liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 15) Show all publications
Ödalen, J., Bromesson, D., Erlingsson, G. Ó., Karlsson Schaffer, J. & Fogelgren, M. (2019). Teaching university teachers to become better teachers: the effects of pedagogical training courses at six Swedish universities. Higher Education Research and Development, 38(2), 339-353
Open this publication in new window or tab >>Teaching university teachers to become better teachers: the effects of pedagogical training courses at six Swedish universities
Show others...
2019 (English)In: Higher Education Research and Development, ISSN 0729-4360, E-ISSN 1469-8366, Vol. 38, no 2, p. 339-353Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Do pedagogical training courses for university teachers have desirable effects on the participants? We set out to answer this question by following a panel of 183 university teachers from Sweden’s six largest universities, who participated in pedagogical training courses. Our study reveals that the participants’ self-reported confidence in their role as teachers increased slightly, and their self-assessed pedagogical skills increased notably after they had finished their courses. Even though the courses were rather short, we could also observe some changes in fundamental approaches to teaching in some of the subgroups of respondents, both toward more student-centeredness and, perplexingly, toward more teacher-centeredness. Additionally, most respondents (7 out of 10) found the courses useful or very useful. Course satisfaction was most notable among participants with less than three years of teaching experience. Considering the fact that we find the positive effects of pedagogical training courses to be present mainly in the group of participants with less than three years of teaching experience, we discuss whether a policy of making these courses mandatory for all university teachers implies an overestimation of their impact.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Approaches to teaching, mandatory pedagogical training, higher education, pedagogical training courses, university teachers
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-152739 (URN)10.1080/07294360.2018.1512955 (DOI)000457428100010 ()2-s2.0-85053229426 (Scopus ID)
Projects
Att möta den högre utbildningens utmaningar
Note

Funding agencies: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy [177/2013]

Available from: 2018-11-19 Created: 2018-11-19 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Ödalen, J. (2017). A Normative Theory of Local Government: Connecting Individual Autonomy and Local Self-Determination with Democracy. Lex Localis, 15(2), 329-342
Open this publication in new window or tab >>A Normative Theory of Local Government: Connecting Individual Autonomy and Local Self-Determination with Democracy
2017 (English)In: Lex Localis, ISSN 1581-5374, E-ISSN 1855-363X, Vol. 15, no 2, p. 329-342Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The issue of local government reform is high on the agenda in many developed democracies. The discussion is often framed in narrow terms, focusing on functional efficiency. In this article, we construct a normative argument for local government that values local government because it fulfills morally desirable purposes in itself, regardless of its functional efficiency. The argument is that the same foundational value – individual autonomy – constitutes the normative underpinning of both democracy and the right to local self-government. The implication is that if we value democracy, we must defend a strong and constitutionally protected local government.

Place, publisher, year, edition, pages
Institut za Lokalno Samoupravo in Javna Narocila Maribor, 2017
Keywords
local self-government, local autonomy, democratic theory, constitutional theory
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-136781 (URN)10.4335/15.2.329-342 (DOI)000400882000009 ()
Available from: 2017-04-25 Created: 2017-04-25 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó. & Ödalen, J. (2017). Den kommunala självstyrelsen. In: Josefina Syssner, Sören Häggroth & Ulf Ramberg (Ed.), Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling (pp. 65-76). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Den kommunala självstyrelsen
2017 (Swedish)In: Att äga framtiden: Perspektiv på kommunal utveckling / [ed] Josefina Syssner, Sören Häggroth & Ulf Ramberg, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017, p. 65-76Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I regeringsformens portalparagraf kan vi läsa att den svenska demokratin förverkligas bland annat genom den kommunala självstyrelsen. Forskare som fördjupat sig i frågan menar dock att den kommunala självstyrelsen i praktiken saknar starkt grundlagsskydd (Petersson 2005: 170; jfr Nergelius 2006: 89f ). Regeringsformen anger nämligen att självstyrelsens utformning ska fastställas av riksdagen genom vanlig lag. Därför får självstyrelsen karaktären av en ”gummibandsprincip” (Petersson 2005); regelverket ger riksdagsmajoriteterna makt att utvidga eller inskränka kommunernas befogenhetssfär efter rådande behov (t.ex. Nergelius 2006; Petersson 2001/2002). Dahlkvist & Strandberg (1999: 290) går härvid så långt som att säga att de svenska kommunerna nog aldrig varit mycket mer än ”lokala verkställare av statlig reformpolitik” (jfr. Nergelius 2006: 288), det som Montin (2004: 36) gett etiketten ”välfärdsstatens förlängda arm”.

Med facit i hand hävdar många att denna ordning historiskt sett tjänat Sverige väl. Men från ett principiellt perspektiv kan man fråga sig om detta sätt att reglera den kommunala självstyrelsen är det mest önskvärda. Det är i sammanhanget värt att påminna om att relationen mellan stat och kommun tidvis varit tämligen infekterad. Missnöjet med statens starka grepp över kommunsektorn fick på 1990-talet sitt uttryck genom kommunernas kritik mot förslaget om skattestopp, den mellankommunala skatteutjämningen, att staten inte följde finansieringsprincipen, samt att för mycket detaljreglering förekom. Dessutom visade en studie från 2003 att ledande kommunpolitiker upplevde att det över tid skett en förskjutning av makt från lokal till statlig nivå (Karlsson 2004: 13). Mot denna bakgrund vill vi problematisera den rådande ordningen, samt lyfta fram vad som i sentida debatt beskrivits som hot mot idén om självstyrande kommuner.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151584 (URN)9789176854204 (ISBN)
Available from: 2018-09-25 Created: 2018-09-25 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Brommesson, D., Erlingsson, G. Ó., Karlsson Schaffer, J. & Ödalen, J. (2017). Högskolepedagogiska meriter: En valuta med svag kurs?. In: Marcus Agnafors (Ed.), Universitet AB: Om kommodifiering, marknad och akademi (pp. 137-176). Göteborg: Daidalos
Open this publication in new window or tab >>Högskolepedagogiska meriter: En valuta med svag kurs?
2017 (Swedish)In: Universitet AB: Om kommodifiering, marknad och akademi / [ed] Marcus Agnafors, Göteborg: Daidalos, 2017, p. 137-176Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I det här kapitlet analyserar vi de spänningar som finns inom det pedagogiska uppdraget sett ur universitetslärarens perspektiv: å ena sidan kräver högskolans huvudmän, intresseorganisationer och förståsigpåare att kraven på pedagogisk meritering måste höjas och skärpas, å andra sidan, trots att högskolepedagogiska kurser i allt högre grad gjorts till obligatorier, nödvändiga för anställning och befordran som universitetslärare, så har den pedagogiska fortbildningens värde ändå urholkats. Å ena sidan är det forskningsmeriter som är hårdvaluta i konkurrensen om tjänster, å andra sidan förväntas en svensk universitetslärare lägga 70-100 procent av sin arbetstid på undervisning. Å ena sidan kräver lärosätena att sökande till lektorat på ett alltmer omfattande sätt dokumenterar sina pedagogiska meriter, å andra sidan tillmäts pedagogiska kvalifikationer inte någon avgörande betydelse när sakkunniga värderar sökandes meriter i tillsättningsprocessen.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Daidalos, 2017
National Category
Pedagogy Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-151583 (URN)9789171735232 (ISBN)
Available from: 2018-09-25 Created: 2018-09-25 Last updated: 2018-09-27Bibliographically approved
Heyward, C. & Ödalen, J. (2016). A free movement passport for the territorially dispossessed. In: Clare Heyward, Dominic Roser (Ed.), Climate justice in a non-ideal world: (pp. 208-226). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>A free movement passport for the territorially dispossessed
2016 (English)In: Climate justice in a non-ideal world / [ed] Clare Heyward, Dominic Roser, Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 208-226Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Clare Heyward and Jörgen Ödalen focus on the need for institutional reform to address climate-related injustice for a particular group of victims. They are concerned with the potential lacuna in international law concerning those citizens of states whose entire territories could be submerged by rising sea levels. Heyward and Ödalen refer to these as the the ‘territorially dispossessed’ and argue that they should be provided with a ‘Passport for the Territorially Dispossessed’ which gives its holder a right to choose their new nationality. They compare their proposal with competing ‘quota’ schemes and argue that the PTD is less unjust because its principle of free choice allows the territorially dispossessed to retain a larger measure of control over their destiny.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2016
Keywords
climate migration, climate change, Small Island States, statelessness
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-129069 (URN)9780198744047 (ISBN)
Funder
Swedish Research Council, 2009-1748
Available from: 2016-06-10 Created: 2016-06-10 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Brommesson, D., Erlingsson, G., Karlsson Schaffer, J., Ödalen, J. & Fogelgren, M. (2016). Att möta den högre utbildningens utmaningar. Stockholm: IFAU Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Open this publication in new window or tab >>Att möta den högre utbildningens utmaningar
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den övergripande fråga som ställs i rapporten är: hur kan universitet och högskolor upprätthålla kvalitet i utbildningen? Undersökningen bärs upp av tre delar där vi studerar 1) om högskolepedagogiska kurser stärker lärare som pedagoger; 2) huruvida det finns incitament för universitetslärare att satsa på pedagogisk verksamhet; samt 3) vilka förutsättningar lektorer ges att inom ramen för sin tjänst fullgöra det pedagogiska uppdraget. I den första delstudien finner vi att pedagogiska kurser haft positiva effekter på deltagarnas upplevda trygghet i lärarrollen. Samtidigt förändras inte kursdeltagarnas grundläggande förhållningssätt till undervisning. I delstudie två finner vi att incitamenten att satsa på det pedagogiska uppdraget är relativt svaga, eftersom sakkunniga i allmänhet lägger liten vikt vid pedagogiska meriter jämfört med vetenskapliga. I den tredje delstudien undersöks balansen mellan forskning och undervisning för lektorer i statsvetenskap. Resultaten visar att skillnaden i undervisningsplikt, liksom kompensationen för likvärdiga undervisningsuppdrag, varierar mycket mellan lärosäten. Förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget ser således väldigt olika ut för lektorer beroende på var de är anställda.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: IFAU Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 2016. p. 88
Series
IFAU-rapport, ISSN 1651-1158 ; 2016:4
Keywords
högre utbildning, högskolepedagogik, pedagogiska meriter, universitetslärare
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126354 (URN)
Projects
Är högskolepedagogiska kurser ett bra verktyg för att göra universitetslärare till bättre pedagoger?
Funder
Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU), 177/2013
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-22 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Ödalen, J. (2016). Förord till den svenska utgåvan (2ed.). In: Peri Roberts & Peter Sutch (Ed.), Politiskt tänkande - En introduktion: (pp. 7-8). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förord till den svenska utgåvan
2016 (Swedish)In: Politiskt tänkande - En introduktion / [ed] Peri Roberts & Peter Sutch, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 7-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016 Edition: 2
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130518 (URN)978-91-44-11439-2 (ISBN)
Available from: 2016-08-11 Created: 2016-08-11 Last updated: 2018-09-26
Ödalen, J. (2015). Kan en stat gå under, men ändå finnas kvar?: Stigande havsnivåer och avterritorialiserade östater. Tidskrift för politisk filosofi (2), 26-43
Open this publication in new window or tab >>Kan en stat gå under, men ändå finnas kvar?: Stigande havsnivåer och avterritorialiserade östater
2015 (Swedish)In: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, no 2, p. 26-43Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det finns en risk att klimatförändringar i framtiden leder till att hela stater går under. Det är framförallt små östater som är utsatta för detta hot eftersom de är känsliga för höjningar av havsvattennivån. Att befolkningarna på dessa östater kan bli tvungna att i framtiden helt överge sina territorier väcker frågor om vad som händer med dessa staters suveränitet och politiska självbestämmande.

Vi tänker oss vanligen att det krävs ett territorium för att ett folk ska kunna vara politiskt självbestämmande. Men är detta verkligen nödvändigt? Vissa folkrättsjurister har hävdad att det är möjligt för ett folk att fortsätta utöva självbestämmande även efter att de tvingats överge sitt territorium. De har dessutom föreslagit att detta att tillåta existensen av avterritorialiserade stater kan vara en lösning på problemet att klimatförändringar i framtiden kan komma att undergräva självbestämmandet för vissa östater.

I denna artikel granskas detta förslag kritiskt. Skulle ett sådant förslag verkligen bevara självbestämmande i någon meningsfull betydelse? Är förslaget moraliskt acceptabelt i betydelsen att det fullgör några av de skyldigheter som det

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Thales, 2015
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-121083 (URN)
Available from: 2015-09-06 Created: 2015-09-06 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Erlingsson, G. Ó., Syssner, J. & Ödalen, J. (2015). Strategier för att möta småkommunernas utmaningar. Stockholm: SNS förlag
Open this publication in new window or tab >>Strategier för att möta småkommunernas utmaningar
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Idag har en av fyra kommuner färre än 10 000 invånare. Fallande befolkningstal i många av Sveriges småkommuner gör det svårare att uppfylla välfärdsåtaganden. I denna skrift ges en historisk bakgrund till dagens situation. Därefter inventeras och värderas de vanligaste förslagen på hur dessa utmaningar ska mötas: 1) sammanslagning av kommuner, 2) införande av asymmetriskt styrelseskick samt 3) satsningar på utökad mellankommunal samverkan. Författarna presenterar även en fjärde möjlig strategi: att uppmuntra små och krympande kommuner att aktivt formulera en medveten anpassningspolitik.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SNS förlag, 2015. p. 17
Series
SNS Analys, ISSN 2001-9742 ; 2015:26
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117695 (URN)
Available from: 2015-05-07 Created: 2015-05-07 Last updated: 2018-09-26Bibliographically approved
Erlingsson, G., Ödalen, J. & Wångmar, E. (2015). Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974. Scandinavian Journal of History, 40(2), 195-214
Open this publication in new window or tab >>Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974
2015 (English)In: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 40, no 2, p. 195-214Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A remarkable reform in modern Swedish political history was the transformation of the local government structure between 1952 and 1974. In a mere 22 years, the number of municipalities was reduced from 2,498 to 277. This study aims to answer how such large-scale reforms could come about politically, particularly since much of the literature on institutions and political reform asserts that carrying out large-scale political change should be a difficult task. Two opposing stories of institutional change are presented: evolutionary accounts, which see the amalgamations as rational adaptations to changing circumstances, are contrasted with a social conflict perspective, which explains amalgamations in terms of their distributional consequences. By investigating the processes leading up to this vast restructuring of Swedish local political geography, we demonstrate that an understanding of these reforms as rational adaptations to changing circumstances, made on the basis of consensus among leading political actors, is not accurate. The reforms were not as uncontroversial and non-conflictual as they often have been portrayed. Our results weaken the evolutionary approach to institutional change, whilst supporting the social conflict perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2015
Keywords
institutional change, political history, municipal amalgamations, evolutionary theory, social conflicts
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117690 (URN)10.1080/03468755.2015.1016551 (DOI)000352887900003 ()
Available from: 2015-05-07 Created: 2015-05-07 Last updated: 2018-09-26
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5693-940x

Search in DiVA

Show all publications