liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Parmenius-Swärd, Suzanne
Alternative names
Publications (10 of 27) Show all publications
Johansson, M., Martinsson, B.-G. & Parmenius-Swärd, S. (Eds.). (2020). Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: bildning, utbildning, fortbildning. Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: bildning, utbildning, fortbildning
2020 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2020. p. 317
Series
Svenska med didaktisk inriktning
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-168486 (URN)9789179298449 (ISBN)
Available from: 2020-08-25 Created: 2020-08-25 Last updated: 2021-06-18Bibliographically approved
Nordenstam, A. & Parmenius-Swärd, S. (Eds.). (2019). Digitalt. Malmö: Svensklärarföreningen
Open this publication in new window or tab >>Digitalt
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Svensklärarföreningen, 2019. p. 211
Series
Svensklärarföreningens årsskrift ; 2018
Keywords
Digitalisering, Lärobjekt, Digital kompetens, Skolan, Svenska språket
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-166331 (URN)9789127457386 (ISBN)
Available from: 2020-06-11 Created: 2020-06-11 Last updated: 2022-04-13Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. (2018). Arbete med ämnesspecifika begrepp. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Arbete med ämnesspecifika begrepp
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel går igenom hur man under elevernas gymnasietid kan träna på använda ett specifikt ämnesspråk i de olika skrivhandlingarna beskriva,förklara, analysera och utredabegrepp, samtåterberätta, referera ochredogöraså att eleverna behärskar detta när mer komplexa vetenskapliga texter ska skrivas.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 13
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161494 (URN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. (2018). Att skriva vetenskaplig text. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Att skriva vetenskaplig text
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Varje deli denna modulhar tagit upp en aspekt av vetenskapligt skrivande och läsande och har försökt se det vetenskapliga ur flera olika perspektiv och synvinklar.Artiklarna har strävat efter att man som lärareska kunna betrakta den egna undervisningen i ämnet och få inspiration till antingen förändring av förhållningssätt och metoder, eller få inspiration och uppleva en styrka att fortsätta utvecklingen av den egna undervisningen.

Som tidigare angetts har också denna modul haft fokus på att alla elever ska lyckas med sina teoretiska gymnasiestudier och sin högskoleförberedelse. Detta låter sig inte göras utan målmedvetet arbete och stöd från lärare, handledare, skolbibliotekarier och andra stödfunktioner i skolan. Nedan följer en översikt över vad alla som är inkluderade i gymnasiearbetet och andra liknande typer av vetenskapligt förankrade arbeten kan tänka på närde ger stöd i elevernas skrivprocesser.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 9
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161497 (URN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. (2018). Forskningsprocessen – från tanke till färdig text. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Forskningsprocessen – från tanke till färdig text
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel handlar om den lite snåriga vägen till resultatet av en undersökning och hur resultat kan presenteras, således om vägen från att samla in ett material, göra analys, dokumentera analysen och till att presentera resultatet.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 11
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161496 (URN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. & Bommarco, B. (2018). Läsning, skrivande, samtal: Textarbete i svenska på gymnasiet (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Läsning, skrivande, samtal: Textarbete i svenska på gymnasiet
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Varje svensklärare har som sin uppgift att stödja och utveckla unga människors språk och genom läsning och samtal hjälpa till att vidga gränserna för deras omvärldsuppfattning. Det är en ansvarsfull uppgift som många gånger kan verka nästan omöjlig. I ämnesplanerna för gymnasieskolan ses arbetet med texter som det centrala i svenskämnet. Men vad innebär det att arbeta med texter? Hur kan man iscensätta aktiviteter som upplevs som meningsfulla, språkutvecklande, lustfyllda och kreativa och som samtidigt leder till kunskapsutveckling i språk och litteratur?I boken ger författarna en mängd förslag på undervisning som öppnar upp för litteraturläsning och samtal, de presenterar aktiviteter som utvecklar elevernas skrivande samt diskuterar frågor som rör respons och bedömning. Författarna anlägger ett dialogiskt och analytiskt perspektiv på lärande och språkutveckling och visar hur en genomtänkt teori kan ligga till grund för stimulerande undervisning. 


Den andra upplagan är uppdaterad med ytterligare aspekter på samtal om litteratur, vetenskapligt skrivande samt bedömning och betyg-­ sättning i svenskämnet.Läsning, skrivande, samtal inspirerar till förändring och utveckling av svenskundervisningen på gymnasiets studie- och yrkesförberedande program och vänder sig till såväl blivande som verksamma lärare i svenska.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018. p. 228 Edition: 2
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161479 (URN)9789144120805 (ISBN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. (2018). Språkliga strukturer i vetenskaplig text. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Språkliga strukturer i vetenskaplig text
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna del är att ni ska få stöd i att problematisera och diskutera språk och textfrågor som är relaterade till vetenskaplig text. Den vetenskapliga textens språk, form och funktion presenteras och analyseras, bland annat med hjälp av begreppet skrivhandling, vilket beskrivs genom utförliga exempel i artikeln.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: Skolverket, 2018. p. 12
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161492 (URN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. (2018). Strategier för vetenskapligt förhållningssätt. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Strategier för vetenskapligt förhållningssätt
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med den här delen är att visa hur man kan stötta eleverna i deras utveckling mot ett mer övergripande och abstrakt tänkande. Artikeln visar hur lärare kan utveckla strategier för ett vetenskapligt förhållningssätt hos eleverna genom att arbeta med mindre delmoment och stegvis leda eleverna igenom mer komplexa, vetenskapliga texter. Ni får också verktyg för att stötta eleverna mot att själva identifiera och formulera syfte och frågeställningar.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: , 2018. p. 12
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161493 (URN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Parmenius-Swärd, S. (2018). Vetenskaplighet och vetenskaplig text. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Vetenskaplighet och vetenskaplig text
2018 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Den här modulen handlar om vetenskaplighet och om att läsa och skriva vetenskaplig text. Den vill ur flera aspekter visa att ett lärande mot ett vetenskapligt förhållningssätt, läsning och skrivande av vetenskapliga texter,innebär en skolning in i olikasätt att tänkaoch agerainom olika ämnen och vetenskapliga discipliner. Skolningen har att göra medatt tillägna sigämneskunskapoch begrepp, tekniska färdigheteri att skriva. Skolningen innebär ocksåen förståelse för vad analys och kritisk granskning är, samt en förmåga atti samtal och skriftgranska och analysera egna och andras resultat och teorier.

Place, publisher, year, pages
Stockholm: , 2018. p. 12
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161491 (URN)
Available from: 2019-11-03 Created: 2019-11-03 Last updated: 2019-11-04Bibliographically approved
Wessbo, S., Winzell, H. & Parmenius-Swärd, S. (2017). Didaktik och värdegrund. Svenskläraren, 61(3)
Open this publication in new window or tab >>Didaktik och värdegrund
2017 (Swedish)In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, Vol. 61, no 3, p. -23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Svensklärarföreningen, 2017
Keywords
Lärarutbildning, språkhistoria, språksociologi, grammatik, didaktik
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144472 (URN)
Available from: 2018-01-22 Created: 2018-01-22 Last updated: 2024-01-19
Organisations

Search in DiVA

Show all publications