liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 14) Show all publications
Klofsten, M., Lundmark, E., Wennberg, K. & Bank, N. (2020). Incubator specialization and size: Divergent paths towards operational scale. Technological forecasting & social change, 151, 1-13, Article ID 119821.
Open this publication in new window or tab >>Incubator specialization and size: Divergent paths towards operational scale
2020 (English)In: Technological forecasting & social change, ISSN 0040-1625, E-ISSN 1873-5509, Vol. 151, p. 1-13, article id 119821Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research on incubators show that size is important in achieving efficiency and networking benefits for clients. However, little research has focused on what factors influence incubator size. We theorize and show partial support for size benefits to incubator specialization. Analyses of the relationship between size and four distinct specialization strategies in a sample of 96 European incubators show that incubator size is positively related to a strategic focus on universities and research institutes as recruitment channels and to a focus on sustainability, but unrelated to industry focus. Incubator size was found to be negatively related to a regional focus. While sustainability focused incubators tended to not find recruitment challenging, paradoxically, among those who did, the most frequently reported challenges were related to finding tenants that focus on sustainability. Post-hoc analyses revealed that tenants with a focus other than sustainability often dominate sustainability-oriented incubators, suggesting that sustainability may be more of a legitimating strategy than an explicit selection criterion.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2020
Keywords
Business incubator, Industry, Region, University, Sustainability, Specialization, Focus, Size
National Category
Business Administration Learning Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162676 (URN)10.1016/j.techfore.2019.119821 (DOI)2-s2.0-85076246112 (Scopus ID)
Available from: 2019-12-16 Created: 2019-12-16 Last updated: 2020-01-07Bibliographically approved
Wennberg, K. (Ed.). (2019). Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Växjö: Familjen Kamprads stiftelse
Open this publication in new window or tab >>Entreprenörskap för en levande landsbygd: 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med boken är främst att ge stiftelsens styrelse ett underlag för att arbeta vidare med projekt som har sin utgångspunkt i företagens behov för ett framgångsrikt entreprenörskap. Men texterna ger också en gedigen kunskap för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet och utvecklingen av entreprenörskap i Norrland i synnerhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Familjen Kamprads stiftelse, 2019. p. 322
National Category
Economics and Business Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-162834 (URN)9789151919775 (ISBN)
Available from: 2019-12-20 Created: 2019-12-20 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Liss, E. & Wennberg, K. (2019). Utvärdering av LuMiNk Akademin. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av LuMiNk Akademin
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport undersöker LuMiNk Akademin (hädanefter “LuMiNk”) som är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet (LiU), Mirum galleria och Norrköpings kommun. Projektet startades hösten 2015 med niondeklassare från Söderportens skola i Norrköping där elever regelbundet träffar rekryterade studenter från olika programutbildningar på Linköpings universitet med syftet att ge stöd i studierna och inspirera till fortsatta studier. Då Söderportens högstadieverksamhet hösten 2017 flyttade till Klingsborgsskolan följde LuMiNk med och är alltså numera verksamt på Klingsborgsskolan.

Rapporten har som syfte att kvantitativt utvärdera effekten av projektet samt ge rekommendationer till LuMiNks styrelsegrupp. Data på avgångna elever från Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, val efter högstadiet samt närvaro påverkats av att gå programmet. Detta görs genom att de elever på Klingsborgsskolan som gått programmet jämförs med de som inte deltagit i programmet. Den mån som eleverna som deltog i LuMiNk (LuMiNk-gruppen) höjt sina betyg relativt de som inte deltagit programmet (kontrollgruppen) tar vi som indikation på vilken effekt som programmet har.

Resultaten visar att de som gått LuMiNk haft signifikant höjda betyg i ämnena engelska, so, no, svenska som andraspråk samt höjda meritvärden relativt kontrollgruppen. Vi finner dock inte att de som gått LuMiNk höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i varken matematik eller i praktiska ämnen.

LuMiNk-gruppen har under hela terminen högre skolnärvaro än kontrollgruppen men eftersom det inte sker någon noterbar divergering mellan grupperna under terminens gång kan vi inte visa på att LuMiNk lett till högre närvaro i skolan.

Eftersom ett syfte med LuMiNk är att inspirera till eftergymnasiala studier har vi följt upp hur det gått för elever som tidigare gick ut högstadiet från Söderporten för att på så sätt undersöka huruvida LuMiNk-gruppen i högre grad väljer att gå högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen. Vi finner att LuMiNk-elever i dubbelt så hög grad väljer högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen.

Eftersom LuMiNk är ett program som eleverna själva väljer att söka till kan det förekomma så kallad ’självselektering’. Detta kan exempelvis innebära att redan mer ambitiösa elever väljer att söka LuMiNk, och att den uppmätta relativa ökningen i betyg och frekvens att gå högskoleförberedande program på gymnasiet hade skett även utan LuMiNk. Detta försöker vi att kontrollera för genom att kontrollera för skillnader i elevkompositionen mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen, använda oss av kompletterande statistiska modeller samt genom att jämföra de skattade effekterna med en skapad variabel för förväntad effekt per ämne. Vi bedömer efter ha genomfört dessa tillvägagångssätt att LuMiNk med hög sannolikhet faktiskt bidragit till den relativa skillnaden i betygstrenden mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.

Skillnaden i sannolikhet mellan LuMiNk- och kontrollgruppen att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram är behäftat med högre osäkerhet då tillgängliga data inte möjliggör lika omfattande statistiska modeller som för betygsvariabeln. Om vi dock kontrollerar för skillnader i elevkompositionen gällande betyg innan LuMiNk, kön, samt huruvida en elev kom till Sverige under grundskoletiden eller ej kvarstår dock en tämligen stor skillnad i sannolikheten att välja ett högskoleförberedande program (9 procent) mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.

Vidare har enkätsvar, närvaro vid LuMiNks läxhjälpstillfällen samt tidigare forskning studerats för att komplettera resultaten från effektstudien. Svaren från enkäterna visar inte på att LuMiNk-eleverna verkar välja att gå till LuMiNk på grund av brister i hemmamiljön, utan snarare att de finner LuMiNk stimulerande. Eleverna rapporterar vidare att de får mycket hjälp med studierna på LuMiNk jämfört med hemma. LuMiNks studiemiljö har eleverna olika åsikter om. Vissa uttrycker att miljön är något för stökig medan andra elever just uppskattar miljöombytet från skolan till en mer avslappnad miljö.

Statistik på generell skolnärvaro och tidigare forskning som gjorts på läxhjälpsprojekt visar att äldre elever ofta har lägre närvaro och är svårare att locka till deltagande i läxhjälpsprojekt. Det är därför positivt att närvaron på LuMiNk-tillfällena generellt sett är hög samtidigt som ungefär hälften av eleverna på skolan valt att gå LuMiNk. Den höga närvaron bekräftar enkätsvaren att LuMiNk är populärt bland eleverna.

Tidigare forskning visar på att det inte är självklart att läxläsningsprojekt ger effekt på studieresultat. Vi bedömer att LuMiNks tydliga struktur där eleverna förpliktigar sig att ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan bidrar till att LuMiNk tillhör de läxläsningsprojekt som faktiskt visar ha effekt på studieresultaten.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019. p. 58
Series
The IAS Working Paper Series ; 2019:1
National Category
Sociology Learning
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-153885 (URN)
Available from: 2019-01-17 Created: 2019-01-17 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved
Andersson, P., Movin, S., Mähring, M., Teigland, R. & Wennberg, K. (Eds.). (2018). Managing digital transformation (1ed.). Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics
Open this publication in new window or tab >>Managing digital transformation
Show others...
2018 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

Digitalization has arrived.

Digitalization disrupts markets. Changes in power and structures in a fast-paced environment demands strategic and insightful change. A change leaders must act upon.

The impact upon organisations is multi-dimensional and profound, affecting both internal and external processes and structures in new and unexpected ways. This book serves as a tool to support managers and other stakeholders in pursuing digital transformation. An inspiring collection of chapters from 27 scholars across various academic disciplines provide several insights, frameworks, and perspectives that will help you leverage and govern organisational change and digital transformation.

This inspiring collection of current research can assist you in facing key challenges in today’s organisations, in the quest to adapt to ever-evolving business environments. This book examines new demands and behaviours, and discusses how businesses need to adapt and re-organise in order to bridge the gap to the digital customer. These visions and actions on digitalization can help corporations and organisations discover new ways of earning money and delivering value. This is just the beginning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics, 2018. p. 344 Edition: 1
Keywords
Digitalisering, Förändringsarbete, Organisationsförändringar, Informationsteknik, Sakernas internet
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147353 (URN)9789186797317 (ISBN)
Note

First edition; Digitalization: Different perspectives: 1. Strategic challenges of digital innovation and transformation / Per Andersson and Christopher Rosenqvist -- 2. Reaping value from digitalization in Swedish manufacturing firms: untapped opportunities? / Magnus Mähring, Karl Wennberg, and Robert Demir -- 3. Digital platforms: a critical review of core concepts / Henrik Glimstedt -- The digital customer: 4. Catering to the digital consumer: from multichannel to omnichannel retailing / Sara Rosengren, Fredrik Lange, Mikael Hernant, and Angelica Blom -- 5. Digital trade data: which data should we collect and what should we do once we have it? / Claire Ingram Bogusz -- 6. Managing digital media investments / Erik Modig and Martin Söndergaard -- Re-organisation in order to bridge the gap to digital customers: 7. Digitalization of professional services: the case of value creation in virtual law firms / Tale Skjølsvik, Karl Joachim Breunig, and Frida Pemer -- 8. Robotisation of accounting in multi-national companies: early challenges and links to strategy / Martin Carlsson-Wall and Torkel Strömsten -- 9. Uncertainty and complexity in predictions from big data: why managerial heuristics will survive datafication / Gustav Almqvist -- 10. Explaining the behaviour of news consumption / Adam Åbonde -- 11. Digital transformation supporting public service innovation: business model challenges and sustainable development opportunities / Per Andersson and Lars-Gunnar Mattsson -- Business models and ecosystems: 12. The role and potential of IoT in different ecosystems / Jan Markendahl, Stefan Lundberg, and Staffan Movin -- 13. Digitalization, collective intelligence, and entrepreneurship in the care sector / Erik Lakomaa -- 14. AgTech and the city: the case of vertical farming and shaping a market for urban-produced food / Maria J. Bustamante -- Future outlook: 15. Future outlook on digitalization / Robin Teigland, Claire Ingram Bogusz, and Anna Felländer

Available from: 2018-04-20 Created: 2018-04-20 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
Sandström, C., Wennberg, K., Wallin, M. & Zherlygina, Y. (2018). Public policy for academic entrepreneurship initiatives: a review and critical discussion. Journal of Technology Transfer, 43(5), 1232-1256
Open this publication in new window or tab >>Public policy for academic entrepreneurship initiatives: a review and critical discussion
2018 (English)In: Journal of Technology Transfer, ISSN 0892-9912, E-ISSN 1573-7047, Vol. 43, no 5, p. 1232-1256Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article provides a critical review and discussion of current literature on technology transfer and academic entrepreneurship. Drawing upon the notion of robustness in social systems and public choice theory, we review, code, and taxonomize 166 studies in order to assess the likelihood that these initiatives will generate innovation and economic growth. We find that academic entrepreneurship initiatives are characterized by conflicting goals, weak incentive structures for universities and academics, and are contextually dependent on several factors, e.g. strong vs. weak universities. Our results therefore suggest that there are critical boundary conditions that are unlikely to be fulfilled when universities and governments enact policies to support academic entrepreneurship. Policymakers therefore need to be cautious in the potential design of such mechanisms. We discuss how technology transfer from universities might be better achieved through alternative mechanisms such as contract research, licensing, consulting and increased labor mobility among researchers.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer-Verlag New York, 2018
Keywords
Academic Entrepreneurship, literature review, policy, robustness, public choice theory
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127537 (URN)10.1007/s10961-016-9536-x (DOI)000443720500006 ()2-s2.0-85000916555 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 340-2013-5460VINNOVA
Note

Funding agencies: VINNOVA; Swedish Research Council [340-2013-5460]

Available from: 2016-05-03 Created: 2016-05-03 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Mähring, M., Wennberg, K. & Demir, R. (2018). Reaping value from digitalization in swedish manufacturing firms: untapped opportunities?. In: Per Andersson, Staffan Movin, Magnus Mähring, Robin Teigland, Karl Wennberg (Ed.), Managing digital transformation: (pp. 41-63). Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics
Open this publication in new window or tab >>Reaping value from digitalization in swedish manufacturing firms: untapped opportunities?
2018 (English)In: Managing digital transformation / [ed] Per Andersson, Staffan Movin, Magnus Mähring, Robin Teigland, Karl Wennberg, Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics , 2018, p. 41-63Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics, 2018
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-147354 (URN)9789186797317 (ISBN)
Available from: 2018-04-20 Created: 2018-04-20 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
Wennberg, K. (2016). Entreprenörskap bland forskare: hur viktigt är det egentligen?. In: Maureen KcKelvey, Olof Zaring (Ed.), Sveriges entreprenöriella ekosystem: företag, akademi, politik (pp. 100-111). Stockholm: Esbri
Open this publication in new window or tab >>Entreprenörskap bland forskare: hur viktigt är det egentligen?
2016 (Swedish)In: Sveriges entreprenöriella ekosystem: företag, akademi, politik / [ed] Maureen KcKelvey, Olof Zaring, Stockholm: Esbri , 2016, p. 100-111Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Esbri, 2016
Keywords
Entreprenörskap, Forskare
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-130930 (URN)9789197772846 (ISBN)
Available from: 2016-08-31 Created: 2016-08-31 Last updated: 2016-09-06Bibliographically approved
Efendic, N., Andersson, F. W. & Wennberg, K. (2016). Growth in first- and second-generation immigrant firms in Sweden. International Small Business Journal, 34(8), 1028-1052
Open this publication in new window or tab >>Growth in first- and second-generation immigrant firms in Sweden
2016 (English)In: International Small Business Journal, ISSN 0266-2426, E-ISSN 1741-2870, Vol. 34, no 8, p. 1028-1052Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Despite the burgeoning literature on immigrant entrepreneurship, there is a dearth of research on the social and economic factors shaping the performance of immigrant-run firms. Drawing upon human and social capital theory and assimilation theory, we investigate differences in performance measured as revenue growth in a comparative study of native and immigrant CEOs. Following 50,002 small firms in Sweden over four years, we find distinct patterns in both firm size and revenue growth between firms managed by immigrants and by natives. While firms run by second-generation immigrants from OECD countries exhibit higher growth rates than natives, the reverse is true for second generation immigrants from non-OECD countries, suggesting that economic integration in terms of immigrants’ small business growth in Sweden is characterized by segmented rather than universal assimilation.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2016
Keywords
Immigrant entrepreneurship; intergenerational differences; firm growth, Sweden
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-127538 (URN)10.1177/0266242615612533 (DOI)000389706000003 ()
Funder
Swedish Research Council, 340-2013-5460Riksbankens Jubileumsfond, M12-0301:1Swedish Retail and Wholesale Development Council
Note

Funding agencies: FORES; Swedish Agency for Economic and Regional Growth; Swedish Research Council [340-2013-5460]; Riksbankens Jubileumsfond [M12-0301:1]; Swedish Wholesale and Retail Development Council

Available from: 2016-05-03 Created: 2016-05-03 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Frederiksen, L., Wennberg, K. & Balachandran, C. (2016). Mobility and Entrepreneurship: Evaluating the Scope of Knowledge-Based Theories of Entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory & Practice, 40(2), 359-380
Open this publication in new window or tab >>Mobility and Entrepreneurship: Evaluating the Scope of Knowledge-Based Theories of Entrepreneurship
2016 (English)In: Entrepreneurship: Theory & Practice, ISSN 1042-2587, E-ISSN 1540-6520, Vol. 40, no 2, p. 359-380Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Knowledge-based theories of entrepreneurship infer transfer of knowledge from the effect of labor mobility on entrepreneurial entry. Yet, simple selection or situational mechanisms that do not imply knowledge transfer may influence entrepreneurial entry in similar ways. We argue that the extent to which such alternative mechanisms operate, labor mobility predicts entry but not subsequent performance for entrepreneurs. Analyses of matched employee–employer data from Sweden suggest that high rates of geographical and industry mobility increase individuals’ likelihood of entrepreneurial entry but have no effects on their entrepreneurial performance. This indicates that the relationship between labor mobility and entrepreneurial entry do not necessarily imply knowledge transfer.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2016
Keywords
Entrepreneurship, mobility
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126692 (URN)10.1111/etap.12223 (DOI)000371893300007 ()
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, M12-0301:1Swedish Research Council, 340-2013-5460
Note

Funding agencies:  Swedish Research Council [DNR 340-2013-5460]; Riksbankens Jubileumsfond [DNR M12-0301:1]

Available from: 2016-04-01 Created: 2016-04-01 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
DeTienne, D. & Wennberg, K. (2016). Studying exit from entrepreneurship: New directions and insights. International Small Business Journal, 34(2), 151-156
Open this publication in new window or tab >>Studying exit from entrepreneurship: New directions and insights
2016 (English)In: International Small Business Journal, ISSN 0266-2426, E-ISSN 1741-2870, Vol. 34, no 2, p. 151-156Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research on entrepreneurial exit has established itself as a more recognized component of the entrepreneurial process and a distinctive domain of entrepreneurship research. Despite the progress made, there still exists important topics within entrepreneurial exit where scholarly understanding is scant. This special issue discusses new and open topics of research on entrepreneurial exit. Three papers examine three such topics including pricing intentions of exiting entrepreneurs, exit considerations among angel investors, and the relationship between exit and failure in new ventures.

Place, publisher, year, edition, pages
SAGE PUBLICATIONS LTD, 2016
Keywords
entrepreneurship; exit; failure; organizational dynamics; succession
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-126820 (URN)10.1177/0266242615601202 (DOI)000371698200001 ()
Note

Funding Agencies|Marcus Wallenberg foundation for International Scientific Cooperation

Available from: 2016-04-07 Created: 2016-04-05 Last updated: 2017-11-30
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7279-1006

Search in DiVA

Show all publications