liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bernhard, Dörte
Publications (10 of 13) Show all publications
Bernhard, D. & Andersson, P. (2017). Swedish Folk High Schools and Inclusive Education. Nordic Studies in Education, 37(2), 87-102
Open this publication in new window or tab >>Swedish Folk High Schools and Inclusive Education
2017 (English)In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 37, no 2, p. 87-102Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article focuses on Swedish folk high schools’ participants with disabilities, and their learning environment within adult education. Facilitating factors are presented and discussed, as well as developmental factors regarding the adjustment of the learning environment. The basis for this empirical study is data from Statistics Sweden and a self-designed online questionnaire with respondents representing the folk high schools (N=212). Theoretical reference is given to concepts such as adult education and inclusive education. The results show there are an increased number of participants with disabilities in Swedish folk high schools. Furthermore, the study emphasizes the meaning of pedagogics with a personalized, individualized approach, and highlights a need for further education of adult educators about disability. The conclusion is that a stronger inclusive-education perspective with focus on learners’ diversity reflects only one side of practice, as this practice is also challenged by welfare system-steered processes that may conflict with an ideal of adult education as empowerment.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Idunn, Universitetsforlaget, 2017
Keywords
Folk high school, adult education, disability, inclusion, inclusive education, special needs, learning environment
National Category
Pedagogy Didactics Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-139773 (URN)10.18261/issn.1891-5949-2017-02-03 (DOI)
Available from: 2017-08-15 Created: 2017-08-15 Last updated: 2017-08-16Bibliographically approved
Bernhard, D. & Andersson, P. (2016). Sonderpädagogische Kompetenz in schwedischen Volkshochschulen. In: Ingeborg Hedderich, Raphael Zahnd (Ed.), Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft (pp. 289-299). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
Open this publication in new window or tab >>Sonderpädagogische Kompetenz in schwedischen Volkshochschulen
2016 (German)In: Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft / [ed] Ingeborg Hedderich, Raphael Zahnd, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016, p. 289-299Chapter in book (Refereed)
Abstract [de]

In der Erwachsenenbildung des schwedischen Bildungssystems spielen Volkshochschulen (schwedisch: „folkhögskolor”) als staatlich unabhängige Instanzen eine wichtige Rolle. Kennzeichen ist ihre Teilnehmer-Offenheit. Menschen mit Behinderungen werden hier als ein wachsender Personenkreis wahrgenommen, dem zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Resultate differenzieren den Personenkreis und deuten auf die Notwendigkeit hin, eine sonderpädagogische Handlungskompetenz zu entwickeln.

Place, publisher, year, edition, pages
Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2016
Keywords
Schweden, Volkshochschulen, Sonderpädagogik, Folkhögskolor, Sverige
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127517 (URN)9783781520592 (ISBN)
Available from: 2016-04-29 Created: 2016-04-29 Last updated: 2016-11-29Bibliographically approved
Andersson, P., Nylander, E., Bernhard, D. & Rahm, L. (2015). Folkhögskolor, funktionsnedsättningar och specialpedagogik. In: : . Paper presented at Mimers forskarkonferens.
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskolor, funktionsnedsättningar och specialpedagogik
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Detta paper presenterar kvantitativa resultat från en kartläggning av folkhögskolans deltagargrupper över tid 1997-2013 vad gäller deltagare som kategoriserats i olika funktionshinderområden, och från en enkät till landets folkhögskolor kring hur de arbetar med och ser på lärmiljön i relation till olika funktionsnedsättningar hos deltagarna.

Keywords
specialpedagogik, funktionsnedsättning, folkhögskola, lärmiljö
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122485 (URN)
Conference
Mimers forskarkonferens
Note

Rapporten bygger på delar av rapporten oLikaTillSAMmanS: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar av Erik Nylander, Dörte Bernhard, Lina Rahm och Per Andersson, publicerad 2015 på Linköping University Electronic Press.

Available from: 2015-11-04 Created: 2015-11-04 Last updated: 2015-11-13
Nylander, E., Bernhard, D., Rahm, L. & Andersson, P. (2015). oLika TillSAMmanS: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>oLika TillSAMmanS: En kartläggning av folkhögskolors lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I Sverige finns det sedan en lång tid tillbaka flera utbildningsinstitutioner utanför det formella skolväsendet vilka erbjuder utbildningsmöjligheter för ungdomar och vuxna. En central plats i detta utbildningslandskap har Sveriges 150 folkhögskolor. Den här rapporten handlar om folkhögskolornas arbete med deltagare med funktions--‐ nedsättningar eller, mer precist, om de lärmiljöer i vilka folkhögskolornas pedagogiska arbete sker och hur dessa är utformade och anpassade för deltagare med funktions--‐ nedsättningar. Frågor om skolors lärmiljöer kan anses vara särskilt relevanta för deltagare med funktionsnedsättningar. En vanlig distinktion inom detta forskningsfält gör gällande att en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder först i mötet med en hindrande omgivning.

I rapporten visar vi att folkhögskolorna har fått en alltmer framträdande specialpedagogisk funktion i det svenska utbildningssystemet. Exempelvis har andelen deltagare med funktionsnedsättningar på de allmänna kurserna gått från att utgöra var femte deltagare 1997, till var tredje 2013. Ökningen i andel deltagare som kategoriseras som funktionsnedsatta är således väldigt kraftig på senare år. Bland dessa personer är grupperna med neuropsykiatriska diagnoser (särskilt ADHD), med svår psykisk ohälsa och med grava läs- och skrivsvårigheter de största till antalet. Men även deltagare med medicinska, fysiska och kliniska funktionsnedsättningar visar sig särskilt benägna att söka sig till, och använda sig av, folkhögskolornas utbildningsalternativ. Denna ökning av andelen deltagare med funktionsnedsättning verkar också återspegla sig i hur lärarna på folkhögskolorna upplever sitt arbete och sina kompetensbehov. En nyligen genomförd enkätstudie visar att utveckling av kompetensen för att upptäcka och stödja deltagare i behov av särskilt stöd är det som folkhögskollärarna efterfrågar i störst utsträckning – ett kompetensbehov som torde ha uppstått ur de nya villkor som förändringar av deltagargrupperna innebär.

Dessa utvecklingstendenser är samtidigt svåra att frikoppla från andra samhällsförändringar, såsom det stora antal elever som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg varje år eller ett ökat bruk av neuropsykiatriska diagnoser. Mot bakgrund av den livfulla debatt som på senare tid har förts om den svenska gymnasieskolans kris och de många elever som slås ut från denna skolform, är det förvånande att vi inte vet mer om de utbildningsinstitutioner som ”tar vid” och hur de arbetar med grupper som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av dessa förändringar menar vi att det är särskilt motiverat att ta ett samlat grepp om frågan hur folkhögskolorna arbetar och anpassar sina verksamheter till deltagare med funktionsnedsättningar. I denna kartläggning tar vi hjälp av officiell statistik för att visa hur antalet och andelen deltagare med funktionsnedsättningar förändrats i skolformen över tid, men frågar även folkhögskolornas representanter hur de anser att folkhögskolornas lärmiljöer är tillgängliggjorda och anpassade för deltagare med olika funktionsnedsättningar. Innan vi ger oss i kast med dessa frågeställningar ska vi säga någonting om vårt övergripande syfte och bakgrunden till rapporten.

Rapporten är strukturerad enligt följande: först introduceras folkhögskolorna som skolform genom att deras politiska syften, finansiering samt kursverksamhet beskrivs. Därefter kommer ett avsnitt som redogör för studiens metod och design. Resultatavsnittet inleds med övergripande kartbilder över antalet deltagare på folkhögskolorna indelade efter breda funktionshinderområden. Därefter följer en analys över de motiv och påverkansfaktorer som folkhögskolornas lärare och verksamhetsledare tillerkänner betydelse i enkätsvaren. Sedan kommer en mer detaljerad analys över skolmiljöernas utformning med avseende på (i) multiprofessionalitet, (ii) pedagogiska strategier samt (iii) tekniskt och fysiskt stöd. Till sist diskuterar vi vad folkhögskoleföreträdarna själva framhåller som framgångsfaktorer respektive utvecklingsområden i skolornas arbete med att anpassa och tillgängliggöra deras lärmiljöer för deltagare med funktionsnedsättningar. På basis av dessa svar resonerar vi om det arbete som görs inom ramen för folkhögskolorna redan idag och om vad som eventuellt kan behöva förbättras.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. p. 64
Series
Studier av vuxenutbildning och folkbildning, E-ISSN 1654-2010 ; 7
National Category
Pedagogy Didactics Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117035 (URN)
Available from: 2015-04-13 Created: 2015-04-13 Last updated: 2019-06-10Bibliographically approved
Bernhard, D., Niehaus, M. & Marfels, B. (2011). Changes in Managing Disability in the Workplace in Germany: Changes of Professionalization. In: Geisen, Thomas and Harder, Henry (Ed.), Disability Management and Workplace Integration: International Research Findings (pp. 59-70). Farnham: Gower Applied Research
Open this publication in new window or tab >>Changes in Managing Disability in the Workplace in Germany: Changes of Professionalization
2011 (English)In: Disability Management and Workplace Integration: International Research Findings / [ed] Geisen, Thomas and Harder, Henry, Farnham: Gower Applied Research, 2011, p. 59-70Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The social and economic costs of injury and disability in the workplace has had an adverse impact on employers and societies throughout the world. International trends in worksite disability management policies and practices, as surveyed by the International Labor Organization, are explored. The impact of formal training for Disability Management Coordinators is discussed, as relates to reductions in unnecessary lost time and workplace disability costs. A disability management audit system is summarized, as a strategic planning process for developing return-to-work programs for workers with disabilities.

Place, publisher, year, edition, pages
Farnham: Gower Applied Research, 2011
Keywords
Disability evaluation, Disability evaluation Case studies, Employee assistance programs, People with disabilities Employment
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73174 (URN)978-14-0941-888-7 (ISBN)14-094-1-88-8X (ISBN)
Available from: 2011-12-20 Created: 2011-12-20 Last updated: 2015-01-08Bibliographically approved
Niehaus, M. & Bernhard, D. (2011). Dienstleistungen für Ausbildung und Beschäftigung. In: Beck, I. & Greving, G. (Ed.), Gemeindeorientierte pädagogische Dienstleistungen. Behinderung, Bildung, Partizipation: Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik (Bd. 6). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
Open this publication in new window or tab >>Dienstleistungen für Ausbildung und Beschäftigung
2011 (German)In: Gemeindeorientierte pädagogische Dienstleistungen. Behinderung, Bildung, Partizipation: Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik (Bd. 6) / [ed] Beck, I. & Greving, G., Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2011Chapter in book (Other academic)
Abstract [de]

Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen die Organisation und die Erbringung professioneller pädagogischer und sozialer Dienstleistungen für eine gemeinde-integrierte Lebensführung. Neben der personalen Perspektive auf individuelle Bedarfslagen wendet sich der Blick auch auf behindernde Bedingungen im unmittelbaren sozialen und materiellen Umfeld. Ausgehend von der Frage nach Gerechtigkeit und der Institutionalisierung und Organisation der Dienstleistungen bietet der Band einen Überblick über alle professsionellen Handlungsfelder. Er beschreibt Grundprobleme und Aufgaben der Organisation pädagogischer Angebote für behinderte Menschen von der Frage ihrer gesellschaftlichen und politischen Bedingungen über die Organisations- und Personalentwicklung bis hin zu den rechtlichen Aspekten und ihren strukturellen Folgen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2011
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78313 (URN)9783170196353 (ISBN)
Available from: 2012-06-08 Created: 2012-06-08 Last updated: 2013-03-20Bibliographically approved
Bernhard, D. (2011). Professionalisierung in der beruflichen Wiedereingliederung in Schweden. In: Lütje-Klose, Birgit, Langer, Marie-Therese, Serke, Björn & Urban, Melanie (Ed.), Inklusion in Bildungsinstitutionen: Eine Herausforderung an die Heil- und Sonderpädagogik (pp. 361-367). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
Open this publication in new window or tab >>Professionalisierung in der beruflichen Wiedereingliederung in Schweden
2011 (German)In: Inklusion in Bildungsinstitutionen: Eine Herausforderung an die Heil- und Sonderpädagogik / [ed] Lütje-Klose, Birgit, Langer, Marie-Therese, Serke, Björn & Urban, Melanie, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2011, p. 361-367Chapter in book (Other academic)
Abstract [de]

Der Themenkomplex Integration und Inklusion bewegt die wissenschaftliche Heil- und Sonderpädagogik seit vielen Jahren, mit der Umsetzung inklusiver Ideen und Praktiken verbinden sich gleichwohl noch immer erhebliche Herausforderungen für die sonderpädagogische Disziplin und Profession. In der Folge der UN-Charta über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die Auseinandersetzung mit dem Inklusionsanspruch eine neue Aktualität im Fachdiskurs gewonnen, die sich in den Beiträgen dieses Tagungsbandes widerspiegelt. Die Texte bieten einen Einblick in aktuelle Theoriediskurse und Forschungsergebnisse zur Inklusion in Bildungsinstitutionen. Eine theoretische und philosophische Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff und seinen Implikationen wird unter anderem aus gerechtigkeitstheoretischer und systemtheoretischer Perspektive geführt. Das Professionsverständnis von Heil- und SonderpädagogInnen im Kontext von Inklusion wird im Zusammenhang mit Fragen der Lehreraus- und -weiterbildung sowie mit der Schul- und Unterrichtsentwicklung erörtert. Aktuelle empirische Studien aus den Feldern der frühkindlichen Bildung und Schule sowie des Übergangs in die berufliche Bildung werden präsentiert.

Place, publisher, year, edition, pages
Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2011
Keywords
Bildungseinrichtung, Inklusive Pädagogik, Integrationspädagogik, Integrative Erziehung, Bildungseinrichtung, Übergang
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-78312 (URN)978-37-815-1831-5 (ISBN)
Projects
rehabiliteringssamordnare i Östergötland
Available from: 2012-06-08 Created: 2012-06-08 Last updated: 2015-01-08Bibliographically approved
Bernhard, D. & Ekberg, K. (2011). Rehabilitation professionals’ practice in Sweden and in Germany.: Poster presentation. Paper presented at NNDR 2011 - Nordic Network on Disability Research 11th Research Conference. Reykjavik, Iceland, May 2011.
Open this publication in new window or tab >>Rehabilitation professionals’ practice in Sweden and in Germany.: Poster presentation
2011 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73426 (URN)
Conference
NNDR 2011 - Nordic Network on Disability Research 11th Research Conference. Reykjavik, Iceland, May 2011
Available from: 2012-01-03 Created: 2012-01-03 Last updated: 2013-09-03
Bernhard, D., MacEachen, E. & Lippel, K. (2010). Disability management experts and the impact of jurisdiction on practice: an Ontario example. International Journal of Social Security and Workers Compensation, 2(1), 1-16
Open this publication in new window or tab >>Disability management experts and the impact of jurisdiction on practice: an Ontario example
2010 (English)In: International Journal of Social Security and Workers Compensation, ISSN 1836-9022, Vol. 2, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction The role, tasks and competencies of disability management professionals (DMPs) have increasingly become a focus of research in the last decade. However, the legal context in which DMPs work, how this affects their daily practice, and how this impacts their training curricula, has been neglected. This omission is problematic given that international training programs of disability management (DM) operate across different jurisdictions. Our study describes DMPs' practice in Ontario, Canada and considers jurisdiction-specific elements of disability management practice.

Methods The study is based on seven interviews and a focus group with five participants, who are either certified disability management professionals or who are involved with DMPs' training, as well as documentary analysis of the legal context of these professionals' practice.

Results The study shows how DMPs' practice is affected by the local legal context. The jurisdiction's socio-political framework requires DMPs to distinguish between occupational and non-occupational cases, a distinction which affects their practice and their recommendations to employers. This is in contrast to DM training which emphasises equal treatment of all people with disabilities.

Conclusions The research suggests that disability management practices may differ from one jurisdiction to the next and therefore emphasises the need to consider socio-political aspects in DMPs' practice as well as in the development of training programmes and cross-jurisdictional research.

Keywords
return-to-work practices, compensation + benefits
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73457 (URN)
Available from: 2012-01-04 Created: 2012-01-04 Last updated: 2012-01-11
Bernhard, D. (2010). Disability management experts in Ontario: the equity myth and the impact of legislation on practice.: Posterpresentation. Paper presented at ICOH-WOPS International conference on Psychosocial Fators at work, Amsterdam, Netherlands, June 2010..
Open this publication in new window or tab >>Disability management experts in Ontario: the equity myth and the impact of legislation on practice.: Posterpresentation
2010 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-73460 (URN)
Conference
ICOH-WOPS International conference on Psychosocial Fators at work, Amsterdam, Netherlands, June 2010.
Available from: 2012-01-04 Created: 2012-01-04 Last updated: 2012-01-04
Organisations

Search in DiVA

Show all publications