liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ekholm, David
Publications (10 of 26) Show all publications
Ekholm, D. (2019). Idrott som lokal socialpolitik: Kommun och civilsamhälle i samverkan. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Idrott som lokal socialpolitik: Kommun och civilsamhälle i samverkan
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten presenterar resultat av en studie som bedrivits inom forskningsprojektet ”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom demokratisk fostran och organisatorisk samverkan”. I rapporten redovisas specifikt hur den idrottsbaserade sociala verksamheten midnattsfotboll har etablerats i två olika städer (”Västerstad” och ”Österstad”) i samverkan mellan idrottsföreningar, en nationell stiftelse och kommunerna i dessa städer. Midnattsfotboll är ett slags fotbollsverksamhet med sociala ändamål för ungdomar i åldern 12 till cirka 25 år som bedrivs under lördagskvällar i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheterna har följts framförallt genom intervjuer med företrädare för verksamheterna och observationer på plats.

Syftet är att beskriva hur samverkan mellan olika aktörer både upplevs och går till i praktiken, identifiera olika förutsättningar för att kunna etablera verksamhet samt att bidra till reflektion kring vilken plats och betydelse en sådan verksamhet kan ha lokalt och politiskt.

Rapporten vänder sig till läsare med intresse för kultur- och fritidsaktiviteter, såsom idrott, men särskilt till verksamma i beslutsfattande eller verksamhetsnära positioner i kommuner eller andra myndigheter, på idrottsförbund, i föreningar och i civilsamhället i allmänhet. Ambitionen med studien är att den kunskap som redovisas i rapporten ska kunna ligga till grund för både verksamhetsutveckling och diskussioner om kultur- och fritids liksom socialpolitik och betydelsen av idrott inom dessa politikområden.

Rapporten behandlar återkommande flera viktiga teman som har med gränser och gränsöverskridanden att göra. Det gäller dels (sektors-) gränser mellan civilsamhällets aktörer och offentliga aktörer, och dels (administrativa) gränser mellan vad som uppfattas som olika politikområden, såsom kultur- och fritidspolitik och socialpolitik. Därtill bidrar studien med nära beskrivningar av hur arbetet med att utveckla en social verksamhet i samverkan mellan olika aktörer med olika bakgrunder tar form i praktiken.

Bland de huvudsakliga resultat som rapporten bidrar med kan följande lyftas fram särskilt:

  • Verksamheternas etablering har sett väldigt olika ut i de två städerna trots liknande upplägg och relation till stiftelsen. Verksamheten i Västerstad har haft svårt att etablera sig långsiktigt och på ett formaliserat sätt; verksamheten i Österstad har etablerats tydligare och har dessutom kunnat utvecklas och expandera lokalt.
  • De båda verksamheterna har haft olika organisatoriska förutsättningar och ekonomiska möjligheter, vilket påverkat hur de utvecklats. Ekonomin är beroende av de organisatoriska förmågorna i verksamheterna. Mycket av kontinuiteten och engagemanget i verksamheterna bygger på ledarna och för att kunna rekrytera dem behövs ekonomiska resurser.
  • För att en verksamhet ska etableras lokalt är de specifika förutsättningarna både i städerna och i områdena där verksamheten bedrivs centrala. Det gäller dels ifråga om den befintliga föreningsverksamheten lokalt (som kan kanalisera verksamheter) och dels ifråga om möjligheter till stöd av politiska beslutsfattare och förvaltning på lokal nivå.
  • För att en verksamhet ska kunna etableras lokalt är det viktigt att det inte bara finns en utarbetad plan för själva fotbollsaktiviteten (praktik) utan även för organisation, ledning och samverkan med andra involverade aktörer (program). När en utarbetad plan för verksamhetens program saknas lokalt blir enskilda företrädare och ledares individuella förmågor att navigera i relation till andra aktörers viljor och organisationer avgörande. Detta gäller särskilt ifråga om strategisk kommunikation och förmåga att anpassa målbilder.
  • I de fall som kommuner vill stödja verksamheter som midnattsfotboll är det viktigt att reflektera kring sådana verksamheters politiska betydelse och deras potential för att uppnå politiska mål. Det gäller bland annat den mer generella betydelsen av samverkan med civilsamhället som utförare av tjänster och service, men det berör också avvägningar mellan professionella färdigheter och personliga egenskaper i sociala insatser och verksamheter. Projekt av det här slaget väcker också frågor om hur civilsamhällets (förmodade) självständighet kan värnas vid samverkansrelationer samt huruvida jämlik tillgång till idrottsaktiviteter för unga behöver motiveras med just socialpolitiska ändamål. Inte minst gäller det här att ha en rimlig tilltro till den kraft som tillskrivs just idrott ifråga om att bidra till integration och allmän samhällsutveckling. Inkludering i idrott (som ett mål i sig självt) behöver värderas i relation till tilltron till idrott som ett sätt (som ett verktyg) att skapa inkludering i samhället.
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 94
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2019:2
Keywords
Idrott, socialpolitik, kommun, samverkan, civilsamhälle, idrottsföreningar
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156973 (URN)9789176850626 (ISBN)
Available from: 2019-05-18 Created: 2019-05-18 Last updated: 2019-05-21Bibliographically approved
Ekholm, D. (2019). Mellan självständighet och kontroll: civilsamhället som samhällsbyggare genomidrott som verktyg för social hållbarhet. In: Josefina Syssner (Ed.), Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande?: (pp. 125-150). Boxholm: Linnefors
Open this publication in new window or tab >>Mellan självständighet och kontroll: civilsamhället som samhällsbyggare genomidrott som verktyg för social hållbarhet
2019 (Swedish)In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande? / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors , 2019, p. 125-150Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Boxholm: Linnefors, 2019
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162262 (URN)9789188651082 (ISBN)
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-11-26Bibliographically approved
Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2019). Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?. In: Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad (Ed.), Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse?: (pp. 109-130). Stockholm: Centrum för idrottsforskning
Open this publication in new window or tab >>Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?
2019 (Swedish)In: Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2019, p. 109-130Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för idrottsforskning, 2019
Series
Centrum för idrottsforskning ; 2019:2
Keywords
idrott, socialt arbete, civilsamhälle, ojämlikhet, segregation, ungdomar
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156974 (URN)9789198405040 (ISBN)
Available from: 2019-05-18 Created: 2019-05-18 Last updated: 2019-05-20Bibliographically approved
Ekholm, D. & Lindström Sol, S. (2019). Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion. The International Journal of Cultural Policy
Open this publication in new window or tab >>Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion
2019 (English)In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The role of sport and cultural practices in policy initiatives tends to be assessed in both cases in terms of their assumed social benefits. However, the areas of sport and culture are often understood separately in research. Through an analysis of interviews with key local policy- makers and civil servants in two Swedish municipalities, the aim of this article is to explore how sport and culture are formed as means to promote social policy objectives regarding young people. In addition, we reflect on the political significance of this in relation to the develop- ment of local policy. The analysis demonstrates how a discourse of urban segregation and unequal opportunities underpins actions to mobilise non-participant and at-risk youth. This is achieved by establishing cen- tres for sport and culture, and by enabling an educational approach which focuses on participation, empowerment and good citizenship. Reasons for mobilising practices involving culture and sport overlap, though each area of policy appears to be differently underpinned by discourses of enlightenment and conformity. Differences in emphasis between the discourses on sport and culture are discussed in relation to scientific discourse on the social utility of each policy area.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Participation; culture; sport; young people; social exclusion
National Category
Social Sciences Sociology Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155869 (URN)10.1080/10286632.2019.1595607 (DOI)000464616900001 ()
Note

Funding agencies: Riksbankens Jubileumsfond (The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences) [RMP17-0979:1]

Available from: 2019-03-29 Created: 2019-03-29 Last updated: 2019-10-25Bibliographically approved
Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2019). Pedagogies of (de)liberation: salvation and social inclusion by means of Midnight Football. Sport, Education and Society
Open this publication in new window or tab >>Pedagogies of (de)liberation: salvation and social inclusion by means of Midnight Football
2019 (English)In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

In this article, we explore the pedagogies of (de)liberation promoted in the sports-based intervention Midnight Football (MF), carried out in a suburban and socio-economically disadvantaged residential area in Sweden. Based on interviews with coaches and managers and on-site observations, we examine how socio-pedagogical rationalities and technologies are articulated in discourse and assumed to operate within the intervention, and how certain ideals of conduct and social inclusion are represented in discourse. The analysis is guided by a Foucauldian perspective on a variety of forms of power. It displays how disciplinary forms of spatial and temporal diversion and dislocation of youth from sites of risk and danger to sites of order and football are formed within MF, where non-authoritative relations between coaches and youth can be facilitated, underpinned by a pastoral form of benign care and guidance. This, in turn, according to the rationality, enables pedagogies of sublime guidance and governing through deliberative and motivational dialogues, supporting youth to conduct themselves and, within the frames of football, choose the right track in life, away from gangs and crime. Making active and responsible choices means not only opportunities for individual deliberation, salvation and social inclusion, but moreover, security in and for the locality, community and society. The analysis illustrates how discipline, pastoral power and technologies of empowerment and of the self are intertwined and constitutive of the government promoted. Notably, dialogues between coaches and participants do not focus on the socio-economic inequalities or the socio-political context of segregation among the youth; instead, salvation becomes a question of the mindset of the youth, legitimizing a pre-given socio-economic and socio-political order of social exclusion. Still, there is unfulfilled potential for critical pedagogy and (de)liberative dialogues for articulating the conditions for participation in sport and in society on the terms of the participating youth.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Welfare, pedagogy, football, youth, social exclusion
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162260 (URN)10.1080/13573322.2019.1694504 (DOI)2-s2.0-85075472963 (Scopus ID)
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, 25/2016Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF), 1086/17
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-12-03Bibliographically approved
Ekholm, D., Dahlstedt, M. & Rönnbäck, J. (2019). Problematizing the absent girl: sport as a means of emancipation and social inclusion. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 22(6), 1043-1061
Open this publication in new window or tab >>Problematizing the absent girl: sport as a means of emancipation and social inclusion
2019 (English)In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 6, p. 1043-1061Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Absence from sport participation among girls from ethno-cultural minorities is often highlighted as an inclusion policy challenge. Based on 35 interviews with community sports coaches, managers and partners, we explore how the absence of girls is problematized in four Swedish sports-based interventions, focusing on how problems, as well as the means and the ends of social inclusion, are articulated. The girls are assessed as being in need of social change due to their alleged social exclusion. Absence is explained by “patriarchal norms” as well as by the introvert conduct of the girls them- selves. Girls-only sports activities performed by female coaches as role models are described as a way for girls to gain social inclusion and to become emancipated from subjugating norms. In conclusion, participation in community sport is highlighted in discourse as cru- cial for adopting powers of emancipation. A similar discourse could be recognized elsewhere, inside and outside the realm of sport.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Community; girls; intersectionality; social exclusion; social inclusion
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153841 (URN)10.1080/17430437.2018.1505870 (DOI)000464565500010 ()
Available from: 2019-01-14 Created: 2019-01-14 Last updated: 2019-05-28Bibliographically approved
Ekholm, D. & Dahlstedt, M. (2019). Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden. In: Hanlon, B. and Vicino, T.J. (Ed.), The Routledge Companion to the Suburbs: (pp. 163-172). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden
2019 (English)In: The Routledge Companion to the Suburbs / [ed] Hanlon, B. and Vicino, T.J., New York: Routledge, 2019, p. 163-172Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In this chapter, we problematize the current discourses of social exclusion and segregation in suburban Sweden by providing an overview on contemporary Swedish research, further illustrated by on-going research on social exclusion of youth in the suburban landscape. First, we outline the conceptual debate on social exclusion in suburban Sweden and, in relation to this outline, we outline a theoretical approach to social exclusion based on social rights and substantial citizenship. Second, we use these concepts to approach four dynamics of social exclusion and their effects in the urban peripheries in Sweden of today: spatial exclusion, poverty, education and political participation. Third, on basis of this overview of Swedish research, we elaborate on interventions aiming at social inclusion and social change emerging in recent Swedish social policy. Fourth, we discuss current discourses on suburban social exclusion, and provide alternative frames of interpretation of the dynamics and effects of urban polarisation.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2019
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151369 (URN)9781138290235 (ISBN)9781315266442 (ISBN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2018-09-28Bibliographically approved
Ekholm, D. (2019). Sport as a Means of Governing Social Integration: Discourses on Bridging and Bonding Social Relations. Sociology of Sport Journal, 36(2), 152-161
Open this publication in new window or tab >>Sport as a Means of Governing Social Integration: Discourses on Bridging and Bonding Social Relations
2019 (English)In: Sociology of Sport Journal, ISSN 0741-1235, E-ISSN 1543-2785, Vol. 36, no 2, p. 152-161Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article analyzes how representatives of two sports-based interventions in Sweden conceptualize the ways in which differentforms of social relations facilitate social inclusion and integration. The articulated statements are analyzed from a discursive andgovernmentality perspective. The analysis spotlights how sports practices ideally provide inclusive and bridging meetings betweenschools and children from different areas, and how bonding relations with formative role-models make it possible to reach out toyoung people in the community and to facilitate learning, guidance and social change according to certain norms. However, bondingrelations between children from the same area are not spotlighted in discourse. This, and other discursive effects, are problematizedwith respect to how such discourse restrains and limits the conditions for the social inclusion and integration of the targeted youth.

Place, publisher, year, edition, pages
Human Kinetics, 2019
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-156356 (URN)10.1123/ssj.2018-0099 (DOI)000468300700005 ()
Available from: 2019-04-17 Created: 2019-04-17 Last updated: 2019-07-01Bibliographically approved
Ekholm, D. (2019). Värdet av fotboll som social insats. Kommunal ekonomi (3), 38-40
Open this publication in new window or tab >>Värdet av fotboll som social insats
2019 (Swedish)In: Kommunal ekonomi, no 3, p. 38-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-157725 (URN)
Available from: 2019-06-19 Created: 2019-06-19 Last updated: 2019-06-24Bibliographically approved
Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2018). Den sociala exkluderingens mekanismer. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (pp. 47-68). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Den sociala exkluderingens mekanismer
2018 (Swedish)In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 47-68Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Följande kapitel anlägger ett annat perspektiv på tillvaron i dessa områden. Fokus riktas här inte mot utanförskap som tillstånd, utan snarare mot utanförskapandet som process. Vi vill med detta kapitel lyfta fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – och inte minst för unga. I kapitlet görs utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk  forskning. Denna forskning har i huvudsak fokuserat på förhållandena i områden i de tre största städerna, men de mönster av segregation som beskrivits i denna forskning känns idag igen också i både mindre och mellanstora svenska städer (jfr Salonen 2011; Fell & Guziana 2016). Det analytiska avstampet i kapitlet är en bred förståelse av social exkludering i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt sociala), som tillsammans formar möjligheterna för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. De processer som formar de ungas möjligheter att delta har såväl materiella som symboliskt gestaltande dimensioner, i form av föreställningar om individer och grupper samt områden, inte minst förortsområdet – ”utanförskapsområdet”. Med den sociala exkluderingens mekanismer i förgrunden har vi identifierat fyra dimensioner av social exkludering i aktuell svensk forskning, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. Innan vi går närmare in på var och en av dessa dimensioner av social exkludering, låt oss först inleda med att kort presentera det perspektiv på social exkludering som vi tar avstamp i.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Series
Linköping Studies in Social Work and Welfare ; 2018:3
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144512 (URN)9789176853542 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications