liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Foultier, Christophe
Publications (4 of 4) Show all publications
Dahlstedt, M. & Foultier, C. (2018). Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga. In: Magnus Dahlstedt (Ed.), Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (pp. 89-104). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga
2018 (Swedish)In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 89-104Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Som ett svar på senare års allt mer uppmärksammade trygghetsproblem, inte minst i så kallade utanförskapsområden, har en bred repertoar av åtgärder tagits fram. Många av dessa åtgärder bygger – som vi kunde se i föregående kapitel – på samverkan mellan en rad olika lokala aktörer, däribland polis, räddningstjänst, socialtjänst och skola. I fokus för detta ka- pitel står viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande åtgärder specifikt inriktade mot skolan – arrangerade genom samverkan mellan lokala aktörer. Vi ägnar oss närmare bestämt åt att undersöka brottsförebyggande fostran som bedrivs i skolans regi, en form av fostran som under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i det breda trygghets- skapande arbete som bedrivs runtom i landet (jfr Wahlgren 2014). Syftet i kapitlet är att analysera brottsförebyggande fostran som bedrivs i en av landets storstadskommuner, med avseende på hur denna fostran iscensätts (dvs. genom vilka tekniker), vilka motiv som finns till denna fostran (dvs. vilka utmaningar den svarar mot) och – slutligen – vad det är för slags subjekt som denna fostran är tänkt att resultera i (dvs. vilka förmågor och egenskaper detta tänkta subjekt har).

Kapitlet är upplagt enligt följande: Först presenteras den teoretiska ansats som väglett analysarbetet. Därpå sätts frågan om brottsförebyggande fostran in i ett bredare samman- hang. Därefter presenteras de huvudsakliga resultaten av vår analys – inledningsvis med fokus på hur det brottsförebyggande arbetet beskrivs generellt, i de undersökta områdena, och därefter med fokus på den specifika intervention i ett av de områden som undersökts (motiv, tekniker och tänkta effekter). Avslutningsvis diskuteras studiens huvudsakliga slut- satser utifrån de utmaningar och omvandlingar som det brottsförebyggande arbetet och det mångetniska Sverige står inför – en bit in på det nya millenniet.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Series
Linköping Studies in Social Work and Welfare ; 2018:3
National Category
Social Work Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-144516 (URN)9789176853542 (ISBN)
Available from: 2018-01-25 Created: 2018-01-25 Last updated: 2018-01-26Bibliographically approved
Foultier, C. (2015). Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue
2015 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis analyzes various local development policies in Europe’s big urban areas. Striving to understand the respective places accorded to the measures to increase the participation of the inhabitants on the one hand, and to improve for security and public peace in the context of social and territorial policies on the other, I examine how urban policies define models of urban citizenship. The empirical work concerns two sites in the greater metropolitan area of Paris, Le Franc-Moisin–Bel-Air in Saint-Denis and Les Cinq Quartiers in Les Mureaux. It consists of an analysis of public documents as well as a series of interviews and observations. This methodological approach serves to gain an understanding of how participative and security procedures emerge in the history of French urban policy and how these norms interact locally.

By investigating the overlap of security politics and participatory devices, I demonstrate that deprived areas do not have access to an adequate form of intervention to meet the expectations and needs of its inhabitants, who are squeezed between a logic of development reluctantly accepted by, but rarely negotiated with its inhabitants, and a logic of security that often leads to the confinement of residents to their respective areas. The thesis thus demonstrates how institutional interventions in multiethnic areas can fuel feelings of suspicion be-tween local stakeholders and civic distrust. Indeed, the participatory procedures that are developed in urban strategies influence the conduct of participants on matters of identity and belonging and can intensify socio-ethnic stigmatization. This effect provides me with a critical standpoint on new techniques of government. The local partners of the state develop daily routines in urban strategies that contribute to articulating participatory devices and security procedures. I claim that the results from this process are “regimes of hospitality”.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015. p. 304
Series
Linköping Studies in Arts and Sciences, ISSN 0282-9800 ; 650
National Category
International Migration and Ethnic Relations Social Sciences Interdisciplinary Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-120976 (URN)10.3384/diss.diva-120976 (DOI)978-91-7519-027-3 (ISBN)
Public defence
2015-09-04, K3, Kåkenhus, Campus Norrköping, Norrköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2015-09-01 Created: 2015-09-01 Last updated: 2019-10-29Bibliographically approved
Foultier, C. (2011). Empowering the Unprivileged: The Case of Self-renovation in Disadvantaged Areas. In: : . Paper presented at Current Issues in European Cultural Studies; June 15-17; Norrköping; Sweden 2011 (pp. 545-551). Linköping: Linköping University Electronic Press, 062, Article ID 058.
Open this publication in new window or tab >>Empowering the Unprivileged: The Case of Self-renovation in Disadvantaged Areas
2011 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

In the 90’s; several European governments promoted the involvement of inhabitants as an important condition of success in urban regeneration projects. The dialogue with inhabitants was supposed to strengthen a collective movement in the neighbourhoods; to restore social and territorial cohesion and create a local identity among the residents of disadvantaged areas. However; a number of issues can be raised regarding this policy: the commitment of the inhabitants in the decision-making process is difficult to ascertain; especially throughout the whole duration of the project; and in relation to the management of the different stages of the project; it is not always easy to achieve consensus; etc. In particular; it is hard for the project managers to involve the most unprivileged groups; notably people suffering from a combination of social; legal and financial problems. The stake here is not simply their participation in a project; but more specifically their “empowerment”. In this framework; the methods of the French non-profit organization Les Compagnons Bâtisseurs are instructive. They provide micro solutions to people living in poor housing conditions through the conception and the implementation of a self-renovation process. The organization proposes technical and financial support so that the most disadvantaged groups can renovate their flats. However; the goal is not only to ameliorate the material living conditions; through the organization of workshops in the neighbourhood; the participation of the inhabitants in the renovation work; the coordination between the team of Compagnons Bâtisseurs and social workers; the social inclusion of the most unprivileged groups can be promoted.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011
Series
Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3686, E-ISSN 1650-3740 ; 62
Keywords
Empowerment, Self renovation in housing, unprivileged social groups
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143327 (URN)978-91-7519-993-1 (ISBN)
Conference
Current Issues in European Cultural Studies; June 15-17; Norrköping; Sweden 2011
Available from: 2017-12-04 Created: 2017-12-04 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Foultier, C. (2010). Urban and social segregation: an analysis of the methods used in urban regeneration projects: Bilaga 2 till rapporten Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt (Boverket 2010). Karlskrona: Boverket
Open this publication in new window or tab >>Urban and social segregation: an analysis of the methods used in urban regeneration projects: Bilaga 2 till rapporten Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt (Boverket 2010)
2010 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

On an initiative of the Swedish Government, Boverket has commanded an international study of methods and practices in urban regeneration and housing policies that allow tackling urban and social segregation. The focus should be on regeneration projects that aim at:

  • improving the quality of the housing stock,
  • mixing housing types,
  • renovating buildings.

The purpose of the analysis was to understand the decision‐making processes, the project management, the financial contributions, the partnership engaged as well as the role of the participation of inhabitants in the process. Seven different countries have been chosen for their experience in this particular topic, notably England, Germany, Denmark, France, the United States, Canada and the Netherlands.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Boverket, 2010. p. 58
Keywords
Urban renewal strategies, segregation, social mix policy, urban regeneration, urban renaissance, international comparaison, area-based approach, instruments, urban policy
National Category
Human Geography Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-143284 (URN)9789186559519 (ISBN)9789186559526 (ISBN)
Available from: 2017-11-29 Created: 2017-11-29 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications