liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ullman, Harald
Publications (10 of 11) Show all publications
Ullman, H. (2010). Heta arbeten och Juridiken. Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige
Open this publication in new window or tab >>Heta arbeten och Juridiken
2010 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok är utformad som ett komplement till läroboken Brandfarliga Heta Arbeten. Här behandlas frågor av juridisk karaktär där det har visat sig finnas ett behov av ytterligare information och klarlägganden.

Det skadeståndsrättsliga ansvar som normalt uppstår med anledning av en brand till följd av heta arbeten behandlas i boken liksom det straffrättsliga ansvar som ett vårdslöst beteende kan leda till.

Några grundläggande försäkringsfrågor tas upp så att samspelet mellan ansvar och försäkring blir belyst. Hit hör bland annat de problem som har att göra med att två eller flera försäkringar gäller för en och samma skada. Boken är författad av Harald Ullman, professor i försäkringsrätt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige, 2010. p. 62
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74390 (URN)978-91-71444-01-1 (ISBN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25 Last updated: 2013-04-25Bibliographically approved
Ullman, H. (2010). Strikt ansvar utan stöd av lag. Särskilt om det s.k. farlighetsansvaret. Juridisk tidskrift (3), 613-623
Open this publication in new window or tab >>Strikt ansvar utan stöd av lag. Särskilt om det s.k. farlighetsansvaret
2010 (Swedish)In: Juridisk tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 613-623Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitet, 2010
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63230 (URN)
Available from: 2010-12-13 Created: 2010-12-13 Last updated: 2010-12-27
Ullman, H., Bengtsson, B. & Unger, S. (2009). Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden. Stockholm: Jure förlag
Open this publication in new window or tab >>Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
2009 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Preskription och reklamation”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure förlag, 2009. p. 170
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63229 (URN)978-91-7223-378-2 (ISBN)
Available from: 2010-12-14 Created: 2010-12-13 Last updated: 2010-12-14Bibliographically approved
Ullman, H., Bengtsson, B., Johansson, S. O., Lindell-Frantz, E., Nydrén, B., Radetzki, M. & van der Sluijs, J. (2009). Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring - i teorin och i praktiken (1ed.). In: Uppsatser om försäkringsavtalslagen: (pp. 273). Stockholm: Jure förlag
Open this publication in new window or tab >>Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring - i teorin och i praktiken
Show others...
2009 (Swedish)In: Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Stockholm: Jure förlag , 2009, 1, p. 273-Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den nya försäkringsavtalslagen fört med sig.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure förlag, 2009 Edition: 1
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63228 (URN)978-91-7223-359-1 (ISBN)
Available from: 2010-12-13 Created: 2010-12-13 Last updated: 2013-05-15Bibliographically approved
Ullman, H. (2008). Kan miljörisker försäkras?. Nordisk Försäkringstidskrift, 3, 1
Open this publication in new window or tab >>Kan miljörisker försäkras?
2008 (Swedish)In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 2001-1741, Vol. 3, p. 1-Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Försäkringsföreningen, 2008
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74374 (URN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25
Bengtsson, B. & Ullman, H. (2008). Produktansvaret: [en översikt] (4ed.). Uppsala: Iustus
Open this publication in new window or tab >>Produktansvaret: [en översikt]
2008 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Frågan vilket ansvar som gäller för produktskador, mot medkontrahenter och mot tredje man, har varit ett klassiskt civilrättsligt problem. rättsläget var länge oklart, både i Sverige och i andra länder. I Sverige fick vi den 1 januari 1993 den s.k. produktansvarslagen (PAL). Denna lag föreskriver ett strängare skadeståndsansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen - ansvaret är på viktiga punkter strikt. I denna bok presenteras en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som en levererad vara orsakat på en person eller på annan egendom än den levererade. En översikt görs även av produktansvarsförsäkringar samt lagstiftning rörande produktsäkerheten.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus, 2008. p. 109 Edition: 4
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74381 (URN)978-91-7678-687-1 (ISBN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25 Last updated: 2013-05-21Bibliographically approved
Ullman, H. (2008). Skadebegreppets gränszoner. Nordisk Försäkringstidskrift, 89(1), 34-44
Open this publication in new window or tab >>Skadebegreppets gränszoner
2008 (Swedish)In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 2001-1741, Vol. 89, no 1, p. 34-44Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Försäkringsföreningen, 2008
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74373 (URN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25 Last updated: 2012-02-02
Ullman, H. (2006). Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal: version II. Uppsala: Iustus
Open this publication in new window or tab >>Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal: version II
2006 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Kan kommersiella risker försäkras? Har avtalsparterna i ett kommersiellt köpavtal eller entreprenadavtal var för sig eller gemensamt möjligheten att skydda sig mot de skaderisker som hör ihop med avtalet? Hur ser samspelet mellan kommersiella avtal och försäkringsskyddet i företagsförsäkringen ut? Hur förhåller sig olika metoder för ansvarsfördelning till parternas försäkringsskydd? Och på vad sätt kan ett regresskrav från ett försäkringsbolag medföra en indirekt ansvarsfördelning mellan parterna? Dessa frågor är några av de grundläggande spörsmålen i boken. Denna bok är en ny, komprimerad och uppdaterad version av en akademisk avhandling med samma namn. Efter dessa ändringar är boken lämpad att användas som lärobok eller handbok

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus, 2006. p. 325
National Category
Law Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74388 (URN)91-7678-639-0 (ISBN)978-91767-8639-0 (ISBN)
Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25 Last updated: 2013-09-18Bibliographically approved
Ullman, H. (1999). Brandfarliga heta arbeten: - Lärobok för behörighetsutbildning. Stockholm: Brandskyddsföreningen
Open this publication in new window or tab >>Brandfarliga heta arbeten: - Lärobok för behörighetsutbildning
1999 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Brandskyddsföreningen, 1999
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74382 (URN)
Note
Senast utgiven 2009Available from: 2012-01-25 Created: 2012-01-25
Ullman, H. (1999). Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal. (Doctoral dissertation). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Open this publication in new window or tab >>Försäkring och ansvarsfördelning: om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal
1999 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis discusses the relationship between risks in commercial supply and construction contracts. on the one hand, and risk coverage via insurance, on the other hand. Despite the close link which, in fact, exists between companies' standard purchase agreements and the insurance they hold, few concrete signs of this can be seen. Most standard agreements in Swedish industry outside the building trade and the transport sector lack provisions requiring insurance to be effected by the parties involved.

The thesis analyses the existing combined business insurance from the standpoint of the sale of goods. The examination shows that the parties to a purchase agreement who take into account the scope for risk coverage offered by this insurance can select new principles for the division of liability Risks and risk coverage in CAR and EAR contracts are described in the thesis in order to show how a well-developed interaction between risk-taking and insurance cover can be achieved in standard contracts.

Different methods of apportioning risk between the parties to a contract are described, followed by a discussion of the links of these methods to insurance. The exclusion of liability in a standard contract can be assessed in the light of the existing insurance cover. The thesis sets out a number of examples of legal practice outside Sweden where an exclusion of liability has been judged to be unreasonable.

Contractual provisions about the obligation of a party to effect and make use of insurance has a bearing on the division of liability between the parties. On the other hand, the division of liability agreed by the parties affects their access to insurance cover.

An account is finally given of how the division of liability can be implemented through subrogation by the insurer against the party responsible.

The examination shows not only that commercial all risks insurance, machinery breakdown insurance and business interruption insurance has an important task to fulfil as a means of covering risks in commercial contracts, but also that the exclusion in liability insurance of pure financial loss is not practical. The parties to an agreement should specify to a greater degree what should be covered by their insurance contracts to avoid the risk of provisions relating to the obligation to effect insurance not having the intended effect. The limitation of liability exposure by a party through the use of exclusions of liability in a supply contract has proved to have littleeffect on the cost of insurance cover. On the other hand, increased risks in a contract can affect the cost of the insurance cover.

In conclusion, a description is given of how a new kid of all risks insurance could cover certain important losses relating to the sale of goods and that the liability insurance should also be extended to provide for the basic coverage required.

Greatly improved interaction between purchase risks and insurance is desirable. Such an interaction presupposes the development by the insurance companies of new and greatly simplified insurances.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1999. p. 537
Series
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, ISSN 0282-2040 ; 76
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-74384 (URN)91-7678-428-2 (ISBN)
Public defence
1999-11-24, hörsal 3, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, 09:15 (Swedish)
Available from: 2012-02-07 Created: 2012-01-25 Last updated: 2012-02-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications