liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Wolmesjö, Maria
Publications (10 of 124) Show all publications
Stenberg, R., Wolmesjö, M. & Leicht, A. (2019). Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Efterforskning av försvunna personer: en internationell forskningsöversikt
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Efterforskning av försvunna personer i andra fall (EFP) är den Svenska Polisens räddningstjänstområde. Det är ett område som både tar stora resurser i anspråk och utsätter berörda personer och närstående för ett stort lidande. De stora grupperna som försvinner: personer med demenssjukdomar och personer med suicidproblematik är grupper som ökar i samhället. Därmed är det ett viktigt kunskapsområde.

Syftet med projektet var att göra en internationell kunskapsöversikt över forskning om efterforskning av försvunna personer, identifiera utvecklingsmöjligheter och utmaningar i verksamheten samt ge förslag till fortsatt forskning. Projektet genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie där fokus för kartläggningen gällt att analysera och spegla forskningsområdets bredd och mångfald.

Personer kan vara försvunna och/ eller saknas (missing) både ofrivilligt för att de är vilse (lost) eller frivilligt för att de håller sig undan (absent). Personen kan saknas (missing) eller inte saknas av någon. Forskningsperspektiven på området kan främst delas upp i ett s.k. geospatialt perspektiv inriktat mot geografisk positionering och eftersök. Detta perspektiv dominerar synen på verksamheten i Sverige. Det andra perspektivet ”missingness” är inriktat mot upplevelser och processer hos och kring den personen som försvinner, anhöriga och samhällsfrågor kring försvinnande.

Stora delar av den internationella forskningen är inriktad på att utveckla och förbättra verksamheten eller ge kunskaper som är viktiga för verksamheten inom exempelvis teknikanvändning, riskbedömning och beteendeprofiler, andel återförsvinnanden, kostnader för insatser, anhörigas motiv för att anmäla försvinnanden och upplevelse av Polisens arbete i insatser.

I Sverige finns ytterst begränsad forskning på området och det finns ett stort kunskapsbehov för att kunna effektivisera såväl efterforskning som förebyggande och uppföljande aktiviteter. Det gäller både rent verksamhetsstöd som digitaliserade databaser för insamling och analys av nationell statistik som idag saknas, liksom metod- och kunskapsstöd samt beslutsstöd. Det finns också ett stort behov att validera internationella forskningsresultat för svenska förhållanden. Förslag till fortsatt forskning och konkreta projekt ges som exempelvis gäller uppföljning och verksamhetsanalys, processbeskrivningar, kostnadsmodeller och kostnadsanalys samt utveckling av effektivitetsmått och nyckeltal, digitalisering och metodstöd, utveckling av samverkan med frivilliga och med andra aktörer, validering av internationella forskningsresultat för användning i Sverige, utbyten och nätverk för praktiker och forskare på området.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 46
Series
CARER Report ; 29
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161289 (URN)9789179299750 (ISBN)
Available from: 2019-10-30 Created: 2019-10-28 Last updated: 2024-01-11Bibliographically approved
Wolmesjö, M. (2016). Ledarskapande – potentialer i samverkan (1ed.). In: Stina Johansson, Annika Taghizadeh Larsson (Ed.), Förändringsperspektiv på äldreomsorgen : att leva med andra (pp. 155-167). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapande – potentialer i samverkan
2016 (Swedish)In: Förändringsperspektiv på äldreomsorgen : att leva med andra / [ed] Stina Johansson, Annika Taghizadeh Larsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, p. 155-167Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016 Edition: 1
Keywords
ledarskap, äldreomsorg, socialt arbete, samverkan, funktionshinder, förändring
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125742 (URN)9789140691767 (ISBN)
Available from: 2016-03-02 Created: 2016-03-02 Last updated: 2016-11-21Bibliographically approved
Wolmesjö, M. (2015). Alternative Care in Sweden. In: Fujioka Takashi, Kimora Yoko & Nagano Seiki (Ed.), International comparative research on alternative care: . Department of Social Welfare, Japan College of Social Work & The Evaluation Committe by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan
Open this publication in new window or tab >>Alternative Care in Sweden
2015 (English)In: International comparative research on alternative care / [ed] Fujioka Takashi, Kimora Yoko & Nagano Seiki, Department of Social Welfare, Japan College of Social Work & The Evaluation Committe by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan , 2015Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Department of Social Welfare, Japan College of Social Work & The Evaluation Committe by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, 2015
Keywords
alternative care, Sweden
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125739 (URN)
Available from: 2016-03-02 Created: 2016-03-02 Last updated: 2016-03-02
Wolmesjö, M. (2015). Det dubbla anhörigskapet : I grupper med annan etnisk bakgrund än svensk.. In: : . Paper presented at Nationellt FORSA-symposium, Det globala i det lokala. Norrköping 23-24 mars 2015..
Open this publication in new window or tab >>Det dubbla anhörigskapet : I grupper med annan etnisk bakgrund än svensk.
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
anhörigskap, socialt arbete
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117584 (URN)
Conference
Nationellt FORSA-symposium, Det globala i det lokala. Norrköping 23-24 mars 2015.
Projects
Det dubbla anhörigskapet.Norrköpingsfonden 2014-2017
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-13
Wolmesjö, M. & Thelin, A. (2015). Första linjens chefskap för kvalitet inom äldreomsorgen : – en kunskapsöversikt med fokus på arbetsvillkor.. In: : . Paper presented at Forskningen dag, Linnéuniversitetet Kalmar 27 mars 2015..
Open this publication in new window or tab >>Första linjens chefskap för kvalitet inom äldreomsorgen : – en kunskapsöversikt med fokus på arbetsvillkor.
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
arbetsvillkor, chef, ledarskap, äldreomsorg
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117583 (URN)
Conference
Forskningen dag, Linnéuniversitetet Kalmar 27 mars 2015.
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-13
Dunér, A. & Wolmesjö, M. (2015). Interprofessional Collaboration in Swedish health and social care from a care manager’s perspective: [Interprofessionell samverkan i svensk hälso- och sjukvård och social omsorg ur biståndshandläggares perspektiv]. European Journal of Social Work, 18(3), 354-369
Open this publication in new window or tab >>Interprofessional Collaboration in Swedish health and social care from a care manager’s perspective: [Interprofessionell samverkan i svensk hälso- och sjukvård och social omsorg ur biståndshandläggares perspektiv]
2015 (English)In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 18, no 3, p. 354-369Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to study interprofessional collaboration in health and social care for older people and persons with disabilities from a care manager's perspective. The empirical data was collected at a workshop held during a national conference for care managers and through focus group interviews in two Swedish municipalities. The results showed that the care managers collaborated in different ways with many different professionals from different organisations. The care and discharge planning meetings emerged as the most typical situation where care managers collaborated with different health care professionals. Interprofessional collaboration was seen as a means for care managers to fulfil their assignment and carry out their work. The care manager role encompassed role strain, a relatively weak professional identity, and differences in professional status among those involved in interprofessional collaboration.

Abstract [sv]

Syftet med studien var att studera interprofessionell samverkan i hälso- och sjukvård och social omsorg för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar ur biståndshandläggares perspektiv. Empiriska data samlades in vid en workshop i samband med en nationell konferens för biståndshandläggare samt genom fokusgruppsintervjuer i två kommuner i Sverige. Resultatet visade att biståndshandläggare samverkar på flera varierande sätt och med olika yrkesgrupper från flera organisationer. Vård- och omsorgsplaneringsmöten framträdde som den mest typiska situationen där biståndshandläggare samverkar med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg. Interprofessionell samverkan sågs som viktig för att biståndshandläggarna skulle kunna fullfölja sin uppgift och utföra sitt arbete. Biståndshandläggarrollen kännetecknas av motstridiga rollförväntningar och en relativt svag professionell identitet. Skillnader i professionell status bland de involverade påverkade samverkan.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2015
Keywords
interprofessional collaboration, care manager, social work, professional role, focus groups, interprofessionell samverkan, biståndshandläggare, socialt arbete, professionell roll, fokusgrupper
National Category
Social Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-108003 (URN)10.1080/13691457.2014.908166 (DOI)000354640000004 ()
Available from: 2014-06-24 Created: 2014-06-24 Last updated: 2017-12-05
Wolmesjö, M. (2015). Själva verksamheten och första linjens chefsarbete. In: Erik Blennberger, Tomas Bytting (Ed.), Chef i omsorgen: vardag, forskning och etik (pp. 115-124). Stockholm: Gothia Förlag AB
Open this publication in new window or tab >>Själva verksamheten och första linjens chefsarbete
2015 (Swedish)In: Chef i omsorgen: vardag, forskning och etik / [ed] Erik Blennberger, Tomas Bytting, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2015, p. 115-124Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Gothia Förlag AB, 2015
Keywords
Ledarskap, Äldreomsorg, Socialt arbete, Chefer
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117566 (URN)9789172059887 (ISBN)
Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2016-03-04Bibliographically approved
Wolmesjö, M. (2015). Socialt arbete och social omsorg. In: Börjeson, Martin (Ed.), Förstå socialt arbete.: . Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Socialt arbete och social omsorg
2015 (Swedish)In: Förstå socialt arbete. / [ed] Börjeson, Martin, Malmö: Liber, 2015Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2015
Keywords
socialt arbete, social omsorg
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117568 (URN)
Note

Reviderad upplaga av Börjeson, Bengt (2010) Förstå socialt arbete. Liber.

Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-12
Wolmesjö, M. (2015). Socialtjänstens insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar. In: Börjeson, Martin (Ed.), Förstå socialt arbete.: . Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens insatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar
2015 (Swedish)In: Förstå socialt arbete. / [ed] Börjeson, Martin, Malmö: Liber, 2015Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2015
Keywords
socialt arbete, psykiska funktionsnedsättningar
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117567 (URN)
Note

Reviderad upplaga av Börjeson, Bengt (2010) Förstå socialt arbete. Liber.

Available from: 2015-05-05 Created: 2015-05-05 Last updated: 2015-05-12
Wolmesjö, M. (2015). Upphandling av omsorg för personer med funktionsnedsättning (1ed.). In: Maria Bennich, Lars Zanderin (Ed.), Upphandling, valfrihet, styrprinciper: i socialtjänsten (pp. 101-112). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Upphandling av omsorg för personer med funktionsnedsättning
2015 (Swedish)In: Upphandling, valfrihet, styrprinciper: i socialtjänsten / [ed] Maria Bennich, Lars Zanderin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 101-112Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015 Edition: 1
Keywords
Personer med funktionsnedsättning, Social omsorg, Upphandling, Sverige
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-124689 (URN)978-91-4069-177-4 (ISBN)
Available from: 2016-02-10 Created: 2016-02-10 Last updated: 2016-03-02Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications