liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (7 of 7) Show all publications
Jacobson, H. (2015). Enkla bolag i civilrätten: en splittrad företeelse. Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Enkla bolag i civilrätten: en splittrad företeelse
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Traditionellt har bolagsformen ”enkla bolag” betraktats som ett avtalsförhållande mellan två samverkande parter. Härur följer att relationen bara har betydelse för de båda kontrakterande parterna, avtalet berör inte en tredje man. I boken ställs frågan om det förhärskande synsättet gör bolagsformen rättvisa, på det sättet att samverkansrelationen är tillräckligt beskrivet med hjälp av uttrycket ”avtal”. Med hjälp av en analys av den svenska bolagsformen och jämförelser med tysk och fransk rätt konstaterar författaren att den svenska bolagsformen snarare är underreglerad än jämförlig med ett enkelt avtalsförhållande.

Härvid framkommer särskilt två iakttagelser som kan vara av intresse, dels att det inom ramen för ett samarbete i ett enkelt bolag uppstår en särskild form av äganderätt, nämligen den som av Rodhe betecknades som ”egendomsgemenskap”, dels att bolaget, det vill säga associationen, inte är identisk med den juridiska personen. En juridisk person kan vilken som helst association bli, om lagstiftaren ger anvisningar härför. Associationen är dock inte i första hand beroende av lagstiftarens åtgärder, utan beroende på fysiska – och ibland juridiska – personers handlingar, vilka har eller ges en rättslig innebörd.

Föreliggande bok är en av två slutrapporter i ett forskningsprojekt om enkla bolag. I denna rapport behandlas främst de civilrättsliga aspekterna av bolagsformen. Den andra rapporten har författats av docent Jan Kellgren och behandlar skatterättsligarättsliga aspekter, särskilt inkomstskatterättsliga, men även redovisningsrättsliga. Den bär titeln Enkla bolag i inkomstskatterätten. Tanken har varit att perspektiven kunde tänkas komplettera varandra och rapporterna därmed ge en, såvitt möjligt, heltäckande bild av bolagsformen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2015. p. 106
Keywords
Enkla bolag - juridik och lagstiftning
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123504 (URN)9789172235847 (ISBN)
Funder
Ragnar Söderbergs stiftelseTorsten Söderbergs stiftelse
Available from: 2015-12-21 Created: 2015-12-21 Last updated: 2016-01-14Bibliographically approved
Jacobson, H. (2012). Att finna, att fastställa innehållet i främmande rätt. Juridisk Tidskrift (2), 332-360
Open this publication in new window or tab >>Att finna, att fastställa innehållet i främmande rätt
2012 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 332-360Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 2012
Keywords
Komparativ rätt
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-89970 (URN)
Available from: 2013-03-12 Created: 2013-03-12 Last updated: 2017-12-06
Jacobson, H. (2012). Preskription - ett rättsligt institut med ett eget liv?. In: Jan kellgren (Ed.), Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt (pp. 90-102). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Preskription - ett rättsligt institut med ett eget liv?
2012 (Swedish)In: Vänbok till Ingrid Arnesdotter: Uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt / [ed] Jan kellgren, Stockholm: Jure , 2012, p. 90-102Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Med anledning av att Ingrid Arnesdotter blivit pensionär vill vi, några av hennes juristvänner som arbetar eller har arbetat vid Linköpings universitet, fira henne med en liten skrift. Många fler är förstås de forskare, lärare och studenter som under åren fått del av Ingrids stora skarpsinne, energi, planeringsförmåga och villighet att lämna kloka råd i forsknings- och undervisningsfrågor. Hennes talang för att tänka nytt och genomföra dessa idéer är kanske den egenskap vi som arbetat nära henne – Sveriges första professor i affärsrätt och Linköpings universitets första professor i juridik – mest har beundrat. Det tydligaste resultatet av denna egenskap är de två affärsjuridiska programmen här vid Linköpings universitet. De hade varken funnits eller blivit sådana framgångar utan Ingrids högst betydande insatser. Att Ingrid vid sidan av att vara juris doktor också är ekonom (Handelshögskolan i Göteborg) och har arbetat som chefsjurist på bank (Sparbanksvärlden) har med all säkerhet präglat hennes sätt att verka i den akademiska världen, inte minst uttryckt i ett i hög grad proaktivt perspektiv på rätten och i hennes nydanande forskning kring moderna betalningsmetoder. Egentligen känns det paradoxalt att skriva förordet till en sådan här bok just nu, för Ingrid arbetar oförtrutet vidare för forskning och undervisning här vid universitetet. Och får vi som vi önskar, fortsätter hon med det länge till! Jan Kellgren och redaktionskommittén

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2012
Keywords
Business law, Jurisprudence, Rättsvetenskap, Associationsrätt, Affärsjuridik
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-81418 (URN)978-91-7223-485-7 (ISBN)
Available from: 2012-09-13 Created: 2012-09-13 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Jacobson, H., Magnusson, D., Romare, J., Sjögren, H. & Thörn Berggren, I. (2012). Svart, grått, vitt: en lärobok om ekonomisk brottslighet (1ed.). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Svart, grått, vitt: en lärobok om ekonomisk brottslighet
Show others...
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. I Sverige uppskattas värdet av den svarta ekonomin till motsvarande mellan fem och tio procent av BNP, vilket innebär hundratals miljarder kronor. Konsekvenserna av denna omfattande brottslighet är att samhällsekonomin i förlängningen undergrävs. Den ekonomiska brottsligheten drabbar inte bara den offentliga sektorn utan även individer och företag, vilket bidrar till att komplicera problembilden. Vidare begås de ekonomiska brotten i stor utsträckning inom ramen för den organiserade brottsligheten.

Ekonomisk brottslighet studeras därför med fördel i gränssnittet mellan flera olika discipliner, såsom juridik, kriminologi, etik, filosofi, ekonomi och historia. Genom att angripa problemet från olika håll ökar möjligheten att förstå och förhindra ekonomisk brottslighet.Läroboken Svart Grått Vitt tar ett mångvetenskapligt grepp på problemet. Här är forskningsresultat och lärdomar inom juridik, kriminologi, etik, filosofi, ekonomi och historia samlade på ett pedagogiskt sätt.

Boken redogör för teorier, modeller, typologier och begrepp; fallstudier över ekonomiskt brottsligt beteende; samt straffrättsliga regler för ekonomisk brottslighet.Svart Grått Vitt riktar sig främst till kriminologer, ekonomer, sociologer, poliser och jurister men kan även läsas av andra som är intresserade av att få en introduktion i ekonomisk brottslighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2012. p. 264 Edition: 1
Keywords
White collar crimes, Ekonomisk brottslighet
National Category
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-85251 (URN)978-91-44-08126-7 (ISBN)
Available from: 2012-11-13 Created: 2012-11-13 Last updated: 2014-11-26Bibliographically approved
Jacobson, H. (2009). Beräkning av preskriptionstid för regresskrav enligt trafikskadelagen - en pragmatisk tolkning. Juridisk Tidskrift (3), 666-690
Open this publication in new window or tab >>Beräkning av preskriptionstid för regresskrav enligt trafikskadelagen - en pragmatisk tolkning
2009 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 666-690Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stocholms universitet, 2009
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63001 (URN)
Available from: 2010-12-08 Created: 2010-12-08 Last updated: 2011-01-07Bibliographically approved
Jacobson, H. (2009). To find and to establish the contents in foreign law. Paper presented at The Annual Conference of the Swedish IVR National Sectio, 18-19 May, Stockholm, Sweden.
Open this publication in new window or tab >>To find and to establish the contents in foreign law
2009 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63000 (URN)
Conference
The Annual Conference of the Swedish IVR National Sectio, 18-19 May, Stockholm, Sweden
Available from: 2010-12-08 Created: 2010-12-08 Last updated: 2018-07-03
Jacobson, H., Bergman, J., Hallin, C., Tuomi, T. & Janzén, E. (2003). Properties of different stacking faults that cause degradation in SiC PiN diodes. In: Materials Science Forum, Vols. 433-436. Paper presented at ECSCRM2002 (pp. 913-916). , 433-4
Open this publication in new window or tab >>Properties of different stacking faults that cause degradation in SiC PiN diodes
Show others...
2003 (English)In: Materials Science Forum, Vols. 433-436, 2003, Vol. 433-4, p. 913-916Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The electrical degradation of 4H-SiC PiN diodes has recently attracted a large interest and is a critical material problem for high power applications. The degradation is observed as an increased forward voltage drop after forward injection operation. In this paper we present the identity, properties and origin of stacking faults with different nature that cause degradation of 4H-SiC PiN diodes.

Keywords
4H-SiC, degradation, diode, stacking fault, synchrotron topography
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-48561 (URN)
Conference
ECSCRM2002
Available from: 2009-10-11 Created: 2009-10-11 Last updated: 2010-12-13
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3019-4702

Search in DiVA

Show all publications