liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (5 of 5) Show all publications
Sjögren, H. (2016). Sustainability for Whom?: The Politics of Imagining Environmental Change in Education. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Sustainability for Whom?: The Politics of Imagining Environmental Change in Education
2016 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[sv]
Hållbar utveckling för vem? : Politik, diskurser och fantasier i utbildningens hantering av miljöförändringar
Abstract [en]

Global initiatives regarding environmental change have increasingly become part of political agendas and of our collective imagination. In order to form sustainable societies, education is considered crucial by organizations such as the United Nations and the European Union. But how is the notion of sustainability imagined and formed in educational practices? What does sustainability make possible, and whom does it involve? These critical questions are not often asked in educational research on sustainability. This study suggests that the absence of critical questions in sustainability education is part of a contemporary post-political framing of environmental issues. In order to re-politicize sustainability in education, this study critically explores how education—as an institution and a practice that is supposed to foster humans—responds to environmental change. The aim is to explore how sustainability is formed in education, and to discuss how these formations relate to ideas of what education is, and whom it is for. This interdisciplinary study uses theories and concepts from cultural studies, feminist theory, political theory, and philosophy of education to study imaginaries of the unknown, nonhuman world in the context of education. The focus of the empirical investigation is on teacher education in Sweden, and more precisely on those responsible for teaching the future generations of teachers – the teacher instructors. With help from empirical findings from focus groups, the study asks questions about the ontological, political, and ethical potential and risk of bringing the unknown Other into education.

Abstract [sv]

Utbildning har globalt fått en central roll i strävanden efter att skapa hållbar utveckling. Initiativ tagna av såväl Förenta Nationerna som Europeiska Unionen, där utbildning och hållbarhet kopplas samman, vittnar om att frågor som rör miljöförändringar har blivit allt viktigare både på de politiska agendorna och i våra kollektiva, kulturella föreställningsvärldar. Men hur formas begreppet hållbar utveckling när det ska göras undervisningsbart? Vilka framtider möjliggör hållbar utveckling i utbildningssammanhang och vem inkluderas i begreppet? Frågor av kritisk karaktär är ofta frånvarande i tidigare utbildningsforskning som rör hållbar utveckling. Denna avhandling tar sin utgångspunkt i att frånvaron av kritiska frågor kan ses som del i en samtida postpolitisk inramning av miljöfrågor i såväl utbildningssammanhang som i samhället i stort. Studien undersöker hur utbildningsväsendet, som är en central institution i fostrandet av framtidens medborgare, tar sig an frågor som rör miljöförändringar. Syftet med studien är att undersöka hur hållbar utveckling formas genom utbildning samt att diskutera hur dessa formationer relateras till idéer om vad utbildning är och vem som ska utbildas. På så vis söker studien också efter sätt att re-politisera hållbar utveckling i utbildningssammanhang. Avhandlingen är tvärvetenskaplig och använder teorier och begrepp från kulturstudier, feministisk teori, politisk teori och utbildningsfilosofi för att studera vad utbildning som relaterar till natur- och miljöfrågor möjliggör. Empiriskt undersöks svenska lärarutbildare, som ansvarar för att utbilda framtidens lärare. Studien ställer frågor om ontologiska, politiska och etiska aspekter av att öppna upp utbildningen för det som ligger bortom mänsklig kontroll och kunskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 190
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 678
Keywords
Environmental humanities; feminist theory; philosophy of education; posthumanities; teacher education; human-animal studies; sustainability; sustainable development; post-politics; social imaginaries, Humanistiska miljöstudier; feministisk teori; utbildningsfilosofi; posthumaniora; lärarutbildning; människa-djur-studier; hållbarhet; hållbar utveckling; postpolitik; imaginärer
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Educational Sciences Cultural Studies Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127393 (URN)10.3384/diss.diva-127393 (DOI)978-91-7685-782-3 (ISBN)
Public defence
2016-06-03, VAL, Vallfarten, Campus Valla, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Projects
Sustainable development as an area of knowledge
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2016-04-26 Created: 2016-04-26 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Sjögren, H., Gyberg, P. & Henriksson, M. (2015). Human–animal relations beyond the zoo: the quest for a more inclusive sustainability education. Pedagogy, Culture & Society, 23(4), 597-615
Open this publication in new window or tab >>Human–animal relations beyond the zoo: the quest for a more inclusive sustainability education
2015 (English)In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, Vol. 23, no 4, p. 597-615Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper investigates human–animal relations in sustainability education. To understand what educational relationships and boundaries are challenged and/or strengthened in education promoting future sustainable societies, we argue that educational theory and practice must move beyond the anthropocentric framework’s sole focus on relationships between humans. Drawing on focus group interviews with teacher instructors at eight Swedish universities, we discuss cases in which sustainability education benefits from being understood as crafted via human–nonhuman relations. By concentrating on human–animal relations, we discuss the political and ethical implications arising from relationships being created in certain ways and not others. The empirical examples illustrate how the relations between teacher instructors and various animals can be a critical starting point for understanding the limitations and possibilities fostered by sustainability education.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2015
Keywords
human–animal relations; feminist posthumanities; sustainability education; focus groups
National Category
Pedagogy Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125527 (URN)10.1080/14681366.2015.1081969 (DOI)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2016-02-25 Created: 2016-02-25 Last updated: 2016-09-01
Sjögren, H. (2014). Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(2-3), 90-109
Open this publication in new window or tab >>Den politisk-etiska potentialen hos djur-människorelationer i lärarutbildares samtal om hållbar utveckling
2014 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 2-3, p. 90-109Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

För att förstå vilka gränser som utmanas och/eller förstärks i utbildning för hållbar utveckling krävs att pedagogisk teori och praktik skapar utrymme för att undersöka potentialen i relationer som inkluderar det icke-mänskliga. Utifrån fokusgruppintervjuer med lärarutbildare vid åtta svenska lärosäten lyfter jag fram exempel på relationer där det mänskliga kan förstås som en del av och i relation till det icke-mänskliga. Utifrån dessa relationer diskuterar jag politisk-etiska frågeställningar som uppkommer genom att relationerna avgränsas som de gör. Exemplen visar hur relationer mellan det mänskliga och det icke-mänskliga kan utgöra en betydelsefull utgångspunkt för att förstå vilka gränser som utmanas och/eller etableras genom utbildning för ett mer hållbart samhälle. Utifrån analyser av materialet diskuterar jag kritiskt hur de olika relationerna skapar olika verkligheter, där gränser för vad som blir betydelsefullt förhandlas. Jag visar på individualitetens och den närvarande referentens betydelse, vilken kunskap dessa relationer möjliggör samt vem eller vad som inkluderas i utbildningens arbete för att skapa en hållbar utveckling.

Keywords
posthumanism, utbildningsfilosofi, relationalitet, hållbar utveckling, lärarutbildning
National Category
Educational Sciences Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114118 (URN)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2015-02-09 Created: 2015-02-09 Last updated: 2017-12-04
Sjögren, H. (2014). Educable Futures?: Managing Epistemological Uncertainties in Sustainability Education. Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, 1(2)
Open this publication in new window or tab >>Educable Futures?: Managing Epistemological Uncertainties in Sustainability Education
2014 (English)In: Resilience: A Journal of the Environmental Humanities, ISSN 2330-8117, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
University of Nebraska Press, 2014
National Category
Social Sciences Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-114117 (URN)10.5250/resilience.1.2.005 (DOI)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2015-02-09 Created: 2015-02-09 Last updated: 2016-09-01
Gyberg, P. & Sjögren, H. (2013). Quiz-kunskap och läraryrkets död. Östgöta Correspondenten, pp. B17
Open this publication in new window or tab >>Quiz-kunskap och läraryrkets död
2013 (Swedish)In: Östgöta Correspondenten, ISSN 1104-0394, p. B17-Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Mediehuset Corren, 2013
Keywords
Kunskap; Pisa; profession
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-102897 (URN)
Funder
Swedish Energy Agency
Available from: 2014-01-07 Created: 2014-01-07 Last updated: 2015-02-18
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4833-8292

Search in DiVA

Show all publications