liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Caroline
Publications (10 of 10) Show all publications
Larsson, C. & Tibell, L. A. (2015). Challenging Students’ Intuitions: The Influence of a Tangible Model of Virus Assembly on Students’ Conceptual Reasoning About the Process of Self-Assembly. Research in science education, 45(5), 663-690
Open this publication in new window or tab >>Challenging Students’ Intuitions: The Influence of a Tangible Model of Virus Assembly on Students’ Conceptual Reasoning About the Process of Self-Assembly
2015 (English)In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 45, no 5, p. 663-690Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A well-ordered biological complex can be formed by the random motion of its components, i.e. self-assemble. This is a concept that incorporates issues that may contradict students’ everyday experiences and intuitions. In previous studies, we have shown that a tangible model of virus self-assembly, used in a group exercise, helps students to grasp the process of self-assembly and in particular the facet “random molecular collision”. The present study investigates how and why the model and the group exercise facilitate students’ learning of this particular facet. The data analysed consist of audio recordings of six group exercises (n = 35 university students) and individual semi-structured interviews (n = 5 university students). The analysis is based on constructivist perspectives of learning, a combination of conceptual change theory and learning with external representations. Qualitative analysis indicates that perceived counterintuitive aspects of the process created a cognitive conflict within learners. The tangible model used in the group exercises facilitated a conceptual change in their understanding of the process. In particular, the tangible model appeared to provide cues and possible explanations and functioned as an “eye-opener” and a “thinking tool”. Lastly, the results show signs of emotions also being important elements for successful accommodation.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Netherlands, 2015
Keywords
Cognitive conflict, Conceptual change, Counterintuitive, Prior knowledge, Selfassembly, Tangible model
National Category
Media and Communications Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112219 (URN)10.1007/s11165-014-9446-6 (DOI)000368704200002 ()
Projects
Visualiseringar som meningsskapande verktyg för kommunikation av molekylär livsvetenskapVisMolLS
Funder
Swedish Research Council, VR 2008–5077
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Larsson, C. (2013). Experiencing Molecular Processes: The Role of Representations for Students' Conceptual Understanding. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Experiencing Molecular Processes: The Role of Representations for Students' Conceptual Understanding
2013 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Knowledge of molecular processes is crucial for fundamental understanding of the world and diverse technological applications. However, they cannot be clearly related to any directly experienced phenomena and may be very different from our intuitive expectations. Thus, representations are essential conceptual tools for making molecular processes understandable, but to be truly useful educational tools it is essential to ensure that students grasp the connections between what they represent and the represented phenomena. This challenge and associated personal and social aspects of learning were key themes of my doctoral research.

This thesis evaluates whether (and if so how) representations can support students’ conceptual understanding of molecular processes and thus successfully substitute the missing experience of these processes. The subject matter used to explore these issues included two crucial molecular processes in biochemical systems: self-assembly and adenosine triphosphate synthesis. The discussion is based on results presented in four appended papers. Both qualitative and quantitative research strategies have been applied, using instruments such as pre- and post-tests, group discussions and interviews. The samples consisted of Swedish and South African university students, who in the group discussions interacted with peers and external representations, including an image, a tangible model and an animation.

The findings indicate that students’ ability to discern relevant model features is critical for their ability to transfer prior conceptual knowledge from related situations. They also show that students’ use of metaphors and conceptual understanding depend on how an external representation conveys relevant aspects of the learning content (its design). Thus, students must manage two complex interpretation processes (interpreting the external representations and metaphors used), which may create challenges for their learning. Furthermore, the self-assembly process was shown to incorporate counter-intuitive aspects, and both group discussion and the tangible model proved to be important facilitators for changing students’ conceptual understanding of the process. Providing students with experiences of phenomena associated with molecular concepts that incorporate counter-intuitive aspects through representations is a key factor for their understanding of the concepts. In addition, providing students with a conflict-based task, problem or representation is not enough, they also have to be willing (emotionally motivated) to solve the conflict.

The challenge for educators lies in choosing representations that convey aspects of the learning content they are intended to teach and assist students in their meaning-making of the representations by remaining informed of students’ background knowledge and interpretations. Results presented in this thesis show that it could be advantageous to interpret learning in a broader sense.

Abstract [sv]

Kunskap om molekylära processer är avgörande för att skapa en grundläggande förståelse av världen och olika tekniska tillämpningar. Däremot kan molekylära processer inte alltid relateras till direkt erfarna fenomen och de kan skilja sig mycket från våra intuitiva förväntningar. Således blir representationer viktiga konceptuella verktyg för att göra molekylära processer begripliga. För att representationer skall vara användbara pedagogiska verktyg är det viktigt att eleverna förstår sambanden mellan vad de representerar och de representerade fenomenen. Denna utmaning och tillhörande personliga och sociala aspekter av lärande var centrala teman i mitt doktorsarbete.

Denna avhandling undersöker om (och i så fall hur) representationer kan stödja elevernas konceptuella förståelse av molekylära processer och därmed utgöra deras erfarenhet av dessa processer. Det ämnesinnehåll som används för att utforska dessa frågor är två viktiga molekylära processer i biokemiska system: självorganisering (self-assembly) och adenosintrifosfat syntes. Diskussionen bygger på resultat som presenteras i fyra bifogade artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier har tillämpats, med instrument som före- och efter-tester, gruppdiskussioner och intervjuer. Urvalet bestod av svenska och sydafrikanska universitetsstudenter som i gruppdiskussioner interagerat med varandra och med olika externa representationer, såsom en bild, en konkret modell och en animation.

Resultaten tyder på att studenternas förmåga att urskilja relevanta aspekter hos en representation är avgörande för deras förmåga att överföra tidigare kunskaper från likartade situationer. Resultaten visar också att studenterna metaforiska språk och konceptuella förståelse beror på hur den externa representationen förmedlar relevanta aspekter av lärandeinnehållet (dess design). Därmed måste studenterna hantera två komplexa tolkningsprocesser (tolka de externa representationer och de metaforer som används), vilket kan skapa utmaningar för lärandet. Dessutom innehöll den molekylära processen self-assembly kontra-intuitiva aspekter och både gruppdiskussionerna och den konkreta modellen visade sig spela en viktig roll för att förändra elevernas konceptuella förståelse av processen. Att erbjuda studenter en direkt upplevelse av kontraintuitiva molekylära processer genom externa representationer är en avgörande faktor för deras förståelse av dessa fenomen. Att ge studenter en konflikt-baserad uppgift och en representation räcker dock inte, de måste också vara villiga (känslomässigt motiverad) att lösa konflikten.

Utmaningen för lärare ligger i att välja representationer som förmedlar delar av ämnesinnehållet som de är avser att undervisa och hjälpa elevernas meningsskapande av representationerna genom att hålla sig uppdaterade kring elevernas förkunskaper och tolkningar. Det resultat som presenteras i den här avhandlingen visar att det kan vara fördelaktigt att tolka lärande i naturvetenskap i en vidare bemärkelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. p. 137
Series
Studies in Science and Technology Education, ISSN 1652-5051 ; 66
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-91371 (URN)978-91-7519-607-7 (ISBN)
Public defence
2013-06-05, K2, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2013-04-30 Created: 2013-04-23 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Höst, G. E., Larsson, C., Olson, A. & Tibell, L. A. E. (2013). Student Learning about Biomolecular Self-Assembly Using Two Different External Representations. CBE - Life Sciences Education, 12(3), 471-482
Open this publication in new window or tab >>Student Learning about Biomolecular Self-Assembly Using Two Different External Representations
2013 (English)In: CBE - Life Sciences Education, ISSN 1931-7913, E-ISSN 1931-7913, Vol. 12, no 3, p. 471-482Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Self-assembly is the fundamental but counterintuitive principle that explains how ordered biomolecular complexes form spontaneously in the cell. This study investigated the impact of using two external representations of virus self-assembly, an interactive tangible three-dimensional model and a static two-dimensional image, on student learning about the process of self-assembly in a group exercise. A conceptual analysis of self-assembly into a set of facets was performed to support study design and analysis. Written responses were collected in a pretest/posttest experimental design with 32 Swedish university students. A quantitative analysis of close-ended items indicated that the students improved their scores between pretest and posttest, with no significant difference between the conditions (tangible model/image). A qualitative analysis of an open-ended item indicated students were unfamiliar with self-assembly prior to the study. Students in the tangible model condition used the facets of self-assembly in their open-ended posttest responses more frequently than students in the image condition. In particular, it appears that the dynamic properties of the tangible model may support student understanding of self-assembly in terms of the random and reversible nature of molecular interactions. A tentative difference was observed in response complexity, with more multifaceted responses in the tangible model condition.

Place, publisher, year, edition, pages
Bethesda, USA: American Society for Cell Biology, 2013
Keywords
Undergraduate, Learning, Self-assembly, External representation, Tangible model, Hands-on, Group exercise, Dynamic process, Interactivity
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-97273 (URN)10.1187/cbe.13-01-0011 (DOI)000325792800021 ()
Projects
VisMolLS
Funder
Swedish Research Council, VR 2008:5077
Available from: 2013-09-05 Created: 2013-09-05 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Larsson, C. (2013). The influence of counter-intuitiveness on student learning of molecular processes. In: 11th Annual Hawaii International Conference on Education. Paper presented at Hawaii International Conference on Education.
Open this publication in new window or tab >>The influence of counter-intuitiveness on student learning of molecular processes
2013 (English)In: 11th Annual Hawaii International Conference on Education, 2013Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-91990 (URN)
Conference
Hawaii International Conference on Education
Available from: 2013-05-07 Created: 2013-05-07 Last updated: 2013-05-07
Stadig Degerman, M., Larsson, C. & Anward, J. (2012). When metaphors come to life: at the interface of external representations, molecular processes and student learning. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 563-580
Open this publication in new window or tab >>When metaphors come to life: at the interface of external representations, molecular processes and student learning
2012 (English)In: International Journal of Environmental and Science Education, ISSN 1306-3065, Vol. 7, no 4, p. 563-580Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

When studying the molecular aspect of the life sciences, learners must be introduced to somewhat inaccessible phenomena that occur at the sub-micro scale. Despite the difficulties, students need to be familiar with and understand the highly dynamic nature of molecular processes. Thus, external representations1 (ERs) can be considered unavoidable and essential tools for student learning. Besides meeting the challenge of interpreting external representations, learners also encounter a large array of abstract concepts2, which are challenging to understand (Orgill & Bodner, 2004). Both teachers and learners use metaphorical language as a way to relate these abstract phenomena to more familiar ones from everyday life. Scientific papers, as well as textbooks and popular science articles, are packed with metaphors, analogies and intentional expressions. Like ERs, the use of metaphors and analogies is inevitable and necessary when communicating knowledge concerning molecular phenomena. Therefore, a large body of published research related to metaphors concerns science teachers’ and textbook writers’ interpretation and use of metaphors (Harrison & Treagust, 2006). In this paper we present a theoretical framework for examining metaphorical language use in relation to abstract phenomena and external representations. The framework was verified by using it to analyse students’ meaning-making in relation to an animation representing the sub-microscopic and abstract process of ATP-synthesis in Oxidative Phosphorylation. We seek to discover the animator’s intentions while designing the animation and to identify the metaphors that students use while interacting with the animation. Two of these metaphors serve as examples of a metaphor analysis, in which the characteristics of metaphors are outlined. To our knowledge,  no strategies to identify and understand the characteristics, benefits, and potential pitfalls of particular metaphors have, to date, been presented in science education research. Our aspiration is to contribute valuable insights into metaphorical language use at the interface between external representations, molecular processes, and student learning.

Keywords
Affordance, Design of external representations, Higher education, Metaphors, Molecular phenomena
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-76140 (URN)
Available from: 2012-03-28 Created: 2012-03-28 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Larsson, C. & Tibell, L. (2011). Exploring how a physical model can support students’ understanding of random molecular processes. Paper presented at ESERA 2011 Conference, Lyon, France, September 5-9, 2011.
Open this publication in new window or tab >>Exploring how a physical model can support students’ understanding of random molecular processes
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72122 (URN)
Conference
ESERA 2011 Conference, Lyon, France, September 5-9, 2011
Available from: 2011-11-17 Created: 2011-11-17 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Larsson, C., Höst, G. E., Anderson, T. & Tibell, L. (2011). Using a teaching-learning sequence (TLS), based on a physical model, to develop students' understanding of self-assembly. In: Yarden, A & Carvalho, G. S. (Ed.), Authenticity in Biology Education: Benefits and Challenges. Paper presented at VIIIth Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), 13-17 July, 2010, Braga, Portugal (pp. 67-77). Braga, Portugal: CIEC, Universidade do Minho
Open this publication in new window or tab >>Using a teaching-learning sequence (TLS), based on a physical model, to develop students' understanding of self-assembly
2011 (English)In: Authenticity in Biology Education: Benefits and Challenges / [ed] Yarden, A & Carvalho, G. S., Braga, Portugal: CIEC, Universidade do Minho , 2011, p. 67-77Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

Self-assembly is a biological process in which free subunits combine to form molecular complexes. Despite being considered one of the ‘big ideas’ in molecular life sciences, only limited education research has been performed on this topic. The objectives of this study were to investigate students’ learning of self-assembly in an authentic learning environment: a teaching-learning sequence (TLS). Twenty third-year biochemistry students in South Africa participated in the study. The TLS included a tutorial exercise with a physical model of a poliovirus capsid. A mixed-methods approach was employed to collect qualitative and quantitative data from interviews and written pre- and post-tests. A significant improvement in test scores was found, and it was observed that the TLS could support students’ understanding of self-assembly. Some conceptual and visualization difficulties were also identified. Using the model in a TLS was associated with positive attitudes and engagement among the participants.

Place, publisher, year, edition, pages
Braga, Portugal: CIEC, Universidade do Minho, 2011
Keywords
external representation, interactive learning, post-secondary education, learning difficulties, molecular interactions
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-75234 (URN)978-972-8952-19-8 (ISBN)
Conference
VIIIth Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), 13-17 July, 2010, Braga, Portugal
Projects
VisMolLS
Available from: 2012-02-22 Created: 2012-02-22 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Stadig Degerman, M. & Larsson, C. (2011). When metaphors come to live – at the interface of a visualization and students’ meaning-making of dynamic chemical processes. Paper presented at Nordiskt forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap, NFSUN 2011, Linköping, June 14-16, 2011.
Open this publication in new window or tab >>When metaphors come to live – at the interface of a visualization and students’ meaning-making of dynamic chemical processes
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In molecular life science phenomena exist on a sub-micro scale and are not readily accessible for learners. Here tools, as external representations and metaphorical language, become essential for students’ learning. Metaphorical language is often used to relate abstract concepts to more familiar ideas from everyday life. For successful meaning-making students need to be familiar with the concepts being compared and know which characteristics of the metaphor are relevant and should be conveyed to the conceptual domain. There is a need for students to interpret and focus on certain given aspects and also on deviances between the two domains. Students’ prior knowledge of the real life domain as well as the scientific domain, then becomes the foundation for students’ learning. Furthermore, the metaphor itself mediates new meaning and new ways to interpret the natural world in interaction with learners, and this has an impact on students’ conceptualization of the concept the metaphor is describing. The objective of this study was, i) to explore which metaphors students tend to use while interacting with two external representations of dynamic molecular processes, and ii) to describe what connections between the scientific concept and the identified metaphors students made, both useful connections and potential pitfalls. The first representation is an animation visualizing the formation of Adenosine triphosphate (ATP) in a metabolic process in the cell. The second is a physical model of self-assembly of a virus capsid. The empirical material analysed consisted of ten audio-recorded group discussions with university students (n=59). The students had completed basic courses in chemistry and molecular biology. A pre-formulated discussion guideline was used and the students had access to the external representation during the whole session. A qualitative analysis was performed using an inductive analytical model. The preliminary analysis showed that students used several metaphors, for example water mill, paddle wheel, ball, and chief, to create meaning to the scientific concepts while interacting with the two representations. The following analysis will examine to what degree the metaphors possess characteristics that can mislead and tempt students to use parts of the iconographic representation that are not relevant for understanding the represented phenomenon. With these results we can clarify how far the metaphors, and thereby the representations, reach and thus make valuable implications for education.

National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72125 (URN)
Conference
Nordiskt forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap, NFSUN 2011, Linköping, June 14-16, 2011
Available from: 2011-11-17 Created: 2011-11-17 Last updated: 2011-11-28
Larsson, C., Höst, G., Olson, A. & Tibell, L. (2009). Using a Dynamic Physical Model to help Students Visualize the Process of Self-assembly. In: : . Paper presented at Gordon Research Conference, Visualization in Science & Education, Revealing Nature, Generating Insight, Oxford, July 26-31, 2009.
Open this publication in new window or tab >>Using a Dynamic Physical Model to help Students Visualize the Process of Self-assembly
2009 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Didactics Biochemistry and Molecular Biology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-72126 (URN)
Conference
Gordon Research Conference, Visualization in Science & Education, Revealing Nature, Generating Insight, Oxford, July 26-31, 2009
Projects
VisMolLS
Available from: 2011-11-17 Created: 2011-11-17 Last updated: 2016-05-04
Larsson, C. & Tibell, L.Challenging students' intuitive expectations - an analysis of students reasoning around a tangible model of virus assembly.
Open this publication in new window or tab >>Challenging students' intuitive expectations - an analysis of students reasoning around a tangible model of virus assembly
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [en]

How can a well-ordered biological complex be formed by the random motion of its components, i.e. self-assemble? This is a concept that is counter to human intuitive expectations derived from prior knowledge and experience. In previous studies we have shown that a tangible model of virus selfassembly, used as a thinking-tool in a group-exercise, helps students to grasp the process of selfassembly, particularly the facet random molecular collision. The present study investigates how and why the model facilitates students’ acceptance of new concepts and learning. The data analysed consist of audio-recordings of six group exercises and five individual semi-structured interviews, in which 35 university students from Sweden and South Africa participated. Qualitative analysis indicates that the students’ prior knowledge, prior conceptual understanding and intuitive ideas, influenced their meaning-making of the molecular process of self-assembly. Moreover, the counterintuitive aspects of the process created a conceptual conflict within the learners, and both the tangible model and group exercises facilitated a conceptual change in their understanding of the process. Lastly, the data indicate that students’ emotional state is significant for their successful accommodation of the counter-intuitive aspects of self-assembly. The analysis is based on a combination of constructivist perspectives of learning, conceptual change theory, and learning with external representations.

Keywords
Conceptual conflict, counter-intuitive, tangible model, hands-on model, conceptual change, self-assembly
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-91367 (URN)
Note

Del av avhandling

Available from: 2013-04-23 Created: 2013-04-23 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications