liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Elgebrant, Emil
Publications (10 of 16) Show all publications
Elgebrant, E. (2016). Bitcoinsdomen - ändamål, vilket och vems?. Skattenytt (1), 68-76
Open this publication in new window or tab >>Bitcoinsdomen - ändamål, vilket och vems?
2016 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1, p. 68-76Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den 22 oktober kom då EU-domstolen i mål C-264/14 (Bitcoinsdomen) fram till att artikel 135.1 (e) i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt, utgör transaktioner som är undantagna från mervärdesskatteplikt. Rättsläget har i och med denna dom klarnat med avseende på den praktiska hanteringen av växlingstjänster av bitcoins.Denna artikel analyserar domstolens argumentering med anledning av tillämpligheten av artikel 135.1 (e) och är en fortsättning på en av mig tidigare publicerad artikel i Skattenytt.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2016
Keywords
Bitcoins, mervärdesskatt, finansiella instrument, kryptovalutor
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126898 (URN)
Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2017-11-30
Elgebrant, E. (2016). Kryptovalutor: särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel (1ed.). Stockholm: Wolters Kluwer
Open this publication in new window or tab >>Kryptovalutor: särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Nakamoto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har dock visat sig ställa flera befintliga rättsliga lösningar och förklaringsmodeller på sin spets. Hur väl fungerar det nuvarande rättsliga systemet för att hantera nya anonyma betalningsmedel som kryptovalutor? Vilka rättsliga metoder blir nödvändiga att tillämpa vid skilda rättsliga konfliktsituationer?

Boken Kryptovalutor analyserar hur förmögenhetsrättsliga, obeståndsrättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga frågeställningar förhåller sig till de här betalningsmedlen med särskild hänsyn till deras särart som förmögenhetsobjekt. En övergripande slutsats i boken är att kryptovalutornas anonyma karaktär leder till ett ökat behov av välförankrad fiktions- och analogiargumentering i flera rättsliga sammanhang.

Boken vänder sig inte bara till dem som har ett intresse eller behov av att veta mer om den rättsliga hanteringen av kryptovalutor, utan även till alla som har ett allmänt intresse av rättsvetenskaplig grundforskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Wolters Kluwer, 2016. p. 134 Edition: 1
Series
Ackordscentralens skriftserie
Keywords
Kryptovalutor, bitcoins, allmän förmögenhetsrätt, förmögenhetsobjekt, obeståndsrätt, konkursrätt, mervärdesskatterätt, inkomstskatterätt, redovisningsrätt
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126899 (URN)9789139019138 (ISBN)
Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2016-11-24Bibliographically approved
Elgebrant, E. (2015). Interdisciplinär Rättslig forskning: metodologi eller perspektiv?. In: : . Paper presented at NJD.
Open this publication in new window or tab >>Interdisciplinär Rättslig forskning: metodologi eller perspektiv?
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126904 (URN)
Conference
NJD
Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2016-04-22
Elgebrant, E. (2015). Remissyttrande avseende Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”: Remissyttrande, Linköpings universitet.
Open this publication in new window or tab >>Remissyttrande avseende Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”: Remissyttrande, Linköpings universitet
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 2
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126909 (URN)
Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2016-04-07
Elgebrant, E. (Ed.). (2015). Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt (1ed.). Stockholm: Norstedts juridik
Open this publication in new window or tab >>Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingen vänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledning att fördjupa sig inom nämnda rättsområden. Boken är dock primärt framtagen för att användas vid undervisningen i kredit- och obeståndsrätt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts juridik, 2015. p. 389 Edition: 1
Keywords
rättsfallssamling, krediträtt, obeståndsrätt, Kredit - juridik och lagstiftning, Insolvens - juridik och lagstiftning
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126900 (URN)978-91-3920-760-3 (ISBN)
Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2016-04-22Bibliographically approved
Elgebrant, E. (2014). Bitcoins - Några funderingar kring ett förhandsavgörande. Skattenytt (4), 226-238
Open this publication in new window or tab >>Bitcoins - Några funderingar kring ett förhandsavgörande
2014 (Swedish)In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 226-238Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Bitcoins introducerades för ganska exakt 5 år sedan har fler och fler företag utanför den traditionella banksektorn börjat erbjuda växlingstjänster av Bitcoins. Den internationella omsättningen beräknas till ca 200 miljoner dollar/dag och i Sverige finns ett flertal företag som specialiserat sig på växlingstjänster av Bitcoins. Ända sedan införandet har väckt debatt inom en rad olika områden.

I denna artikel berör jag vissa frågeställningar som aktualiseras i Skatterättsnämndens förhandsbesked den 14 oktober 2013, dnr 32-12/I. Av förhandsbeskedet framgår att handel med Bitcoins ska anses undantagna från mervärdesskatt genom bestämmelsen i artikel 135.1 mervärdesskattedirektivet. Skatterättsnämndens argumentation har till synes utgått från ett likställighetsresonemang där Bitcoins likställs med ”vanlig valuta”. Denna argumentation torde dock vara tveksam utifrån flera perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Iustus förlag, 2014
Keywords
Bitcoins, mervärdesskatt, finansiella instrument
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106328 (URN)
Available from: 2014-05-05 Created: 2014-05-05 Last updated: 2017-12-05
Elgebrant, E. (2013). Stefan Olsson, Redovisningsrätt - En introduktion [Review]. Juridisk Tidskrift (1), 180-183
Open this publication in new window or tab >>Stefan Olsson, Redovisningsrätt - En introduktion
2013 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 180-183Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2013
Keywords
Redovisningsrätt
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106327 (URN)
Available from: 2014-05-05 Created: 2014-05-05 Last updated: 2017-12-05
Elgebrant, E. (2012). Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat. In: Jan Kellgren (Ed.), Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt (pp. 24-36). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat
2012 (Swedish)In: Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt / [ed] Jan Kellgren, Stockholm: Jure, 2012, p. 24-36Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Olika transaktioner av utsläppsrätter eller elcertifikat har visat sig aktualisera en rad olika mervärdesskatterättsliga frågeställningar. Det har till exempel föreslagits att mervärdesskattedirektivets artikel 59 1 st. (a) är tillämplig vid överlåtelse av utsläppsrätter och elcertifikat. Det har även föreslagits att undantaget i artikel 135.1 inte är tillämpligt. En tilldelning, en överlämning och en annullering av utsläppsrätter eller elcertifikat torde däremot falla helt utanför det mervärdesskatterättsliga området. Det finns anledning, särskilt i ett rättssystematiskt perspektiv, att diskutera och ifrågasätta dessa ställningstaganden.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2012
Keywords
Mervärdesskatt, utsläppsrätter, elcertifikat, finansiella instrument
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106341 (URN)9789172234857 (ISBN)
Available from: 2014-05-05 Created: 2014-05-05 Last updated: 2014-05-13Bibliographically approved
Elgebrant, E. (2012). Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt: en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie. (Doctoral dissertation). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt: en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie
2012 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
The ownership & value of emissions allowances and other similar trading objects : A study at the interstices of private law, accounting law and tax law
Abstract [en]

The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. Simply stated, the fundamental problem is what has the legislator created? The dissertation’s interdisciplinary character has facilitated an approximation of issues that have arisen, which would not have been possible through studies solely of individual legal areas. This method has proven itself to be particularly relevant as new legal figures are introduced in an existing legal system. A starting point for any study of the trading object is that it is an independent legal object, separate from any authorization to emit, etc. This means that the trading object does not consist of any right to act in a certain manner (emit, etc.).

A legal classification of the trading object has shown itself to be difficult to achieve within all of the studied legal areas. The private law conceptual apparatus and its categorizations of property have been debated in this dissertation from different perspectives. How the economic value of the trading object is treated in a legal context has shown itself to be dependent upon which legal context is intended, and how the trading object is classified in this context. The trading object’s private law character and its ability to be owned has certain significance for the accounting, income, and VAT law classifications of the trading object. The legal classification of the trading objects raises, to a great extent, a general and fundamental classification problem.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2012. p. 370
Keywords
Emission allowances, EU ETS, electricity certificates, ownership, insolvency, security, income tax, VAT, interdisciplinary, Utsläppsrätter, elcertifikat, äganderätt, obestånd, säkerhetsrätt, inkomstskatt, mervärdesskatt, interdisciplinär
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-106351 (URN)978-91-7223-461-1 (ISBN)
Public defence
2012-02-10, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Stockholm, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2014-05-05 Created: 2014-05-05 Last updated: 2014-05-05Bibliographically approved
Elgebrant, E. (2008). Remiss av EG-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser samt förslag till beslut rörande medlemsstaternas ansträngningar att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtagande att minska växthusgasutsläppen till år 2020 samt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/33/337EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006: Remissyttrande, juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet. Stockholm: Miljödepartementet
Open this publication in new window or tab >>Remiss av EG-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser samt förslag till beslut rörande medlemsstaternas ansträngningar att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtagande att minska växthusgasutsläppen till år 2020 samt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/33/337EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006: Remissyttrande, juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet
2008 (Swedish)Other (Other academic)
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Miljödepartementet, 2008. p. 1
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126907 (URN)
Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-07 Last updated: 2016-04-07
Organisations

Search in DiVA

Show all publications