liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Petersson, Erik
Publications (10 of 19) Show all publications
Petersson, E. (2017). Furste av Norden: Kristian Tyrann. Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Furste av Norden: Kristian Tyrann
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Varför är Norden inte ett enda land i dag? Kristian står i en union som skakas om, vid randen till den nya tiden, och han är ung. 21 år gammal blir han ivägskickad av sin nyckfulle far för att lugna unionens västra delar, till Oslo och Bergen. Han slits mellan de nordiska ärkebiskoparna, adeln i Skåne, på öarna och på Jylland, teokratin i Trondheim, östra Östersjöns fria bönder och, förstås, de mäktiga jordägarna i Mälardalen. Det är en internationell värld, där hela Europa spelar roll och blandar sig i. Kristian var huvudfigur i den strid om Norden som kom att forma oss ända till i dag, fem hundra år senare. Men de som vann ville inte att vi ska få veta vad som gick förlorat. De hade alla skäl att dölja vad som hände. Utan att förstå de här omvälvande åren kan vi luras att tro att historien är enklare och mer rätlinjig än vad den är. Och inget var givet och utstakat när ridån går upp för Erik Peterssons mest omfattande bok hitintills.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2017. p. 524
Keywords
Kristian II, kung av Danmark, Norge och Sverige, 1481-1559, Kungar, Danmark, Norden
National Category
History Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-136816 (URN)9789127141285 (ISBN)
Available from: 2017-04-27 Created: 2017-04-27 Last updated: 2017-09-28Bibliographically approved
Petersson, E. (2017). Sårade soldater. Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Sårade soldater
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Under 1500- och 1600-talen blev krigen längre och blodigare än någonsin tidigare. Hyllmeter har skrivits om krigen och de avgörande slagen, men krigets offer har alltid stått i skymundan. Vad hände med de sårade soldaterna när de återvände hem till Sverige från kontinentens slagfält under stormaktstiden?

I Sårade soldater skriver Erik Petersson för första gången historien om dem som sårats i krigen. Många var svårt lemlästade och hade ingen möjlighet att själva arbeta för sin försörjning. Boken, som är Peterssons avhandling, lägger en bortglömd pusselbit till den svenska historien.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2017
Keywords
Sårad, strid, soldat, krig, vård, sjuk
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112257 (URN)978-91-2714-041-7 (ISBN)
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2016-12-29
Petersson, E. (2017). Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780
2017 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
The Veteran’s Home in Vadstena : A study of the Swedish Crown’s institution for wounded and old soldiers, ca 1640–1780
Abstract [sv]

Den här avhandlingen handlar det underhåll till sårade och gamla soldater som den svenskastatsmakten organiserade under tidigmodern tid. Undersökningen tar sin utgångspunkt i den tid närstatsmakten började organisera mer omfattande hjälp för soldater, vilket var slutet på Gustav Vasasoch under Erik XIV:s regeringstid i mitten av 1500-talet. Motiven till att statsmakten organiseradehjälp för en del soldater var att dessa skulle ha offrat sin hälsa och arbetsförmåga i kronans tjänst, menså länge statsmakten fortsatte att vara relativt löst organiserad var även hjälpen till soldaterna avganska liten omfattning. Det ändrades under Gustav II Adolfs regering då planerna på att skapa ettkrigsmanshus i Vadstena etablerades, vilka senare genomfördes efter hans död och institutionen kundeta emot de första soldaterna senast 1640. I krigsmanshuset fick ett trettiotal soldater med familjeruppehälle, samtidigt som soldater boende i andra delar av landet fick stöd från krigsmanshuskassansom också administrerades från Vadstena. Mot slutet av 1600-talet blev kassan proportionellt merbetydelsefull än krigsmanshuset och runt år 1700 försörjde kassan flera tusen soldater runtom i riket.1700-talet innebar stora förändringar, bland annat genom att krigen blev färre, att krigaryrket intelängre var lika attraktivt som karriärväg för adelsmän och att statsmakten utvecklade andra mer civiladelar. Behovet av ett krigsmanshus fanns till sist inte längre och institutionen i Vadstena stängde förboende våren 1784, men kassan fanns kvar in på 1970-talet.

Abstract [en]

This dissertation focuses on the maintenance of wounded and old soldiers organized by the Swedishstate in the Early Modern Period. The thesis starts at the time when the government began to organizemore help for soldiers, which was the end of Gustav Vasa’s reign and during that of his son Erik XIVin the mid-16th century. The reasons why the government organized help for some soldiers weremainly that the soldiers would have sacrificed their health and ability to work in their service of theCrown. But as long as the government continued to be relatively loosely organized, the aid to thesoldiers remained on a relatively small scale. This changed under the reign of Gustav II Adolf (ruled1611–1632) when plans for the establishment of the Veteran's Home in Vadstena were established.These plans were later executed after his death and the institution was able to welcome the firstsoldiers by 1640. At the Veteran's Home, some 30 soldiers were kept with families while othersoldiers lived in their home parishes in other parts of the country and were supported by the Veteran’sFund, which was also administered in Vadstena. Towards the end of the 17th century, the fund becameproportionally more important than the Veteran’s Home and around 1700 the fund delivered support toseveral thousand soldiers. The 18th century meant major changes in society, including fewer wars, thatbecoming an officer was no longer as attractive as career path for the nobility, and that the governmentdeveloped other more civilian functions. The need for a Veteran’s Home was no longer the same underthose circumstances and the Veteran’s Home closed for residents in the spring of 1784, but the fundremained until the 1970s.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 223
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 663
Keywords
Early Modern Era, state-building, care, poor relief, tidigmodern tid, statsbildning, omsorg, fattigvård
National Category
History Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-122497 (URN)10.3384/diss.diva-122497 (DOI)9789176859094 (ISBN)
Public defence
2017-10-20, K3, Kåkenhus, Campus Norrköping, Norrköping, 10:00 (Swedish)
Supervisors
Available from: 2017-10-02 Created: 2015-11-05 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Petersson, E. (2014). Carl Gustaf Tessin: Rise and fall [Review]. Historisk Tidskrift (S), 134(2), 316-318
Open this publication in new window or tab >>Carl Gustaf Tessin: Rise and fall
2014 (English)In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, no 2, p. 316-318Article, book review (Other academic) Published
Abstract [en]

n/a

Place, publisher, year, edition, pages
SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN, 2014
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108947 (URN)000337200100020 ()
Available from: 2014-07-15 Created: 2014-07-13 Last updated: 2017-12-05
Petersson, E. & Sandén, A. (2014). Den skandalöse diakonen i Stockholm: Olaus Petris giftermål som politisk manifestation. In: Leif Runefelt & Oskar Sjöström (Ed.), Förmoderna offentligheter: arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830 (pp. 75-87). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Den skandalöse diakonen i Stockholm: Olaus Petris giftermål som politisk manifestation
2014 (Swedish)In: Förmoderna offentligheter: arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830 / [ed] Leif Runefelt & Oskar Sjöström, Lund: Nordic Academic Press, 2014, p. 75-87Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2014
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108465 (URN)978-91-87351-12-9 (ISBN)
Available from: 2014-06-27 Created: 2014-06-27 Last updated: 2014-08-27Bibliographically approved
Petersson, E. (2014). Göran Nilzén, Carl Gustaf Tessin : Uppgång och fall, Carlssons förlag, ISBN: 9789173315364 inb. [Review]. Historisk Tidskrift (S) (2), 316-318
Open this publication in new window or tab >>Göran Nilzén, Carl Gustaf Tessin : Uppgång och fall, Carlssons förlag, ISBN: 9789173315364 inb.
2014 (Swedish)In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 2, p. 316-318Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska Historiska Föreningen, 2014
National Category
Humanities History and Archaeology History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-107060 (URN)
Available from: 2014-06-04 Created: 2014-06-04 Last updated: 2017-12-05
Petersson, E. (2014). Kringdrivande sårade soldater: Den hotfulla rörligheten och staten under tidigmodern tid (1ed.). In: Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (Ed.), Politiska rum: kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850 (pp. 143-158). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Kringdrivande sårade soldater: Den hotfulla rörligheten och staten under tidigmodern tid
2014 (Swedish)In: Politiska rum: kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850 / [ed] Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson, Lund: Nordic Academic Press, 2014, 1, p. 143-158Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2014 Edition: 1
Keywords
Lösdrivare, Historia, Tiggeri
National Category
History Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112702 (URN)978-91-87675-09-6 (ISBN)
Available from: 2014-12-08 Created: 2014-12-08 Last updated: 2015-01-08Bibliographically approved
Petersson, E. & Sandén, A. (2014). Smärtans väg: Ärkebiskop Angermannus räfst i Götalandskapen. In: Martin Berntson (Ed.), Vägen mot bekännelsen: perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap
Open this publication in new window or tab >>Smärtans väg: Ärkebiskop Angermannus räfst i Götalandskapen
2014 (Swedish)In: Vägen mot bekännelsen: perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540-1595 / [ed] Martin Berntson, Skara: Skara stiftshistoriska sällskap , 2014Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2014
Series
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, ISSN 1401-7725 ; 79
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112703 (URN)978-91-86681-23-4 (ISBN)
Available from: 2014-12-08 Created: 2014-12-08 Last updated: 2014-12-16
Petersson, E. (2014). Wounded Veterans and the State: The precursor of the veteran’s home in Sweden (1560–1650). Scandinavian Journal of History, 39(2), 185-197
Open this publication in new window or tab >>Wounded Veterans and the State: The precursor of the veteran’s home in Sweden (1560–1650)
2014 (English)In: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 39, no 2, p. 185-197Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to explain the prehistory of the veteran’s home in Sweden. In the 16th century the Swedish army was reorganized and conscripted soldiers became an important part of the army. The conscripted soldiers were peasants, and in 1620 King Gustavus Adolphus reorganized the army so that the peasantry became the major source of soldiers to the army. The system was quite different from others in Europe, most countries having armies based on mercenaries. In 1622, the king started a fund for wounded soldiers and launched a plan for a veteran’s home in the old monastery buildings in Vadstena, which was opened in the years around 1640. The fund and the plans for the veteran’s home can thus be said to have come from the fact that the Swedish king raised his army from the peasants, and this in turn meant that he had a stronger responsibility for them than other kings in Europe. The wounded soldiers therefore became a category of the poor that society thought were qualified for help in 17th-century Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2014
Keywords
wounded soldiers, state formation, poor relief
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-105387 (URN)10.1080/03468755.2013.878749 (DOI)000336833300004 ()
Available from: 2014-03-20 Created: 2014-03-20 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Petersson, E. (2013). Drottning utan land: Kristina i Rom. Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Drottning utan land: Kristina i Rom
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Som 27-åring hade drottning Kristina lämnat tronen i stormakten Sverige. Kristina angav som skäl att riket behövde en man som kunde föra trupper i fält, men själv hade hon sagt till riksrådet att hon inte ville gifta sig. På julafton 1654 avsade hon sig sin lutherska tro i en privatceremoni i slottskapellet i Bryssel. Omvändelsen till katolicismen gjorde henne ännu mer uppmärksammad i Europa – hyllad i den katolska världen och förtalad i den lutherska.

När Kristina kom till Paris stod 200 000 människor på gatorna för att få en skymt av den svenska drottningen i septemberskymningen. Någon politisk makt hade hon inte kvar. Däremot hade hon sin kunglighet. Vad ger ytterst legitimitet att härska - rollen som regent eller börden, det faktum att hon fötts till drottning? Och vad innebar det att hon hade avsagt sig sin roll, men ändå fortsatte att hänvisa till sin börd för sina politiska motiv och intressen, vilka nu enbart var hennes personliga?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2013. p. 263
Keywords
Kristina, drottning av Sverige, 1626-1689, Drottningar, Sverige
National Category
History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-112256 (URN)978-91-27-13369-3 (ISBN)
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2014-11-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications