liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Svensson, Louise
Publications (4 of 4) Show all publications
Tillmar, M., Gustavsson, M., Högberg, L., Rosell, E. & Svensson, L. (2018). Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör samhällskontraktet.

I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?
  • Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?
  • Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign, och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.

De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:

  • Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).
  • Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).
  • Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.
  • Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift. Det behövs en lång tidshorisont.
  • Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018. p. 99
Series
HELIX working papers, ISSN 1654-8213 ; 2018:2
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152297 (URN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2018-11-23Bibliographically approved
Svensson, L. (2012). Missnöje, lojalitet och missnöjeslojalitet inom arbetsorganisationen. Paper presented at Sociologidagarna 2012, 15-17 mars, Stockholm universitet.
Open this publication in new window or tab >>Missnöje, lojalitet och missnöjeslojalitet inom arbetsorganisationen
2012 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
missnöje, lojalitet, arbetsorganisation, arbetets betydelse
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77920 (URN)
Conference
Sociologidagarna 2012, 15-17 mars, Stockholm universitet
Available from: 2012-05-31 Created: 2012-05-31 Last updated: 2012-06-08
Svensson, L. (2010). Mobbning i arbete: Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen. Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Mobbning i arbete: Arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Mobbing at work : The impact of workplace organization on employee discretion and the mobbing process
Abstract [en]

The aim of this dissertation is to identify and analyze organizational characteristics and interactional forces within the workplace organization that may affect the mobbing process. The empirical basis comprises 20 semi-structured interviews with victims, observers, and bullies. Organizational theory and workplace studies are theoretical influences, as are the concepts of negotiations and outsiders. A central concept is employee discretion: formal, informal, and real discretion.

Different parties in the mobbing process are identified and analyzed. It is confirmed that bullies create a negative perception of their victim and try to cause others to share this perception. Collaborators are those whom bullies potentially can recruit, and may include anyone who does not show open support for the victim. People who give open support to the victim are more likely to be bullied themselves, unless they have a strong position in the group. The mobbing process can begin for a large number of reasons. In this study, three main reasons are identified and discussed. First, mobbing can begin because the victim is seen as an outsider. Second, the mobbing process can begin with a change of position. The third main reason for a mobbing process to begin is a confrontation.

Mobbing occurs only in contexts where people meet regularly and often and hence can only leave at high cost. Regular interaction and proximity to the same people are the only conditions necessary for mobbing to occur in a context. There are, however, a number of aggravating and mitigating latent characteristics or qualities that have been raised in this dissertation that may affect the mobbing process. These are cooperation and coexistence, existence of a place of retreat, distribution of bureaucratic authority and employer participation, the double belongings within the organization (formal and informal), reorganization and changing workload, and the organization’s relations to stakeholders. The same quality may be an obstacle to mobbing in one situation and facilitate it in another.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2010. p. 311
Series
Örebro Studies in Sociology, ISSN 1650-2531 ; 12
Keywords
mobbing, bullying, exclusion, workplace, organization, discretion
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77882 (URN)978-91-7668-742-0 (ISBN)
Note
Doktorsavhandling framlagd vid Örebro universitet 2010-10-08.Available from: 2012-06-12 Created: 2012-05-31 Last updated: 2013-06-12Bibliographically approved
Bruhn, A., Lind, M. & Svensson, L. (2005). Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: en fallstudie. Örebro: Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: en fallstudie
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap, 2005. p. 110
Series
Sociology at Örebro University, ISSN 1404-4145 ; 11
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-77916 (URN)
Available from: 2012-05-31 Created: 2012-05-31 Last updated: 2012-06-08
Organisations

Search in DiVA

Show all publications