liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Puskás, Tünde
Alternative names
Publications (10 of 22) Show all publications
Puskás, T. & Andersson, A. (2019). Keeping Education Non-Confessional While Teaching Children about Religion. Religion & Education, 46(3), 382-399
Open this publication in new window or tab >>Keeping Education Non-Confessional While Teaching Children about Religion
2019 (English)In: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 46, no 3, p. 382-399Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The paper explores how in a Swedish preschool with a religious profile teachers balance between keeping education non-confessional and teaching about a tradition with religious roots. In this paper, the focus is on how and why the secular and religious narratives are intertwined in a play that aims to teach children about why Easter is celebrated. Theoretically we combine Grimmitt's theoretical concepts of learning about and learning from religion with Smart's analytical framework. The analysis reveals that through translating between the secular and religious narratives the play offered an opportunity to learn both about and from religion.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
non-confessional, preschool with a religious profile, teaching about a religious tradition
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156372 (URN)10.1080/15507394.2019.1590940 (DOI)
Funder
Swedish Research Council, 721-2014-2397
Available from: 2019-04-18 Created: 2019-04-18 Last updated: 2020-03-25Bibliographically approved
Puskás, T. & Andersson, A. (2018). Preschool teachers as keepers of traditions and agents of change. Early years
Open this publication in new window or tab >>Preschool teachers as keepers of traditions and agents of change
2018 (English)In: Early years, ISSN 0957-5146, E-ISSN 1472-4421Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

According to the Swedish Preschool Curriculum, one of the tasks of the preschool is to pass on a cultural heritage, its values, traditions and history, language and knowledge, from one generation to the next. The formulation indicates that cultural heritage plays an important role in defining the tasks of preschool teachers as far as the transmission of cultural norms is concerned.

The aim of the overall study was to explore how Swedish preschool teachers implement and reflect on the task of transmitting a cultural heritage. This paper has its focus on how a particular cultural tradition, Easter, is celebrated in two preschools.

The empirical data consists of 227 min video data from two preschools. The video data were analysed through qualitative content analysis with a focus on how different semiotic resources, actions and artefacts are used to perform Easter.

The different modes of enacting traditions are used as instruments of socialisation into a cultural heritage as well as means of actualisation of a preschool pedagogy. While preschool teachers can be seen as agents of change who challenge some of the ways of celebrating a tradition, they are also agents of national reproduction. Thus, the teachers both enact the curriculum and build a bricolage of elements, some of which represent continuity, while others represent change.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
Cultural heritage, preschool teachers, bricolage, intertextuality, Easter traditions
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154487 (URN)10.1080/09575146.2018.1515892 (DOI)
Available from: 2019-02-15 Created: 2019-02-15 Last updated: 2019-02-22Bibliographically approved
Puskás, T. (2018). Språkpolicy på samhällsnivå och i praktiken. In: Polly Björk-Willén (Ed.), Svenska som andraspråk i förskolan: (pp. 142-155). Stockholm: Natur och kultur, sidorna 142-155
Open this publication in new window or tab >>Språkpolicy på samhällsnivå och i praktiken
2018 (Swedish)In: Svenska som andraspråk i förskolan / [ed] Polly Björk-Willén, Stockholm: Natur och kultur, 2018, Vol. sidorna 142-155, p. 142-155Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018
Keywords
Tvåspråkighet hos barn, Förskolan
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-164027 (URN)9789127822740 (ISBN)
Available from: 2020-03-02 Created: 2020-03-02 Last updated: 2020-03-02Bibliographically approved
Puskas, T. & Ålund, A. (2015). Ethnicity: the complexity of boundary creation and social differentiation. In: Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard (Ed.), International migration and ethnic relations: critical perspectives (pp. 13-37). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Ethnicity: the complexity of boundary creation and social differentiation
2015 (English)In: International migration and ethnic relations: critical perspectives / [ed] Magnus Dahlstedt and Anders Neergaard, London: Routledge, 2015, p. 13-37Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2015
Series
Routledge advances in sociology ; 148
Keywords
Etnicitet
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-119091 (URN)978-1-138-78872-5 (ISBN)
Available from: 2015-06-09 Created: 2015-06-09 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Björk-Willén, P., Puskás, T. & Bylund, A. (2013). Flera språk i förskolan: teori och praktik. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Flera språk i förskolan: teori och praktik
2013 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Förskolepersonal i landets förskolor kommer i kontakt med allt fler barn och föräldrar som talar ett annat modersmål än svenska. Eftersom majoriteten av förskolepersonalen i första hand talar svenska uppstår många frågor och funderingar kring hur man ska kunna följa läroplanens direktiv. Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Dessutom säger skollagen att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Det här stödmaterialet handlar om språkutveckling och språkande i förskolor där barn talar två eller flera språk till vardags. Syftet med materialet är emellertid inte att ge några färdiga metoder, eftersom det inte finns några enkla svar på frågan hur man ska stödja barns tvåspråkiga eller flerspråkiga utveckling i förskolan. Avsikten är snarare att diskutera hur barns flerspråkiga utveckling kan främjas i förskolan. Ökad kunskap om språkutveckling och språkanvändning kan dessutom ge förskolepersonal redskap för det fortsatta arbetet med barns språkande. Varje förskola är unik i sin sammansättning av vuxna och barn, och därför är det viktigt att varje arbetslag arbetar utifrån sina särskilda förutsättningar.

Stödmaterialet tar avstamp i läroplanens språkutvecklingsrelaterade mål, men gör inget anspråk på att vara allomfattande. Materialet lyfter däremot olika aspekter av hur förskolan kan uppmärksamma, stödja och uppmuntra barns flerspråkiga utveckling. Samtidigt poängteras särskilt, eftersom förskolan huvudsakligen är en svenskspråkig domän, att det är viktigt att förskolepersonalen har kunskaper om såväl flerspråkighet i allmänhet som barns andraspråksutveckling i synnerhet för att kunna skapa en stimulerande språkmiljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2013. p. 84
Series
Stödmaterial / Skolverket, ISSN 1651-9787
Keywords
Multilingualism in children, Education, Preschool, Flerspråkighet hos barn, Förskolan
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97009 (URN)978-91-7559-041-7 (ISBN)
Available from: 2013-09-02 Created: 2013-09-02 Last updated: 2017-08-17Bibliographically approved
Gruber, S. & Puskás, T. (2013). Förskolan i det mångkulturella samhället: Från invandrarbarn till flerspråkiga barn (1ed.). In: Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (Ed.), Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag: (pp. 24-44). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förskolan i det mångkulturella samhället: Från invandrarbarn till flerspråkiga barn
2013 (Swedish)In: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag / [ed] Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás, Stockholm: Liber, 2013, 1, , p. 167p. 24-44Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag belyser hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik. Med hjälp av empiriska nedslag analyseras vardagliga händelser, aktiviteter och interaktioner. Situationer med bland annat lek, samtal och rekrytering tas upp och problematiseras. Boken behandlar också viktiga perspektiv och begrepp inom området och beskriver hur det mångkulturella uppdraget har förändrats över tid. Genom att fokusera på förskollärarnas arbete och de ideologiska och didaktiska dilemman som kan uppstå rörande barns flerspråkighet och integration vill författarna skapa reflektion och kritisk diskussion om förskolans uppdrag i ett mångkulturellt samhälle.Boken vänder sig framför allt till studerande vid förskollärarprogrammet och till anställda i förskolan, men är även av intresse för tjänstemän och politiker med ansvar för förskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013. p. 167 Edition: 1
Keywords
Multilingualism in children, Diversity in the workplace, Multiculturalism, Mångfald i förskolan, Kulturell mångfald, Flerspråkighet hos barn
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97007 (URN)9789147100255 (ISBN)
Available from: 2013-09-02 Created: 2013-09-02 Last updated: 2015-04-13Bibliographically approved
Björk-Willén, P., Gruber, S. & Puskás, T. (2013). Förskolan som nationell välfärdsinstitution: perspektiv och begrepp (1ed.). In: Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (Ed.), Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag: (pp. 11-23). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förskolan som nationell välfärdsinstitution: perspektiv och begrepp
2013 (Swedish)In: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag / [ed] Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás, Stockholm: Liber, 2013, 1, p. 11-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013 Edition: 1
Keywords
etnicitet, förskola, samtalsanalys
National Category
Humanities Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-129896 (URN)9789147100255 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 721-2008-4820
Available from: 2014-04-09 Created: 2014-04-09 Last updated: 2015-05-05Bibliographically approved
Björk-Willén, P., Gruber, S. & Puskás, T. (Eds.). (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag belyser hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik. Med hjälp av empiriska nedslag analyseras vardagliga händelser, aktiviteter och interaktioner. Situationer med bland annat lek, samtal och rekrytering tas upp och problematiseras. Boken behandlar också viktiga perspektiv och begrepp inom området och beskriver hur det mångkulturella uppdraget har förändrats över tid. Genom att fokusera på förskollärarnas arbete och de ideologiska och didaktiska dilemman som kan uppstå rörande barns flerspråkighet och integration vill författarna skapa reflektion och kritisk diskussion om förskolans uppdrag i ett mångkulturellt samhälle.Boken vänder sig framför allt till studerande vid förskollärarprogrammet och till anställda i förskolan, men är även av intresse för tjänstemän och politiker med ansvar för förskolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013. p. 167 Edition: 1
Series
Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
Keywords
Diversity in the workplace, Diversity in the workforce, Multiculturalism, Multilingualism in children, Mångfald i förskolan, Kulturell mångfald, Flerspråkighet hos barn
National Category
Social Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97031 (URN)978-91-4710-025-5 (ISBN)91-47-10025-7 (ISBN)
Available from: 2013-09-03 Created: 2013-09-03 Last updated: 2015-05-05Bibliographically approved
Gruber, S., Björk-Willén, P. & Puskas, T. (Eds.). (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag belyser hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik. Med hjälp av empiriska nedslag analyseras vardagliga händelser, aktiviteter och interaktioner. Situationer med bland annat lek, samtal och rekrytering tas upp och problematiseras. Boken behandlar också viktiga perspektiv och begrepp inom området och beskriver hur det mångkulturella uppdraget har förändrats över tid. Genom att fokusera på förskollärarnas arbete och de ideologiska och didaktiska dilemman som kan uppstå rörande barns flerspråkighet och integration vill författarna skapa reflektion och kritisk diskussion om förskolans uppdrag i ett mångkulturellt samhälle.Boken vänder sig framför allt till studerande vid förskollärarprogrammet och till anställda i förskolan, men är även av intresse för tjänstemän och politiker med ansvar för förskolan

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013. p. 167 Edition: 1
Keywords
etnicitet, förskola, mångkulturalism, nation, språk
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-116474 (URN)9789147100255 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, dnr 721-2008-4820
Available from: 2015-03-26 Created: 2015-03-26 Last updated: 2017-12-08
Puskás, T. (2013). Språk och flerspråkighet i förskolan: ideologiska dilemman och vardagspraktik (1ed.). In: Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás (Ed.), Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag: (pp. 45-70). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Språk och flerspråkighet i förskolan: ideologiska dilemman och vardagspraktik
2013 (Swedish)In: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag / [ed] Polly Björk-Willén, Sabine Gruber, Tünde Puskás, Stockholm: Liber, 2013, 1, p. 45-70Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag belyser hur personal, barn och föräldrar hanterar etnisk och språklig mångfald i förskolans praktik. Med hjälp av empiriska nedslag analyseras vardagliga händelser, aktiviteter och interaktioner. Situationer med bland annat lek, samtal och rekrytering tas upp och problematiseras. Boken behandlar också viktiga perspektiv och begrepp inom området och beskriver hur det mångkulturella uppdraget har förändrats över tid. Genom att fokusera på förskollärarnas arbete och de ideologiska och didaktiska dilemman som kan uppstå rörande barns flerspråkighet och integration vill författarna skapa reflektion och kritisk diskussion om förskolans uppdrag i ett mångkulturellt samhälle.Boken vänder sig framför allt till studerande vid förskollärarprogrammet och till anställda i förskolan, men är även av intresse för tjänstemän och politiker med ansvar för förskolan

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2013 Edition: 1
Keywords
Multilingualism in children, Diversity in the workplaceDiversity in the workforce, Multiculturalism, Mångfald i förskolan, Kulturell mångfald, Flerspråkighet hos barn
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97008 (URN)9789147100255 (ISBN)
Available from: 2013-09-02 Created: 2013-09-02 Last updated: 2015-04-13Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications