liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Qvist, Martin
Publications (10 of 11) Show all publications
Qvist, M., Suter, B. & Ahlstedt, S. (2015). Migration: sovereignty, borders and control. In: Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard (Ed.), International migration and ethnic relations: critical perspectives (pp. 38-61). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Migration: sovereignty, borders and control
2015 (English)In: International migration and ethnic relations: critical perspectives / [ed] Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard, London: Routledge, 2015, p. 38-61Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2015
Series
Routledge advances in sociology ; 148
Keywords
Migration
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-119093 (URN)978-1-138-78872-5 (ISBN)
Available from: 2015-06-09 Created: 2015-06-09 Last updated: 2016-04-11Bibliographically approved
Qvist, M. (2012). Mottagandet på lokal nivå: Om flyktingar och arbetslinjer. Framtider (2), 27-30
Open this publication in new window or tab >>Mottagandet på lokal nivå: Om flyktingar och arbetslinjer
2012 (Swedish)In: Framtider, ISSN 0281-0492, no 2, p. 27-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

I över tjugo år har det lokala flyktingmottagandet kritiserats som alltför ”omhändertagande”. Botemedlet har gång på gång sagts vara att etablera arbetslinjen som huvudnorm för de lokala integrationsinsatserna. Debatten speglar dock ett dilemma som finns inbyggt i insatsernas konstruktion. Ett första steg för att komma vidare är att ansvariga samhällsorgan, och forskarna, problematiserar användningen av säratgarder för invandrare inom arbetsmarknadspolitiken.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2012
Keywords
Integrationspolitik, flyktingmottagande, arbetslinjen
National Category
Social Sciences Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78330 (URN)
Available from: 2012-06-08 Created: 2012-06-08 Last updated: 2012-06-28
Qvist, M. (2012). Styrning av lokala integrationsprogram: Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Styrning av lokala integrationsprogram: Institutioner, nätverk och professionella normer inom det svenska flyktingmottagandet
2012 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Governing Local Integration Programmes : Institutions, Networks and Professional Norms in Swedish Refugee Reception
Abstract [sv]

Den här avhandlingen undersöker vilken inverkan styrning som ”governance” och interorganisatorisk samverkan har på lokala integrationsprogram inom det svenska flyktingmottagandet. Fokus ligger på att studera hur organisationer på lokal nivå förhåller sig till ett institutionellt förändringstryck om att etablera ett interorganisatoriskt och arbetsmarknadsinriktat program. Syftet är också att bidra till den teoretiska förståelsen av ”governancemisslyckanden” och den mångfald av processer som styrning genom icke-tvingande mekanismer och decentraliserat beslutsfattande kan ge upphov till på lokal nivå. Den empiriska studien bygger på intervjuer med företrädare för myndigheter och andra aktörer på olika nivåer inom integrationsområdet. Fallstudier av lokalt utvecklingsarbete har genomförts i fyra kommuner.

Avhandlingen visar att styrningen baserad på icke-tvingande mekanismer hade svårt att få genomslag när den stod i konflikt med etablerade arbetssätt och professionella normer. Den har också inneburit vaga och svårförenliga riktlinjer för arbetet på lokal nivå. Inom det lokala flyktingmottagandet har utvecklingsarbetet karaktäriserats av erfarenhetsutbyte, jämförelser och en vilja till gemensamt lärande inom ramen för professionella nätvek. Denna typ av samverkan har bidragit till ökad likformighet, eller isomorfism, inom de lokala insatserna, vilket står i kontrast till målet om ett mer differentierat och flexibelt program.

Abstract [en]

This thesis examines the impact and significance of governance and inter-organizational collaboration in the policy area of local refugee reception and immigrant integration in Sweden. The study focuses on how local actors respond to institutional pressures to engage in collaborative efforts in order to make service provision more differentiated and more orientated towards employment. The aim also is to contribute to the theoretical understanding of ‘governance failure’ and the multiplicity of outcomes that are possible when non-coercive mechanisms are applied rather than formal ‘command-and-control’. The empirical study is based on interviews with representatives from agencies involved at different levels. At the local level, case studies of integration programme development were carried out in four municipalities.

The analysis shows that the governance strategies, based on non-coercive mechanisms, had a limited significance because they were in conflict with professional norms and practices at the local level of service provision. They also failed to provide more detailed guidance on how the differentiated services should be realized in practice. Instead, programme development at the local level was characterized by collaborative learning and imitation in professional networks, or ‘communities of practice’. This type of collaboration contributed to processes of increased homogenization, or isomorphism, which stands in contrast to the goal of a more de-standardized and flexible programme.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012. p. 239
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 562
Keywords
Integration policy, refugee reception, governance, institutions, networks, professional norms, isomorphism, public administration, Integrationspolitik, flyktingmottagande, styrning, institutioner, nätverk, professionella normer, isomorfism, offentlig förvaltning
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-84838 (URN)978-91-7519-778-4 (ISBN)
Public defence
2012-11-07, K3, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2012-10-24 Created: 2012-10-24 Last updated: 2019-12-08Bibliographically approved
Qvist, M. (2011). Anpassad introduktion. Invandrare & minoriteter, 38(4), 25-28
Open this publication in new window or tab >>Anpassad introduktion
2011 (Swedish)In: Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 38, no 4, p. 25-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Introduktionens roll, målsättning och ledning av den lokala verksamheten måste bli tydlig. Individualiseringen kräver att programmen anpassas efter deltagarnas behov, arbetsmarknadens krav och de lokala förutsättningarna

Keywords
integrationspolitik, introduktion, arbetslinjen, nyanlända
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77354 (URN)
Available from: 2012-05-11 Created: 2012-05-11 Last updated: 2012-05-22
Suter, B. & Qvist, M. (2011). The National Policy Frame for the Integration of Newcomers: The Swedish Case. International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Open this publication in new window or tab >>The National Policy Frame for the Integration of Newcomers: The Swedish Case
2011 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

While integration policies as such are not new, and in some countries date back to the 1980s and beyond, there have been important shifts in the debates on integration and in related re-configurations of integration policymaking in the past decade or so. One of the main recent trends is the linkage of integration policy with admission policy and the related focus on recent immigrants. A second trend is the increasing use of obligatory integration measures and integration conditions in admission policy, and third, integration policymaking is increasingly influenced by European developments, both through vertical (more or less binding regulations, directives etc.) and through horizontal processes (policy learning between states) of policy convergence.

An increasing number of EU Member States have, in fact, adopted integration related measures as part of their admission policy, while the impact of such measures on integration processes of immigrants is far less clear. In addition, Member States' policies follow different, partly contradictory logics, in integration policy shifts by conceptualising (1) integration as rights based inclusion, (2) as a prerequisite for admission residence rights, with rights interpreted as conditional, and (3) integration as commitment to values and certain cultural traits of the host society.

The objective of PROSINT is to evaluate the impact of admission related integration policies on the integration of newcomers, to analyse the different logics underlying integration policymaking and to investigate the main target groups of compulsory and voluntary integration measures.

The project investigated different aspects of these questions along five distinct workpackages,. These analysed (1) the European policy framework on migrant integration (WP1), (2) the different national policy frameworks for the integration of newcomers in the 9 countries covered by the research (WP2), the admissionintegration nexus at the local level in studied in 13 localities across the 9 countries covered by the research (WP3), the perception and impacts of mandatory prearrival measures in four of the nine countries covered (WP4) and a methodologically oriented study of the impact of admission related integration measures (WP5).

The countries covered by the project were Austria, the Czech Republic, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Apart from individual cases project reports generally cover the period until end of 2010.

Place, publisher, year, edition, pages
International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), 2011. p. 17
Keywords
integration policy, migration-integration nexus, Sweden
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77355 (URN)
Projects
Promoting Sustainable Policies for Integration (PROSINT)
Available from: 2012-05-11 Created: 2012-05-11 Last updated: 2012-11-27Bibliographically approved
Qvist, M. (2010). Att förändra inifrån?: Utvecklingscoacher och samarbete mellan näringsliv och introduktion för nyanlända i Sörmland. Nyköping: Länsstyrelsen i Södermanland
Open this publication in new window or tab >>Att förändra inifrån?: Utvecklingscoacher och samarbete mellan näringsliv och introduktion för nyanlända i Sörmland
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nyköping: Länsstyrelsen i Södermanland, 2010
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60575 (URN)
Projects
Utvärdering av Sörmlandslinjen
Available from: 2010-10-20 Created: 2010-10-20 Last updated: 2011-01-19
Qvist, M. (2010). Utveckling genom regional samverkan?: Insatser för arbete och entreprenörskap inom introduktionen för nyanlända invandrare i Sörmland. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Utveckling genom regional samverkan?: Insatser för arbete och entreprenörskap inom introduktionen för nyanlända invandrare i Sörmland
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet Sörmlandslinjen har handlat om att utveckla nya metoder och samverkansformer inom introduktionen för nyanlända invandrare och inom insatserna för asylsökande i Södermanlands län. Ambitionen har varit att skapa en regional plattform för detta utvecklingsarbete. Projektet innefattar både insatser för att underlätta arbetsmarknadsetablering och hälsofrämjande aktiviteter. Denna processutvärdering har genomförts parallellt med projektet och studerar tre centrala delar:

  1. Den övergripande samverkansprocessen inom projektet.
  2. Insatser för matchning, kartläggning och utveckling av arbetsmarknadsinsatser där två utvecklingscoacher med bakgrund som företagare anställdes gemensamt av de medverkande kommunerna.
  3. Insatser för att föra in företagande och entreprenörskap som en del av introduktionen.

Kopplingen mellan den regionala samverkan och det lokala utvecklingsarbetet har ägnats särskild uppmärksamhet i analysen och två av de deltagande kommunerna i projektet har valts ut som fokuskommuner vad gäller de lokala insatserna, Eskilstuna och Katrineholm.

Insatsen med utvecklingscoacherna har framförallt varit inriktad på att utveckla den kommunala introduktionsverksamheten. Matchningsarbetet i projektet har däremot varit relativt begränsat. Coachernas arbete har bl.a. resulterat i att kommunerna har startat upp projekt mot arbetsplatsförlagd SFI, påbörjat utvecklingsarbete kring kartläggning, genomfört företagsbesök och behovskartläggning, seminarium om jämställdhet, börjat med könsuppdelad statistik och att man har fått igång diskussioner om avvägningen mellan utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Insatsen har dock fungerat något bättre i Katrineholm än i Eskilstuna. Det finns flera förklaringar till detta. Konceptet fungerade bättre i en mindre och plattare förvaltning där coachen kunde befinna sig på ett slags mellannivå med kontakt med såväl ledning som direkt med deltagarna. Det fanns också en större oenighet och oklarhet vad gäller coachens roll och mandat i Eskilstuna än i Katrineholm, där man klargjorde förväntningarna i ett tidigare skede. Coachernas insatser utgjorde dessutom ett slags delprojekt eller ”projekt i projektet” och det har funnits problem med en oklar ansvarsfördelning mellan Sörmlandslinjen och delprojekten.

Insatsen med coacherna var nära kopplad till idén om ”anställningsbarhet” medan insatsen mot att göra entreprenörskap till en del av introduktionen handlade om att underlätta för de nyanlända att själva starta företag. ALMI/IFS skulle genomföra en utbildning i företagande med SFI-deltagarna i kommunernas introduktion. Detta har också genomförts men man har varit tvungna att anpassa  konceptet efter hand då utbildningen var på en för svår språknivå inledningsvis. I Katrineholm gick man över till att genomföra detta som ett informationstillfälle inom samhällsinformationen. I Eskilstuna lade man också in informationstillfällen men lyckades även genomföra utbildningar för dem som anmälde intresse. Insatsen har inneburit att företagande numera är en del av samhällsinformationen i båda kommunerna och har bidragit till en ökning av antalet rådgivningstillfällen. Detta har resulterat i 47 affärsplaner och bidragit till att 18 nya företag har startats av nyanlända under projektperioden. Rådgivarna på ALMI betonar dock att detta främst är en långsiktig informationsinsats där deltagarna ska få information om företagande tidigt och om var de kan vända sig om de vill starta företag i framtiden.

Samverkan på den regionala nivån har bidragit till erfarenhetsutbyte och att knyta kontakter mellan de deltagande parterna. Projektets organisation och de samverkanskonstellationer som skapats regionalt har dock haft svårt att överbrygga avståndet mellan lokal och regional nivå. Det har funnits en brist på delaktighet och en avsaknad av identifikation med projektet från de olika projektparternas sida. Mycket av det regionala arbetet har legat på Länsstyrelsen som har varit ensam projektägare och ledare av projektet. Projektet kunde ha dragit fördel av en organisation som på ett bättre sätt hade speglat de i hög grad horisontella relationerna som i grunden präglar detta område, exempelvis genom fler partssammansatta organ med tydligare mandat och en mer gemensam ansvarsfördelning. Det finns i detta avseende ett behov av att stärka delaktigheten och underifrånperspektivet i den regionala samverkan. Viktiga slutsatser kring denna problematik och svårigheterna med att adressera en så bred uppsättning frågor har dock redan dragits och projektet har inneburit stora möjligheter till lärande. Det finns goda skäl att, i linje med senare initiativ (t.ex. GNOT-projektet), vidareutveckla den regionala samverkan mot mer avgränsade områden och i mer specialiserade konstellationer. Det finns en relativt stor samsyn kring vikten av att bredda samverkan med aktörer från exempelvis näringsliv och civilsamhälle. Mer avgränsade samarbetskonstellationer, med den gemensamma regionala överenskommelsen som bas, bör även kunna underlättainkluderingen av nya parter i det regionala samarbetet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010. p. 53
Series
ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, ISSN 1651-8306 ; 36
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-65872 (URN)
Available from: 2011-02-23 Created: 2011-02-23 Last updated: 2011-02-23Bibliographically approved
Qvist, M. (2008). Collaborative Efforts for Labour Market Integration?: Implementation of Introduction Programmes in Sweden. Paper presented at XV NOPSA Conference, Tromsø 2008.
Open this publication in new window or tab >>Collaborative Efforts for Labour Market Integration?: Implementation of Introduction Programmes in Sweden
2008 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

In this paper theories of network governance are applied to the area of immigrant integration in Sweden, and the coordination of introduction programmes for newly arrived immigrants, to be more precise. With a pronounced goal of getting people employed, introduction programmes and similar efforts aim to enhance social inclusion through employment. These efforts are characterized by major interdependencies between public actors, governmental levels, and between state, civil society and market actors. Recently, central agencies have responded to the coordination problems plaguing this area for decades with initiating voluntary cooperation at different administrative levels. These arrangements were to include both state and municipal actors as well as NGO:s, unions and market organizations. Although successful in the sense that the strategy has been adopted in many regions and municipalities, coordination problems remain, participation from external actors is low and cooperation is hampered. The aim of the paper is to analyze some of the institutional conditions for managing through networks in this type of context. Network governance, here, is analyzed from a sociological institutional perspective.

Keywords
integration policy, network governance, collaboration, institutional theory
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60573 (URN)
Conference
XV NOPSA Conference, Tromsø 2008
Available from: 2012-06-13 Created: 2010-10-20 Last updated: 2012-06-13Bibliographically approved
Qvist, M. (2008). Managing Immigrant Integration in the Welfare State: Post-NPM Strategies, Past Reforms and the Institutionalized Context. Paper presented at ECPR Joint Sessions, Rennes 2008.
Open this publication in new window or tab >>Managing Immigrant Integration in the Welfare State: Post-NPM Strategies, Past Reforms and the Institutionalized Context
2008 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-60574 (URN)
Conference
ECPR Joint Sessions, Rennes 2008
Available from: 2010-10-20 Created: 2010-10-20 Last updated: 2010-11-12
Qvist, M. (2008). Samordnat mottagande?: Styrnings- och samordningsprocesser inom introduktion och flyktingmottagande. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Samordnat mottagande?: Styrnings- och samordningsprocesser inom introduktion och flyktingmottagande
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Denna studie handlar om styrning och samordning av introduktion och mottagande i Sverige. Den fokuserar på relationen mellan central myndighetsnivå och det lokala mottagandet och genomförandet av introduktionsinsatser. En övergripande frågeställning för studien är hur den mer informella, informations- och dialogbaserade form av styrning som är utmärkande för den svenska kontexten påverkar den lokala verksamheten. Denna form av styrning borde, i kontrast till de mer hierarkiska styrformer som nu blir allt vanligare på detta område internationellt, kunna innebära en receptiv form av styrning med ett tydligt underifrånperspektiv där lokala problembilder beaktas, men vilken vägledning är det som ges och finns det möjligheter att påverka förutsättningarna på lokal nivå? Och hur, om alls, kommer den generella betoningen på arbete till uttryck i den lokala verksamheten?

Studien har genomförts under en period som kännetecknas av en kraftig ökning av mottagandet i kommunerna (2006-2007). Den stora ökningen under 2006 berodde till stor del på en tillfällig lag om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut som infördes inför ikraftträdandet av den nya utlänningslagen. En annan orsak till det ökade mottagandet, och att ökningen har bestått, är konflikten i Irak. Ökningen är den största sedan det stora mottagandet i mitten på 90-talet med anledning av kriget på Balkan, vilket innebär att frågan om kommunmottagande och statens roll avseende fördelning och bosättning ställs på sin spets, liksom förmågan att samordna insatser för den första tiden. Förutom arbetet med förhandlingar om mottagande behandlar studien den samverkansstrategi som lanserades 2001 i form av den centrala överenskommelsen om utveckling av introduktionen (Integrationsverket m.fl. 2006). Detta var ett övergripande policydokument och samtidigt en plattform för samverkan mellan olika berörda myndigheter på central nivå. Målet för detta arbete var att motsvarade överenskommelser skulle komma till stånd på regional och lokal nivå mellan berörda parter. Detta har också skett i relativt stor omfattning, 2006 fanns det regionala överenskommelser i 16 län och ca 100 av landets flyktingmottagande kommuner (Integrationsverket ÅR 2006).

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2008. p. 103
Series
ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies, ISSN 1101-7570 ; 27
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-51378 (URN)
Available from: 2009-10-29 Created: 2009-10-29 Last updated: 2009-10-30Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications