liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 22) Show all publications
Ekman Burgman, L. & Wallsten, B. (2021). Should the Sludge Hit the Farm?: – How Chemo-Social Relations Affect Policy Efforts to Circulate Phosphorus in Sweden. Sustainable Production and Consumption, 27, 1488-1497
Open this publication in new window or tab >>Should the Sludge Hit the Farm?: – How Chemo-Social Relations Affect Policy Efforts to Circulate Phosphorus in Sweden
2021 (English)In: Sustainable Production and Consumption, ISSN 2352-5509, Vol. 27, p. 1488-1497Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article discerns why the substantial political efforts to increase circulation of nutrients in sewage sludge, and phosphorus in particular, have shown such meager results over the last twenty years in Sweden. We have analyzed stakeholders’ statements of opinions to four government-initiated inquiries, to decipher the chemo-social relations between stakeholders and phosphorus, and how these relations have transformed over time and made a difference in the policy process. In our analysis, we found five different relations: 1) a metabolic, 2) a purity, 3) a nutritional, 4) a marketable, and 5) a geopolitical. These relations connect actors, phosphorus and politics in different ways, and obstruct policymaking by creating tensions between political objectives, values and stakeholder positions. We observe how the extraction of phosphorus as a singular, marketable element to be sold for profit reasons on a global market, is increasingly favored in comparison to local eco-cycling of nutrients between farmers and consumers. We see this as a consequence of that the circular economy as a concept has replaced eco-cycle efforts in the Swedish policy debate. We conclude that if circular economy-initiatives are to be successfully implemented, they need to be informed by the current configuration of material flows that they wish to transform as well as the political implications of their efforts. So far, this has not been the case regarding sewage sludge in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2021
Keywords
Sewage sludge, Policy, Chemo-social relations, Circular economy, Phosphorus
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-174850 (URN)10.1016/j.spc.2021.03.011 (DOI)000674221200016 ()
Projects
Urban Refinery
Funder
Swedish Energy AgencySwedish Research Council, 2017–02142
Note

Funding: Swedish Energy Agency Research School on Energy Systems; Swedish Research CouncilSwedish Research CouncilEuropean Commission [2017-02142]

Available from: 2021-04-08 Created: 2021-04-08 Last updated: 2021-08-26Bibliographically approved
Krook, J., Wallsten, B., Svensson, N. & Anderberg, S. (2020). Urban mining: on the potential and multifaceted challenges of facilitating recycling of wire-based city infrastructure. In: Miguel Brandão, David Lazarevic, Göran Finnveden (Ed.), Handbook of the circular economy: (pp. 465-477). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Sidorna 465-477
Open this publication in new window or tab >>Urban mining: on the potential and multifaceted challenges of facilitating recycling of wire-based city infrastructure
2020 (English)In: Handbook of the circular economy / [ed] Miguel Brandão, David Lazarevic, Göran Finnveden, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, Vol. Sidorna 465-477, p. 465-477Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020
Keywords
Återvinning, Återanvändning, Infrastruktur
National Category
Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-172650 (URN)9781788972710 (ISBN)9781788972727 (ISBN)
Available from: 2021-01-15 Created: 2021-01-15 Last updated: 2021-01-15Bibliographically approved
Kaijser, A. & Wallsten, B. (2018). Att göra gruvpolitik underifrån: Urbergsgruppen och deltagandets dolda kostnader. In: Jonas Anshelm, Simon Haikola, Björn Wallsten (Ed.), Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar (pp. 125-149). Möklinta: Gidlunds förlag, sidor 125-149
Open this publication in new window or tab >>Att göra gruvpolitik underifrån: Urbergsgruppen och deltagandets dolda kostnader
2018 (Swedish)In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola, Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, Vol. sidor 125-149, p. 125-149Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2018
Keywords
Gruvor, Miljöpolitik
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161232 (URN)9789178443925 (ISBN)
Available from: 2019-10-24 Created: 2019-10-24 Last updated: 2019-10-24Bibliographically approved
Anshelm, J., Haikola, S. & Wallsten, B. (2018). Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering. In: Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten (Ed.), Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar (pp. 75-99). Möklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering
2018 (Swedish)In: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, p. 75-99Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Historiskt sett så kan relationen mellan det liberalt kapitalistiska systemet och miljön beskrivas som en dubbel rörelse mellan ett kontinuerligt ökande resursuttag och statens ökade befogenheter att administrera miljöförstörande verksamheter.148 En viktig faktor för ett förbättrat skydd av miljön har parallellt med den liberala kapitalismens framväxt varit allmänhetens miljömedvetenhet, som har satt press på staten att införa miljömässigt motiverade regleringar. Givet hur ett nyliberalt beslutsfattande ofta verkar avpolitiserande, dvs. det strävar efter samstämmighet mellan grupper och en ökad grad av formalisering av sakfrågorna, har det blivit allt svårare för civilsamhället att påverka politiken. Detta beror också på att miljölagstiftningen anpassas för att gynna det privata kapitalets intressen, samtidigt som besluten ofta förläggs till teknokratiska processer i vilka ansvaret för miljön blir diffust.149 Trots detta utmanas avpolitiseringen av kontinuerliga försök till återpolitisering. Kraven höjs på att ansvar utkrävs av de politiker vars beslut påverkar livsbetingelserna för lokalsamhällen och deras omgivningar, och på att andra intressen än dem som gynnas och skyddas av ett avpolitiserat beslutsfattande också beaktas och tillåts påverka den politiska dagordningen....

Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2018
Keywords
gruvpolitik, miljöpolitik, miljökontroverser, gruvor, Sverige, Gotland, Ojnareskogen
National Category
Other Humanities not elsewhere specified Other Social Sciences not elsewhere specified Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152675 (URN)9789178443925 (ISBN)
Available from: 2018-11-12 Created: 2018-11-12 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Haikola, S., Anshelm, J. & Wallsten, B. (2018). Politicizing environmental governance: A case study of heterogeneous alliances and juridical struggles around the Ojnare Forest, Sweden. Geoforum, 91, 206-215
Open this publication in new window or tab >>Politicizing environmental governance: A case study of heterogeneous alliances and juridical struggles around the Ojnare Forest, Sweden
2018 (English)In: Geoforum, ISSN 0016-7185, E-ISSN 1872-9398, Vol. 91, p. 206-215Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper we use a case of resistance towards a proposed limestone quarry in Sweden to raise certain theoretical points regarding environmental politicization. Departing from ideas about depoliticization and neoliberal environmental governance, we first analyze the case in terms of scaling-up of the local conflict through actor alliances, discourse coalitions and through the juridical process. We then discuss how this case may indicate effective ways to politicize areas that have been depoliticized through neoliberal environmental governance. Most particularly, the chosen case highlights how depoliticization may be reversed through the politicization of the very channels through which depoliticized forms of environmental governance occur, here the juridical, formalized and nominally neutral processes of environmental planning.

Keywords
environmental conflict, mineral politics, environmental protest, social movement
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-146968 (URN)10.1016/j.geoforum.2018.03.003 (DOI)000434000800022 ()
Projects
Den svenska gruvpolitikens omvandling – aktörer, möjliga världar och kontroverser
Funder
Swedish Research Council
Note

Funding agencies: Swedish Research Council

Available from: 2018-04-09 Created: 2018-04-09 Last updated: 2019-03-11
Anshelm, J., Haikola, S. & Wallsten, B. (Eds.). (2018). Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar. Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under 2000-talet har svensk gruvpolitik tagit plats som en av de mest omdebatterade och omstridda inhemska miljöfrågorna. Den har engagerat människor över hela landet och över institutionella gränser, från lokala aktionsgrupper, genom nybildade protestnätverk till statliga myndigheter och riksdagen. Kanske inte trots utan just på grund av gruvindustrins långa historia i Sverige har den visat sig kunna alstra politiska energier gällande frågor som i allra högsta grad har relevans för dagens och morgondagens samhälle. Det är frågor som gäller vårt samhälles relation till naturen, statens relation till samhället, och minoritetsgruppers och enskildas rättigheter i relation till staten.

Denna bok belyser genom fallstudier ett antal av de skärningspunkter där den statliga regleringen, den globala finans- och mineralmarknaden, samt lokala intressen, praktiker, förväntningar och farhågor har mötts och satt sin prägel på den svenska gruvpolitiken under 2000-talet. Tillsammans kan studierna läsas som ett vittnesmål om förnyade krav på statligt ansvarstagande för miljö, regional utveckling och ursprungsbefolkningsrättigheter i den långt drivna avregleringspolitikens tid.

Place, publisher, year, edition, pages
Gidlunds förlag, 2018. p. 282
Keywords
gruvpolitik, miljöpolitik, miljökontroverser
National Category
Humanities and the Arts Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152673 (URN)9789178443925 (ISBN)
Available from: 2018-11-12 Created: 2018-11-12 Last updated: 2020-11-20Bibliographically approved
Wallsten, B. (2018). Urkarnas värld: en politisk möjlighet till återvinning av infrastruktur. In: Jonas Anshelm, Simon Haikola, Björn Wallsten (Ed.), Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar (pp. 215-231). Möklinta: Gidlunds förlag, sidor 215-231
Open this publication in new window or tab >>Urkarnas värld: en politisk möjlighet till återvinning av infrastruktur
2018 (English)In: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola, Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, Vol. sidor 215-231, p. 215-231Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2018
Keywords
Gruvor, Miljöpolitik, Återvinning, Metaller
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161231 (URN)9789178443925 (ISBN)
Available from: 2019-10-24 Created: 2019-10-24 Last updated: 2019-10-24Bibliographically approved
Feiz, R., Broström, A., Heshmati, A., Hultman, M., Johansson, N., Lööf, H., . . . Wallsten, B. (2016). Avfall kan omvandlas till en ny resurs. Svenska Dagbladet
Open this publication in new window or tab >>Avfall kan omvandlas till en ny resurs
Show others...
2016 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, , p. 1Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Om gruv- och stålindustrin menar allvar med att öka det egna medvetandet om vad som är cirkulärt, så måste omställningen börja nu. Det skriver debattörer i en slutreplik om kalkbrytningen på Gotland. Publicerad 29 januari 2016

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016. p. 1
National Category
Environmental Engineering Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125198 (URN)
Available from: 2016-02-16 Created: 2016-02-16 Last updated: 2016-08-24Bibliographically approved
Feiz, R., Broström, A., Heshmati, A., Hultman, M., Johansson, N., Lööf, H., . . . Wallsten, B. (2016). Ojnareskogen en möjlighet för industrin. Svenska Dagbladet
Open this publication in new window or tab >>Ojnareskogen en möjlighet för industrin
Show others...
2016 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, , p. 1Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Ett Natura 2000-område på Gotland – som sätter stopp för kalkbrytning – kan öppna upp för en omställning av svensk basindustri. Kalk är viktig för industrin. Men mineralerna behöver inte nödvändigtvis tas från jordskorpan, skriver nio forskare.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2016. p. 1
National Category
Environmental Sciences Environmental Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125197 (URN)
Note

Artikel i tidskrift, Dagstidning (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published

Available from: 2016-02-16 Created: 2016-02-16 Last updated: 2016-08-24Bibliographically approved
Wallsten, B. & Krook, J. (2016). Urks and the Urban Subsurface as Geosocial Formation. Science, Technology and Human Values, 41(5), 827-848
Open this publication in new window or tab >>Urks and the Urban Subsurface as Geosocial Formation
2016 (English)In: Science, Technology and Human Values, ISSN 0162-2439, E-ISSN 1552-8251, Vol. 41, no 5, p. 827-848Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article investigates “urks”, i.e., disconnected parts of urban infrastructure that remain in their subsurface location. The reason for engaging in this topic is resource scarcity concerns, as urks contain large amounts of copper and aluminum that could be “mined” for the benefit of the environment.

Our starting point is that there is a certain non–stagnant capacity of waste–like entities such as urks and that their resistance to categorization is crucial to encapsulate their political potential (cf. Hawkins, 2006; Moore, 2012; Hird, 2013). We investigate how this indeterminate capacity has implications in terms of where future trajectories for urk recovery are conceivable.

The study is based on interviews with respondents from the infrastructure and waste sectors in Sweden. By stressing the relationship between urks and their geo–social subsurface surroundings, we use the respondents’ exploratory interpretations of urks to outline a spectrum of issues that should be further discussed for urks to become a matter of concern. The negotiation of these issues, we suggest, can be conceived of as a form of navigation along the perceived fault lines between actors and priorities, and they must be resolved for increased urk recovery to occur.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2016
National Category
Environmental Sciences Earth and Related Environmental Sciences Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122760 (URN)10.1177/0162243916634866 (DOI)000382579500003 ()
Note

The status of this article was previous Manuscript.

Funding agencies: Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS); Swedish Innovation Agency (VINNOVA); Aforsk Foundation

Available from: 2015-11-20 Created: 2015-11-20 Last updated: 2019-03-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1592-9667

Search in DiVA

Show all publications