liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 17) Show all publications
Wärnestål, P. (2007). Dialogue Behavior Management in Conversational Recommender Systems. (Doctoral dissertation). Institutionen för datavetenskap
Open this publication in new window or tab >>Dialogue Behavior Management in Conversational Recommender Systems
2007 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

This thesis examines recommendation dialogue, in the context of dialogue strategy design for conversational recommender systems. The purpose of a recommender system is to produce personalized recommendations of potentially useful items from a large space of possible options. In a conversational recommender system, this task is approached by utilizing natural language recommendation dialogue for detecting user preferences, as well as for providing recommendations. The fundamental idea of a conversational recommender system is that it relies on dialogue sessions to detect, continuously update, and utilize the user's preferences in order to predict potential interest in domain items modeled in a system. Designing the dialogue strategy management is thus one of the most important tasks for such systems.

Based on empirical studies as well as design and implementation of conversational recommender systems, a behavior-based dialogue model called bcorn is presented. bcorn is based on three constructs, which are presented in the thesis. It utilizes a user preference modeling framework (preflets) that supports and utilizes natural language dialogue, and allows for descriptive, comparative, and superlative preference statements, in various situations. Another component of bcorn is its message-passing formalism, pcql, which is a notation used when describing preferential and factual statements and requests. bcorn is designed to be a generic recommendation dialogue strategy with conventional, information-providing, and recommendation capabilities, that each describes a natural chunk of a recommender agent's dialogue strategy, modeled in dialogue behavior diagrams that are run in parallel to give rise to coherent, flexible, and effective dialogue in conversational recommender systems.

Three empirical studies have been carried out in order to explore the problem space of recommendation dialogue, and to verify the solutions put forward in this work. Study I is a corpus study in the domain of movie recommendations. The result of the study is a characterization of recommendation dialogue, and forms a base for a first prototype implementation of a human-computer recommendation dialogue control strategy. Study II is an end-user evaluation of the acorn system that implements the dialogue control strategy and results in a verification of the effectiveness and usability of the dialogue strategy. There are also implications that influence the refinement of the model that are used in the bcorn dialogue strategy model. Study III is an overhearer evaluation of a functional conversational recommender system called CoreSong, which implements the bcorn model. The result of the study is indicative of the soundness of the behavior-based approach to conversational recommender system design, as well as the informativeness, naturalness, and coherence of the individual bcorn dialogue behaviors.

Abstract [sv]

I denna avhandling undersöks rekommendationsdialog med avseende på utformningen av dialogstrategier f¨or konverserande rekommendationssystem. Syftet med ett rekommendationssystem är att generera personaliserade rekommendationer utifrån potentiellt användbara domänobjekt i stora informationsrymder. I ett konverserande rekommendationssystem angrips detta problem genom att utnyttja naturligt språkk och dialog för att modellera användarpreferenser, liksom för att ge rekommendationer. Grundidén med konverserande rekommendationssystem är att utnyttja dialogsessioner för att upptäcka, uppdatera och utnyttja en användares preferenser för att förutsäga användarens intresse för domänobjekten som modelleras i ett system. Utformningen av dialogstrategihantering är därför en av de viktigaste uppgifterna för sådana system.

Baserat på empiriska studier, liksom på utformning och implementering av konverserande rekommendationssystem, presenteras en beteendebaserad dialogmodell som kallas bcorn. bcorns bas utgörs av tre konstruktioner, vilka alla presenteras i denna avhandling. bcorn utnyttjar ett preferensmodelleringsramverk (preflets) som stöder och anv¨ander sig av naturligt språk i dialog och tillåter deskriptiva, komparativa och superlativa preferensuttryck i olika situationer. Den andra komponenten i bcorn är dess interna meddelande-formalism pcql, som är en notation som kan beskriva preferens- och faktiska påståenden och frågor. bcorn är utformat som en generell rekommendationshanteringsstrategi med konventionella, informationsgivande och rekommenderande förmågor, som var och en beskriver naturliga delar av en rekommendationsagents dialogstrategi. Dessa delar modelleras i dialogbeteendediagram som exekveras parallellt för att ge upphov till koherent, flexibel och effektiv dialog i konverserande rekommendationssystem.

Tre empiriska studier har utförts för att utforska problemkomplexet som utgör rekommendationsdialog och för att verifiera de lösningar som tagits fram inom ramen för detta arbete. Studie I är en korpusstudie i filmrekommendationsdomänen. Studien resulterar i en karakteristik av rekommendationsdialog, och utgör basen för en första prototyp av dialoghanteringsstrategi för rekommendationsdialog mellan människa och dator. Studie II är en slutanvändarutvärdering av systemet acorn som implementerar denna dialoghanteringsstrategi och resulterar i en verifiering av effektivitet och användbarhet av strategin. Studien resulterar också i implikationer som påverkar utformningen av den modell som används i bcorn. Studie III är en medhörningsutvärdering av det funktionella konverserande rekommendationssystemet CoreSong, som implementerar bcorn-modellen. Resultatet av studien indikerar att det beteendebaserade angreppssättet är funktionellt och att de olika dialogbeteendena i bcorn ger upphov till h¨og informationskvalitet, naturlighet och koherens i rekommendationsdialog.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för datavetenskap, 2007. p. 195
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations, ISSN 0345-7524 ; 1113
Keywords
Natural Language Interaction, Dialogue Systems, Recommender Systems, Dialogue Strategy Management, User Modeling, Preference Management
National Category
Language Technology (Computational Linguistics)
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-9624 (URN)978-91-85831-47-0 (ISBN)
Public defence
2007-09-07, Visionen, Hus B, Linköpings universitet, Linköping, 13:15 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2007-08-24 Created: 2007-08-24 Last updated: 2020-03-24
Wärnestål, P., Degerstedt, L. & Jönsson, A. (2007). Emergent Conversational Recommendations: A Dialogue Behavior Approach. In: Proceedings of the 8th SIGDIAL Workshop on Discourse and Dialogue,2007 (pp. 63-66).
Open this publication in new window or tab >>Emergent Conversational Recommendations: A Dialogue Behavior Approach
2007 (English)In: Proceedings of the 8th SIGDIAL Workshop on Discourse and Dialogue,2007, 2007, p. 63-66Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39654 (URN)50567 (Local ID)50567 (Archive number)50567 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2020-01-23
Wärnestål, P., Degerstedt, L. & Jönsson, A. (2007). Interview and Delivery: Dialogue Strategies for Conversational Recommender Systems. In: Proceedings of 16th Nordic Conference of Computational Linguistics Nodalida,2007 (pp. 199-205).
Open this publication in new window or tab >>Interview and Delivery: Dialogue Strategies for Conversational Recommender Systems
2007 (English)In: Proceedings of 16th Nordic Conference of Computational Linguistics Nodalida,2007, 2007, p. 199-205Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39653 (URN)50566 (Local ID)50566 (Archive number)50566 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2020-01-23
Wärnestål, P., Degerstedt, L. & Jönsson, A. (2007). PCQL: A Formalism for Human-Like Preference Dialogues. In: IJCAI Workshop on Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems,2007 (pp. 46-54).
Open this publication in new window or tab >>PCQL: A Formalism for Human-Like Preference Dialogues
2007 (English)In: IJCAI Workshop on Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems,2007, 2007, p. 46-54Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-39652 (URN)50565 (Local ID)50565 (Archive number)50565 (OAI)
Available from: 2009-10-10 Created: 2009-10-10 Last updated: 2020-01-23
Wärnestål, P. (2005). Modeling a Dialogue Strategy for Personalized Movie Recommendations. In: Beyond Personalization workshop Intelligent User Interfaces 2005,2005 (pp. 77-82).
Open this publication in new window or tab >>Modeling a Dialogue Strategy for Personalized Movie Recommendations
2005 (English)In: Beyond Personalization workshop Intelligent User Interfaces 2005,2005, 2005, p. 77-82Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29912 (URN)15335 (Local ID)15335 (Archive number)15335 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2020-01-23
Wärnestål, P. (2005). Modularized User Modeling in Conversational Recommender Systems. In: International Conference on User Modeling,2005 (pp. 545). Berlin: Springer Verlag
Open this publication in new window or tab >>Modularized User Modeling in Conversational Recommender Systems
2005 (English)In: International Conference on User Modeling,2005, Berlin: Springer Verlag , 2005, p. 545-Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: Springer Verlag, 2005
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29914 (URN)15337 (Local ID)15337 (Archive number)15337 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2020-01-23
Wärnestål, P. (2005). Modularized user modeling in conversational recommender systems. In: Liliana Ardissono, Paul Brna and Antonija Mitrovic (Ed.), User Modeling 2005: 10th International Conference, UM 2005, Edinburgh, Scotland, UK, July 24-29, 2005. Proceedings (pp. 527-529). Springer Berlin/Heidelberg, 3538
Open this publication in new window or tab >>Modularized user modeling in conversational recommender systems
2005 (English)In: User Modeling 2005: 10th International Conference, UM 2005, Edinburgh, Scotland, UK, July 24-29, 2005. Proceedings / [ed] Liliana Ardissono, Paul Brna and Antonija Mitrovic, Springer Berlin/Heidelberg, 2005, Vol. 3538, p. 527-529Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

My research interest lies in investigating user-adaptive interaction in a conversational setting for recommender systems, with particular focus on modularized user model components and the use of a dialogue partner (DP) in such systems.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Berlin/Heidelberg, 2005
Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, E-ISSN 1611-3349 ; 3538
Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743 ; 3538
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-48152 (URN)10.1007/11527886_78 (DOI)978-3-540-27885-6 (ISBN)978-3-540-31878-1 (ISBN)3-540-27885-0 (ISBN)
Available from: 2009-10-11 Created: 2009-10-11 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Wärnestål, P. (2005). User Evaluation of a Conversational Recommender System. In: Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems IJCAI 2005,2005 (pp. 32-39).
Open this publication in new window or tab >>User Evaluation of a Conversational Recommender System
2005 (English)In: Knowledge and Reasoning in Practical Dialogue Systems IJCAI 2005,2005, 2005, p. 32-39Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-29915 (URN)15339 (Local ID)15339 (Archive number)15339 (OAI)
Available from: 2009-10-09 Created: 2009-10-09 Last updated: 2020-01-23
Johansson, P. (2004). Design and Development of Recommender Dialogue Systems. (Licentiate dissertation). Institutionen för datavetenskap
Open this publication in new window or tab >>Design and Development of Recommender Dialogue Systems
2004 (English)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

The work in this thesis addresses design and development of multimodal dialogue recommender systems for the home context-of-use. In the design part, two investigations on multimodal recommendation dialogue interaction in the home context are reported on. The first study gives implications for the design of dialogue system interaction including personalization and a three-entity multimodal interaction model accommodating dialogue feedback in order to make the interaction more efficient and successful. In the second study a dialogue corpus of movie recommendation dialogues is collected and analyzed, providing a characterization of such dialogues. We identify three initiative types that need to be addressed in a recommender dialogue system implementation: system-driven preference requests, userdriven information requests, and preference volunteering. Through the process of dialogue distilling, a dialogue control strategy covering system-driven preference requests from the corpus is arrived at.

In the development part, an application-driven development process is adopted where reusable generic components evolve through the iterative and incremental refinement of dialogue systems. The Phase Graph Processor (PGP) design pattern is one such evolved component suggesting a phase-based control of dialogue systems. PGP is a generic and flexible micro architecture accommodating frequent change of requirements inherent of agile, evolutionary system development. As PGP has been used in a series of previous information-providing dialogue system projects, a standard phase graph has been established that covers the second initiative type; user-driven information requests. The phase graph is incrementally refined in order to provide user preference modeling, thus addressing the third initiative type, and multimodality as indicated by the user studies. In the iterative development of the multimodal recommender dialogue system MADFILM the phase graph is coupled with the dialogue control strategy in order to cater for the seamless integration of the three initiative types.

Place, publisher, year, edition, pages
Institutionen för datavetenskap, 2004. p. 137
Series
Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, ISSN 0280-7971 ; 1079
Keywords
Multimodal, PGP, information-providing, dialogue systems, multimodality
National Category
Computer Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-5669 (URN)LiU-TEK-LIC-2004:08 (Local ID)91-7373-918-9 (ISBN)LiU-TEK-LIC-2004:08 (Archive number)LiU-TEK-LIC-2004:08 (OAI)
Presentation
2004-04-04, 00:00 (English)
Supervisors
Available from: 2004-03-24 Created: 2004-03-24 Last updated: 2020-04-01Bibliographically approved
Berglund, A. & Johansson, P. (2004). Using speech and dialogue for interactive TV navigation. Interactive Access in the Information Society (UAIS), 3(3-4), 224-238
Open this publication in new window or tab >>Using speech and dialogue for interactive TV navigation
2004 (English)In: Interactive Access in the Information Society (UAIS), ISSN 1615-5289, Vol. 3, no 3-4, p. 224-238Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Interaction techniques for interactive television (iTV) are currently complex and difficult to use for a wide-range of viewers. Few previous studies have dealt with the potential benefits of multimodal dialogue interaction in the context of iTV for the purpose of flexibility, usability, efficiency, and accessibility. This paper investigates the benefits of introducing speech and connected dialogue for iTV interaction, and presents a case study in which a prototype system was built allowing users to navigate the information space and control the operation of the TV by a speech-based natural language interface. The system was evaluated by analysing the user experience in five categories capturing essential aspects of iTV interaction: interaction style, information load, data access, effectiveness and initiative. Design considerations relevant for speech and dialogue information systems for TV interfaces also emerged from the analysis.

Place, publisher, year, edition, pages
SpringerLink, 2004
Keywords
Electronic program guide, Universal access, Speech interaction, iTV
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:liu:diva-13521 (URN)10.1007/s10209-004-0106-x (DOI)
Available from: 2004-06-20 Created: 2004-06-20 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Projects
Peer support intervention for improved mental health in children [2012-27_Formas]; Halmstad UniversityDigital Design and AI Podcasting (DAP) [2018-03826_Vinnova]; Halmstad University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2791-6647

Search in DiVA

Show all publications