liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Sandlund, Monica
Publications (8 of 8) Show all publications
Sandlund, M. (2014). Och medan vi jobbade sålde man ut vår skola!. In: Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg (Ed.), Dynamiska och komplexa miljöer: refektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman (pp. 105-113). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Open this publication in new window or tab >>Och medan vi jobbade sålde man ut vår skola!
2014 (Swedish)In: Dynamiska och komplexa miljöer: refektioner över pedagogiska praktiker : vänbok till Glenn Hultman / [ed] Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström, Kristina Hellberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2014, p. 105-113Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2014
Keywords
Skolan, Sverige
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114842 (URN)9789175192031 (ISBN)
Available from: 2015-03-05 Created: 2015-03-05 Last updated: 2015-03-05Bibliographically approved
Sandlund, M. & Andersson, I. (2011). Immigrant Teachers’ Struggle for Legitimacy at the Crossroads of Global Change. Paper presented at The 2011 conference of the ESREA research network Between global and local: adult learning and development, Istanbul April 28–30, 2011.
Open this publication in new window or tab >>Immigrant Teachers’ Struggle for Legitimacy at the Crossroads of Global Change
2011 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
immigrant teacher
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78022 (URN)
Conference
The 2011 conference of the ESREA research network Between global and local: adult learning and development, Istanbul April 28–30, 2011
Available from: 2012-06-04 Created: 2012-06-04 Last updated: 2013-05-06
Sandlund, M. (2011). Inblickar i skolan: Lärare med utländsk bakgrund berättar. In: Solweig Eklund (Ed.), Läraryrkets interkulturella dimensioner: (pp. 43-49). Stockholm: Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet (6)
Open this publication in new window or tab >>Inblickar i skolan: Lärare med utländsk bakgrund berättar
2011 (Swedish)In: Läraryrkets interkulturella dimensioner / [ed] Solweig Eklund, Stockholm: Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet , 2011, no 6, p. 43-49Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet, 2011
Series
Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674 ; 6
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78025 (URN)978-91-978088-4-2 (ISBN)
Available from: 2012-06-04 Created: 2012-06-04 Last updated: 2013-07-12Bibliographically approved
Sandlund, M. (2011). Jag är till för alla elever - inte bara invandrarelever (1ed.). In: Gunnlög Bredänge & Åsa Cornelius (Ed.), All världens lärare i Sverige: Utländska lärares vidareutbildning. Stockholm: Stockholms universitets förlag
Open this publication in new window or tab >>Jag är till för alla elever - inte bara invandrarelever
2011 (Swedish)In: All världens lärare i Sverige: Utländska lärares vidareutbildning / [ed] Gunnlög Bredänge & Åsa Cornelius, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011, 1Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Vilka bärande principer bör gälla för en så blandad målgrupp? Vilka krav ställs på utbildningsanordnaren? Går det att individualisera? Den verksamhetsförlagda utbildningen blir ofta den utländska lärarens första möte med den svenska skolan – vad betyder det för VFU:s innehåll och utformning? Ett av lärarens främsta verktyg är språket. Hur ska det kunna vidareutvecklas under utbildningen? Hur kan den kompetens som de utländska lärarna representerar bäst tas till vara i den svenska skolan/förskolan? Vad säger skolledare och de fackliga organisationerna?

Denna antologi försöker besvara frågorna utifrån olika aspekter av ULVprojektet – Kompletterande utbildning för lärare med utländsk lärarutbildning. Förhoppningen är att antologin ska kunna bidra till att sprida kunskap om projektet och bidra till att den kompetens som de utländska lärarna har med sig kommer den svenska skolan/förskolan till del.

Boken riktar sig till bl.a. skolledare, politiker, fackliga företrädare, ULVstudenter, lärarutbildare med flera intresserade av ULV-projektet och mångfaldsfrågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011 Edition: 1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78021 (URN)
Available from: 2012-06-04 Created: 2012-06-04 Last updated: 2013-03-22Bibliographically approved
Sandlund, M. (2010). Lärare med utländsk bakgrund: Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Lärare med utländsk bakgrund: Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang
2010 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. Berättandet ses här som en handling och en dominerande uttrycksform för identitetsskapande. I avhandlingen lyfts sju lärare fram genom deras yrkeslivsberättelser om den svenska mångkulturella skolan. Studien är en longitudinell undersökning och empirin består av fjorton livsberättelseintervjuer som gjorts i två omgångar med ett till fyra års mellanrum. Med hjälp av livsberättelseansatsen som teoretisk och metodologisk utgångspunkt analyseras följande frågeställningar: Vilka yrkesethos framträder i lärarnas berättelser om möten och relationer i den svenska skolan? Vilka positioner intar och tillskrivs lärarna i sina berättelser? Hur gestaltas legitimitet i lärarnas berättelser? Resultatet diskuteras i relation till teorier och diskurser om skola, lärarprofession, mångkulturella/interkulturella intentioner samt sociala strukturer. Studien visar att lärarna gör identitetsframträdanden i sina berättelser gällande legitimitet. Detta sker genom konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion av yrkesethos. I avhandlingen framkommer indikationer på att det i skolan förutsätts att det är de utländska lärarna som ska anpassa sig efter rådande normer och att toleransen för alternativa förhållningssätt är begränsade. Lärarna positionerar sig i berättelserna genom att både acceptera och göra motstånd mot kraven på konformitet.

Abstract [en]

The aim of the dissertation is to contribute to an understanding of how immigrantteachers define and construct their identities in a new school context. The study isbased on a social constructional theory with the understanding that purpose iscreated through interaction with others. I see narratives as action and adominating form of expression for identity. In this thesis, seven immigrantteachers and their life stories about professional practices in the Swedishmulticultural education system are focused. The life story approach of studyingteachers´ practices has inspired analysis of the following issues: What kind ofprofessional identities do the teachers perform in their narratives about encountersand relationships in school? How do they position themselves in the stories andhow do others position them? How is legitimacy constructed in their stories?Conclusions from their professional life experiences are situated in Swedishschool contexts and are discussed together with theories and discourses aboutteaching as a profession, multicultural intentions, schools and social structures.The study shows diverse identity performances concerning legitimacy where theteachers perform different constructions, deconstructions, and reconstructions oftheir professional ethos. In the life stories, various positions of acceptance andresistance appear as answers to the demands of conformity.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010. p. 215
Series
Linköping Studies in Pedagogic Practices, ISSN 1653-0101 ; 15Linköping Studies in Behavioural Science, ISSN 1654-2029 ; 153
Keywords
Life stories, narratives, immigrant teacher, identity performances, professional ethos, positioning, legitimacy, multicultural education, intercultural intentions, Yrkeslivsberättelser, lärare med utländsk bakgrund, identitetsframträdanden, yrkesethos, positionering, legitimitet, den mångkulturella skolan, interkulturella intentioner
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-63279 (URN)978-91-7393-371-1 (ISBN)
Public defence
2010-06-11, I:101, Hus I, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (Swedish)
Supervisors
Available from: 2010-12-14 Created: 2010-12-14 Last updated: 2019-12-19Bibliographically approved
Sandlund, M. (2009). Skärningspunkten mellan den individuella berättelsen och strukturella villkor. Paper presented at Konferensen Livsberättelseforskning II, Malmö, 19-20 nov 2009..
Open this publication in new window or tab >>Skärningspunkten mellan den individuella berättelsen och strukturella villkor
2009 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78023 (URN)
Conference
Konferensen Livsberättelseforskning II, Malmö, 19-20 nov 2009.
Available from: 2012-06-04 Created: 2012-06-04 Last updated: 2012-06-11
Sandlund, M. (2008). Sierra – en lärare. Paper presented at Konferensen Livsberättelseforskning I, Karlstad, 20-21 nov 2008..
Open this publication in new window or tab >>Sierra – en lärare
2008 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78024 (URN)
Conference
Konferensen Livsberättelseforskning I, Karlstad, 20-21 nov 2008.
Available from: 2012-06-04 Created: 2012-06-04 Last updated: 2012-06-11
Sandlund, M. (1999). Mentoring in Teacher Education. Paper presented at TNTEE- konferens, Lissabon, maj 1999..
Open this publication in new window or tab >>Mentoring in Teacher Education
1999 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Mentoring
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78027 (URN)
Conference
TNTEE- konferens, Lissabon, maj 1999.
Available from: 2012-06-04 Created: 2012-06-04 Last updated: 2012-06-11
Organisations

Search in DiVA

Show all publications