liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 12) Show all publications
Ingemark, A. (2019). Att kontextualisera arkitektur – Bauhausskolans gestaltade miljö. In: Hans Hayden (Ed.), Kontextualisering: teoretiska perspektiv på konstvetenskap 2 (pp. 121-141). Stockholm: Stockholm University Press
Open this publication in new window or tab >>Att kontextualisera arkitektur – Bauhausskolans gestaltade miljö
2019 (Swedish)In: Kontextualisering: teoretiska perspektiv på konstvetenskap 2 / [ed] Hans Hayden, Stockholm: Stockholm University Press, 2019, p. 121-141Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Ett byggnadsverk kan omedelbart kommunicera något till betraktaren eller brukaren –genom sitt uttryck, sin funktion och placering – men är dessutom en del av ett större sammanhang. Det är nästintill omöjligt att beskriva arkitektur utan att samtidigt ägna sig åt någon form av kontextualisering. En byggnads betydelse framträder inte sällan i sin kontext – vilken kan bestå av såväl stadsbilden som en historisk epok eller en arkitekturteoretisk ram. Man kan prata om en platsbunden kontext respektive diskursiv kontext, där den förstnämnda utgår från den fysiska miljön och den sistnämnda snarare kan kopplas till tankar och ideal. Tolkningen varierar och tyngdpunkten i en studie förskjuts, beroende på vilken eller vilka kontexter vi väljer att placera in objekten i. Kapitlet visar hur kontexten påverkar tolkningen, men tydliggör även hur man kan utföra en arkitekturanalys, med utgångspunkt i Bauhausskolans arkitektur i Dessau, ritad av Walter Gropius år 1925.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholm University Press, 2019
Series
Teoretiska perspektiv på konstvetenskap, E-ISSN 2002-6463 ; 2
Keywords
Arkitekturanalys, platsbunden kontext, diskursiv kontext, Bauhaus, Arkitekturteori
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-154969 (URN)10.16993/baw (DOI)9789176350911 (ISBN)9789176350881 (ISBN)9789176350898 (ISBN)9789176350904 (ISBN)
Available from: 2019-03-07 Created: 2019-03-07 Last updated: 2019-10-31Bibliographically approved
Ingemark, A. (2019). Den iscensatta lyckan: hemmet som privat och offentlig sfär. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Tankar om lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv (pp. 166-194). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Den iscensatta lyckan: hemmet som privat och offentlig sfär
2019 (Swedish)In: Tankar om lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, p. 166-194Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019
Keywords
Lycka, Inredning, Heminredning, Hemmet
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-161017 (URN)9789173319782 (ISBN)
Available from: 2019-10-16 Created: 2019-10-16 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Ingemark, A. (2018). Arkitekturens resenärer: Formandet av en identitet och en diskurs. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Perspektiv på "den andre": (pp. 46-69). Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Arkitekturens resenärer: Formandet av en identitet och en diskurs
2018 (Swedish)In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 46-69Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Carlsson Bokförlag, 2018
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-145548 (URN)9789173318976 (ISBN)
Available from: 2018-03-06 Created: 2018-03-06 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Ingemark, A. (2018). Konverterade industribyggnader - ett återbruk som vitaliserar. Konstvetaren 2017, 4-9
Open this publication in new window or tab >>Konverterade industribyggnader - ett återbruk som vitaliserar
2018 (Swedish)In: Konstvetaren 2017, p. 4-9Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping, Sweden: Konsthistoriska Klubben i Linköping, 2018
Keywords
arkitektur, industribyggnader, konvertering, kulturarv, konstmuseer
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-148316 (URN)
Available from: 2018-06-07 Created: 2018-06-07 Last updated: 2018-06-13Bibliographically approved
Ingemark, A. (2017). Memento mori: liv och död i stadens diskurs. In: Kjell O. Lejon (Ed.), Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår existens och dess begränsningar (pp. 17-36). Stockholm: Carlsson Bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Memento mori: liv och död i stadens diskurs
2017 (Swedish)In: Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår existens och dess begränsningar / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017, p. 17-36Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017
National Category
Philosophy, Ethics and Religion
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-136830 (URN)9789173318112 (ISBN)
Available from: 2017-04-28 Created: 2017-04-28 Last updated: 2018-06-04Bibliographically approved
Ingemark Milos, A. (2015). Föreställningen om idealbostaden: en närläsning av Vitruvius och Albertis arkitekturtraktat. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 69, 8-23, Article ID 0349-2834.
Open this publication in new window or tab >>Föreställningen om idealbostaden: en närläsning av Vitruvius och Albertis arkitekturtraktat
2015 (Swedish)In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, Vol. 69, p. 8-23, article id 0349-2834Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article the author highlights the discourseon the ideal home by a close reading of twohistorically important treatises, namely De architecturalibri decem (c. 25 BC) by Vitruvius andDe re aedificatoria (1452) by Leon Battista Alberti.Attention is made to focus on these authors’ideas concerning the design of house and home.Three overarching themes — aesthetic, functionand environmental psychology — crystallise outand are discussed in relation to thoughts propoundedby other theorists, above all in the 19thand 20th centuries. This article, then, is a historicalretrospect and a theoretical discussion, ofpresent-day relevance, concerning the theory ofarchitecture. The discourse on domestic architecturehas centred round both quantifiable and unquantifiablequalities, but Vitruvius’ classic triadof durability, utility and beauty (firmitas, utilitas,venustas) appears fundamental. Other aspects,however, such as the vital interaction betweenman and environment, appear to possess a validitytranscending time and space.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift, 2015
Keywords
Vitruvius, De architectura, Alberti, Leon Battista, Arkitekturhistoria, Bostadsarkitektur-- influenser
National Category
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118276 (URN)
Available from: 2015-05-25 Created: 2015-05-25 Last updated: 2018-05-30Bibliographically approved
Ingemark Milos, A. (2011). Arkitekturkritiken formas som genre: en historisk tillbakablick på det offentliga samtalet om arkitektur. Valör (3-4), 25-35
Open this publication in new window or tab >>Arkitekturkritiken formas som genre: en historisk tillbakablick på det offentliga samtalet om arkitektur
2011 (Swedish)In: Valör, ISSN 0283-751X, no 3-4, p. 25-35Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Den tredimensionella brukskonsten arkitektur har sedan tusentals år uttryckts verbalt och visuellt i olika forum och i en varierande kontext. Så småningom uppstår ett offentligt samtal om arkitektur i media. Flera, mer eller mindre parallella, skeenden och föregångsgestalter förefaller ha format arkitekturkritiken som en egen textgenre och influerat den kritik som idag förekommer i facktidskrifter och på dagstidningarnas kultursidor.[i] Under arbetet med min doktorsavhandling uppenbarade sig stora kunskapsluckor, inte minst när det gäller arkitekturkritikens uppkomst, vilket har föranlett mig att åtminstone skissera upp några tendenser.

[i] Anna Ingemark Milos, Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet – En analys av arkitekturkritik i svensk press, Diss. Lunds universitet, Sekel bokförlag, Lund 2010. Artikeln är delvis baserad på avsnittet ”Arkitekturkritiken formas som genre” i avhandlingens inledning (s. 16-25). Min definition på arkitekturkritik lyder: arkitekturkritik är ett professionellt förhållningssätt till arkitektur som manifesteras dels som verksamhet, dels som ett konkret uttryck i tal och skrift inom ramen för ett offentligt samtal.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2011
Keywords
Arkitekturkritik, Sverige
National Category
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118277 (URN)
Available from: 2015-05-25 Created: 2015-05-25 Last updated: 2018-06-04Bibliographically approved
Ingemark Milos, A. (2011). Recension av Anders Björnsson, Palatset som Finland räddade [Review]. Sjuttonhundratal, 296-297
Open this publication in new window or tab >>Recension av Anders Björnsson, Palatset som Finland räddade
2011 (Swedish)In: Sjuttonhundratal, ISSN 1652-4772, p. 296-297Article, book review (Other academic) Published
National Category
Humanities Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118614 (URN)
Available from: 2015-06-02 Created: 2015-06-02 Last updated: 2018-05-29
Ingemark Milos, A. (2010). Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet: en analys av arkitekturkritik i svensk press. (Doctoral dissertation). Lund: Sekel
Open this publication in new window or tab >>Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet: en analys av arkitekturkritik i svensk press
2010 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

In English In this dissertation, The Public Library and the Museum of Modern Art in Stockholm – A Study of Architectural Criticism in the Swedish Press, the textual genre of architectural criticism is discussed from different perspectives. The principal aim is to illuminate, through a close reading of a sample of articles, how professional critics discursively and rhetorically communicate their idea of architecture and architectural quality. My case studies consist of a selection of the critical reception in the press of Stockholm Public Library (Gunnar Asplund 1928 and the competition for an extension 2007-2008) and the Museum of Modern Art (Rafael Moneo 1998). After a briefly sketched history of architectural criticism and a survey of the critique in swedish press I give an account of a method of approaching the critical articles within the framework of a case study concerning textual analysis. My close reading, where both form and contents are in focus, has its starting point in the methods of critique (normative, interpretive and descriptive) and critical elements (description, interpretation, evaluation and contextualization) respectively. In addition I am using a variant of discourse analysis and a simplified form of rhetorical analysis. This eclectic method is above all applied to my empirical material in the vertical analysis, where I am scrutinizing every single article starting from my questions at issue. The horizontal analysis – based on all texts in the case study – consists of an all-embracing, thematic treatment as well as a reflection on the authors’ use of language and rhetoric. My conclusion from the close reading is that the assessments themselves, which primarily touch upon aestethic and spatial qualities, are often expressed implicitly (for example by means of metaphors or rhetorical questions) and normatively (for example by means of comparisons with canonized buildings). My impression is that architectural critique as a phenomenon, is characterized by three different intentions: to assess architectonic quality, state one’s view of architecture/introduce an ideal and to convey experiences and knowledge – which influence different texts in varying degrees. There is a verbal tradition within the field of architecture which offers both a terminology and a way of expression that is unmistakable. I am of the opinion that within the criticism of architecture there exists a kind of meta-critical model where an account of the form, function and origin of the building combined with an established terminology, expressions characteristic of the period associated with current discourses and a rich imagery is typical.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Sekel, 2010. p. 212
Keywords
Stockholms stadsbibliotek, Moderna museet, Arkitekturkritik-- historia -- Sverige -- 1900-talet -- sekelskiftet 2000, Biblioteksbyggnader-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1900-talet, Museibyggnader-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1900-talet
National Category
Architecture
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118092 (URN)978-91-85767-52-6 (ISBN)
Public defence
2010-03-27, Sal 314, hus Josephson, Institutionen för kulturvetenskaper, Biskopsgatan 5, Lunds universitet, Lund, 10:00 (Swedish)
Opponent
Note

Diss. Lund : Lunds universitet, 2010

Available from: 2015-05-21 Created: 2015-05-21 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Ingemark Milos, A. (2010). Victor Edman:  Sjuttonhundratalet som svenskt ideal: Moderna rekonstruktioner av historiska miljöer [Review]. Sjuttonhundratal, 7, 220-221
Open this publication in new window or tab >>Victor Edman:  Sjuttonhundratalet som svenskt ideal: Moderna rekonstruktioner av historiska miljöer
2010 (Swedish)In: Sjuttonhundratal, ISSN 1652-4772, Vol. 7, p. 220-221Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg, Sverige: Sällskapet foer 1700-talsstudier, 2010
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-118613 (URN)
Available from: 2015-06-02 Created: 2015-06-02 Last updated: 2018-05-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3147-6821

Search in DiVA

Show all publications