liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 36) Show all publications
Börjeson, M. (2017). Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: en studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Hur bör sociala insatser tillhandahållas?: en studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna CKS-rapport utgör slutrapporten från projektet ”Servicetjänster inom socialtjänsten” som bedrivits vid Centrum för kommunstrategiska studier, 2014–2016. Projektet har varit ett uppdrag med finansiering från Linköpings kommun. Utifrån studier om Linköpings kommuns organisation för sociala insatser utvecklar Martin Börjeson genom denna rapport en utförlig diskussion om form och innehåll för detta viktiga kommunala verksamhetsområde. Vi hoppas att rapportens syntetiserande resonemang bidrar till en initierad diskussion om sociala insatser och att studiens resultat och slutsatser kan vara ett kunskapsstöd för kommuner som står inför strategiska vägval för detta kommunala ansvar.

Flera forskare har varit involverade i ”Servicetjänster inom socialtjänsten” och under projekttiden har resultat redovisats genom olika kanaler. Följande skrifter finns att tillgå via CKS eller författarna:

  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – En bakgrundsbeskrivning”, CKS Arbetsnotat 2014-02-26.
  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – Beskrivning av verksamheter”, CKS Arbetsnotat 2014-04-15.
  • Härnbro, Simon & Börjeson, Martin. ”Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun – En redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning”, CKS Arbetsnotat 2015-03-20.
  • Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Servicetjänster utan biståndsbedömning?”, Uppsats presenterad vid Nordiska FORSA och NOUSA symposiet På spaning efter det sociala arbetets kulturer i Malmö 8-10 oktober 2014.
  • Börjeson, Martin & Härnbro, Simon. ”Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet”, i Ekström-Ulvenäs, Elisabeth m.fl. 2015. Socialtjänst utan biståndsbedömning – en rapport om öppna sociala tjänster. Solna: STQM Management.

Börjeson, Martin. ”Social services without needs assessment?”, Uppsats presenterad vid NOUSA/FORSA conference Decisions, Outcome & Change in Copenhagen 7-9 november 2016.

Martin Börjeson som är författare till denna CKS-rapport har presenterat resultat från projektet muntligt vid olika tillfällen. Detta har bland annat skett vid följande arrangemang:

  • ”Lättillgänglig socialtjänst främjar hälsa och ger goda livsvillkor för medborgarna i Linköping”, lunchseminarium i Almedalen, 1 juli 2013.
  • ”Socialtjänst utan biståndsbedömning”, seminarium i Stockholm arrangerat av STQM Management, 24 april 2015.
  • ”Hur bör kommunens sociala insatser organiseras och tillhandahållas? En studie av Linköpings kommuns arbete med servicetjänster inom socialtjänsten”, Socionomdagarna i Stockholm 16 november 2016.

Brita Hermelin

Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2017. p. 119
Series
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, ISSN 1402-876X ; 2017:1
Keywords
Socialtjänst, Sverige, Östergötland, Linköping
National Category
Public Administration Studies Work Sciences Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-135090 (URN)9789176855799 (ISBN)
Available from: 2017-03-08 Created: 2017-03-08 Last updated: 2017-04-12Bibliographically approved
Börjeson, M. (2016). En norsk grundbok om <det sociala> i socialt arbete [Review]. Fontene forskning
Open this publication in new window or tab >>En norsk grundbok om <det sociala> i socialt arbete
2016 (Swedish)In: Fontene forskning, ISSN 1890-9868, E-ISSN 1892-7947Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo, Norge: Fellesorganisasjonen, 2016
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123879 (URN)
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Nilsson, P. & Börjeson, M. (2016). Omotiverade skillnader i socialtjänsten: En förstudie. Stockholm: Myndigheten för vårdanalys
Open this publication in new window or tab >>Omotiverade skillnader i socialtjänsten: En förstudie
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för vårdanalys, 2016. p. 38
Series
PM ; 2016:02
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-128996 (URN)978-91-87213-50-2 (ISBN)
Available from: 2016-06-08 Created: 2016-06-08 Last updated: 2016-06-08Bibliographically approved
Börjeson, M. (2016). Ska vi skriva om socialtjänstlagen?: Föredrag vid seminarium på ABF-huset arrangerat av S2000 och ABF Stockholm. In: : . Paper presented at Politiskt frukostmöte med Martin Börjeson, Stockholm, Sverige, 27 Maj, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Ska vi skriva om socialtjänstlagen?: Föredrag vid seminarium på ABF-huset arrangerat av S2000 och ABF Stockholm
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-128997 (URN)
Conference
Politiskt frukostmöte med Martin Börjeson, Stockholm, Sverige, 27 Maj, 2016
Available from: 2016-06-08 Created: 2016-06-08 Last updated: 2016-06-22Bibliographically approved
Börjeson, M. (2016). Socialpolitik är en färskvara. In: Kent Werne (Ed.), Det yttersta ansvaret: (pp. 118-128). Stockholm: Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Socialpolitik är en färskvara
2016 (Swedish)In: Det yttersta ansvaret / [ed] Kent Werne, Stockholm: Premiss förlag, 2016, p. 118-128Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Premiss förlag, 2016
Keywords
Socialt arbete, Socialpolitik, Sverige
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-125616 (URN)9789186743550 (ISBN)
Available from: 2016-02-26 Created: 2016-02-26 Last updated: 2016-11-23Bibliographically approved
Arnesson, K., Börjeson, M., Denvall, V., Johansson, K., Skillmark, M. & Wallinder, M. (2016). Socialtjänstens kris kräver lösningar. Svenska Dagbladet
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens kris kräver lösningar
Show others...
2016 (Swedish)In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Hb Svenska dagbladets AB & Co, 2016
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-128998 (URN)
Available from: 2016-06-08 Created: 2016-06-08 Last updated: 2018-05-14Bibliographically approved
Börjeson, M. & Johansson, K. (2015). Examples from the social service sector of cooperation. In: : . Paper presented at EUniverCities Network. Peer Review and Interactive Semninars. 24-27 November 2015.
Open this publication in new window or tab >>Examples from the social service sector of cooperation
2015 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-123458 (URN)
Conference
EUniverCities Network. Peer Review and Interactive Semninars. 24-27 November 2015
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2016-01-07
Börjeson, M. (2015). Föreningen för forskning i socialt arbetre, FORSA, 1984-2014: Vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför. In: Att förstå socialt arbete Om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör: (pp. 35-40). Stockholm: Ersta Sköndal högskola
Open this publication in new window or tab >>Föreningen för forskning i socialt arbetre, FORSA, 1984-2014: Vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför
2015 (Swedish)In: Att förstå socialt arbete Om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör, Stockholm: Ersta Sköndal högskola , 2015, p. 35-40Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ersta Sköndal högskola, 2015
Series
Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie, ISSN 1402-277X ; 87
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120921 (URN)
Available from: 2015-08-31 Created: 2015-08-31 Last updated: 2015-09-18
Börjeson, M. & Börjeson, B. (2015). Förstå socialt arbete (3ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Förstå socialt arbete
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Förstå socialt arbete är en grundläggande bok i socialt arbete, som spänner över de viktigaste kunskapsområden och arbetsuppgifter som socialarbetaren stöter på ute i den praktiska verksamheten.

Boken ger inte bara en introduktion till det sociala arbetets olika delar och inriktningar, utan genom texten löper kontinuerligt en reflektion/diskussion kring det sociala arbetes villkor och förutsättningar. Det gör den intressant att återkomma till under hela utbildningen och ger dessutom ett bra stöd för socialarbetare ute på fältet.

Bokens 3:e upplaga har blivit grundligt uppdaterad, både vad gäller disposition och innehåll. Ett nytt kapitel om det sociala arbetets utmaningar har tillkommit.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2015. p. 408 Edition: 3
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118262 (URN)978-91-47-11497-9 (ISBN)
Available from: 2015-05-22 Created: 2015-05-22 Last updated: 2015-06-01Bibliographically approved
Börjeson, M. (2015). Hemlöshet. In: : . Paper presented at Det svenska civilsamhället. Slutsatser och utmaningar efter 25 års forskning. Ersta Sköndal högskola, 16-17 juni 2015..
Open this publication in new window or tab >>Hemlöshet
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-119497 (URN)
Conference
Det svenska civilsamhället. Slutsatser och utmaningar efter 25 års forskning. Ersta Sköndal högskola, 16-17 juni 2015.
Available from: 2015-06-18 Created: 2015-06-18 Last updated: 2015-07-06
Projects
Coordinated intervention systems against violence in close relationships [2019-01492_Forte]; Marie Cederschiöld UniversityForskningsprogrammet Människovärde och delaktighet (MOD); Marie Cederschiöld UniversityLeder individuella stöd till ökad delaktighet?; Marie Cederschiöld University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2531-7018

Search in DiVA

Show all publications