liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 12) Show all publications
Sjöberg, J. (2018). Barnmatsböcker och kokböcker för barn: En studie av barndomens gastronomiska innehåll och gränser år 2016. In: Charlotte Birnbaum, Karsten Thurfjell, Christina Möller, Martin Lind, Niklas Rådström, Stephan Rössner (Ed.), O.S.A: Gastronomisk kalender 2019 (pp. 115-124). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Barnmatsböcker och kokböcker för barn: En studie av barndomens gastronomiska innehåll och gränser år 2016
2018 (Swedish)In: O.S.A: Gastronomisk kalender 2019 / [ed] Charlotte Birnbaum, Karsten Thurfjell, Christina Möller, Martin Lind, Niklas Rådström, Stephan Rössner, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018, p. 115-124Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Mat och ätande betraktas på många sätt som särskilt viktigt när det kommer till barn. Hungriga små magar måste tillfredsställas i nuet, samtidigt som det krävs bra mat för att säkerställa ett optimalt växande. Dessutom anses barndomens matvanor ha betydelse för barnets förhållande till mat i framtiden, vilket gör att de behöver prova många nya smaker. Av anledningar som dessa anstränger sig vuxna gärna lite extra när det kommer till barns mat. Att så är fallet är i sin tur något som fångats upp av kokboksförfattare och förlag som ger ut barnmatsböcker och kokböcker för barn. I dem ges diverse råd om hur man väcker barns matlust och där finns recept på rätter som särskilt barn förväntas uppskatta och må bra av. Vad det är för mat och hur denna typ av måltidslitteratur presenterar mat och hur den ger uttryck för förväntningar på, och kanske begränsningar i, barns matintresse säger någonting om vår samtida matkultur. Den säger också någonting om hur barn idag tolkas och förstås. För liksom synen på mat och ätande är synen på barn och barndom i ständig förändring och skiljer sig åt i olika tider och kulturer.

Barnmatsböcker och kokböcker för barn fyller en social funktion och bidrar till att både återskapa och skapa samhälleliga idéer och föreställningar om barn, mat och ätande. Få har dock studerat den här typen av material, trots att barnmatsböcker och kokböcker för barn borde vara av stort intresse för forskare inom såväl det gastronomiska fältet, som inom barnforskningen. I det här kapitlet undersöks därför vad det är för syn på barn och mat som produceras och reproduceras i barnmatsböcker och kokböcker för barn. Tio barnmatsböcker och kokböcker för barn utgivna i Sverige år 2016 granskas.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-157061 (URN)9789173319379 (ISBN)
Note

Gastronomiska Akademiens stipendiat

Available from: 2019-05-24 Created: 2019-05-24 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Lövgren, K. & Sjöberg, J. (2017). Att göra ålder i distansförsäljning. In: Clary Krekula & Barbro Johansson (Ed.), Introduktion till kritiska åldersstudier: (pp. 197-210). Stockholm: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att göra ålder i distansförsäljning
2017 (Swedish)In: Introduktion till kritiska åldersstudier / [ed] Clary Krekula & Barbro Johansson, Stockholm: Studentlitteratur AB, 2017, p. 197-210Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147676 (URN)9789144120942 (ISBN)
Available from: 2018-05-04 Created: 2018-05-04 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Sjöberg, J. & Smith-MacGowan, N. (2017). Corporate representations of the child worker: Swedish company websites offering sales opportunities to schoolchildren. Journal of Children and Media, 11(4), 451-465
Open this publication in new window or tab >>Corporate representations of the child worker: Swedish company websites offering sales opportunities to schoolchildren
2017 (English)In: Journal of Children and Media, ISSN 1748-2798, E-ISSN 1748-2801, Vol. 11, no 4, p. 451-465Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The study explores how companies specialised in a schoolchild work force represent children’s work and the working child on their official websites. The material is four websites from Swedish companies explicitly offering schoolchildren under 13 opportunities to sell products on commission in order to raise money for school trips. The analysis reveals there is an almost total visual absence of children performing work. Instead focus is placed on joy and on learning skills for the future. Caring adults are highly involved in the work that is described as safe and easy. Any possible negative connotations to exploited child labourers are avoided. These findings contribute to our understanding of how complex and contradictory the image of children is in prosperous societies where children do not have to work for survival, but yet do work.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
Keywords
representations of children, visual analysis, children’s work, child labour, children’s value, Sweden, middle school, school trip, websites, consumption
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147524 (URN)10.1080/17482798.2017.1352527 (DOI)000418527400005 ()2-s2.0-85024499329 (Scopus ID)
Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2019-08-22Bibliographically approved
Sjöberg, J. (2017). Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion. Bromma: Arkitektkopia AB
Open this publication in new window or tab >>Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten diskuterar tidigare forskning som rör barns och ungas förutsättningar att välja och handla hållbart. Syftet är att sammanställa vad som sedan tidigare är känt om nordiska 14-18-åringars förutsättningar att välja och handla hållbart samt att identifiera kunskapsluckor och ta fram förslag till fördjupade studier på området. Fem frågeområden behandlas:

  • Ungdomars föresatser att konsumera hållbart och att utöva konsumentmakt i riktning mot hållbar utveckling.
  • Eventuella skillnader i konsumtionsmönster vad gäller hållbarhet mellan olika grupper av ungdomar.
  • Vad som påverkar unga till hållbara konsumentval.
  • Produktutbud av hållbara/icke hållbara produkter och livsmedel som riktas till unga.
  • Vilka vidare studier som bör genomföras.

 Genomgången av tidigare forskning visar att mycket få studier angriper just nordiska ungdomars förutsättningar att välja och handla hållbart. Av de studier som gjorts är flertalet av kvantitativ typ och flera av dem har intresserat sig för ungas inställning till miljöproblem och ungas intentioner att agera hållbart. Studierna visar att många unga är oroade för miljön, men de agerar inte utifrån det när de konsumerar. Få unga tänker på produkters miljöpåverkan när de ska göra inköp eller som buykottar och bojkottar. Det finns dock skillnader mellan olika grupper. De skillnader som den tidigare forskningen påvisar mellan olika grupper är först och främst en könsskillnad. Killar har lägre intresse för miljöfrågor och ett lägre intresse att nu och i framtiden agera hållbart. Det är också främst bland killar som klimatskeptiker går att finna. I åldern 15-16 år är unga mindre intresserade av miljöfrågor än tidigare men det är ett ointresse som sedan vänder. Det är således en intressesvacka under en period.

Många unga har tillräckliga kunskaper, vill konsumera hållbart och tar ställning. Men trots det agerar de inte alltid därefter. Det beror på det enskilda tillfället och på vilken produkt det gäller. Tydlighet i märkning och placering av ekologiska varor bland varor av samma produkttyp verkar öka chansen att de köpa hållbart. Det finns en mindre grupp unga som agerar normbrytare och följer de rekommenderade livsstilsförändringar som förespråkas av FNs klimatpanel. De anstränger sig, men utan att uppleva att de uppoffrar sig, för att leva hållbart och konsumera restriktivt utifrån rättvisa och klimatmässigt hållbara värderingar.

Ungdomars vilja att agera och konsumera hållbart har tydliga kopplingar till hur deras föräldrar förhåller sig till miljöfrågor, men framförallt till hur föräldrarna agerar. Unga som uppfattar att deras föräldrar konsekvent agerar hållbart agerar också själva hållbart i större utsträckning. De unga verkar inte söka bekräftelse hos kompisar för hållbara konsumtionsval eller förvänta sig att de ska ta efter de egna hållbara konsumtionsvalen. Däremot kan kompisar vara viktiga samtalsparters för att förstärka den positiva påverkan som nyhetsmedier har för hållbart agerande.

Vad gäller kunskapsluckor finns en brist på kvalitativa studier som granskar konsumtionspraktiker i ungas vardagsliv. Det saknas även granskningar om exempelvis det produktutbud och den reklam som riktas till barn och unga.

Förslag till vidare studier rör 1) Ungas egna resonemang kring utbud och marknad, 2) Hållbar familjekonsumtion i praktiken, 3) Kartläggning av ungas konsumtionsarenor samt 4) Granskning av företag och medier.

Place, publisher, year, edition, pages
Bromma: Arkitektkopia AB, 2017. p. 55
Series
Naturvårdsverket, ISSN 0282-7298 ; 6750
Keywords
konsumtion, barn, ungdomar, miljömedvetenhet, hållbarhet
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147523 (URN)978-91-620-6750-2 (ISBN)
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Sjöberg, J. (2017). Åldersadekvata barnkläder till salu: Stilkategorier och samhälleliga föreställningar om barn. In: Moa Wester och Magnus Öhrn (Ed.), Barnkulturens gränsland: . Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Åldersadekvata barnkläder till salu: Stilkategorier och samhälleliga föreställningar om barn
2017 (Swedish)In: Barnkulturens gränsland / [ed] Moa Wester och Magnus Öhrn, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet , 2017Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2017
Keywords
åldrande, ålder, barn, äldre, medier
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147633 (URN)9789198232349 (ISBN)
Available from: 2018-04-29 Created: 2018-04-29 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Sjöberg, J. (2016). Flickfantasier och fantasiflickor. In: Karin Lövgren (Ed.), Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter (pp. 51-77). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Flickfantasier och fantasiflickor
2016 (Swedish)In: Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter / [ed] Karin Lövgren, Lund: Nordic Academic Press, 2016, p. 51-77Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2016
Keywords
Ungdomstidningar, Tidskrifter, Flickor, Tonårsflickor
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124349 (URN)978-91-8816-825-2 (ISBN)
Available from: 2016-01-27 Created: 2016-01-27 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Sjöberg, J. (2016). Klädd som ett barn: Barn och barndom i klädbutiker på nätet. Barn (4), 39-53
Open this publication in new window or tab >>Klädd som ett barn: Barn och barndom i klädbutiker på nätet
2016 (Swedish)In: Barn, ISSN 0800-1669, no 4, p. 39-53Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Det finns samhälleliga normer om att kläder ska vara åldersadekvata och att man ska klä sig i enlighet med sin ålder – inte ”för ungt” eller ”för gammalt”. Frågan är vad det innebär när det kommer till utbudet av kläder för barn. Artikeln granskar hur ålder aktualiseras i tre svenska nätbutiker som specialiserat sig på kläder för barn; vad det är för stildrag som går genom klädutbudet och vad det säger om föreställningar och förväntningar på barn och barndom.

Keywords
barn, kläder, näthandel, föreställningar om barn, konsumtion, stil
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147522 (URN)
Available from: 2018-04-23 Created: 2018-04-23 Last updated: 2018-05-08Bibliographically approved
Sjöberg, J. (2015). Att göra reklam till barn: Regelverk och visuell praktik. In: Helander, Karin (Ed.), Synas, höras, finnas: plats för barnkultur (pp. 21-39). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Att göra reklam till barn: Regelverk och visuell praktik
2015 (Swedish)In: Synas, höras, finnas: plats för barnkultur / [ed] Helander, Karin, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet , 2015, p. 21-39Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2015
Series
Centrum för barnkulturforsknings skriftserie ; 48
Keywords
children, advertisements, law, regulations, everyday life, visuality, barn, reklam, lagstiftning, reglering, vardagsliv, visualitet
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117575 (URN)978-91-9823-230-1 (ISBN)
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2018-05-04
Sjöberg, J. (2015). Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents. Young Consumers, 16(2), 107-140
Open this publication in new window or tab >>Visual-commercial discourses of infants in direct marketing sent to first-time parents
2015 (English)In: Young Consumers, ISSN 1747-3616, E-ISSN 1758-7212, Vol. 16, no 2, p. 107-140Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

The purpose of the paper is to analyze what notions of infants parents are visually met through addressed direct marketing. Questions discussed are: How are infants visually constructed as a category? and How are they argued to be in need of consumption?

Unsolicited direct marketing sent to three Swedish first-time parents during their child’s first year has been collected and analyzed. Using critical visual discourse analysis, attention is paid to recurring visual patterns and contradictions in how infants are visualized and described at the intersection of materiality, image and text.

The analysis shows three dominant visual commercial discourses of infants, here called “the angel”, “the adventurer” and “the transformer”. These discourses are articulated in such a way and with such a strong claim to truth that it appears as if it is not the marketer that is arguing for consumption, but that it is the infant’s character that demands and drives parents toward consumption.

As the visualizations of the age category infants, as well as of parents, are shown to be very uniform and that the marketing play on especially mothers’ fear of not providing the optimal conditions for the child, the study highlights the necessity of a critical dialogue between marketers, producers, parents and other actors in the child consumer business about their respective responsibilities and needs.

The youngest children are practically invisible in childhood studies as well as in the field of consumer culture. The paper thus contributes to those fields and to the study of visualization of children.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2015
Keywords
Infants, Parents, Discourse, Addressed direct marketing, Marketing, Child studies, Childhood studies, Consumption, Images, Visual Consumption, Spädbarn, Bebis, Föräldrar, Adresserad direktreklam, Reklam, Marknadsföring, Barndomsstudier, Konsumtion, Visuell konsumtion, Bilder av barn
National Category
Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121460 (URN)10.1108/YC-08-2014-00465 (DOI)
Available from: 2015-09-21 Created: 2015-09-21 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Sjöberg, J. (2013). I marknadens öga: Barn och visuell konsumtion. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>I marknadens öga: Barn och visuell konsumtion
2013 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
In the Eye of the Market : Children and Visual consumption
Abstract [sv]

Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. Den här studien granskar hur barn görs till en del av konsumtionssamhället genom det lag- och regelverk som omgärdar barn, konsumtion och reklam samt i tre typer av vardagsreklam där barn på olika sätt synliggörs; adresserad direktreklam som skickas hem till tre nyblivna föräldrar under barnets första år, reklam i ett års utgivning av 12 tidningar för barn samt annonser med bilder av barn publicerade i ett års utgivning av fyra tidningar med en vuxen målgrupp. I studien undersöks hur barn framställs och görs som social kategori och som konsumenter i materialen och vad det säger om barns roll och plats i konsumtionssamhället. Med hjälp av kritisk visuell diskursanalys och begreppet barnighet visar analysen med vilken komplexitet och ambivalens barn uppfattas, framställs och bemöts. Lag- och regelverket är komplicerat och ger en dubbeltydig bild av barns rätt till skydd respektive rätt till deltagande. Vardagsreklamens bilder av barn gör dem till objekt att konsumera visuellt samtidigt som normer om den ideala barndomen och den goda betraktaren produceras och reproduceras. Till nyblivna föräldrar framställs diskurser av barn som konsumtionsbehövande på sätt som osynliggör reklamens övertalande budskap. Reklam som riktas till barn själva utgörs av hybridformer där annonser bara är en del, vilket innebär att det som är reglerat som reklam inte är detsamma som det som gör reklam till barn. Utsatthet och skydd, kompetens och rättigheter samt lärande och ålder är tematiker som på olika sätt aktualiseras i samtliga empiriska material. Studien bidrar med förståelse och problematisering av vad barn är och tillåts vara i dagens visuella konsumtionskultur.

Abstract [en]

Children are consumers and they are marketed to and visible in advertising. But how children, consumption and advertising should be combined cause debate, both in the public sphere and in academia. The dissertation investigates how children are visualized and made as a social category and as consumers in the consumer society by studying the legal framework regarding children, consumption and advertising as well as three types of advertising that people encounter in their everyday lives; advertisements showing children published during one year in four magazines with an adult target group; and addressed direct marketing that was sent to three first-time parents; advertisements in one year's publication of 12 magazines for children. Using critical visual discourse analysis and the concept of childity, the analysis shows the complexity and the ambivalence that characterizes the ways in which children are seen, represented and addressed. The legal framework is complicated and is ambiguous regarding children's right to protection vis-à-vis their right to participate. Advertisements that visualize children produce and reproduce norms concerning the ideal childhood. In order to get parents to consume on behalf of their children, neutral and factual discourses about children's character and needs are articulated. Advertising that is aimed at children consists of hybrids between adverts and editorial material, indicating that it is not only marketing that is regulated by the legal framework that actually markets to children. Vulnerability and protection, competence and rights as well as learning and age are themes that are actualized in different ways in all of the empirical material. The study contributes a new understanding and problematization of what children are, and are allowed to be, in our contemporary visual consumption culture.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2013. p. 247
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 581
Keywords
Children, childity, advertising, visual culture, visual consumption, critical discourse analysis, consumer society, Barn, barnighet, reklam, visuell kultur, visuell konsumtion, konsumtionssamhälle, kritisk diskursanalys
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-92787 (URN)978-91-7519-614-5 (ISBN)
Public defence
2013-05-31, Val, Hus Vallfarten, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2013-05-22 Created: 2013-05-22 Last updated: 2018-05-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6901-4417

Search in DiVA

Show all publications