innehåller artiklar som utgår från sex av föreläsningarna. Dessa handlar om alltifrån kemisk bindning, språkutvecklande kemiundervisning, vardagsanknuten och relevant kemiundervisning till mer abstrakta begrepp som kemins karaktär och didaktisk modellering av kemi. Dessutom hölls två föredrag om animeringar respektive virtual reality i kemiundervisningen.

I anslutning till varje föreläsning genomfördes workshops med ambitionen att ta tillvara konferensdeltagarnas undervisningsidéer. Resultaten skrevs ned av i förväg utsedda ”sekreterare” och delar av dessa anteckningar har författarna till denna skrift använt i sina artiklar.

De möten och samtal mellan forskning och skolans praktik som sker bland annat på konferenser som ”Kemi för alla” är viktiga för skolans utveckling på vetenskaplig grund. Vi tror på vikten av att långsiktigt bygga relationer mellan skolan och forskningen och hoppas kunna genomföra ytterligare en ”Kemi för alla” hösten 2020. Denna konferensbok syftar till att sprida de erfarenheter som presenterades vid konferensen i Stockholm till fler än de som var närvarande.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 5
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-160716 (URN)9789179299606 (ISBN)
Available from: 2019-10-16 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-10-16Bibliographically approved
Axell, C. & Stolpe, K. (2019). Programming as a New Content in Swedish Preschool: What Is It and How Is It Done?. In: Sarah Pulé and Marc J. de Vries (Ed.), PATT 37 Developing a knowledge economy through technology and engineering education Msida, Malta, June 2019: . Paper presented at PATT 37 Developing a knowledge economy through technology and engineering education Msida, Malta, 3-6 June 2019 (pp. 39-47). Department of Technology and Entrepreneurship Education, University of Malta
Open this publication in new window or tab >>Programming as a New Content in Swedish Preschool: What Is It and How Is It Done?
2019 (English)In: PATT 37 Developing a knowledge economy through technology and engineering education Msida, Malta, June 2019 / [ed] Sarah Pulé and Marc J. de Vries, Department of Technology and Entrepreneurship Education, University of Malta , 2019, p. 39-47Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In 2017, the Swedish government decided on a new national strategy for digitalisation of the school system. The strategy resulted in a revision of the curricula for Swedish preschool in order to strengthen digitalisation. Although programming is not explicitly mentioned in the curriculum, programming and robots have become a more common feature of preschool teaching. There are intervention studies showing that children can develop programming skills and conceptions. However, studies of programming from a technology education perspective are rare, and there is a need for further research. This study aims to investigate how programming in a preschool context and what the teachers and children do. This study focuses on the interaction between children, teachers and technology. The programming activities in preschool are not a separate activity, but part of a wider context, hence we adapt a sociocultural perspective. The empirical data consist of two group interviews with preschool teachers and one video-recorded programming activity with children aged 4-5 years and their teachers. The data material was analysed using a thematic content analysis to inductively search for patterns in the actions and methods used by teachers and children. This study shows that four aspects of programming were communicated: instructions, sequences, bugs, and language. Moreover, the relationship between humans and the technological artefacts was characterized in three different ways: technology as I) anthropomorphic, II) gender coded, and III) autonomous or non-autonomous. Thus, the programming activities and robot were incorporated in a wider context. Technology (the robot) became a tool to achieve several learning objectives. The technology was not the main focus; the overall message constructed in this teaching setting is that the human controls and uses the technology to achieve specific purposes.

Place, publisher, year, edition, pages
Department of Technology and Entrepreneurship Education, University of Malta, 2019
Keywords
Preschool, programming, technology education
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-158488 (URN)9789995714796 (ISBN)
Conference
PATT 37 Developing a knowledge economy through technology and engineering education Msida, Malta, 3-6 June 2019
Available from: 2019-07-02 Created: 2019-07-02 Last updated: 2019-09-16Bibliographically approved
Stolpe, K., Höst, G. & Hallström, J. (2018). Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok är en antologi om forskning kring teknikdidaktik, utgiven i samarbete mellan Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), forskningsmiljön Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD), och Centrum för tekniken i skolan (CETIS), vid Linköpings universitet. Syftet med boken är att lärare och andra som är intresserade av teknikdidaktik ska kunna ta del av exempel på forskning som görs inom detta område. Texterna kan användas på flera olika sätt, till exempel som inspiration för undervisning, som ett sätt att vidga vyerna inom något område och få nya perspektiv, samt naturligtvis som källa till konkreta idéer och tips om undervisning. Därigenom bidrar den här boken till möjligheter att bygga undervisning på vetenskaplig grund.

Boken är sammansatt av olika forskares texter. Som ni kommer att märka finns det en bred variation i texternas karaktärer. Dels beror det på att det är många olika inriktningar av forskning med bland bidragen, från analyser av be-rättelser i barnböcker till undersökningar av lärares och elevers attityder. Dels beror det på att forskningen bakom bidragen har kommit olika långt, där vissa texter sammanfattar projekt som pågått under många år medan andra representerar doktoranders inledande kartläggning av området för kommande avhandlingsarbete.

Texterna har gemensamt att de är skrivna specifikt för lärare1. Vid NATDID kallar vi detta för professionsvetenskapliga texter och strävar efter att det ska vara en medelväg mellan vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande. Det innebär å ena sidan att texterna ska vara lätta att läsa för personer utanför akademin, och å andra sidan att de ska använda de termer och begrepp som ingår i lärares professionsspråk.  

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 91
Series
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik ; 2018:2
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145685 (URN)9789176853269 (ISBN)
Available from: 2018-03-15 Created: 2018-03-15 Last updated: 2019-05-13Bibliographically approved
Stolpe, K. & Björklund, L.-E. (2017). Species identification elaborated from a dual memory system approach. In: : . Paper presented at ESERA2017 European Science Education Research Association, 21st - 25th August 2017, Dublin, Ireland.
Open this publication in new window or tab >>Species identification elaborated from a dual memory system approach
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Species identification is part of the biology education and is argued to be important for students to understand biodiversity and evolution. However, there is not enough time for thestudents to develop their ability to identify species within the biology courses. In this paper,we argue for a different model for teaching this topic. The idea comes from the ability to recognize a bird just from its appearance, known among ornithologists as jizz. This conceptcould theoretically being connected to the dual memory system model that implies thathuman beings have two different way of processing information, System 1 and System 2. System 1 operates as a pattern matching process in which already experienced situations arematched against a new situation. Video recordings from an biology field excursion, astimulated recall with the teacher of the excursion and interviews with the students show that the teacher use pattern matching as he recognize species during the excursion. However, healso highlights the important role of the environment to be able to identify plants. In histeaching, he also mentions one typical characteristic for the student as a way to consciously confirm the first, rapid pattern matching. The results indicate that it might be fruitful to teachcarefully selected species to students. Furthermore, even if the students do not remember the exact species name, they recognized the species and they more often remembered the groupor family of the species, even six months after the excursion. This shows the greatimportance of teaching plant identification (or recognition) not only theoretically, but primarily outdoors.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154910 (URN)
Conference
ESERA2017 European Science Education Research Association, 21st - 25th August 2017, Dublin, Ireland
Available from: 2019-03-04 Created: 2019-03-04 Last updated: 2019-03-04
Stolpe, K., Frejd, J. & Wallner, L. (2015). Translating Modalities: Preschool Teachers' Work with Children's Meaning Making in Science. In: Jari Lavonen, Kalle Juuti, Jarkko Lampiselkä, Anna Uitto & Kaisa Hahl (Ed.), Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (Proceedings of ESERA 2015): Part 15, Strand 15, Early years science education. Paper presented at The 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), 31 August-4 September, Helsinki, Finland (pp. 2608-2615). Helsinki, Finland: University of Helsinki
Open this publication in new window or tab >>Translating Modalities: Preschool Teachers' Work with Children's Meaning Making in Science
2015 (English)In: Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (Proceedings of ESERA 2015): Part 15, Strand 15, Early years science education / [ed] Jari Lavonen, Kalle Juuti, Jarkko Lampiselkä, Anna Uitto & Kaisa Hahl, Helsinki, Finland: University of Helsinki, 2015, p. 2608-2615Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Children in preschool encounter sensations in their daily activities that could be interpreted as scientific phenomena. As part of these encounters, social interaction and meaning making are important elements in making science available to the children. Children in preschool rely on multimodal communication since they have not yet developed a verbal language. Therefore, this study aims at taking a multimodal perspective to investigate meaning making in science in a preschool setting. Data was collected using observations and audio recordings from one Swedish preschool with 18 children between 1-5 years old and three preschool teachers. Data was analyzed using semantic relationships. However, these relationships were investigated not only within verbal utterances, but in gestures and embodied activities as well. The results show that the preschool teacher verbalizes children’s embodied actions and gestures. In doing so, the teacher not only offers words for children’s activities, but also makes the activities, and participants’ meaning making, explicit to all children in the group. Hence, the teacher is translating modalities. Furthermore, this study shows the importance of attending a multimodal perspective in preschool settings. If attention is only given to children’s verbal output, there is a risk of underestimating their competence in emergent science meaning making. Instead, a multimodal perspective reveals children’s competent meaning making in interaction.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki, Finland: University of Helsinki, 2015
Keywords
Meaning making, multimodality, preschool, science education
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127530 (URN)978-951-51-1541-6 (ISBN)
Conference
The 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), 31 August-4 September, Helsinki, Finland
Available from: 2016-05-02 Created: 2016-05-02 Last updated: 2016-05-09Bibliographically approved
Stolpe, K. & Frejd, J. (2014). Peer Collaboration and Conceptual Understanding of Speciation among Primary Pupils. In: : . Paper presented at Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014.
Open this publication in new window or tab >>Peer Collaboration and Conceptual Understanding of Speciation among Primary Pupils
2014 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

This study aims to investigate how peer collaboration affects individual pupils’ conceptions of speciation. Earlier research on evolution has primarily focused on children’s conceptions using individual and/or written examination. In this study, individual interviews and group discussions have been performed with eight 9-years old pupils who lack formal education on evolution. The results show that the pupils develop their conceptions on speciation in group discussions compared to individual interviews. This result suggests that also younger pupils improve their conceptual understanding in peer collaboration.

National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121388 (URN)
Conference
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014
Available from: 2015-09-16 Created: 2015-09-16 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Stolpe, K. & Björklund, L.-E. (2013). Students' long-term memories from an ecology field excursion: Retelling a narrative as an interplay between implicit and explicit memories. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(3), 277-291
Open this publication in new window or tab >>Students' long-term memories from an ecology field excursion: Retelling a narrative as an interplay between implicit and explicit memories
2013 (English)In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 57, no 3, p. 277-291Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aims to investigate the science content remembered by biology students 6 and 12 months after an ecology excursion. The students' memories were tested during a stimulated recall interview. The authors identified three different types of memories: recall, recognition and narratives. The dual memory system model of learning was used to connect recall to the explicit memory system (declarative knowledge), and recognition to the implicit memory system (tacit knowledge). The results show that the students' re-told narratives were scrambled and sometimes distorted. The students used small fragments to create their story and the next fragment of the story primarily depended on the antecedent unit. It is therefore suggested that in telling a narrative there is a constant interplay between the explicit (recall) and implicit (recognition) memory systems. The scientific terms (recall) were often replaced by everyday terms, indicating that the underlying meaning is not connected to the specific terms.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-67892 (URN)10.1080/00313831.2012.656278 (DOI)000318733000004 ()
Available from: 2011-05-02 Created: 2011-05-02 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Björklund, L. & Stolpe, K. (2013). The fundamental things apply... as time goes by: Students' long-term memories from an ecology field excursion. In: : . Paper presented at ESERA, 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus.
Open this publication in new window or tab >>The fundamental things apply... as time goes by: Students' long-term memories from an ecology field excursion
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

The aim of this study was to investigate and analyse what biology students remembered a long time after being out on an ecology excursion. The students’ memories were tested during a stimulated recall interview and analysed using the dual memory system model of learning.

Already after 6 months we found that the students had forgotten a lot of the scientific content. Very often they showed a familiarity (recognition) with the situations and objects showed to them but they were unable to identify (recall) and label them. However they did remember some spectacular moment, the sudden appearance of a fox and a moose. They did also remember things and situations when they were active themselves, digging, smelling, using their hands or their feet’s in the difficult balancing and walking on a pet bog. From literature we identified two different types of memories, depending of the question asked: recall and recognition. We connected memories used in recall to the explicit memory system (declarative knowledge), and memories used in recognition to the implicit memory system (tacit knowledge). The Explicit memory has a short retention but the implicit system is very stable and this will explain the difference in recall and recognition abilities. Since the implicit memory incorporates emotional, somatic, markers we were able to explain the specific flashbulb memories. The implicit system is active when we are doing things, using our senses and this may explain why those memories still were strong even after a full year. The strong memories of patterns stored in the implicit system seemed to act as indices to the declarable labels and facts in the explicit system. Implications for research, education and type of assessment are discussed.

Keywords
Tacit knowing, recall, biology, memory
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-102272 (URN)
Conference
ESERA, 2-7 September 2013, Nicosia, Cyprus
Available from: 2013-12-04 Created: 2013-12-04 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6859-1420

Search in DiVA

Show all publications