liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Härnbro, Simon
Publications (8 of 8) Show all publications
Dahlstedt, M., Härnbro, S. & Vesterberg, V. (2019). Kringflackande främlingar då och nu: Om fattigdom och rörlighet i genealogisk belysning. Statsvetenskaplig Tidskrift, 121(1), 5-22
Open this publication in new window or tab >>Kringflackande främlingar då och nu: Om fattigdom och rörlighet i genealogisk belysning
2019 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 1, p. 5-22Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this essay, we conduct a genealogical inquiry, shedding light on the classical social political problem concerning the mobility of people living in poverty. The aim is to problematize the contemporary debate about poverty and mobility by genea-logically tracing the contemporary category of marginalized EU-migrants, relating this to how the so-called gypsy-issue was formulated in the 1950s and the vagrancy debate in the 1920s. Empirically we focus governmental reports from these time periods. Our main findings are that the mobility of poor people today and in the 1920s are understood from a moralizing standpoint, positioning the poor as not belonging to the Swedish national welfare state. In contrast, this issue was in the 1950s understood as a welfare concern for the expanding state. The political solu-tion in the 1950s was inclusion by assimilation, whilst today and in the 1920s, the solution is a will to exclusion.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund, Sweden: Fahlbeckska Stiftelsen, 2019
Keywords
Fattigdom, social inkludering, social exkludering, eu, socialt arbete
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-155728 (URN)
Available from: 2019-03-25 Created: 2019-03-25 Last updated: 2019-04-01Bibliographically approved
Dahlstedt, M., Vesterberg, V. & Härnbro, S. (2018). De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem (1ed.). In: Magnus Dahlstedt & Philip Lalander (Ed.), Manifest: För ett socialt arbete i tiden (pp. 267-278). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem
2018 (Swedish)In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt & Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 267-278Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Under senare år har en alltmer synlig fattigdom, som inte minst representeras av ”fattiga EU-medborgare” väckt omfattande debatt i såväl media och socialpolitik som inom forskning. Debatten har kretsat kring en av det sociala arbetets kärnfrågor, nämligen frågan om vem som ska ha rätt att höra till samhällsgemenskapen och därmed ta del av dess välfärd och rättigheter. Frågan har fått förnyad aktualitet i och med att EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom den Europeiska unionen. Frågan om den synliga fattigdomens problem är dock inte på något sätt ny. Tiggeriet, som ett uttryck för synlig fattigdom, knyter an till ett problem som har diskuterats under lång tid, nämligen hur socialpolitiken ska hantera de fattigas rörlighet. Detta problem har setts på olika sätt och tagit olika skepnad i olika tider, vilket har möjliggjort och legitimerat olika interventioner. Idag är det utsatta EU-medborgare från Östeuropa, med romsk bakgrund, som står i blickfånget. Tidigare har fokus riktats mot ”zigenare” såväl som ”tattare”. Tiderna är olika, liksom problembilderna och de interventioner som svarar mot dessa – problemet är dock i mångt och mycket detsamma: de fattigas rörlighet, som fortfarande utgör ett främmande och hotfullt element i och för den nationella välfärdsstaten, ett problem som kräver särskilda åtgärder. I det följande visar vi hur fattigas rörlighet har gjorts till föremål för olika socialpolitiska åtgärder i tre olika tidsperioder, nämligen 2010-tal, 1950-tal och 1920-tal. För varje period belyser vi hur de fattigas rörlighet har problematiserats, med utgångspunkt i en statlig offentlig utredning: Framtid sökes (SOU 2016: 6), Zigenarfrågan (SOU 1956: 43) och Förslag till lag om lösdrivares behandling (SOU 1923: 2).

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018 Edition: 1
Keywords
fattigdom, rörlighet, romer, mobilitet, socialpolitik, socialt arbete
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148535 (URN)9789144125688 (ISBN)
Available from: 2018-06-13 Created: 2018-06-13 Last updated: 2018-09-10Bibliographically approved
Vesterberg, V., Dahlstedt, M. & Härnbro, S. (2018). De resande och den hotfulla rörligheten. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar (pp. 63-86). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>De resande och den hotfulla rörligheten
2018 (Swedish)In: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, p. 63-86Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

En allt mer synlig fattigdom, inte minst representerad av ”fattiga EU-medborgare”, väckte en omfattande debatt under det tidiga 2000-talet. Denna debatt har kretsat kring en av det sociala arbetets kärnfrågor, nämligen vem som ska ha rätt att höra till samhället och därmed ta del av välfärd, specifikt kopplat till frågan om den europeiska rörligheten. Debatten kring rörlighetens och den synliga fattigdomens problem är dock inte på något sätt ny. En stor del av debatten fokuserar idag på människor från Östeuropa, inte sällan med romsk bakgrund, men knyter an till en problematik som har diskuterats under lång tid, i olika termer såsom ”tattarproblemet” och ”zigenarfrågan”. Med avstamp i en postkolonial forskningstradition belyser följande kapitel hur kategorin ”fattiga romer” har setts och fortfarande ses som ett socialt problem i behov av särskilda insatser. Utifrån ett postkolonialt perspektiv åskådliggörs hur kategorin ”romer” idag, liksom ”zigenare” och ”tattare” i det förgångna, har skapats som problematiska Andra – som ett slags Sveriges och Europas skuggsida. Med detta teoretiska perspektiv visar vi hur det sociala arbetet idag – liksom igår – har bidragit till såväl upplysning och frigörelse som kontroll och disciplinering av de grupper i samhället som betraktats som avvikande.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018
Keywords
fattigdom, rörlighet, mobilitet
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148127 (URN)9789151100586 (ISBN)
Available from: 2018-05-30 Created: 2018-05-30 Last updated: 2018-05-31
Härnbro, S. & Börjeson, M. (2015). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun - En redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning.
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun - En redogörelse för, och diskussion kring, utvärderingens uppläggning
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 26
Series
CKS Arbetsnotat ; 2015-03-20
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118492 (URN)
Available from: 2015-05-28 Created: 2015-05-28 Last updated: 2015-06-09
Börjeson, M. & Härnbro, S. (2015). Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet?. Stockholm: STQM
Open this publication in new window or tab >>Vad betyder servicetjänster för brukarna och för det sociala arbetet?
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: STQM, 2015. p. 6
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117832 (URN)
Available from: 2015-05-10 Created: 2015-05-10 Last updated: 2015-05-21
Härnbro, S. & Börjeson, M. (2014). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: Beskrivning av verksamheter. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: Beskrivning av verksamheter
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med detta arbetsnotat är att beskriva de verksamheter som kommer att studeras inom projektet och till vis del även en reflektion kring vägarna till serviceinsatser. Ambitionen är också att detta arbetsnotat ska kunna fungera som ett redskap i och inför kommande skeenden i forskningsprocessen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 41
Series
CKS Arbetsnotat, ISSN 99-3324198-2 ; 2015-04-15
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117469 (URN)
Available from: 2015-04-29 Created: 2015-04-29 Last updated: 2018-02-06Bibliographically approved
Härnbro, S. & Börjeson, M. (2014). Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: En bakgrundsbeskrivning. Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av servicetjänster i Linköpings kommun: En bakgrundsbeskrivning
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Linköpings kommun har sedan flera år arbetat för att utveckla en lättillgänglig socialtjänst med god kvalitet och en mångfald sociala stödinsatser för den enskilde att välja mellan. Det innebär bl a att de flesta stödinsatser inte kräver biståndsbeslut utan den enskilde kan själv direkt kontakta verksamheter som erbjuder stöd, t ex missbruksvård, familjebehandling och boendestöd. Denna form av serviceinsatser har prövats också i andra kommuner, men det är än så länge ett arbetssätt som endast i begränsad utsträckning studerats.

Linköpings kommun har i samarbete med CKS, Linköpings Universitet tagit initiativitet till att finansiera ett forskningsprojekt i ledning av Martin Börjesson, docent i socialt arbete. Projekt är planerat att genomföras under en treårsperiod med start januari 2014. Målsättningen med detta projekt är att planera och genomföra en bred upplagd utvärdering av arbetet med servicetjänster. Studien har för avsikt att försöka beskriva vilken betydelse arbetet med sociala servicetjänster har för det sociala arbetet och brukaren/medborgaren.

Syftet med detta arbetsnotat är att ge en bakgrundsbeskrivning till utvecklingen av servicetjänster i Linköpings kommun och placera studien i ett sammanhang. Ambitionen är också att detta arbetsnotat ska kunna fungera som ett redskap i och inför kommande skeenden i forskningsprocessen.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2014. p. 17
Series
CKS Arbetsnotat, ISSN 99-3324198-2 ; 2014-02-26
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117468 (URN)
Available from: 2015-04-29 Created: 2015-04-29 Last updated: 2018-01-25Bibliographically approved
Börjeson, M. & Härnbro, S. (2014). Welfare services without a needs assessment. In: : . Paper presented at FORSA and NOUSA symposium, Malmö, Sweden 8-10 of October 2014.
Open this publication in new window or tab >>Welfare services without a needs assessment
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Linköping Municipality has for a number of years been practicing a model which means that social services are offered without foregoing assessment. In this way, the ambition is to make social services more accessible and to move away from those bureaucratic procedures associated with a needs assessment process. Authorities with responsibility for supervision over social services has argued that this practice is not compatible with current legislation.

To benefit from welfare services without a needs assessment raises a number of fundamental questions: Where is the line between trusting the free will of the individual, and the possibilities of using scientific methods as the basis for deciding what measures to take? What does different ways of organizing social work practice mean for service users as well as for social workers?

These questions are studied in a project at Linköping University during 2014-2016. Our presentations aims at describing the project and presenting some preliminary results.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-117458 (URN)
Conference
FORSA and NOUSA symposium, Malmö, Sweden 8-10 of October 2014
Available from: 2015-04-28 Created: 2015-04-28 Last updated: 2015-05-05
Organisations

Search in DiVA

Show all publications